Byla e2VP-15727-294/2020
Dėl baudos skyrimo UAB „Kitoniškai“ vadovui S. A., suinteresuoti asmenys Irmantas Gaidelis, UAB „Gotas“, UAB „Kitoniškai“, S. A

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs antstolio Irmanto Gaidelio pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB „Kitoniškai“ vadovui S. A., suinteresuoti asmenys Irmantas Gaidelis, UAB „Gotas“, UAB „Kitoniškai“, S. A.,

Nustatė

2Antstolis kreipėsi į teismą, prašydamas UAB „Kitoniškai“ vadovui S. A. skirti 200 Eur baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nurodė, kad vykdo išieškojimą iš skolininko S. A., išieškotojo UAB „Gotas“ naudai. Skolininkas dirba įmonės vadovu, kuriai buvo išsiųstas antstolio priimtas patvarkymas dėl išskaitymų iš skolininko darbo užmokesčio, kuris įmonei buvo įteiktas tinkamai. Duomenų, jog įmonė būtų tinkamai įvykdžiusi antstolio reikalavimą, byloje pateikta nėra.

3Byloje dalyvaujantys asmenys teismui nepateikė atsiliepimo į antstolio prašymą.

4Pareiškimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, pranešus suinteresuotiems asmenims apie teismo posėdžio vietą ir laiką (CPK 593 str. 2 d.).

5Pareiškimas tenkintinas iš dalies

6Iš byloje pateiktos vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis vykdo 2019-06-19 vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš A. S. išieškotojo UAB „Kitoniškai“ naudai. 2019-08-02 ir 2019-09-03 antstolis priėmė patvarkymus, kuriais įpareigojo įmonę daryti išskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio. Byloje duomenų apie minėtų patvarkymų įvykdymą nėra. Priežastys, dėl kurių įmonė antstolio nurodytu terminu nustatytų įpareigojimų neįvykdė, nežinomos. Vykdomojoje byloje duomenų apie minėto patvarkymo įvykdymą taip pat nėra.

7CPK 585 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Šio straipsnio 3 dalis numato, kad straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui.

8Ginčo dėl antstolio nustatytų įpareigojimų teisėtumo nėra, vadinasi, reikalavime nurodyti įpareigojimai yra galiojantys, teisėti ir vykdytini (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Teismas, įvertinęs vykdomojoje byloje esančius rašytinius įrodymus, kad įmonė, antstolio reikalavimą dėl išskaitų darymo nustatytu terminu reikalavimo neįvykdė, taip pat nenurodė antstoliui priežasčių, dėl kurių reikalavimo nevykdo. Antstolis prašo skirti skolininkui baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą.

9Teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos dydžio, vadovaujasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Skiriamos baudos, kaip procesinės sankcijos, vienas svarbiausių tikslų – sudrausminti asmenį, todėl, spręsdamas dėl skirtinos baudos konkretaus dydžio, teismas prioritetiniu kriterijumi laiko būtent sudrausminantį baudos poveikį. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į išieškotinos pagal vykdomąjį dokumentą sumos dydį, į pačių reikalavimų pobūdį, į tai, kad įmonė ignoravo antstolio reikalavimus, nebendradarbiavo su juo siekiant nevilkint vykdymo veiksmų (nenurodė nevykdymo priežasčių). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus motyvus skolininko vadovui skirtina 100 EUR dydžio bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą.

10Pagal CPK 106 str. 3 d. baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų.

11UAB „Kitoniškai“ vadovui A. S. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

12Teismas, vadovaudamasis CPK 593, 585, 290-292 straipsniais,

Nutarė

13Pareiškimą tenkinti iš dalies.

14Paskirti UAB „Kitoniškai“ vadovui A. S., a.k. ( - ) 100 EUR dydžio baudą už antstolio 2019-08-02 ir 2019-09-03 reikalavimų nevykdymą.

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai