Byla II-3-314/2012
Dėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų agentūros vedėjo Sigito Kvaraciejaus 2012 m. balandžio 11 d. priimto nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. DA 54, AM 078971 panaikinimo ir paskirti nuobaudą pagal ATPK 87 str. 3 d. sankcijoje numatytą minimumą – 200 Lt baudą

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėjas A.Šeštokas, sekretoriaujant L.Žukevičiūtei, dalyvaujant Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų agentūros vedėjui vyriausiajam valstybės inspektoriui Sigitui Kvaraciejui, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui J. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens J. K. skundą dėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų agentūros vedėjo Sigito Kvaraciejaus 2012 m. balandžio 11 d. priimto nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. DA 54, AM 078971 panaikinimo ir paskirti nuobaudą pagal ATPK 87 str. 3 d. sankcijoje numatytą minimumą – 200 Lt baudą,

Nustatė

2Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų agentūros vyriausiasis specialistas Linas Truska 2012 m. balandžio 7 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. AM Nr. 068971 J. K. dėl to, kad jis 2012 m. balandžio 7 d. apie 19 val. 10 min. buvo sulaikytas žvejojant Vilko ežere statomais žvejybiniais tinklais, buvo pastatęs tris žvejybinius tinklus ir sugavęs keturias lydekas, kartu žvejojo J. Ū. ir R. N., tuo pažeista Mėgėjiškos žūklės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337, 12.2. punkto reikalavimai. Tokiais veiksmais J. K. padarė veiką numatytą ATPK 87 str. 3 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų agentūros vedėjas Sigitas Kvaraciejus 2012 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. DA 54, AM 078971 J. K. paskyrė administracinę nuobaudą pagal ATPK 87 str. 3 d. – 700 Lt baudą su trijų vienetų žvejybinių – statomų tinklų ir keturių lydekų konfiskavimu.

3J. K. skunde (b.l. 2-5;) prašo nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. DA 54, AM 078971 panaikinti ir paskirti nuobaudą pagal ATPK 87 str. 3 d. sankcijoje numatytą minimumą – 200 Lt baudą. Nurodo, kad pareigūnas paskirdamas nuobaudą netinkamai vadovavosi ATPK 260 str. reikalavimais, nes protokole nėra administracinėn atsakomybėn patraukto asmens paaiškinimų. Nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. DA 54, AM 078971 pareigūnas nesvarstė yra ar nėra lengvinančių ar sunkinančių atsakomybę aplinkybių ir paskyrė maksimalią sankcijoje numatytą baudą, tuo pažeistos ATPK 30 str. nuobaudų skyrimo bendrosios taisyklės. Byloje sunkinančių atsakomybę aplinkybių nėra, pažeidėjas dėl padaryto pažeidimo prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, ši aplinkybė pripažintina atsakomybę lengvinanti, todėl prašo paskirti minimalią sankcijoje numatytą baudą.

4Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų agentūros vedėjas atsiliepime į skundą (b.l. 7-8;) prašo skundą atmesti.

5Teismo posėdyje asmuo, kurio atžvilgiu priimtas skundžiamas nutarimas J. K., prašo skundą tenkinti.

6Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų agentūros vedėjas S. K. prašo skundo netenkinti, kadangi nėra teisinio ir faktinio pagrindo.

7Skundas tenkintinas dalinai.

8Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 str. nustatyta, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina organo (pareigūno) priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

9Byloje nustatyta, kad J. K. 2012 m. balandžio 7 d. apie 19 val. 10 min. buvo sulaikytas žvejojant Vilko ežere statomais žvejybiniais tinklais, buvo pastatęs tris žvejybinius tinklus ir sugavęs keturias lydekas, kartu žvejojo J. Ū. ir R. N..

10Teismo posėdžio metu pažeidėjas dėl žvejybos tinklais paaiškino, kad su pažįstamais J. Ū. ir R. N., kadangi artėjo Velykos, nusprendė Vilko ežere pastatyti tinklus ir pasigauti šventėms žuvies. Jis namuose turėjo tinklus, todėl iš vakaro 2012 m. balandžio 6 d., apie 18-19 val. kartu su J. Ū. ir R. N. atvažiavo prie Vilko ežero ir suleido 3 tinklus, kurių išmatavimai buvo maždaug po 50 metrų ilgio, plotis apie 1,50 m. Kitą dieną, vakare apie 18-19 val. trise valtimi nuplaukė prie tinklų ir ištraukė viso 4 lydekas. Tinklus paliko ežere. Išlipus į krantą ir nuėjus kelis šimtus metrų, buvo sulaikyti trijų neuniformuotų asmenų. Vėliau paaiškėjo, kad tai Druskininkų agentūros vyriausiasis specialistas Linas Truska kartu su dviem neetatiniais inspektoriais. Po sulaikymo kiekvienam buvo surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai, paimti trys tinklai ir keturios sugautos lydekos.

11Liud. Linas Truska parodė, kad Druskininkų agentūrai buvo pranešta, kad Vilko ežere yra statomi tinklai ir vykdoma neteisėta žvejyba. Tikrinant informaciją, aplink ežerą išsidėstė kartu su neetatiniais inspektoriais, atliko stebėjimą. Pranešimas pasitvirtino. Matė, kaip trys asmenys priplaukė prie tinklų, iš kurių traukė žuvis. Kadangi žvejai buvo kitame krante, sulaikyti jų neturėjo galimybės. Kitos dienos vakarą su dviem neetatiniais inspektoriais tam tikru atstumu išsidėstė kitoje ežero pusėje ir laukė galimų pažeidėjų. Po kurio laiko pamatė tris asmenis, toje pačioje vietoje traukiant iš tų pačių tinklų žuvį. Tada išsidėstė arčiau tos vietos, kur gali išsilaipinti pažeidėjai ir laukė atplaukiant. Išlipus į krantą ir nešantis lydekas buvo sulaikyti J. K., J. Ū. ir R. N., kuriems surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai.

12Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2. punkte nurodyta, kad draudžiama žvejoti draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais. Šio teisės akto 4.7 punkte nurodyta, kad draudžiami žvejybos įrankiai – elektros žūklės prietaisai, ūdos, žeberklai, varžos bei tinkliniai ne mėgėjiškos žūklės įrankiai. Taip pat mėgėjiškos žūklės taisyklių 13.4. punkte nustatyta, kad draudžiama gaudyti nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius - lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d. Tokiu būdu bylos duomenimis nustatyta, kad J. K. kartu su J. Ū. ir R. N. žvejojo draudžiamais įrankiais (tinklais) ir draudžiamu laikotarpiu lydekas. Įvertinus aptartas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad J. K. skundžiamu nutarimu pagrįstai pripažintas kaltu už administracinės teisės pažeidimo, numatyto ATPK 87 str. 3 d., padarymą.

13Pažeidėjo paaiškinimai, kad pareigūnas, paskirdamas nuobaudą, netinkamai vadovavosi ATPK 260 str. reikalavimais, nes protokole nėra administracinėn atsakomybėn patraukto asmens paaiškinimų, kad pareigūnas nesvarstė yra ar nėra lengvinančių ar sunkinančių atsakomybę aplinkybių ir paskyrė maksimalią sankcijoje numatytą baudą, tuo pažeisdamas bendrąsias nuobaudų skyrimo taisykles iš dalies pagrįsti. Iš 2012-04-07 administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. AM Nr. 068971 matyti, kad pažeidėjas grafoje “Asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, paaiškinimas” surašė tokį paaiškinimą “šių metų balandžio mėn. 07 d. žvejojau ant Vilko ežero, kur mane ir sulaikė gamtos apsauga. Pasižadu daugiau taip nedaryti.” Taigi pareigūnas suteikė teisę J. K. surašyti paaiškinimą dėl pažeidimo esmės ir šia teise buvo pasinaudota. Dar daugiau pažeidėjas ir bylos nagrinėjimo dieną pateikė papildomą paaiškinimą pareigūnui dėl pažeidimo esmės, todėl nepagrįstas skundo teiginys, kad protokole nėra administracinėn atsakomybėn patraukto asmens paaiškinimų. Tačiau teismas sprendžia, kad pareigūnas neindividualizavo nuobaudos ir paskyrė per griežtą piniginę baudą. ATPK 30 str. 2 d. nustatyta, kad skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, kurios nurodytos ATPK 31 str. ir 32 str. Pareigūnas pagrįstai nustatė J. K. atsakomybę sunkinančią aplinkybę – teisės pažeidimas padarytas grupės asmenų (ATPK 32 str. 1 d. 1 p.), nes vienas pažeidėjas be J. Ū. ir R. N. pagalbos nebūtų sugebėjęs arba jam būtų žymiai sunkiau tuo pačiu metu irkluoti valtimi ir kartu nuleisti į ežerą tinklus ar juos ištraukti su žuvimi. Taip pat pareigūnas pagrįstai nepripažino lengvinančia atsakomybę aplinkybe pažeidėjo prisipažinimo ir nuoširdaus gailėjimosi, nes bylos duomenys ir teismo posėdžio metu teikti paaiškinimai liudija, kad J. K. tik formaliai ir paviršutiniškai dėl padaryto prisipažino ir gailėjosi, kas nešvelnina jo atsakomybės. Aukščiau nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad J. K. skirtina ATPK 87 str. 3 d. sankcijoje numatyta piniginė bauda didesnio nei vidutinio dydžio. Tačiau duomenų apie tai, kad J. K. baudžiamas ne pirmą kartą už mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimą ar padarė kitokio pobūdžio administracinius teisės pažeidimus byloje nėra. Svarbu pažymėti, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat – kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. Taigi administracine nuobauda yra siekiama ir nubaudimo, ir prevencinių tikslų. Dėl aptartų aplinkybių spręstina, kad J. K. už nagrinėjamo pažeidimo padarymą tikslinga skirti švelnesnę baudą nei sankcijoje numatyta maksimali. Kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą švelninti pareigūno paskirtą nuobaudą, teismas nenustatė. Dėl išdėstyto, spręstina, kad skundžiamu nutarimu administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui pagal LR ATPK 87 str. 3 d. paskirta nuobauda buvo netinkamai individualizuota, todėl pareigūno nutarimas keistinas pažeidėjui paskiriant švelnesnę piniginę baudą.

14Teismas, vadovaudamasis LR ATPK 302 str. 1 d. 5 p., 302 str. 6 d., 3022 str., 3024 str.,

Nutarė

15J. K. skundą tenkinti dalinai.

16Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų agentūros vedėjo S. K. 2012 m. balandžio 11 d. nutarimą Nr. DA 54, AM 078971, kuriuo J. K. pagal ATPK 87 str. 3 d. buvo paskirta 700 Lt bauda su trijų vienetų žvejybinių – statomų tinklų ir keturių lydekų konfiskavimu pakeisti ir J. K. pagal ATPK 87 str. 3 d. paskirti 550 Lt baudą su trijų vienetų žvejybinių – statomų tinklų ir keturių lydekų konfiskavimu.

17Nutartis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai