Byla e2-8893-191/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Sweco Lietuva“ ieškinio pareiškimą atsakovui UAB „FEZ Developments Limited“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Sweco Lietuva“ pateikė teismui ieškinį prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „FEZ Developments Limited“ 14481,00 Eur negrąžintos skolos dalį, 372,80 Eur palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 167,00 Eur žyminio mokesčio ir 465,85 Eur bylinėjimosi išlaidų už teisinę pagalbą. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas, ieškovas pareikštą reikalavimą grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, yra pagrindas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš teismui pateiktų dokumentų ir ieškinyje nurodytų aplinkybių nustatyta, kad ieškovas UAB „Sweco Lietuva“ ir atsakovas UAB „FEZ Developments Limited“ 2011-12-30 sudarė sutartį Nr. 11127, pagal kurią atsakovas (užsakovas) pavedė, o ieškovas (vykdytojas) įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikti užsakovui techninėje užduotyje nurodytas su projektu susijusias paslaugas, o atsakovas (užsakovas) įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti atliktus darbus ir sumokėti vykdytojui atliktų darbų kainą pagal šalių pasirašytus perdavimo - priėmimo aktus bei išrašytas atitinkamas PVM sąskaitas - faktūras (sutarties 1 d., 2 d., 3 d.). Ieškovas ir atsakovas 2012-09-03 sudarė papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2011 m. gruodžio 30 d. sutarties Nr. 11127. Papildomu susitarimu šalys susitarė pakeisti sutarties 2.1. punktą ir nustatyti, kad pagal sutartį atliekamų darbų bendra kaina, įskaitant PVM, yra 199650 Lt. Šalys Sutartimi susitarė dėl atsiskaitymo už sutartinius darbus tvarkos ir terminų (sutarties 2.2.-2.3. p.). Atsakovas įsipareigojo per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos sumokėti ieškovui 50000 Lt avansą (sutarties 2.2. p.), kuris įskaitomas į šalių sutartą bendrą darbų kainą proporcingai atskiro atliktų darbų etapo vertei (sutarties 2.3. p.). Likusią sutarties kainos dalį atsakovas įsipareigojo sumokėti pagal šalių pasirašytus atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus, sudarytus atskirais etapais atliktiems darbams, ir ieškovo atsakovui pateiktas atitinkamas PVM sąskaitas - faktūras per 10 darbo dienų nuo atitinkamo darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos - faktūros pateikimo dienos (sutarties 2.3. p.). Vykdydamas aukščiau aptartą šalių sudarytos sutarties 2.2. p., atsakovas 2011-12-30 ieškovui sumokėjo sutarto dydžio avansą. Vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovas tinkamai atliko visus sutartyje numatytus darbus, kuriuos pagal atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus perdavė atsakovui. Šalių susitartais terminais atsakovas nevykdė savo pareigos sumokėti tinkamai atliktų ir atsakovui perduotų darbų kainos. Atsakovas neatliko nei vieno mokėjimo, išskyrus aukščiau nurodytą avansinį mokėjimą. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas delsia atsiskaityti, ieškovas nuolatos ragino atsakovą vykdyti savo pinigines prievoles. Atsakovas į raginimus nereagavo. Praėjus 19 mėnesių nuo seniausios atsakovui išrašytos PVM sąskaitos - faktūros apmokėjimo termino pabaigos dienos, atsakovas ieškovui pateikė 2014-11-14 prašymą dėl skolos, kuriuo prašė leisti skolą (bendra skolos suma 149650 Lt) sumokėti konkrečiais nurodytais terminais ir nurodytomis dalimis. Atsakydamas į gautą atsakovo prašymą, ieškovas atsakovui pateikė 2014-11-21 raštą, kuriuo pranešė apie savo susitikimą, kad savo skolą atsakovas sumokėtų prašyme nurodytomis dalimis ir terminais. Savo atsakymu ieškovas atsakovui nurodė, kad neatsisako savo teisės iš atsakovo reikalauti ir gauti sumų, mokėtinų už atsakovo piniginių prievolių vykdymo termino praleidimą. Dėl pirmojo skolos dalinio mokėjimo ieškovas jau kreipėsi į teismą, 2015-01-06 priimtas preliminarus teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3260-151/2015, kuris yra įsiteisėjęs. Antrasis skolos dalinis mokėjimas, lygus 50000 Lt (14481,00 Eur), turėjo būti atliktas ne vėliau kaip iki 2015-01-31. Nurodytu terminu atsakovas neatliko jokių mokėjimų. Ieškovas ieškiniu reiškia reikalavimą ieškovui iš atsakovo priteisti 14484,00 Eur dydžio skolos dalį. Atsakovas, nustatytais terminais neįvykdęs savo piniginių prievolių, turi sumokėti ieškovui komercines palūkanas, paskaičiuotas už laiku nesumokėtas sumas už visą vėluojamą atsiskaityti laiką. Bendra atsakovui paskaičiuotų palūkanų suma sudaro 372,80 Eur. CK 6.37 str. 2 d. nustato atsakovo pareigą mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įstatymas nustato, jog skaičiuojamos 6 % dydžio metinės palūkanos, kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys (CK 6.210 str. 2 d.). Tam, kad ieškovas galėtų tinkamai apginti savo pažeistas teisės, jis sumokėjo žyminį mokestį – 167,00 Eur bei turėjo naudotis teisine pagalba ir dėl to patyrė 465,85 Eur išlaidų. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 14481,00 Eur (50000,00 Lt) negrąžintos skolos.

6Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. Šalys privalo vykdyti sutartis tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, jų neįvykdęs ar įvykdęs netinkamai, privalo kitai šaliai atlyginti jo patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas (CK 6.256 str.). Atsakovas skolos nurodytu terminu nesumokėjo, todėl yra skolingas ieškovui 372,80 Eur palūkanų (CK 6.205 str., 6.210 str. 2 d., 6.261 str., Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas).

7Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 2 d. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovui iš atsakovo yra pagrindas priteisti 6 proc. dydžio metinių palūkanų, nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-03-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.71 str., 6.210 str.).

8Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui – 167,00 Eur žyminio mokesčio ir 465,85 Eur už teisinę pagalbą (CPK 88 str. 1 d. 6, 9 p., 93 str. 1 d.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200, 6.205 str., 6.210 str., 6.256 str., 6.258 str., CPK 424 str., 428 str.,

Nutarė

10Ieškinį patenkinti visiškai.

11Priteisti ieškovui UAB „Sweco Lietuva“, į. k. 301135783, buveinės adresas V.Gerulaičio g. 1, Vilnius, a.s. Nr. ( - ) AB SEB banke, iš atsakovo UAB „FEZ Developments Limited“, į.k. 300531961, buveinės adresas Terminalo g. 3, Biruliškių k., Kauno r., 14481,00 Eur (keturiolika tūkstančių keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą) negrąžintos skolos dalies, 372,80 Eur (tris šimtus septyniasdešimt du eurus 80 ct) palūkanų, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 14853,80 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-03-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 167,00 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt septynis eurus) žyminio mokesčio ir 465,85 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt penkis eurus 85 ct) bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą.

12Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

13Nurodyti: kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas;

14Informuoti atsakovą: apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

15Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

16Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai
Ryšiai