Byla eB2-197-569/2020
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ekliptas“ nemokumo administratorės prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos,

Nustatė

31.

4Šiaulių apygardos teismo 2019 m. birželio 11 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Ekliptas“ iškelta bankroto byla, bankroto (nemokumo) administratore paskirta UAB „Apertus“. 2019 m. gruodžio 5 d. nutartimi bankrutavusi UAB „Ekliptas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

52.

6Bankrutavusios UAB „Ekliptas“ nemokumo administratorė pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodo, kad bankroto proceso metu buvo gauta 1 010 Eur pajamų iš įmonės kasos, jos buvo panaudotos administravimo išlaidoms padengti. Daugiau jokių pajamų gauta nebuvo. 2020-08-28 vykusiame kreditorių susirinkime buvo nuspręsta dėl įmonės pabaigos ir patvirtinti galutinę ataskaitą.

7Prašymas tenkintinas.

83.

92020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio straipsnio 1–5 punktuose nustatytas išimtis.

104.

11Nors nemokumo administratorės prašymas dėl bankrutavusios UAB „Ekliptas“ pabaigos teismui buvo pateiktas 2020 m. rugpjūčio 31 d., t. y. jau po JANĮ įsigaliojimo, tačiau pažymėtina, kad juridinio asmens pabaiga yra juridinio asmens likvidavimo procedūros baigiamoji stadija. Kadangi nagrinėjamu atveju nutartis dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto buvo priimta galiojant ĮBĮ, t. y. įmonės likvidavimo etapas buvo pradėtas ir įgyvendinamas galiojant ĮBĮ nuostatoms, atitinkamai prašymas dėl įmonės pabaigos nagrinėjamas vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-921-450/2020).

125.

13Vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

146.

15Iš bylos duomenų matyti, kad 2020-08-28 įvykęs bankrutavusios UAB „Ekliptas“ kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą kreiptis į Šiaulių apygardos teismą su prašymu dėl bankrutavusios UAB „Ekliptas“ veiklos pabaigos.

167.

17Nemokumo administratorė pateikė teismui įrodymus apie tai, kad bankrutavusios UAB „Ekliptas“ kreditoriai yra informuoti apie prašymo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos nagrinėjimą teisme. Prieštaravimų dėl bankrutavusios UAB „Ekliptas“ pabaigos negauta.

188.

19Teismui pateikta Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybos pažyma patvirtina, jog minėta institucija bankrutavusiai UAB „Ekliptas“ pretenzijų neturi. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad įmonė turto neturi, liko nepatenkintų kreditorių finansiniai reikalavimai. Įmonė jokio turto neturi, todėl grąžinimo, nurašymo ar perdavimo aktai nesudaryti.

209.

21Paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra visai užbaigtos. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad neišnagrinėtų bylų, kuriose bankrutavusi įmonė būtų šalimi, ar jai būtų pareikšti kokie nors materialūs reikalavimai, nėra. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo, byloje nėra pateikta.

2210.

23Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

25Patvirtinti likusius nepatenkintus bankrutavusios UAB „Ekliptas“ kreditorių finansinius reikalavimus:

26Pirmos eilės kreditorių reikalavimai:

Eil. Nr. Vardas, pavardė Viso reikalavimo suma, Eur
1. A. R. 906,14
2. A. V. 135,92
3. A. Ž. 505,87
4. A. V. 364,39
5. D. V. 501,16
6. K. S. 430,11
7. A. K. 268,11
8. P. S. 1 107,75
9. L. A. 349
10. R. Z. 4 339,46
11. K. R. 727,01
12. L. D. 492,94
13. S. B. 1 727,17
14. R. P. 348,18
15. S. B. 580,74
16. V. P. 1 356,01
17. V. S. 849,83
18. S. B. 314,69

27Antros eilės kreditorių reikalavimai:

Eil. Pavadinimas Viso reikalavimo suma, Eur
Nr.    
1. VMI prie FM 13 836,98
2. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR Aplinkos ministerijos 300
3. VSDFV Šiaulių skyrius 9 057,35
4. VSDFV Alytaus skyrius 10 781,47

28Trečios eilės kreditorių reikalavimai:

Eil. Nr. Pavadinimas Viso reikalavimo suma, Eur
1. UAB K. S. Lithuania 1 992,84
2. COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Baltics filialas 2 471,63
3. VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 56,61
4. UAB „Ginestra“ 129
5. UAB „Talša“ 445,17
6. UAB „Mechanizmų nuoma“ 2 674,69
7. UAB „Vatomas“ 1 091,37
8. UAB „Švarinta“ 1 642,36
9. UAB „Geomina“ 121
10. R. D. 19 531,65
11. UAB „RV Statyba“ 1 177,10
12. UAB „Iris“ 183,98
13. AB „Lytagra“ 429,51
14. UAB „Stikmeta“ 1 589,60
15. UAB „Naftos dujos“ 3 060,09

29Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Ekliptas“, įmonės kodas 302736648, veikla pasibaigė.

30Įpareigoti bankrutavusios UAB „Ekliptas“ nemokumo administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės... 3. 1.... 4. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. birželio 11 d. nutartimi uždarajai akcinei... 5. 2.... 6. Bankrutavusios UAB „Ekliptas“ nemokumo administratorė pateikė teismui... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. 3.... 9. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų... 10. 4.... 11. Nors nemokumo administratorės prašymas dėl bankrutavusios UAB „Ekliptas“... 12. 5.... 13. Vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius... 14. 6.... 15. Iš bylos duomenų matyti, kad 2020-08-28 įvykęs bankrutavusios UAB... 16. 7.... 17. Nemokumo administratorė pateikė teismui įrodymus apie tai, kad... 18. 8.... 19. Teismui pateikta Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybos pažyma... 20. 9.... 21. Paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra... 22. 10.... 23. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog yra pagrindas priimti... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 25. Patvirtinti likusius nepatenkintus bankrutavusios UAB „Ekliptas“... 26. Pirmos eilės kreditorių reikalavimai:
Eil. Nr.... 27. Antros eilės kreditorių reikalavimai:
Eil.... 28. Trečios eilės kreditorių reikalavimai:
Eil. Nr.... 29. Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Ekliptas“, įmonės kodas 302736648,... 30. Įpareigoti bankrutavusios UAB „Ekliptas“ nemokumo administratorę atlikti... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...