Byla 2-1604/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Euro logistic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-4410-104/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Euro logistic“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „BigLTrans“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Euro logistic“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė iškelti atsakovui UAB „BigLTrans“ bankroto bylą dėl nemokumo, o bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2009 m. balandžio 24 d. pasirašė užsakymą Nr. UK-RUS09/04/24-24, kuriuo ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui transporto paslaugas, o atsakovas pagal pateiktas sąskaitas faktūras atsiskaityti. Iš viso buvo išrašytą PVM sąskaitų faktūrų 12 333,40 Lt sumai. Atsakovas nepareiškė jokių pretenzijų dėl suteiktų paslaugų, tačiau su ieškovu neatsiskaitė. UAB „Euro logistics“ perspėjo atsakovą, jog jei nebus atsiskaityta, atsakovas kreipsis dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą, tačiau atsakovas skolos neapmokėjo.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi UAB „BigLTans“ iškėlė bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“. Teismas nustatė, kad iš VĮ Registrų centro pateikto 2008 m. sausio 1 d. balanso matyti, kad įmonės turtas sudaro 442 404 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus - 411 860 Lt. Taigi, įvertinant tai, kad įmonė jau nuo 2008 m. nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos), viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, teismas padarė išvadą, kad UAB „BigLTrans“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

6Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Euro logistic“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos argumentus:

71. Teismas pažeidė CPK normas dėl procesinių dokumentų įteikimo (CPK 117, 123 str.), nes jokių procesinių dokumentų, kad atsakovas pateiktų kokius nors dokumentus, įrodančius jo nemokumą, nesiuntė.

82. Pirmosios instancijos teismas pažeidė ir įrodymų vertinimo procedūras, nes rėmėsi tik VĮ Registrų centro pateiktu 2008 metų balansu.

9Atskirasis skundas netenkinamas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Atitinkamai iš ieškovo UAB „Euro logistic“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo aišku, kad bankroto bylą UAB „BigLTrans“ buvo prašoma kelti būtent ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, t. y. nustačius įmonės nemokumą, dėl ko skundžiama nutartimi UAB „BigLTrans“ ir buvo iškelta bankroto byla. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinių dokumentų įteikimo ir įrodymų vertinimo taisykles, tačiau teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei egzistuoja objektyvios teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė faktiškai yra nemoki. Atitinkamai nagrinėjamu atveju teismas išvadą apie UAB „BigLTrans“ nemokumą padarė būtent įvertinęs iš VĮ „Registrų centro“ gautus 2008 metų atsakovo metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, kurių duomenų apeliantas neginčija, o taip pat ir paties ieškovo pateiktus duomenis dėl nesumokėtų skolų. Tuo tarpu, nors atsakovo 2009 - 2010 m. finansinės atskaitomybės dokumentai liko nepateikti, tačiau pažymėtina, kad atsakovas jų Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne tik nebuvo pateikęs bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, bet nėra pateikęs ir šiuo metu. Atitinkamai, nors apeliantas nurodo, kad teismas nesiuntė jokių procesinių dokumentų, jog atsakovas pateiktų kokius nors dokumentus apie jo nemokumą, tačiau iš byloje esančių dokumentų aišku, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. pranešimu įpareigojo UAB „BigLTrans“ skubiai, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, finansinių ataskaitų rinkinį ir kt., tačiau atsakovas netgi patį pranešimą atsisakė priimti (b. l. 36). Tuo tarpu pagal CPK 124 straipsnio 2 dalį atsisakymas priimti procesinius dokumentus prilyginamas jų įteikimui, o abejoti šiuo atsisakymu ar procesinio dokumento tinkamu įteikimu (CPK 123 str.) teisėjų kolegija neturi pagrindo. Be to, pats apeliantas pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad ieškinys ir jo priedai yra pateikti UAB „BigLTrans“ bei pridėjo tai patvirtinančius dokumentus (b. l. 1 – 5). Taigi darytina išvada, jog atsakovas žinojo apie kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo ir sąmoningai atsisakė bendradarbiauti nustatant jo finansinę padėtį teisme, o pagal contra spoliatorem prezumpciją, duomenų nepateikimas vertinamas juos įpareigotos pateikti šalies nenaudai. Tuo tarpu atsakovo nemokumą patvirtina ir šiuo metu byloje esantys antstolės patvarkymai dėl vykdomųjų bylų užbaigimo (b. l. 57 – 66), o apelianto prašymas perduoti klausimą dėl bankroto bylos UAB „BigLTrans“ iškėlimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo prieštarauja paties ieškovo pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo išdėstytai pozicijai (b. l. 1 – 4).

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, naikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties nėra pagrindo.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai