Byla 2-2579-259/2017
Dėl skolos, palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mėlynoji liepsna“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ dėl skolos, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Mėlynoji liepsna“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės UAB „Kauno dujotiekio statyba“ 60161,37 Eur skolos sumą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 752 Eur žyminį mokestį.

3Ieškinio reikalavimai grindžiami 2016 m. rugsėjo 28 d. sudaryta UAB „Mėlynoji liepsna“, UAB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „DS-1“ jungtinės veiklos sutartimi Nr. DUJ-308/2016, 2016 m. spalio 20 d. sudaryta UAB „Kauno dujotiekio statyba“ ir AB Energijos skirstymo operatorius statybos ir rekonstravimo darbų sutartimi Nr. 40500/561997, ieškovės atsakovei pateiktomis ir atsakovės neapmokėtomis PVM sąskaitomis faktūromis : 2017-04-14 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201722 1385,73 Eur sumai; 2017-04-20 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201732 1054,70 Eur sumai; 2017-04-20 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201733 3567,40 Eur sumai; 2017-04-20 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201734 3459,22 Eur sumai; 2017-04-21 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201728 1700,00 Eur sumai; 2017-04-25 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201735 978,12 Eur sumai; 2017-05-02 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201746 150,00 Eur sumai; 2017-05-11 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201747 1079,72 Eur sumai; 2017-05-23 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201748 1248,42 Eur sumai; 2017-05-24 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201749 3286,52 Eur sumai; 2017-06-02 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201755 5969,97 Eur sumai; 2017-06-02 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201756 2129,50 Eur sumai; 2017-06-02 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201754 13879,14 Eur sumai; 2017-06-05 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201757 577,50 Eur sumai; 2017-06-05 PVM sąskaita faktūra ML Nr. 201758 19695,43 Eur sumai, 2017 m. birželio 21 d. raštu dėl rangos sutarties vykdymo, 2017 m. liepos 26 d. pretenzija, 2017 m. liepos 11 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu.

4Ieškovės reikalavimas pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais ir tenkintinas visiškai.

5Nustatyta, jog 2016 m. rugsėjo 28 d. ieškovė UAB „Mėlynoji liepsna“ ir UAB „Kauno dujotiekio statyba“, bei šios sutarties partnerė UAB „ DS-1“ sudarė Jungtinės veiklos sutartį Nr. DUJ - 308/2016, pagal kurią ieškovė ir atsakovė įsipareigojo kooperuojant savo turtą, darbą ir žinias veikti bendrai ir dalyvauti UAB Verslo aptarnavimo centras paskelbtame konkurse dėl dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų Vilniaus regione pirkimo ir pateikti pasiūlymą šios minėtos Sutarties pagrindu dėl dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų Vilniaus regione 4 pirkimo dalyje, o laimėjus Konkursą pasirašyti su Užsakovu Konkurso dokumentuose nurodytą Sutartį ir tinkamai atlikti Konkurso dokumentuose ir sudarytoje Sutartyje numatytus darbus (b. l. 10-12). Laimėjus konkursą, atsakovė, kaip pagrindinė partnerė pagal Jungtinės veiklos sutartį, su Energijos skirstymo operatoriumi, AB (toliau - Užsakovas) 2016 m. spalio 20 d. pasirašė Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų sutartį Nr. 40500/561997 (toliau - Sutartis su Užsakovu) (b. l. 13-28). Ieškovės ir atsakovės sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir apimtys, įgyvendinant Rangos sutartį, reglamentuojamos Jungtinės veiklos sutartyje. Pagal Jungtinės veiklos sutarties 6.9.2 punktą, atsakovė, kaip pagrindinė partnerė, įsipareigojo atstovauti abiejų partnerių, t. y. ir ieškovės interesus visose institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose pagal sudarytą su Užsakovu sutartį, yra visiškai atsakinga už sutarties vykdymą, atsiskaitymus ir apmokėjimus už atliktus pagal sutartį darbus per visą darbų atlikimo laiką ir per visą objekto garantinį laiką. Jungtinės veiklos sutarties 4.4 punkte nurodyta, kad pagrindinė partnerė, t. y. atsakovė įsipareigoja už tinkamai atliktus ir Užsakovo priimtus darbus vykdyti mokėjimus pagal Sutartyje su Užsakovu numatytas apmokėjimo sąlygas, perversdama pinigus į partnerės (ieškovės) atsiskaitomąją sąskaitą, bet ne vėliau nei per 5 dienas nuo to momento, kai pagrindinei partnerei sumoka Užsakovas. Pagal Rangos sutarties Bendrosios dalies 11.1 punktą, Užsakovė Rangovei už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus (pagal pasirašytus aktus), privalo apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

6Nustatyta, kad ieškovė pateikė atsakovei viso penkiolika vienetų atliktų darbų aktų, šiuos aktus atsakovė be išlygų priėmė, juos pasirašė (b. l. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61). Šių aktų pagrindu ieškovė atsakovei išrašė 2017-04-14 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201722 1385,73 Eur sumai; 2017-04-20 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201732 1054,70 Eur sumai; 2017-04-20 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201733 3567,40 Eur sumai; 2017-04-20 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201734 3459,22 Eur sumai; 2017-04-21 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201728 1700,00 Eur sumai; 2017-04-25 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201735 978,12 Eur sumai; 2017-05-02 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201746 150,00 Eur sumai; 2017-05-11 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201747 1079,72 Eur sumai; 2017-05-23 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201748 1248,42 Eur sumai; 2017-05-24 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201749 3286,52 Eur sumai; 2017-06-02 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201755 5969,97 Eur sumai; 2017-06-02 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201756 2129,50 Eur sumai; 2017-06-02 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201754 13879,14 Eur sumai; 2017-06-05 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201757 577,50 Eur sumai; 2017-06-05 PVM sąskaitą faktūrą ML Nr. 201758 19695,43 Eur sumai (b. l. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60). Pateiktos atsakovei ir jos neapmokėtos sąskaitos įrodo, kad teismo sprendimo priėmimo dienai atsakovė skolinga ieškovei 60161,37 Eur sumą. Ieškovė 2017 m. liepos 26 d. kreipėsi į atsakovę su pretenzija dėl skolos sumokėjimo, pateikė skolų suderinimo aktą (b. l. 31, 62), tačiau atsakovė prievolės pagal sudarytas sutartis nevykdė.

7Vadovaujantis CK 6.38 straipsniu, prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus, CK 6.189 straipsnio 1 dalis nustato, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.256 straipsnio 4 dalis nustato, kad kai sutartinės prievolės nevykdo ar netinkamai ją vykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejai, kai neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jei įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Esant aukščiau byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir nurodomų motyvų pagrindu ieškovės pareikštas ieškinys dėl 60161,37 Eur skolos sumos priteisimo įrodytas, todėl tenkintinas (CPK 178 straipsnis).

8LR CK 6.210 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis įtvirtinta, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovei iš atsakovės aukščiau minėtu teisiniu pagrindu priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 60161,37 Eur skolos sumos, už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 rugpjūčio 21 d.) iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Ieškovė pateikė įrodymus, kad byloje turėjo 802 Eur išlaidų žyminiam mokesčiui apmokėti. Patenkinus ieškinį, šios bylinėjimosi išlaidos ieškovei priteistinos iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.38 straipsniu, 6.256 straipsniu, 6.258 straipsnio 1 dalimi, 424 straipsniu 428 straipsniu.

Nutarė

11Ieškinį patenkinti.

12Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Mėlynoji liepsna“ (juridinio asmens kodas 123043620, registracijos adresas ( - ).) iš uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ (juridinio asmens kodas 133276348, registracijos adresas ( - )) 60161,37 Eur skolos sumą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 60161,73 Eur sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 21 d.) iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 802 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų.

13Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

14Nurodyti atsakovei, kad jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

15Informuoti atsakovę apie tai, kad jei atsakovę per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

16Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Civilinio proceso kodekso 430 straipsnio pirmoje dalyje nustatytą terminą (dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos) atsakovė nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

17Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai