Byla 2-3703-431/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo RUAB „Aldaila“ ieškinį atsakovui UAB „SDS“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas RUAB „Aldaila“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „SDS“ 160.490,81 Lt skolos, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2012-06-16 su atsakovu sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 1206-16s, pagal kurią atsakovas įsipareigojo iki 2012-09-15 atlikti ( - ) ligoninės fizinės ir medicininės reabilitacijos skyriaus, esančio ( - ), patalpų remonto darbus, gaisrinės signalizacijos, kompiuterinio-telefoninio tinklo, praėjimo kontrolės sistemos įrengimo darbus, o ieškovas – sumokėti už atliktus darbus. Ieškovas su atsakovu 2012-09-14 sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 1209-14s, pagal kurią atsakovas įsipareigojo iki 2012-11-15 atlikti gaisrinės signalizacijos, kompiuterinio-telefoninio, televizijos tinklo ir personalo iškvietimo sistemos įrengimo darbus, o ieškovas – sumokėti už atliktus darbus. Atsakovas laiku neatliko pagal šias sutartis numatytų darbų. Darbai pagal 2012-06-16 sutartį buvo atlikti tik 2013-01-31, tai yra praleidus 138 dienas, o pagal 2012-09-14 sutartį – tik 2013-01-31, tai yra praleidus 77 dienas. Pagal minėtų sutarčių 9.12 punktus, jeigu atsakovas vėluoja atlikti darbus pagal grafiką daugiau kaip 10 dienų, ieškovas turi teisę už kiekvieną uždelstą dieną priskaičiuoti 1000,00 Lt dydžio baudą, tai yra iš viso 215.000,00 Lt. Pagal sutarčių 9.14 punktą, kai ieškovas privalo mokėti baudą, atsakovas turi teisę susidariusią baudų sumą išskaičiuoti iš ieškovui mokėtinos sutarties kainos. Todėl atsakovas turi sumokėti ieškovui 160.490,81 Lt baudą (215.000,00 Lt – 54.509,19 Lt =160.490,81 Lt). Ieškovas siuntė atsakovui raštus dėl netinkamo sutarčių vykdymo, dėl baudų sumokėjimo ir kartu pateikė PVM sąskaitą-faktūra, bet atsakovas iki šios baudų nesumokėjo.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2012 m. birželio 16 d. ieškovas su atsakovu sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 1206-16s, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti ( - ) ligoninės fizinės ir medicininės reabilitacijos skyriaus patalpų remonto darbus, gaisrinės signalizacijos, kompiuterinio-telefoninio tinklo, praėjimo kontrolės sistemos įrengimo darbus, o ieškovas – sumokėti už atliktus darbus sutartyje numatytą kainą. Sutarties 7.1 punktu šalys susitarė, kad iki 2012 m. rugsėjo 15 d. subrangovas privalo užbaigti visus sutartyje numatytus darbus ir perduoti juos genrangovui. 2012 m. rugsėjo 14 d. ieškovas su atsakovu sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 1209-14s, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti ( - ) ligoninės fizinės ir medicininės reabilitacijos skyriaus kapitalinį remontą, gaisrinės signalizacijos, kompiuterinio-telefoninio, televizijos tinklo ir personalo iškvietimo sistemos įrengimo darbus, o ieškovas – sumokėti už atliktus darbus sutartyje numatytą kainą. Sutarties 7.1 punktu šalys susitarė, kad iki 2012 m. lapkričio 15 d. subrangovas privalo užbaigti visus sutartyje numatytus darbus ir perduoti juos genrangovui.

6Pagal abiejų sutarčių 9.12 punktus, subrangovui uždelsus pradėti statybos darbus, arba uždelsus užbaigti statybos darbus ir įvykdyti sutarties sąlygas taip, kaip jų pabaiga formuojama šios sutarties 7.1 punkte, subrangovas privalo mokėti genrangovui 3000 Lt dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Genrangovas turi teisę priskaičiuoti 1000 Lt baudą už kiekvieną kalendorinę dieną, jei subrangovas pažeidinės (atsilikdamas) darbų vykdymo grafiką daugiau kaip 10 kalendorinių dienų. Genrangovas išrašo sąskaitas-faktūras už netesybas. Pagal sutarčių 9.14 punktą, kai subrangovas pagal sutarties sąlygas privalo mokėti baudą, genrangovas turi teisę susidariusių baudos sumą išskaičiuoti iš eilės ar galutinės subrangovui mokėtinos sutarties sumos.

7VšĮ ( - ) ligoninė ieškovui pranešė, jog statybos užbaigimo aktas sudarytas 2013-02-12, todėl pagal 2012 m. kovo 22 d. Statybos rangos sutarties Nr. LS-38 6.3 punktą skaičiuos 0,02 % dydžio delspinigius. Ieškovo pateiktos pažymos patvirtina, kad subrangos darbai pagal abi subrangos sutartis buvo priimti iš atsakovo 2013-01-31. Ieškovo pateikta sąskaitos 450 apyvarta pagal klientus patvirtina, kad ieškovas sumokėjo atsakovui 136.408,80 Lt už atliktus ir liko skolingas 54.509,19 Lt. statybos subrangos darbus. Ieškovas 2013-09-23 ir 2013-09-26 siuntė atsakovui pranešimus, nurodydamas, jog dėl vėluojamų užbaigti darbų taikys 9.12 punkte numatytą 1000,00 Lt baudą. Ieškovas pateikė atsakovui 2013-09-26 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 00001305, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui pagal rangos sutartis 215.000,00 Lt.

8Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK šeštos knygos XXXIII skyriaus nuostatas atsakovui yra taikoma civilinė atsakomybė, nes šiuo atveju šalis sieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, kilę iš rangos sutarties. CK 6.644 str. 1 d. ir 6.655 str. nustatyta užsakovo pareiga priimti rangovo atliktą darbą ir už jį sumokėti sutartyje nustatytą kainą. CK 6.652 straipsnyje yra nustatyta, jog rangovas atsako už darbų pradžios ar pabaigos termino ir už tarpinių terminų pažeidimą. Lietuvos Respublikos CK 6.248 str. 1 d. nustato, kad skolininko kaltė yra preziumuojama, todėl atsakovo pareiga yra įrodyti, jog prievolė laiku buvo neįvykdyta ne dėl jo kaltės. CK 6.256 str. 2 d. nustato, kad asmuo netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovas perdavė ieškovui atliktus darbus pavėluotai. Ieškovas priėmė iš atsakovo atliktus darbus ir iš dalies sumokėjo už juos. CK 6.71 straipsnis nustato, jog už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t. Šalys sutarčių 9.12 punktu susitarė dėl 1000,00 Lt dydžio netesybų už kiekvieną termino atlikti darbus praleidimo dieną, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 160.490,81 Lt skola.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 2 d. kai abi šalys yra verslininkai arba privatūs juridiniai asmenys, įstatymas numato 6 procentų metines palūkanas, todėl tokio dydžio procesinės palūkanos priteistinos iš atsakovo nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 428-429 str.,

Nutarė

11Ieškovo RUAB „Aldaila“ ieškinį atsakovui UAB „SDS“ dėl skolos priteisimo tenkinti visiškai.

12Priteisti ieškovui RUAB „Aldaila“ (j.a.k. 249656510) iš atsakovo UAB „SDS“ (j.a.k. 126228478) 160.490,81 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt tūkstančių keturis šimtus devyniasdešimt litų 81 ct) skolos ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-03-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo turi įvykdyti sprendimą ir pateikti teismui atsiskaitymą patvirtinančius dokumentus, arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus įrodinėjimo priemonėmis (CPK 430 str.). Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo turi įvykdyti sprendimą ir pateikti teismui atsiskaitymą patvirtinančius dokumentus, arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus įrodinėjimo priemonėmis (CPK 430 str.). Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

Proceso dalyviai