Byla e2S-463-372/2016

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo ECAA Europe UAB atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-156-1003/2016 pagal ieškovo „East China Automobile Association LTD“ ieškinį atsakovui ECAA Europe UAB, tretiesiems asmenims J. D., uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Vaivorykštė“ dėl neeilinio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo pripažinimo neteisėtu bei šio susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, įpareigojimo pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi tenkino „East China Automobile Association LTD“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos ir sustabdė 2015-08-07 pakartotiniame neeiliniame visuotiniame ECAA Europe UAB akcininkų susirinkime šių priimtų sprendimų galiojimą bei vykdymą: 1) dėl visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir akcininko, įgalioto pasirašyti akcininkų susirinkimo protokolą, išrinkimo; 2) dėl ECAA Europe UAB įstatinio kapitalo didinimo ir tuo susijusių klausimų išsprendimo; 3) dėl ECAA Europe UAB įstatų keitimo; 4) dėl ECAA Europe UAB valdybos nario rinkimo; 5) dėl ECAA Europe UAB veiklos aptarimo, strateginių sprendimų priėmimo; 6) dėl galimybės ECAA Europe UAB atsiskaityti su savo kreditoriais prekėmis ar kitu bendrovės turtu.
 2. Ieškovas East China Automobile Association LTD pateikė teismui ieškinį, pareikštą atsakovui ECAA Europe UAB, dėl 2015-08-07 neeilinio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo pripažinimo neteisėtu bei šio susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, įpareigojimo pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą.
 3. 2016 m. sausio 26 d. Šiaulių apylinkės teisme gautas atsakovo ECAA Europe UAB pareiškimas, kuriuo atsakovas prašo įpareigoti ieškovą „East China Automobile Association LTD“ per penkias darbo dienas ar per kitą tesimo nustatytą terminą į Šiaulių apylinkės teismo specialiąją sąskaitą įmokėti 93257,64 Eur ar kitą teismų nustatytą atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių šioje civilinėje byloje taikymo, atlyginimo užtikrinimą, arba pateikti Lietuvos Respublikoje registruoto ir veikiančio banko garantiją už nurodytą 93257,64 Eur sumą, o ieškovui neįvykdžius įpareigojimų, panaikinti 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 4. Nurodė, kad dėl 2015-08-28 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, sustabdant 2015-08-07 pakartotiniame neeiliniame visuotiniame ECAA Europe UAB akcininkų susirinkime priimtų sprendimų galiojimą bei vykdymą, įskaitant ECAA Europe UAB įstatinio kapitalo didinimą, įstatų keitimą, atsakovas pažeis Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 49 str. 7 d. nuostatas, įpareigojančias įstatinio kapitalo padidinimą įregistruoti juridinių asmenų registre per 6 mėnesius. Pažeidus šį terminą, įnašai už pasirašytas akcijas jas pasirašiusio asmens raštišku pareikalavimu turi būti nedelsiant grąžinti be jokių atskaitymų. Taigi, ABĮ nustatytas 6 mėnesių terminas įregistruoti atsakovės naujos redakcijos įstatus baigiasi 2016 m. vasario 7 d., iki šio termino civilinė byla dar nebus išnagrinėta, atsakovas nebeturės jokios realios galimybės įregistruoti ECAA Europe UAB naujų įstatų redakcijos, padidinti įstatinio kapitalo 93257,64 Eur suma, šios sumos apimtyje patirs nuostolius.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. vasario 25 d. nutartimi netenkino atsakovo ECAA Europe UAB pareiškimo dėl jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Nurodė, kad ABĮ 42 straipsnyje įtvirtinta pareiga ECAA Europe UAB įstatų pakeitimus dėl įstatinio kapitalo padidinimo įregistruoti per 12 mėnesių nuo 2015-08-07 pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo Lietuvos Respublikos įmonių rejestre, t. y. iki 2015-08-06, iki šios dienos teismo sprendimas gali būti priimtas ir įsiteisėti. Be to, net ir suėjus 12 mėnesių terminui įstatų pakeitimams dėl įstatinio kapitalo padidinimo įregistruoti, šis terminas gali būti atnaujintas įvertinus, jog įregistravimas nebuvo galimas ne dėl bendrovės kaltės, tačiau dėl objektyvių priežasčių, teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, todėl atsakovės argumentas, jog suėjus naikinamajam terminui ji negalės įregistruoti įstatų pakeitimo ir dėl to patirs nuostolių vertintinas kaip nepagrįstas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu atsakovas ECAA Europe UAB prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškimą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo patenkinti.
Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.

86.1. Po 2015 m. rugpjūčio 7 d. apelianto visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvavusių akcininkų priimtų sprendimų ir jų įregistravimo viešame registre (ką pareikšdamas ieškinį teisme ieškovas užkirto kelią padaryti) mažiausiai net 93257,64 Eur suma padidėtų apelianto turtas, taigi, šia suma sumažėtų atsakovo skolos kreditoriams, taigi, apelianto finansinė padėtis dar labiau pagerėtų. Pareiškime apeliantas nurodė, jog ABĮ 49 str. 7 d. numatyta, kad įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos. Pažeidus šį terminą, įnašai už pasirašytas akcijas jas pasirašiusio asmens raštišku pareikalavimu turi būti nedelsiant grąžinti be jokių atskaitymų. Taigi, ABĮ nustatytas 6 mėnesių terminas įregistruoti atsakovo naujos redakcijos įstatus yra naikinamasis. Todėl dėl ABĮ 49 str. 7 d. numatyto naikinamojo 6 mėnesių termino konstatuotina, kad dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nustatytinas būtent 93257,64 Eur dydžio nuostolių atlyginimo užtikrinimas. Nepaisant aukščiau nurodytų aplinkybių, pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, į tai visiškai neatsižvelgė.

96.2. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas šių aukščiau nurodytų esminių apelianto pareiškimo argumentų ir motyvų visiškai nevertino ir dėl jų skundžiamoje nutartyje visiškai nepasisakė, todėl priėmė nemotyvuotą nutartį.

106.3. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai ignoravo ABĮ 49 str. 7 d., o skundžiamą nutartį grindžia išimtinai tik jokio esminio ryšio su byla nesusijusiu ABĮ 42 straipsniu ir jo 4 dalimi.

116.4. Skundžiamos nutarties išvados nepagrįstumą, kad naikinamasis terminas neva tai gali būti atnaujintas, patvirtina tai, kad CK 1.117 str. 4 d. numatyta, kad dėl svarbių priežasčių gali būtų atnaujinamas tik atnaujinamasis terminas. Tuo tarpu CK 1.117 str. 6 dalyje aiškiai nurodyta, kad naikinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga. Naikinamieji terminai negali būti teismo ar arbitražo atnaujinti. Būtent tokiu terminu ir yra įstatų pakeitimų (dėl įstatinio kapitalo padidinimo) įregistravimo/pateikimo registro tvarkytojui terminas.

126.5. CPK 146 str. 1 d. yra nukreipta į ieškovo bei atsakovo interesų ir procesinių jų tarpusavio poveikio priemonių pusiausvyros, šalių lygiateisiškumo principo, prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo siekiamiems tikslams, taip pat į ieškovo galimybių padengti dėl jo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius, užtikrinimą. Nepaisant to, šiuo aspektu nutartyje absoliučiai nepasisakoma ir šalių lygiateisiškumas, teisių ir teisėtų interesų pusiausvyra bei proporcingumas net nevertinti.

136.6. Ieškovas veikia tendencingai ir jau ne kartą dėjo maksimalias pastangas, kad atsakovo ECAA Europe UAB įstatinis kapitalas nebūtų padidintas, dėl turimų 35 proc. akcijų skaičiaus užkertant kelią bendrovės įstatinį kapitalą didinti, nors su tuo likę bendrovės akcininkai (65 proc. akcijų savininkai) sutinka ir siekia pagerinti bendrovės finansinę padėtį. Taigi, toks ieškovo tendencingas veikimas dar kartą patvirtina, jog priešiškai veikiantis akcininkas-ieškovas, kuris yra iškėlęs daugybę civilinių ieškinių apeliantui ir net gi yra dar ir tiesioginis apelianto konkurentas, veikia su sąmoningai ir tendencingai įgyvendinamu tikslu – varžyti atsakovo veiklą ir jį sužlugdyti. Todėl tai dar vienas motyvas užtikrinti atsakovo patirsimų nuostolių dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimą. 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas „East China Automobile Association LTD“ prašo atskirąjį skundą atmesti, Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais.

157.1. Apeliantas nurodo, kad jis nebeturi ir neturės jokios realios galimybės įregistruoti ECAA Europe UAB naujų įstatų redakcijos, taigi padidinti įstatinio kapitalo būtent 93257,64 Eur suma, t. y. patiria nuostolių dėl negalėjimo šią sumą įtraukti į bendrovės nuosavą kapitalą. Tačiau vėlesniais pamąstymais tame pačiame skunde apeliantas teigia, kad jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų panaikintos ir net jeigu šioje civilinėje byloje ieškovo pareikštas ieškinys visgi būtų patenkintas, tai nepaisant to, kad atsakovo įstatinis kapitalas iki galutinio ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo būtų padidintas, atsakovo ECAA Europe UAB įstatinis kapitalas būtų paprasčiausiai sumažintas. Tai yra, apeliantas pradžioje skundo įrodinėja, kad po 2016 m. vasario 7 d. nėra jokios galimybės padidinti įstatinį kapitalą, tačiau vėliau nurodo, kad tokia galimybė lyg ir yra, o tai akivaizdus prieštaravimas, kas patvirtina paties skundo nepagrįstumą.

167.2. Apelianto tvirtinimu po 2016 m. vasario 7 d. neįregistravus 2015 m. rugpjūčio 7 d. ECAA Europe UAB visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus viešajame registre, apeliantas nebeturi jokios realios galimybės įregistruoti ECAA Europe UAB naujų įstatų redakcijos, dėl ko už atitinkamą sumą neva patyrė nuostolius. Kadangi apelianto tvirtinimu jis jau patyrė nuostolius, tai nepriklausomai nuo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo, tie nuostoliai jau neva atsiradę, o tai reiškia, kad apeliantas negali teikti tokio pobūdžio prašymo, vadovaudamasis CPK 146 str. nuostatomis. Jei apeliantas mano, kad patyrė nuostolius (nors ieškovas tokių neįžvelgia), turi teisę kreiptis į teismą bendra įstatymų nustatyta tvarka dėl nuostolių atlyginimo.

177.3. Ieškovo manymu, apeliantas neįrodė realios nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kilimo tikimybės. Apelianto klaidingu manymu, įregistravus 2015 m. rugpjūčio 7 d. ECAA Europe UAB visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus viešajame registre, mažiausiai net 93257,64 Eur suma padidėtų atsakovo turtas, taigi šia suma sumažėtų atsakovo skolos kreditoriams, taigi atsakovo finansinė padėtis dar labiau pagerėtų. Tuo pačiu apeliantas nurodo, kad tokiu būdu būtų kapitalizuotos skolos, t. y. akcininkai UAB „Vaivorykštė” ir J. D. naujai išleidžiamas akcijas apmokės įskaitydami priešpriešinius reikalavimus, kitaip tariant, paskolą paversdami įmonės įstatiniu kapitalu. Tačiau, tokiu atveju, įmonė de facto nepraturtės, o įstatinio kapitalo nepadidinus, - nepatirs nuostolių, už naujai neišleistų ir (arba) neparduotų akcijų sumą. Tai yra akivaizdu ir suprantama, dėl ko konstatuotina, kad apeliantas nepagrindė nei galimų nuostolių, nei jų realumo.

188. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretieji asmenys UAB „Vaivorykštė“ ir J. D. prašo atskirąjį skundą patenkinti, nurodo, kad sutinka su atskirojo skundo motyvais ir suformuluotais reikalavimais.

19Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkintinas.

229. CPK146 str. 1 d. įtvirtina atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutą. Šioje normoje nustatyta, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl tokių priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Atsakovo tikėtinų ir realiai prognozuojamų nuostolių atlyginimas turi būti užtikrinamas tuo atveju, jei atsakovas įrodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nuostolių atsiradimo tikimybė yra pakankamai tikėtina.

2310. Teisminėje praktikoje laikomasi nuostatos, kad tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori (iš anksto) aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Teismas, spręsdamas tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo klausimą, turi įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, jo įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių padarinius ribojant veiklą, galimų nuostolių susidarymo mechanizmą, konkrečių būsimų nuostolių (jeigu apie juos yra duomenų) dydį ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1302/2012, 2014 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-121/2014).

2411. Apeliantas būtinybę taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą grindė dviem aplinkybėms: 1) kad dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, sustabdant 2015-08-07 pakartotiniame neeiliniame visuotiniame ECAA Europe UAB akcininkų susirinkime priimtų sprendimų galiojimą bei vykdymą, įskaitant ECAA Europe UAB įstatinio kapitalo didinimą, įstatų keitimą, atsakovas pažeis ABĮ 49 str. 7 d. nuostatas, įpareigojančias įstatinio kapitalo padidinimą įregistruoti juridinių asmenų registre per 6 mėnesius, ir tai yra naikinamasis terminas; 2) 2015 m. rugpjūčio 7 d. apelianto visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvavusių akcininkų priimtų sprendimų neįregistravus viešame registre per 6 mėnesių naikinamąjį terminą, atsakovas patirs 93257,64 Eur nuostolius, nes po 2015 m. rugpjūčio 7 d. visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų sprendimų ir jų įregistravimo viešame registre minėta suma padidėtų atsakovo turtas, šia suma sumažėtų atsakovo skolos kreditoriams J. D. ir UAB „Vaivorykštė“.

2512. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atsakovas šiuo konkrečiu atveju neįrodė realios nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kilimo tikimybės. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad įregistravus 2015 m. rugpjūčio 7 d. ECAA Europe UAB visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus viešajame registre, mažiausiai net 93257,64 Eur suma padidėtų atsakovo turtas, o šia suma sumažėtų atsakovo skolos kreditoriams, o atsakovo finansinė padėtis dar labiau pagerėtų.

2613. Nagrinėjamu atveju atsakovo akcininkai UAB „Vaivorykštė” ir J. D. už naujai išleidžiamas akcijas atsiskaito, įskaitydami priešpriešinius reikalavimus. Šio fakto neneigia ir atsakovas. Į bylą yra pateikti 2015-08-25 tarp atsakovo ECAA Europe UAB ir trečiojo asmens J. D. pasirašytas Skolų sudengimo aktas, ir 2015-08-26 tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė” pasirašytas Tarpusavio skolų suderinimo ir įsiskolinimo užskaitymo aktas. Tai reiškia, kad atsakovo akcininkai, kurie kartu yra ir atsakovo kreditoriai, už naujai išleidžiamas akcijas apmokės, įskaitydami priešpriešinius reikalavimus, kitaip tariant, paskolą paversdami įmonės įstatiniu kapitalu. Todėl sutiktina su ieškovo East China Automobile Association LTD argumentais, kad tokiu atveju įmonė de facto nepraturtės, todėl ir įstatinio kapitalo nepadidinus, nepatirs nuostolių

2714. Konstatavus, kad atsakovas nepagrindė nei galimų nuostolių, nei jų realumo, teisiškai nereikšmingi tampa apelianto argumentai dėl ABĮ 49 str. 7 d. nuostatų taikymo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismo nurodytas ABĮ 42 str. reglamentuoja ne įstatinio kapitalo didinimą, o paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jo rėmėsi. Tačiau kasacinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžta, kad tik netinkamas teisės normos nurodymas, kai tai neturėjo įtakos apskųstos teismo nutarties teisėtumui, nėra pagrindas naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį, nes įstatymo draudžiama naikinti teismo sprendimą formaliais pagrindais (CPK 328 str., 338 str.).

2815. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apelianto teiginiai dėl nuostolių užtikrinimo instituto taikymo yra deklaratyvūs ir nesuteikiantys pagrindo pripažinti, jog dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apelianto nurodomi nuostoliai vertintini kaip pakankamai tikėtini (CPK 12 str., 178 str.). Pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir taikė bendrąsias nuostolius, galimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo reglamentuojančias įstatymo normas, nutartis yra pakankamai motyvuota, todėl paliktina galioti.

2916. Atsakovas ECAA Europe UAB, pateikdamas atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 25 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovo prašymas dėl nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo, nėra sumokėjęs žyminio mokesčio. CPK 80 str. 2 d. nurodyta, kad už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokamas 28 Eur žyminis mokestis, o atskirąjį skundą pateikus elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 proc. už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos (CPK 80 str. 7 d.). Todėl atskirąjį skundą atmetus, iš atsakovo priteistina valstybei 21 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 str. 2 d.).

30Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartį.

32Priteisti iš atsakovo ECAA Europe UAB (juridinio asmens kodas 3027269740) valstybei 21 Eur (dvidešimt vieną eurą) žyminio mokesčio, jį sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300 (gavėjo įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. I. Ginčo esmė... 3.
 1. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 28 d.... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5.
  1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. vasario 25 d.... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7.
   1. Atskiruoju skundu atsakovas ECAA Europe UAB prašo... 8. 6.1. Po 2015 m. rugpjūčio 7 d. apelianto visuotinio akcininkų susirinkimo... 9. 6.2. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas šių aukščiau... 10. 6.3. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai ignoravo ABĮ 49 str.... 11. 6.4. Skundžiamos nutarties išvados nepagrįstumą, kad naikinamasis terminas... 12. 6.5. CPK 146 str. 1 d. yra nukreipta į ieškovo bei atsakovo interesų ir... 13. 6.6. Ieškovas veikia tendencingai ir jau ne kartą dėjo maksimalias... 14. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais.... 15. 7.1. Apeliantas nurodo, kad jis nebeturi ir neturės jokios realios galimybės... 16. 7.2. Apelianto tvirtinimu po 2016 m. vasario 7 d. neįregistravus 2015 m.... 17. 7.3. Ieškovo manymu, apeliantas neįrodė realios nuostolių, galimų dėl... 18. 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretieji asmenys UAB „Vaivorykštė“... 19. Apeliacinės instancijos teismas... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. 9. CPK146 str. 1 d. įtvirtina atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų... 23. 10. Teisminėje praktikoje laikomasi nuostatos, kad tikėtinų nuostolių... 24. 11. Apeliantas būtinybę taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos... 25. 12. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atsakovas šiuo konkrečiu... 26. 13. Nagrinėjamu atveju atsakovo akcininkai UAB „Vaivorykštė” ir J. D.... 27. 14. Konstatavus, kad atsakovas nepagrindė nei galimų nuostolių, nei jų... 28. 15. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apelianto... 29. 16. Atsakovas ECAA Europe UAB, pateikdamas atskirąjį skundą dėl Šiaulių... 30. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 31. Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartį.... 32. Priteisti iš atsakovo ECAA Europe UAB (juridinio asmens kodas 3027269740)...