Byla 2-595-571/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, sekretoriaujant Loretai Staknevičienei, dalyvaujant pareiškėjui F. K. M , suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos skyriaus atstovei J. B., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo F. K. M pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos skyriui, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai, Valstybinei miškų tarnybai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas F.K. M. , teisės miško žemę paversti kitomis naudmenomis įgijimo tikslu , prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui F. K. M , nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. 8479-0001-0120, esančiame Kazlų Rūdos sav. Jankų sen. Viliūšių km. iki 1957 metų buvo sodyba valdoma K. M. ir A. M..

3Į bylos nagrinėjimą neatvyko suinteresuoti asmenys Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ir Valstybinės miškų tarnybos atstovai , iš atsiliepimų sekta, kad jie dėl prašomo nustatyti fakto neprieštarauja ir prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

4Pareiškėjas F.K. M. parodė, kad Kazlų Rūdos sav . Jankų sen. Viliūšių kaime pirmiausia pradėjo gyventi jo senelis J. A.. Po to jo motinai ištekėjus į ūkį atsikėlė K. M.. Senelis pirmiausia pastatė ūkio pastatą, o jo tėvai Kazys ir A. M. pasistatė gyvenamąjį namą. Jie turėjo apie 2 margus žemės. Apie 1957 metus mamas buvo nugriautas ir sodybos vietoje beliko tik šimtamečiai ąžuolas ir uosis.

5Suinteresuoto asmens atstovė J. B. dėl pareikšto prašymo neprieštaravo ir prašė jį tenkinti. Ji parodė, kad pareiškėjo motinai A. M. Apskrities viršininko sprendimu buvo atstatytos nuosavybės teisės į žemę, tame tarpe ir į 1,12ha. miško naudmenų žemės. Šią žemę paveldėjo pareiškėjas. Šioje žemėje pareiškėjas pageidauja atstyti buvusią tėvų sodybą.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Vadovaujantis Miškų įstatymo 11 str.1d. miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarką nustato Vyriausybė. Miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtinais atvejais. Nuo 2013-01-01 įsigaliojus Miškų įstatymo 11 str. pakeitimams, kur papildyta 7p., kuriame vienas išimtinių miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis atvejų numatytas buvusios sodyboms privačioje miško žemėje atstyti Vyriausybės nustatyta tvarka. Teisę atstatyti neišlikusią sodybą, kurios buvimo faktas nustatytas pagal archyvinius dokumentus, o jeigu jie neišlikę-nustatant juridinę reikšmę turintį faktą, turi tik šios sodybos buvę savininkai ir (ar) jų pirmos, antros ir trečios eilės įpėdiniai, paveldintys pagal įstatymą.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pareiškėjo tėvai K. M. ir A. M. yra mirę (b.l.3-5). A. M. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą, esantį Viliušių km. Jankų sen. Kazlų Rūdos sav. Šią žemę pareiškėjas paveldėjo iš motinos. Jis yra paveldėjęs 1,12 ha. miško žemės. (b.l.6-7).

9Iš nepilnai išlikusių archyvo duomenų matyti, kad Viliūšių kaime Jankų apsk. gyveno A. M. ir K. M., kurie 1957m. turėjo gyvenamąjį namą ir tvartą (b.l.10-11). Liudytojų J. V. ir Broniaus A. B. parodymų matyti, kad Viliūšių kaime iki 1957 metų gyveno Kazio ir A. M. šeima. Šeima turėjo gyvenamąjį namą ir ūkio pastatą. 1957 metais M išsikėlė, o sodyba buvo nugriauta. Iš byloje surinktų įrodymų nustatyta, kad žemės sklype, unikalus Nr. 8479-0001-0120, esančiame Kazlų Rūdos sav. Jankų sen. Viliūšių km. iki 1957 metų buvo sodyba valdoma K. M. ir A. M.. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas pareiškėjui tikslu įgyti teisę miško žemę paversti kitomis naudmenomis .

10Iš pareiškėjos priteistinos teismo išlaidos valstybei (CPK 93, 96 str.).

11Vadovaudamasi LR CPK 42, 87, 270, 293-295, 444 str.,

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Tikslu įgyti teisę miško žemę paversti kitomis naudmenomis , nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui F. K. M a.k. ( - ), nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. 8479-0001-0120, esančiame Kazlų Rūdos sav. Jankų sen. Viliūšių km. iki 1957 metų buvo sodyba valdoma K. M. ir A. M..

14Priteisti iš pareiškėjo F. K. M a.k. ( - ) gyv. Viliūšių km. Jankų sen. Kazlų Rūdos sav. 22,50 litus teismo išlaidų valstybei. ( sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbankas“, įmokos kodas 5660).

15Sprendimas per 30 d., apeliaciniu skundu, nuo sprendimo priėmimo dienos, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui ,skundą paduodant , per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai