Byla e2S-875-440/2018
Dėl procesinio termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės J. J. skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-501-215/2018, kuria atmestas apeliantės prašymas dėl procesinio termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

62018 m. rugpjūčio 30 d. atsakovė J. J. pateikė apeliacinį skundą dėl 2018 m. liepos 31d. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų sprendimo.

72.

82018 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi atsakovei buvo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti sumokant 36 Eur žyminį mokestį.

93.

10Nustatytu terminu, nei vėliau atsakovei J. J. apeliacinio skundo trūkumų nepašalinus, nesumokėjus žyminio mokesčio, taip pat nepateikus jokių prašymų dėl galimo termino pratęsimo skundo trūkumams pašalinti, 2018 m. rugsėjo 17 d. teismo nutartimi jos skundas buvo laikomas nepaduotu ir jai grąžintas.

114.

122018 m. rugsėjo 18 d. atsakovė J. J. pateikė kitą apeliacinį skundą.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi atsakovės J. J. prašymo dėl procesinio termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti netenkino Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso ( toliau – CPK ) 307 straipsnio 2 dalyje numatytu pagrindu.

166.

17Teismas nustatė, kad atsakovės apeliacinis skundas paduotas praleidus įstatymo numatytą trisdešimties dienų terminą ir nors atsakovė prašė jį atnaujinti, tačiau, teismo vertinimu, atsakovė nenurodė jokių priežasčių dėl ko jis yra praleistas ir nepateikė jokių termino praleidimą patvirtinančių dokumentų.

18III. Atskirojo skundo argumentai

197.

20Atskiruoju skundu apeliantė ( atsakovė) J. J. prašo panaikinti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį ir atnaujinti terminą paduoti apeliacinį skundą.

218.

22Teigia, kad minėtas terminas yra praleistas dėl svarbios priežasties, t. y. apeliantė neįgali, pati paruošti dokumentų neturi galimybės, jos pajamos yra mažos, todėl ir prašė atleisti ją nuo žyminio mokesčio. Teismui netenkinus šio prašymo, apeliantė per keletą dienų surinko pinigus ir žyminio mokesčio kvitą išsiuntė paštu advokatei. Apeliantė gyvena Mažeikiuose, o paskirta advokatė Naujojoje Akmenėje. Visos anksčiau nurodytos aplinkybės patvirtina, jog klientės ir jos atstovės bendravimas yra apsunkintas. Apeliantė tvirtina, kad termino atnaujinimas apeliacinio skundo padavimui, nepažeistų niekieno teisių ir interesų, o kaip tik juos apgintų.

23Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas tenkintinas.

259.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų ( CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

2710.

28Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

2911.

30Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas atnaujinti procesinį terminą apeliaciniam skundui paduoti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

31Faktinės bylos aplinkybės

3212.

33Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. liepos 31 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priėmė sprendimą atskirti Z. J. , G. J. nuo tėvo V. J. dėl tėvo sveikatos būklės. Atskirti Z. J. ir G. J. nuo motinos J. J., dėl motinos sveikatos būklės. Nustatyti nuolatinę globą Z. J. ir G. J. jų globėju ir gaunamų lėšų administratoriumi paskirti Mažeikių bendruomeninį pagalbos vaikams centrą, buveinės adresas ( - ), vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su globėju, globėjo buveinės vietoje. Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018m. birželio 22 d. įsakymus ( - ) ir ( - ), kuriais nepilnametėms Z. J. ir G. J. buvo pratęsta laikinoji globa. Priteisti iš V. J. išlaikymą Z. J., ir G. J. po 50 Eur mokomis išmokomis kiekvienai kas mėnesį nuo ieškinio teismui padavimo dienos 2017-08-31 iki dukrų pilnametystės. Priteisti iš J. J. išlaikymą Z. J. ir G. J. po 50 Eur mokomis išmokomis kiekvienai kas mėnesį nuo ieškinio teismui padavimo dienos 2017-08-31 iki dukrų pilnametystės. Priteisti iš V. J. išlaikymo dukroms įsiskolinimą 100 Eur. Priteisti iš J. J. išlaikymo dukroms įsiskolinimą 100 Eur.

3413.

352018m. rugpjūčio 7 d. priimtas papildomas sprendimas. Priteista iš V. J. 52 Eur (50 proc.) teisinės pagalbos išlaidų į valstybės biudžetą.

3614.

37Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2018 m. rugpjūčio 30 d. apeliantė J. J. pateikė apeliacinį skundą dėl 2018 m. liepos 31d. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų sprendimo šioje byloje. 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi atsakovei buvo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti sumokant 36 Eur žyminį mokestį. 2018 m. rugsėjo 5 d. gautas prašymas atleisti atsakovę nuo žyminio mokesčio sumokėjimo paduodant apeliacinį skundą. 2018 m. rugsėjo 5 d. atsakovės J. J. prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo paduodant apeliacinį skundą netenkintas. 2018 m. rugsėjo 17 d. teismo nutartimi nustatytu terminu atsakovei nepašalinus apeliacinio skundo trūkumų, jos skundas laikytas nepaduotu ir jai grąžintas.

3815.

392018 m. rugsėjo 18 d. gautas apeliantės apeliacinis skundas dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. liepos 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-501-215/2018. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi apeliantės prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti atmestas. Byloje esantys duomenys taip pat patvirtina, kad apeliantė 2018 m. rugsėjo 18 d. pateikusi apeliacinį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. liepos 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-501-215/2018, kartu pateikė įrodymus patvirtinančius žyminio mokesčio sumokėjimą. Mokėjimas atliktas 2018 m. rugsėjo 12 d.

40Dėl termino apeliaciniam skundui atnaujinti

4116.

42Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Tačiau bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, todėl įstatymų leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti greitą ir efektyvų teisminių ginčų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius procesinius terminus (CPK 73 straipsnio 1 dalis).

4317.

44Pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį, 307 straipsnio 2 dalį praleistas terminas gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2004). Europos Tarybos Ministrų komiteto 1995-02-07 rekomendacijų Nr. R/95/5 nuostata, kad šalims iš principo turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus, orientuoja įstatymų leidėjus į tai, jog būtų sukurti įstatymai, kurie užtikrintų realią galimybę apskųsti teismo sprendimą. Siekis sukurti įstatymus, užtikrinančius realią galimybę apskųsti teismo sprendimą, kartu reiškia tai, kad teismas nepagrįstai neturi paneigti šios galimybės, kai apeliacinis skundas paduotas praleidus įstatyme nustatytą terminą, tačiau dėl svarbių priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-19 nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-50/2007). Sprendžiant, ar asmuo prarado teisę apskųsti teismo sprendimą dėl įstatyme nustatytos apskundimo procedūros nesilaikymo, būtina įvertinti ne tik tai, ar terminas praleistas nedaug, bet ir pažeidimą lėmusias aplinkybes, t. y. ar termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimą lėmė netinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis, ar įvykusi klaida ir kitos panašaus pobūdžio aplinkybės. Jeigu apeliacinio apskundimo padavimo terminas yra praleistas nedaug ir tik dėl tokios atsitiktinio pobūdžio aplinkybės kaip klaida, tai iš esmės sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka – neturėtų prarasti. Priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2007; 2010-03-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-135/2010).

4518.

46Apeliantės teigimu, terminą apeliaciniam skundui paduoti ji praleido dėl pateisinamų priežasčių, t. y. atsakovė yra neįgali, paruošti dokumentų pati neturi galimybės, jos pajamos yra mažos, jos ir jos atstovės bendravimas yra apsunkintas. Tvirtina, kad Telšių apylinkės teismui Mažeikių rūmams pateikė prašymą atleisti ją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Teismui netenkinus nurodyto prašymo, apeliantė (atsakovė) per keletą dienų surinko pinigus ir kvitą patvirtinantį apie žyminio mokesčio sumokėjimą išsiuntė paštu advokatei. Apeliantės manymu termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimas nepažeistų niekieno teisių ir interesų, o kaip tik juos apgintų.

4719.

48Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog sprendžiant klausimą dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti, nebuvo pagrindo vertinti, kad apeliacinis skundas paduotas laiku. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė prašydama atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti, nenurodė jokių priežasčių dėl ko terminas yra praleistas bei nepateikė jokių terminą patvirtinančių dokumentų. Tačiau, vertinant byloje nustatytas faktines aplinkybes bei atskirojo skundo argumentus (žyminio mokesčio apmokėjimo kvitas išsiųstas apeliantės atstovei paštu), tai, jog apeliantė 2018 m. rugsėjo 12 d. sumokėjo žyminį mokestį ir šio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius įrodymus pateikė pirmosios instancijos teismui, kartu su 2018 m. rugsėjo 18 d. pateiktu apeliaciniu skundu dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. liepos 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-501-215/2018, taip pat atsižvelgiant, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas, kad tokiam asmeniui būtų užtikrinta teisė į tinkamą procesą, taip pat teisė į apeliaciją išnagrinėjus bylą ir priėmus joje galutinį procesinį sprendimą, kad toks asmuo galėtų pasinaudoti procesinio įstatymo suteikta galimybe dėl tokio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo peržiūrėjimo kreiptis į aukštesnės instancijos teismą, daroma išvada, kad nustatytos priežastys pripažintinos svarbiomis sprendžiant termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo klausimą.

4920.

50Įvertinus ginčo esmę, konkrečias bylos aplinkybes apeliacinės instancijos teismas vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais bei siekdamas užtikrinti teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos principo tinkamą realizavimą, sprendžia, kad atskirasis skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, o skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas) – apeliantei J. J. atnaujintinas terminas apeliaciniam skundui dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. liepos 31 d. sprendimo paduoti. Apeliacinės instancijos teismas vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

51Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti apeliantei J. J. praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti ir perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti apeliacinio skundo priėmimo klausimą.

52Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

53Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti bylos šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. 2018 m. rugpjūčio 30 d. atsakovė J. J. pateikė apeliacinį skundą dėl... 7. 2.... 8. 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi atsakovei buvo nustatytas terminas... 9. 3.... 10. Nustatytu terminu, nei vėliau atsakovei J. J. apeliacinio skundo trūkumų... 11. 4.... 12. 2018 m. rugsėjo 18 d. atsakovė J. J. pateikė kitą apeliacinį skundą.... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad atsakovės apeliacinis skundas paduotas praleidus... 18. III. Atskirojo skundo argumentai... 19. 7.... 20. Atskiruoju skundu apeliantė ( atsakovė) J. J. prašo panaikinti Telšių... 21. 8.... 22. Teigia, kad minėtas terminas yra praleistas dėl svarbios priežasties, t. y.... 23. Apeliacinės instancijos teismas... 24. Atskirasis skundas tenkintinas.... 25. 9.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 27. 10.... 28. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 29. 11.... 30. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo... 31. Faktinės bylos aplinkybės... 32. 12.... 33. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. liepos 31 d. sprendimu... 34. 13.... 35. 2018m. rugpjūčio 7 d. priimtas papildomas sprendimas. Priteista iš V. J. 52... 36. 14.... 37. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2018 m. rugpjūčio 30 d. apeliantė J.... 38. 15.... 39. 2018 m. rugsėjo 18 d. gautas apeliantės apeliacinis skundas dėl Telšių... 40. Dėl termino apeliaciniam skundui atnaujinti ... 41. 16.... 42. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio... 43. 17.... 44. Pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį, 307 straipsnio 2 dalį praleistas terminas... 45. 18.... 46. Apeliantės teigimu, terminą apeliaciniam skundui paduoti ji praleido dėl... 47. 19.... 48. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 49. 20.... 50. Įvertinus ginčo esmę, konkrečias bylos aplinkybes apeliacinės instancijos... 51. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį... 52. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 53. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti bylos šalims....