Byla 2-32-875/2013
Dėl nekilnojamojo turto perleidimo sandorių nuginčijimo ir restitucijos taikymo (actio Pauliana), pareikštą ieškovo bankroto administratoriaus UAB „Ritava“ atsakovams R. K., UAB „Petro medis“, IĮ „Medyra“, E. L., tretieji asmenys UAB „Analote“, A. L. ir notarė N. M., informavusi teismą, kad neturi jokio suinteresuotumo bylos baigtimi ir prašiusi pašalinti ją iš bylos

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Masiulis, sekretoriaujant Ilonai Digrylienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Dainiui Baronui, atsakovo IĮ „Medyra“ atstovui advokatui Aisčiui Damulevičiui, atsakovei E. L. ir jos atstovui advokatui Gintarui Žičkui, parengiamajame teismo posėdyje ruošdamasis nagrinėti civilinę bylą, iškeltą pagal bankrutavusios IĮ „Valreta“ ieškinį dėl nekilnojamojo turto perleidimo sandorių nuginčijimo ir restitucijos taikymo (actio Pauliana), pareikštą ieškovo bankroto administratoriaus UAB „Ritava“ atsakovams R. K., UAB „Petro medis“, IĮ „Medyra“, E. L., tretieji asmenys UAB „Analote“, A. L. ir notarė N. M., informavusi teismą, kad neturi jokio suinteresuotumo bylos baigtimi ir prašiusi pašalinti ją iš bylos,

Nustatė

2Iškėlus bylą pagal pradinį ieškinį, 2013-04-04 teisme buvo priimtas ieškovo pareiškimas dėl ieškinio dalyko pakeitimo. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiomis:

3– 2011-12-20 R. K. ir UAB „Petro medis“ sudarytą žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį;

4– 2012-01-25 IĮ „Valreta“ ir IĮ „Medyra“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį;

5– 2012-01-30 IĮ „Valreta“ ir E. L. sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties dalis dėl ( - ), esančio 6,34 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), ir ( - ), esančio 11,08 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )).

6Ieškovas taip pat prašo takyti dvišalę restituciją:

7– atsakovės R. K. nuosavybėn grąžinti ( - ), esantį 5,5 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), o iš R. K. atsakovui UAB „Petro medis“ priteisti 7000,00 Lt sumą;

8– ieškovui bankrutavusiai IĮ „Valreta“ grąžinti ( - ), esantį 28,62 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), o atsakovui IĮ „Medyra“ iš ieškovo bankrutavusios IĮ „Valreta“ priteisti 10000,00 Lt sumą;

9– ieškovui bankrutavusiai IĮ „Valreta“ grąžinti ( - ), esantį 6,34 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ir ( - ), esantį 11,08 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), o atsakovei E. L. iš ieškovo bankrutavusios IĮ „Valreta“ priteisti 5000,00 Lt sumą.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti jam iš atsakovo IĮ „Medyra“ 28418,00 Lt.

11Ieškinyje laikomasi pozicijos, kad sudariusi 2011-12-20, 2012-01-25 ir 2012-01-30 nekilnojamo turto perleidimo sandorius IĮ „Valreta“ faktiškai tapo nemoki – nebegalėjo atsiskaityti su kreditoriais ir neteko turto, kurio vertė pakankamai padengtų įsipareigojimus. Ginčijamos pirkimo-pardavimo sutartys pažeidžia kreditorių teises, nes turtas parduotas mažesnėmis nei rinko kainomis. Tuo atveju, jei bankrutuojančios įmonės turtas būtų parduotas rinkos kainomis, pagal 2011-12-20 pirkimo-pardavimo sutartį būtų papildomai gauta 13954,00 Lt pajamų, pagal 2012-01-25 pirkimo-pardavimo sutartį būtų papildomai gauta 115342,35 Lt pajamų, pagal 2012-01-30 pirkimo-pardavimo sutartį būtų papildomai gauta 24421,00 Lt pajamų. Ieškovas nurodo, kad veikdama IĮ „Valreta“ vardu bei asmeniškai R. K. sudarė ginčijamas pirkimo pardavimo sutartis nesąžiningai, nes žinojo, kad sudaromi sandoriai pažeis kreditorių teises. Kaip teigia ieškovas, sudarant 2011-12-20, 2012-01-25 ir 2012-01-30 turto perleidimo sandorius, atsakovei R. K. buvo žinoma apie tai, kad B IĮ „Valreta“ finansinė būklė yra labai sudėtinga, nes iš karto po sandorių sudarymo ji pati, kaip bendrovės savininkė ir vadovė, 2012-02-01 pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos IĮ „Valreta“ iškėlimo.

12Pareiškime dėl ieškinio dalyko pakeitimo papildomai nurodoma, kad atsakovas IĮ „Medyra“ perleido tris iš ieškovo įsigytus žemės sklypus: ( - ), esantį 1,4 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), įsigytą už 500,00 Lt, ( - ), esantį 6,7 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), įsigytą už 2000,00 Lt ir ( - ), esantį 4,25 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), įsigytą už 2000,00 Lt. Atsakovas šiuos žemės sklypus perleido atitinkamai už 1983,00 Lt, 9861,00 Lt ir 21074,00 Lt. Taigi atsakovas IĮ „Medyra“ įsigijo šiuos tris sklypus iš ieškovo 28418,00 Lt pigiau, nei yra šių sklypų rinkos vertė. Todėl ieškovas ir prašo priteisti iš atsakovo IĮ „Medyra“ 28418,00 Lt dydžio žalą, atsiradusią dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų.

13Byla perduotina pagal teismingumą.

14Ieškinį, kurio suma, ieškovo vertinimu yra 180617,35 Lt, ieškovas pareiškė Šiaulių apygardos teisme, laikydamasis, be kita ko, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 27 straipsnio 1 punkte įtvirtintos teismingumo nustatymo taisyklės. Tačiau Šiaulių apygardos teismo 2012-10-01 nutartimi ieškinys pagal teismingumą buvo persiųstas Akmenės rajono apylinkės teismui. Tokia Šiaulių apygardos teismo nutartis buvo grindžiama nutarties priėmimo metu aktualia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluota nuostata, kad actio Pauliana reiškiami reikalavimai yra neturtiniai, todėl teismingi apylinkės teismams. Akmenės rajono apylinkės teismas ieškinį priėmė, šį klausimą išsprendęs 2012-10-17 rezoliucija.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija 2012-11-06 nutarime, priimtame civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012, konstatavo: „anksčiau buvusi kasacinio teismo praktika, pagal kurią actio Pauliana ieškinys pripažintas neturtiniu reikalavimu, atsižvelgiant į tai, kad tokio ieškinio patenkinimo atveju turtas priteisiamas ne ieškovui (kreditoriui), o skolininkui, yra ydinga ir negali būti tęsiama. Taigi actio Pauliana pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytinas turtiniu, kurio suma nustatoma ir šis ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Šią išvadą dėl įstatymų leidėjo valios actio Pauliana ieškinį laikyti turtiniu reikalavimu patvirtina ir nuo 2011-10-01 įsigalioję CPK 85 straipsnio pakeitimai, nes naujame šio straipsnio 1 dalies 11 punkte tiesiogiai įtvirtinta, kad bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ieškinio suma nustatoma pagal atsakovo grąžintinas sumas arba atsakovo grąžintino turto rinkos vertę, jeigu pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija“.

16Pažymėtina, kad ieškinys buvo pareikštas jau galiojant dabartinei CPK 27 straipsnio, įskaitant jo 1-ą punktą, redakcijai ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos nutarime minimai CPK 85 straipsnio, įskaitant jo 1-os dalies 11-ą punktą, redakcijai, todėl iki atitinkamų normų, aiškiau išreiškusių įstatymo leidėjo valią laikyti actio Pauliana reikalavimus turtiniais, įsigaliojimo susiformavusi ir egzistavusi ydinga praktika, pagal kurią actio Pauliana reikalavimai buvo laikyti neturtiniais, nesaisto teismo, sprendžiančio ieškinio teismingumo klausimą. Civilinio proceso teisė priskiriama viešosios teisės reguliavimo sričiai, todėl teismingumą reglamentuojančios procesinės teisės normos yra imperatyvios, o jų ydingas ar klaidingas taikymas nekeičia jose nustatyto reguliavimo turinio. Taigi CPK 34 straipsnio 1 dalies nuostata dėl teismingumo pasikeitimo šiuo atveju netaikytina.

17Ieškovas pareiškė actio Pauliana, kurio turtinį reikalavimą įvertino 180617,35 Lt. CPK 27 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo. Nė viena iš nurodytų išimčių konkrečiu atveju netaikytina. Dėl minėtų aplinkybių ieškinys, laikantis CPK 29 straipsnyje įtvirtintos teritorinio teismingumo taisyklės, yra teismingas Šiaulių apygardos teismui pagal atsakovų gyvenamąsias ir buveinių vietas. Įstatyminių pagrindų nagrinėti ieškinį Akmenės rajono apylinkės teisme nėra.

18Vadovaudamasis CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir 4 dalimi teismas

Nutarė

19Perduoti Šiaulių apygardos teismui nagrinėti civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo bankrutavusios IĮ „Valreta“ bankroto administratoriaus UAB „Ritava“ ieškinį atsakovams R. K., UAB „Petro medis“, IĮ „Medyra“, E. L., tretieji asmenys – UAB „Analote“, A. L. ir notarė N. M..

20Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Masiulis, sekretoriaujant... 2. Iškėlus bylą pagal pradinį ieškinį, 2013-04-04 teisme buvo priimtas... 3. – 2011-12-20 R. K. ir UAB „Petro medis“ sudarytą... 4. – 2012-01-25 IĮ „Valreta“ ir IĮ „Medyra“ sudarytą... 5. – 2012-01-30 IĮ „Valreta“ ir E. L. sudarytos... 6. Ieškovas taip pat prašo takyti dvišalę restituciją:... 7. – atsakovės R. K. nuosavybėn grąžinti ( - ), esantį... 8. – ieškovui bankrutavusiai IĮ „Valreta“ grąžinti ( - ), esantį 28,62... 9. – ieškovui bankrutavusiai IĮ „Valreta“ grąžinti ( - ), esantį 6,34... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti jam iš atsakovo IĮ „Medyra“ 28418,00... 11. Ieškinyje laikomasi pozicijos, kad sudariusi 2011-12-20, 2012-01-25 ir... 12. Pareiškime dėl ieškinio dalyko pakeitimo papildomai nurodoma, kad atsakovas... 13. Byla perduotina pagal teismingumą.... 14. Ieškinį, kurio suma, ieškovo vertinimu yra 180617,35 Lt, ieškovas... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija... 16. Pažymėtina, kad ieškinys buvo pareikštas jau galiojant dabartinei CPK 27... 17. Ieškovas pareiškė actio Pauliana, kurio turtinį reikalavimą... 18. Vadovaudamasis CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir 4 dalimi teismas... 19. Perduoti Šiaulių apygardos teismui nagrinėti civilinę bylą, iškeltą... 20. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti...