Byla 2KT-30/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su atsakovės V. V. pareiškimu dėl Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2A-66-390/2011 nagrinėjimo pagal atsakovės V. V. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto 2010 m. kovo 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės M. A. M. ieškinį atsakovei V. V. dėl nuosavybės teisės gynimo nagrinėjimo ir šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta civilinė byla Nr. 2A-66-390/2011 pagal ieškovės M. A. M. ieškinį atsakovei V. V. dėl nuosavybės teisės gynimo. Šioje civilinėje byloje atsakovė V. V. pareiškė nušalinimą Kauno apygardos teismo teisėjams ir prašo perduoti Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui spręsti bylos perdavimo kitam tos pačios pakopos teismui klausimą. Ieškovė pareiškime nurodo, kad Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus primininkas A. R. atmesdamas pareiškimą dėl teisėjų kolegijos nušalinimo, išreiškė išankstinę nuomonę dėl civilinės bylos Nr. 2A-66-390/2011 baigties, nurodydamas, jog ieškovė M. A. M. turėjo pagrindą ir teisę reikšti ieškinį. Tokiu būdu buvo konstatuota, jog ieškinio pareiškimas yra pagrįstas ir teisėtas, nors apeliacinis skundas dar nėra išnagrinėtas. Šios aplinkybės sudaro pagrįstą pagrindą abejoti Kauno apygardos teismo teisėjų nešališkumu.

3Pareiškimas dėl teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui – atmestinas.

4Atsakovės V. V. pareiškimas dėl Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo siejamas su Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko A. R. šališkumu, kuris pasireiškė išankstinės nuomonės apie civilinę bylą Nr. 2A-66-390/2011 susiformavimu. Iš atsakovės pareiškimo turinio matyti, kad nušalinimas yra reiškiamas visiems Kauno apygardos teismo teisėjams, siekiant, kad šių teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo kitam teismui klausimą, vadovaujantis CPK 69 straipsnio 1 dalimi, išspręstų Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

5Sprendžiant iš atsakovės V. V. pareiškimo turinio, nušalinimas yra reiškiamas CPK 66 straipsnyje įtvirtintu nušalinimo pagrindu. Pagal CPK 66 straipsnį teisėjo nušalinimo nuo bylos nagrinėjimo pagrindas – įrodymais pagrįstų aplinkybių, keliančių abejonių teisėjo nešališkumu, egzistavimas. Teisėjo nešališkumo sąvokos turinys Europos žmogaus teisių teismo praktikoje yra aiškinamas dviem aspektais, kurių išraiška – subjektyvusis ir objektyvusis teisėjo nešališkumas. Subjektyvus nešališkumas reiškia teisėjo išankstinio nusistatymo neturėjimą, tendencingumo nebuvimą. Jis yra preziumuojamas, kol neįrodyta priešingai. Objektyvus nešališkumas apima garantijų, pašalinančių bet kokias objektyviam stebėtojui sukeltas protingas abejones teisėjo nešališkumu, buvimą.

6Vertinant Kauno apygardos teismo teisėjų nešališkumą pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nebuvo nurodyta jokių aplinkybių ir nepateikta jokių įrodymų, kurie pagrįstų Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko A. R., atmetusio atsakovės pareiškimą nušalinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegiją, susidedančią iš A. K. (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), A. Ž. ir J. C., nuo civilinės bylos Nr. 2A-66-390/2011 nagrinėjimo, ir kitų šio teismo teisėjų asmeninį tendencingumą ar sukeltų pagrįstų abejonių jų nešališkumu. Visų pirma, atsakovės nurodyti argumentai, kurie siejami su Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko šališkumu, negali būti visų Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo pagrindas. Bylą nagrinėjančiai Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijai (A. K. (kolegijos pirmininkui ir pranešėjui), A. Ž. ir J. C.) pareikštą nušalinimo klausimą pagal savo kompetenciją išsprendė Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas A. R. 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi, kuria atmetė atsakovės pareiškimą dėl teisėjų kolegijos nušalinimo nuo bylos nagrinėjimo. Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas neatlieka apylinkių ir apygardų teismų pirmininkų sprendžiant nušalinimo klausimą priimtų nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės funkcijos. Atsakovė pareiškimu dėl bylos perdavimo kitam teismui, nenurodo kitų argumentų dėl pagrįstų abejonių visų Kauno apygardos teismo teisėjų nešališkumu egzistavimo, o savo pareiškimą iš esmės grindžia bylą Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko A. R. šališkumu, vien tik tai sudaro savarankišką Kauno apygardos teismo teisėjams pareikšto nušalinimo atmetimo pagrindą. Be to, priešingai nei teigia atsakovė, Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas A. R. 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi, netenkindamas atsakovė pareiškimą nušalinti teisėjų kolegiją nuo bylos nagrinėjimo, nepasisakė dėl nagrinėjamos bylos baigties.

7Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, nesant CPK 66 straipsnyje įtvirtinto Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo pagrindo, nėra pagrindo tenkinti atsakovės V. V. pareiškimo dėl Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 66 straipsniu, 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

9Atmesti atsakovės V. V. pareiškimą dėl Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2A-66-390/2011 pagal ieškovės M. A. M. ieškinį atsakovei V. V. dėl nuosavybės teisės gynimo nagrinėjimo ir jos perdavimo nagrinėti kitam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai