Byla 2S-1326-260/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis R. B., uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“, kuria pareiškėjui nustatytas terminas atskirojo skundo trūkumams pašalinti

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį skunda? dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-1681-920/2019 pagal pareiškėjo V. J. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis R. B., uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“, kuria pareiškėjui nustatytas terminas atskirojo skundo trūkumams pašalinti.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas V. J. su 2019 m. rugpjūčio 22 d. skundu dėl antstolio veiksmų kreipėsi į antstolį R. B.. Skunde prašė panaikinti antstolio R. B. raginimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimą, patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0085/19/01504.

72.

8Antstolis R. B. 2019 m. rugsėjo 6 d. patvarkymu dėl 2019 m. rugpjūčio 22 d. V. J. skundo patenkinimo iš dalies V. J. skundą dėl antstolio R. B. veiksmų tenkino iš dalies, ištaisė 2019 m. liepos 30 d. vykdymo išlaidų apskaičiavime esančias klaidas, pakeitė 2019 m. liepos 30 d. nurodyme priverstinai nurašomų lėšų sumą, persiuntė skundą su vykdomąja byla Kauno apylinkės teismui.

93.

10Kauno apylinkės teismas 2020 m. vasario 24 d. nutartimi nutarė pareiškėjo V. J. skundo dėl antstolio veiksmų netenkinti. Pareiškėjas V. J. 2020 m. kovo 5 d. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 24 d. nutarties. Kauno apylinkės teismas 2020 m. kovo 9 d. nutartimi, nustatęs, kad pareiškėjo teismui pateiktas atskirasis skundas neįskaitomas, nustatė pareiškėjui terminą atskirojo skundo trūkumų pašalinimui – pateikti įskaitomą atskirąjį skundą. Pareiškėjas V. J. 2020 m. kovo 17 d. pateikė teismui du tapačius atskiruosius skundus (DOK-35634 ir DOK-36273) dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 9 d. nutarties. Pareiškėjas V. J. 2020 m. kovo 18 d. pateikė teismui atskirojo skundo dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 24 d. nutarties papildymą. Pareiškėjas V. J. 2020 m. kovo 20 d. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 9 d. nutarties, kuris savo turiniu yra tapatus pareiškėjo teismui 2020 m. kovo 17 d. pateiktiems atskiriesiems skundams (DOK-35634 ir DOK-36273). Kauno apylinkės teismas 2020 m. kovo 23 d. nutartimi, nustatęs, kad pareiškėjo teismui 2020 m. kovo 17 d. pateiktas atskirasis skundas ir 2020 m. kovo 18 d. gautas papildymas yra neįskaitomi, nustatė pareiškėjui terminą atskirojo skundo trūkumų pašalinimui – pateikti įskaitomą atskirąjį skundą. Pareiškėjas V. J. 2020 m. balandžio 7 d. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 23 d. nutarties. Kauno apylinkės teismas 2020 m. balandžio 9 d. nutartimi, nustatęs, kad pareiškėjo atskirasis skundas teismui pateiktas neįskaitomas, nustatė pareiškėjui terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti – pateikti įskaitomą atskirąjį skundą. Pareiškėjas V. J. 2020 m. balandžio 28 d. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. balandžio 9 d. nutarties. Kauno apylinkės teismas 2020 m. gegužės 5 d. nutartimi pareiškėjo 2020 m. kovo 20 d. atskirąjį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Pareiškėjas V. J. 2020 m. gegužės 12 d. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 5 d. nutarties. Kauno apylinkės teismas 2020 m. gegužės 14 d. nutartimi, nustatęs, kad pareiškėjas sistemingai teikia ieškinius, skundus su trūkumais, kurie jam buvo išaiškinti daugelio kitų civilinių procesų, tame tarpe ir šio proceso, metu, taip pat nustatęs, kad pareiškėjo skundai dėl 2020 m. balandžio 9 d. ir 2020 m. gegužės 5 d. nutarčių pateikti nepasirašyti, pareiškėjo skundus dėl 2020 m. balandžio 9 d. ir 2020 m. gegužės 5 d. nutarčių atsisakė priimti ir grąžino pareiškėjui. Pareiškėjas V. J. 2020 m. gegužės 21 d. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 5 d. nutarties. Kauno apygardos teismas 2020 m. birželio 30 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 5 d. nutartį panaikino ir atskirojo skundo priėmimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Kauno apylinkės teismas 2020 m. kovo 23 d. nutartimi nustatė pareiškėjui V. J. 7 (septynių) dienų terminą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos pašalinti nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytus atskirojo skundo trūkumus.

145.

15Teismas nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2YT-1681-920/2020 2020 m. kovo 17 d. buvo gautas pareiškėjo V. J. atskirasis skundas Nr. 35634, 2020 m. kovo 18 d. gautas jo papildymas Nr. 36196, kuriuo skundžiama 2020 m. kovo 6 d. nutartis dėl trūkumų šalinimo. 2020 m. kovo 20 d. teisme paštu gautas pasirašytas atskirasis skundas Nr. 37155, kuris analogiškas skundui Nr. 35634. 2020 m. kovo 20 d. teisme paštu gautas pasirašytas atskirasis skundas Nr. 37155, kuris analogiškas skundui Nr. 35634, todėl teismas sprendė apie jame išdėstytas aplinkybes ir nustatė, jog 2020 m. kovo 20 d. teismui pateiktas atskirasis skundas neįskaitomas.

166.

17Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad teismui į bylą turi būti pateiktas įskaitomas atskirasis skundas, pareiškėjui nustatė terminą pateikto procesinio dokumento trūkumams pašalinti – pateikti įskaitomą atskirąjį skundą.

18III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

197.

20Atskirajame skunde (Nr. DOK – 43135) pareiškėjas V. J. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 23 d. nutartį ir klausimą dėl atskirojo skundo priėmimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

218.

22Atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį pažeidė Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 6, 34, 43 ir 59 straipsnių nuostatas, nes klausimo nesprendė vadovaudamasis galiojančiais įstatymais. Taip pat teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalies, 42 straipsnio 1 dalies ir 263 straipsnio nuostatas, kadangi klausimo nesprendė vadovaudamasis procesinėmis V. J. teisėmis, protingumo ir teisingumo principais. Laiko, jog jo teismui pateiktas atskirasis skundas yra tinkamai pasirašytas ir įskaitomas.

23Teismas

konstatuoja:

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

259.

26Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 dalimi, 338 straipsniu, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

2710.

28Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjui nustatytas terminas atskirojo skundo trūkumams pašalinti, nustačius, jog pareiškėjo teismui pateiktas atskirasis skundas yra neįskaitomas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

2911.

30Asmens teisė kreiptis į apeliacinės instancijos teismą ginčijant pirmosios instancijos teismo sprendimų (nutarčių) teisėtumą ir pagrįstumą realizuojama paduodant apeliacinį (atskirąjį) skundą, kuris kartu yra priemonė apeliaciniam procesui pradėti. Apeliacinio (atskirojo) skundo turiniui ir formai taikytini bendrieji procesiniams dokumentams CPK keliami reikalavimai, o taip pat CPK 306 straipsnyje įtvirtinti apeliacinio skundo turinio reikalavimai.

3112.

32CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, kad apeliaciniame (atskirajame) skunde, be bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, turi būti nurodyta, kokios bylos aplinkybės patvirtina sprendimo (nutarties) ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais konkrečiais įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės (atskirojo skundo pagrindas).

3313.

34Iš pareiškėjo 2020-03-20 Kauno apylinkės teismui pateikto atskirojo skundo (b. l. 54), kuriuo skundžiama pirmosios instancijos teismo 2020 m. kovo 9 d. nutartis, turinio matyti, kad tiek skundo dalykas, tiek ir jo pagrindas yra suformuluoti tinkamai ir aiškiai, juos perskaityti yra įmanoma. Skunde pareiškėjas nurodė, kodėl, jo nuomone, atskirojo skundo trūkumų šalinimo institutas buvo taikytas nesant tam jokio pagrindo.

3514.

36Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad Kauno apylinkės teismas 2020 m. kovo 23 d. nutartimi pareiškėjui terminą skundo trūkumams pašalinti – pateikti įskaitomą skundą – nustatė nepagrįstai.

3715.

38Įvertinęs nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas skundžiamą Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 23 d. nutartį panaikina ir pareiškėjo Kauno apylinkės teismui 2020 m. kovo 20 d. pateikto atskirojo skundo dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 9 d. nutarties priėmimo klausimą perduoda pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

39Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

40Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 23 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo V. J. Kauno apylinkės teismui 2020 m. kovo 20 d. pateikto atskirojo skundo dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 9 d. nutarties priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo

41Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas V. J. su 2019 m. rugpjūčio 22 d. skundu dėl antstolio veiksmų... 7. 2.... 8. Antstolis R. B. 2019 m. rugsėjo 6 d. patvarkymu dėl 2019 m. rugpjūčio 22 d.... 9. 3.... 10. Kauno apylinkės teismas 2020 m. vasario 24 d. nutartimi nutarė pareiškėjo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Kauno apylinkės teismas 2020 m. kovo 23 d. nutartimi nustatė pareiškėjui... 14. 5.... 15. Teismas nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2YT-1681-920/2020 2020 m. kovo 17... 16. 6.... 17. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad teismui į bylą turi būti pateiktas... 18. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 19. 7.... 20. Atskirajame skunde (Nr. DOK – 43135) pareiškėjas V. J. prašo panaikinti... 21. 8.... 22. Atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas... 23. Teismas... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 25. 9.... 26. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 dalimi, 338 straipsniu, bylos nagrinėjimo... 27. 10.... 28. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 29. 11.... 30. Asmens teisė kreiptis į apeliacinės instancijos teismą ginčijant pirmosios... 31. 12.... 32. CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, kad apeliaciniame (atskirajame)... 33. 13.... 34. Iš pareiškėjo 2020-03-20 Kauno apylinkės teismui pateikto atskirojo skundo... 35. 14.... 36. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad Kauno apylinkės teismas 2020 m.... 37. 15.... 38. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas skundžiamą... 39. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 40. Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 23 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo... 41. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....