Byla 2-1912-239/2012
Dėl patalpų nuomos sutarties nutraukimo, nuomininko iškeldinimo, nuomos mokesčio ir delspinigių priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Elektrėnų savivaldybės ieškinį atsakovei B. G. dėl patalpų nuomos sutarties nutraukimo, nuomininko iškeldinimo, nuomos mokesčio ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

3ieškovė, pakeitusi ieškinio dalyką (b. l. 49-51), prašė: priteisti iš atsakovės nesumokėtą 7154,50 Lt patalpų nuomos mokestį, 1308,45 Lt delspinigius, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; nutraukti 2007 m. gruodžio 21 d. nuomos sutartį Nr. 01S-15, sudarytą tarp šalių; iškeldinti atsakovę su asmeniniu turtu iš patalpų, esančių adresu ( - ).

4Šalys pateikė teismui taikos sutartį bei prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo. Šalys procesinius taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo klausimus prašo išspręsti rašytinio proceso tvarka. Šalys taikos sutartyje inter alia nurodė, kad šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 293 straipsnio 5 punkte, 294 straipsnio 2 dalyje.

5Teismas, patikrinęs taikos sutarties sąlygas, daro išvadą, jog šalių sudaryta taikos sutartimi kitų asmenų teisės ir įstatymo saugomi interesai bei įstatymai nepažeidžiami, todėl teismas šalių nurodytomis sąlygomis tvirtina taikos sutartį ir bylą nutraukia.

6Ieškovė pagal proceso įstatymą buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo į valstybės biudžetą už nagrinėjamoje byloje pareikštus reikalavimus (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5, 10 punktai), todėl, šalims sudarius taikos sutartį, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistini 25 procentai žyminio mokesčio, mokėtino už ieškovo nagrinėjamoje byloje pareikštus reikalavimus, tai yra 113,50 Lt (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 82 straipsnis, 87 straipsnio 2 dalis, 96 straipsnis).

7Šalys taikos sutartimi inter alia sulygo, jog bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, atlygina atsakovė (taikos sutarties 6 punktas). Nagrinėjamoje byloje išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma – 13,52 Lt, todėl, esant išdėstytoms aplinkybėms, iš atsakovės į valstybės biudžetą inter alia priteistinos 13,52 Lt bylinėjimosi išlaidos.

8Apibendrinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog bendra iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinų bylinėjimosi išlaidų suma – 127,02 Lt.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42, 140 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, teismas

Nutarė

10patvirtinti ieškovės Elektrėnų savivaldybės, kodas 111103166, buveinė – Elektrinės g. 8, Elektrėnų m., Elektrėnų sav., ir atsakovės B. G., asmens kodas ( - ), gyvenančios ( - ), sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

  1. B. G. iki 2012 m. lapkričio 30 d. sumoka Elektrėnų savivaldybei nesumokėtą 7154,50 Lt nuomos mokestį, nurodytą pinigų sumą pervesdama į Elektrėnų savivaldybės atsiskaitomąją sąskaitą, kurios numeris LT51 7044 0600 0170 6962.
  2. B. G. ne vėliau kaip iki 2012 m. lapkričio 30 d. sumoka Elektrėnų savivaldybei 1308,45 Lt delspinigius, nurodytą pinigų sumą pervesdama į Elektrėnų savivaldybės atsiskaitomąją sąskaitą, kurios numeris LT49 7044 0600 0169 9529.
  3. B. G. kiekvieną mėnesį moka Elektrėnų savivaldybei einamojo mėnesio nuomos mokestį, kuris yra 1375,76 Lt, bei mokestį už sunaudotą elektros energiją, pinigus iki einamojo mėnesio trisdešimtos dienos pervesdama į Elektrėnų savivaldybės atsiskaitomąją sąskaitą, kurios numeris LT51 7044 0600 0170 6962.
  4. B. G., nevykdydama taikos sutarties ar 2007 m. gruodžio 21 d. nuomos sutarties Nr. 01S-15 sąlygų ar (ir) nesumokėdama taikos sutarties 1 ar (ir) 2 punktuose nurodytų pinigų sumų ar bent vieną mėnesį nesumokėdama taikos sutarties 3 punkte nurodyto einamojo mėnesio nuomos mokesčio, pripažįsta 2007 m. gruodžio 21 d. nuomos sutarties Nr. 01S-15 nutraukimą, per 10 (dešimt) dienų išsikelia iš jai nuomojamų patalpų, esančių adresu ( - ), su visu jai priklausančiu turtu ir sumoka Elektrėnų savivaldybei susidariusią skolą.
  5. Elektrėnų savivaldybė įsipareigoja nereikšti B. G. pretenzijų ir toliau leisti naudotis nuomojamomis patalpomis, jeigu B. G. tinkamai įvykdys taikos sutarties 1-3 punktus.
  6. Bylinėjimosi išlaidas, susidariusias civilinėje byloje Nr. 2-1912-239/2012, atlygina B. G.
  7. Šalims yra žinomos ir aiškios taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5 punkte ir 294 straipsnio 2 dalyje.

11Bylą nutraukti.

12Priteisti iš B. G. 127,02 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai