Byla 2-132-187/2012
Dėl termino priimti palikimą pratęsimo

1Telšių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Stefanijai Sakalauskienei, sekretoriaujant Inai Malinauskienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Mindaugui Perminui, suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo P. M., asmens kodas ( - ) įgalioto F. Ž., asmens kodas ( - ) veikiančio pagal įgaliojimą pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, dėl termino priimti palikimą pratęsimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus,

Nustatė

3pareiškėjas prašo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 5.50 straipsnio, 5.57 straipsnio pagrindu pratęsti pareiškėjui P. M., asmens kodas ( - ) terminą priimti ( - ) mirusios senelės A. M., asmens kodas ( - ) palikimą. Pareiškime ir teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas nurodė, kad šį terminą praleidęs dėl svarbių priežasčių, o būtent dėl to, kad palikimo dokumentus buvęs pradėjęs tvarkytis jo tėvas D. M., kuris susirgęs ir nebaigęs dokumentų tvarkyti taip pat numiręs, be to pareiškėjas dirbantis Vilniuje ir dėl užimtumo darbe artimai nebendravęs su mirusiuoju tėvu, o kadangi tėvai išsituokę, tai jo mama E. M. tik šį rudenį pasakiusi, kad esantys nesutvarkyti paveldėjimo dokumentai. Savo reikalavimą grindžia šiais įrodymais: ištuokos liudijimu, mirties liudijimais, gimimo liudijimais, pareiškimais apie palikimo nepriėmimą.

4Suinteresuoti asmenys prieštaravimų nepareiškė, teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai ir laiku (b.l. 18-21), atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad dėl termino prailginimo neprieštarauja, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l.21).

5Pareiškimas tenkintinas, nes iš pateiktų įrodymų: mirties liudijimo matyti, kad A. M. mirė ( - ) (b.l.8), kuri buvo pareiškėjo P. M. močiutė, o jos sūnus – pareiškėjo tėvas D. M. mirė ( - ) (b.l.9,10), iš Pareiškimo apie palikimo nepriėmimą (b.l.12) matyti, kad D. M. pareiškė, kad mirus senelei A. M. jis pretenzijų į mirusiosios turtą neturi, iš Ištuokos liudijimo (b.l.6) matyti, kad pareiškėjo tėvai (D. M. ir E. M.) santuoką nutraukė 1994-08-11. Dėl to teismas daro išvadą, kad pareiškėjas terminą praleido ir palikimo nepriėmė per įstatymo nustatytą terminą dėl svarbių priežasčių, o būtent dėl to, kad jo tėvai nutraukė santuoką ir pareiškėjas laiku negalėjo sužinoti apie atsiradusį ir niekieno nepriimtą jo močiutės (jo tėvo mamos) palikimą bei negalėjo laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo, todėl palikimo priėmimo terminas pratęstinas (LR CK 5.57 str.). Kitokių įrodymų ar prieštaravimų nėra.

6Teismas, vadovaudamasis LR CPK 576-578 straipsniais,

Nutarė

7Pareiškimą patenkinti.

8Pratęsti P. M., asmens kodas ( - ) dėl svarbių priežasčių praleistą terminą priimti A. M., asmens kodas ( - ) mirusios ( - ), palikimą.

9Ši nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai