Byla 2-1904-207/2010
Dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros Vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovui R. U. įmonei, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, R. U., Valstybinei įmonei Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui, Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybės įmonei turto fondas dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, ir

Nustatė

3Ieškovas Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, prašo juridinį asmenį R. U. įmonę, juridinio asmens kodas 4550167, pripažinti neteisėtai įsteigtu nuo įregistravimo Šiaulių miesto savivaldybės įmonių rejestro tarnyboje momento, likvidatoriumi paskiriant Valstybės turto fondą. Ieškovas nurodo, kad Šiaulių miesto apylinkės prokuratūroje 2009-11-02 gautas R. U. prašymas pripažinti R. U. įmonę neteisėtai įsteigta. R. U. prašymo tyrimo metu nustatyta, kad 2000-12-22 Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Nusikaltimų tyrimo skyriuje iškelta baudžiamoji byla Nr.07-1-638-00 pagal Lietuvos Respublikos BK 274 str. 1 d. (1961 m. redakcija), kurioje nustatyta, jog galimai I. P. pagal 1999-04-06 įgaliojimą pateikė Šiaulių miesto savivaldybės įmonių rejestro tarnybai asmens, prisistačiusio R. U. vardu dokumentus ir jų pagrindu 1999-04-06 buvo įregistruota R. U. įmonė, juridinio asmens kodas 4550167, buveinės adresas Draugystės pr. 21-14, Šiauliai. Tyrimo metu R. U. parodė, kad 1998 m. davė savo pasą A. J. JAV vizos padarymui, kuri dingo kartu su pasu. Savo vardu įmonės niekada nebuvo įregistravęs, tačiau VSDFV skaičiuoja jam mokesčius. 2003-12-18 ekspertizės akte Nr. 11-227, 11Š-299 nurodyta, kad rankraštinius įrašus tyrimui pateiktuose R. U. įmonės PVM sąskaitose faktūrose, krovinio važtaraščiuose, KPO kvituose, PVM deklaracijose, parašė ir pasirašė ne R. U., o kitas asmuo. 2004-11-22 ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-638-00 nutrauktas, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, nes asmuo trauktinas baudžiamojon atsakomybėn nenustatytas. Iš ikiteisminio tyrimo metu surinktos medžiagos akivaizdu, kad pats R. U. įmonės steigimo neinicijavo, jokios veiklos šios įmonės vardu nevykdė. R. U. įmonė buvo įregistruota pasinaudojant R. U. prarastu Lietuvos Respublikos piliečio pasu, suklastojant jo parašą. Asmenys steigęs R. U. įmonę ir įmonių rejestrui pateikęs suklastotus dokumentus, siekė išvengti su ūkine komercine veikla susijusios rizikos kito asmens sąskaita, taip pažeisdamas įmonių steigimo ir veiklos teisėtumo reikalavimus bei viešąją tvarką. Šios aplinkybės patvirtina juridinio asmens steigimo neteisėtus tikslus ir prieštaravimą viešajai tvarkai, todėl R. U. įmonė pripažintina neteisėtai įsteigta nuo įregistravimo Šiaulių miesto savivaldybės įmonių rejestro tarnyboje momento ir likviduotina. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 2.108 str. 5 d., bei 2005-02-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 215 „Dėl įgaliojimų suteikimo“, atlikti likvidatoriaus pareigas prašo skirti Valstybės įmonę Valstybės turto fondą. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, 2010-02-19 viešo paskelbimo spaudoje būdu, tačiau atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių.

5Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. U. atsiliepimo nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai.

6Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas nurodo, kad R. U. įmonė buvo įregistruota 1999 m. balandžio 6 d., Šiaulių miesto įmonių rejestro tvarkytojui (Šiaulių m. savivaldybės rejestro tarnybai) R. U. vardu pateikus prašymą, kvitą apie mokesčio už įmonės įregistravimą sumokėjimą, 1999 m. balandžio 6 d. įgaliojimą UAB „Valdsita“ direktorei I. P. atstovauti R. U., įregistruojant įmonę, 1999 m. balandžio 6 d. J. L. sutikimą dėl įmonės buveinės įregistravimo jos bute adresu Draugystės g. 21-17, Šiauliuose, R. U. paso kopiją. Šių dokumentų pagrindu Šiaulių miesto savivaldybės rejestro tarnyba 1999 m. balandžio 6 d. įregistravo R. U. įmonę, suteikiant įmonės kodą 4550167. Ieškinyje išdėstytos aplinkybės gali būti laikomos įrodymais, patvirtinančiais neteisėtą juridinio asmens įsteigimą. Neprieštarauja, kad būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.

7Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad sutinka, kad R. U. įmonė būtų pripažinta neteisėtai įsteigta. R. U. įmonei nuo jos įsteigimo, t.y. 1999-04-07 VSDFV Šiaulių skyriuje buvo skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Pagal galiojusią tvarką Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2005-11-09 įsakymą Nr. V-430 627,00 Lt įmokų ir 231,00 Lt delspinigių R. U. įmonei buvo nurašytos. Šiuo metu galiojančios LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintų LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių (Žin., 2005, Nr. 75-2725) nuostatos numato, kad individualios įmonės savininkas turi mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas. Nepripažinus įmonės neteisėtai įsteigta, R. U. turi būti pradėtos skaičiuoti valstybinio socialinio draudimo įmokos.

8Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad Šiaulių AVMI neturi duomenų, kad R. U. įmonė būtų skolinga valstybės biudžetui. Šiaulių AVMI su Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros ieškiniu dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu sutinka. Neprieštarauja dėl sprendimo priėmimo už akių jei atsakovas be pateisinamos priežasties nepateiks procesinių dokumentų.

9Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybės įmonė Valstybės turto fondas, nurodo jog neprieštarauja ieškovo prašymui skirti VĮ Valstybės turto fondą R. U. įmonės likvidatoriumi, jeigu ši įmonė teismo sprendimu bus pripažinta neteisėtai įsteigta. Taip pat neprieštarauja dėl sprendimo priėmimo už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.

10Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

112004-01-01 pradėjo veikti Juridinių asmenų registras, įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr.1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo”. Šiuo nutarimu patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 7 punktas nustato, kad Juridinių asmenų registro tvarkymo įstaiga - Juridinių asmenų registro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras.

12Ieškinį dėl juridinio asmens įsteigimo pripažinimo neteisėtu gali paduoti juridinio asmens dalyvis ar valdymo organai, taip pat prokuroras, gindamas viešą interesą (Lietuvos Respublikos CK 2.114 str. 5 d.).

13Lietuvos Respublikos CK 2.114 str. 1 d. nurodyti pagrindai, kuriems esant juridinis asmuo teismo gali būti pripažintas neteisėtai įsteigtu. Vienas iš pagrindų yra atvejis, jei tikrieji juridinio asmens steigimo tikslai neteisėti arba prieštarauja viešajai tvarkai (Lietuvos Respublikos CK 2.114 str. 1 d. 3 p.).

14Iš byloje esančių duomenų matyti, kad R. U. įmonės nesteigė, jokios veiklos šios įmonės vardu nevykdė. R. U. įmonė buvo įregistruota pasinaudojant R. U. prarastu Lietuvos Respublikos piliečio pasu, suklastojant jo parašą. Asmuo, įsteigęs įmonę, piktnaudžiavo savo tariamomis civilinėmis teisėmis ir taip padarė žalos kitiems asmenims. Individualios įmonės steigėjas, pateikdamas įmonių rejestrui steigimo dokumentus, turi išreikšti tikrąją valią užsiimti ūkine komercine veikla ir priimti visus su šia veikla susijusius įsipareigojimus. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tai reiškia, kad įmonės savininkas atsako visu savo turtu už individualios įmonės įsipareigojimus. Tuo tarpu asmuo, steigęs R. U. įmonę ir įmonių rejestrui pateikęs suklastotus dokumentus, siekė išvengti su ūkine komercine veikla susijusios rizikos kito asmens sąskaita, taip pažeisdamas įmonių steigimo ir veiklos teisėtumo reikalavimus bei viešąją tvarką Šios aplinkybės patvirtina juridinio asmens steigimo neteisėtus tikslus ir prieštaravimą viešajai tvarkai, todėl R. U. įmonė pripažintina neteisėtai įsteigta nuo įregistravimo Šiaulių miesto savivaldybės įmonių rejestro tarnyboje momento ir likviduotina (Lietuvos Respublikos CK 2.106 str. 7 p.).

15Teismas, priėmęs sprendimą likviduoti juridinį asmenį, privalo paskirti likvidatorių (Lietuvos Respublikos CK 2.108 str. 5 d.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 215 „Dėl įgaliojimų suteikimo“, atlikti R. U. įmonės likvidatoriaus pareigas skirtina Valstybės įmonė Valstybės turto fondas.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti.

18Pripažinti R. U. įmonę (juridinio asmens kodas 4550167, buveinė Draugystės pr. 21-14, Šiaulių m., įregistruotą 1999-04-06) neteisėtai įsteigta nuo įregistravimo Šiaulių miesto savivaldybės Rejestro tarnyboje momento, t.y. nuo 1999 m. balandžio 6 d.

19Likviduoti R. U. įmonę (juridinio asmens kodas 4550167, buveinė Draugystės pr. 21-14, Šiaulių m., įregistruotą 1999-04-06).

20R. U. įmonės likvidatoriumi skirti Valstybės įmonę Valstybės turto fondą (juridinio asmens registro kodas 110073154, buv. Vilniaus g. 16, LT-01507, Vilniuje).

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos CPK 287 str. nustatyta tvarka.

22Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Ieškovas Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras,... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, 2010-02-19 viešo... 5. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. U. atsiliepimo... 6. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybės... 7. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinio... 8. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Šiaulių... 9. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybės... 10. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas... 11. 2004-01-01 pradėjo veikti Juridinių asmenų registras, įsteigtas Lietuvos... 12. Ieškinį dėl juridinio asmens įsteigimo pripažinimo neteisėtu gali paduoti... 13. Lietuvos Respublikos CK 2.114 str. 1 d. nurodyti pagrindai, kuriems esant... 14. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad R. U. įmonės nesteigė, jokios... 15. Teismas, priėmęs sprendimą likviduoti juridinį asmenį, privalo paskirti... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str.... 17. Ieškinį patenkinti.... 18. Pripažinti R. U. įmonę (juridinio asmens kodas 4550167, buveinė Draugystės... 19. Likviduoti R. U. įmonę (juridinio asmens kodas 4550167, buveinė Draugystės... 20. R. U. įmonės likvidatoriumi skirti Valstybės įmonę Valstybės turto fondą... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...