Byla I-1078-0189/2009

Nustatė

2Kelmės rajono savivaldybės taryba 2009-02-02 teismui padavė skundą, kuriuo prašoma panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2008-12-24 nutarimo Nr. 2S-27 rezoliucinės dalies 2.3, 5, 6, 7 punktą toje dalyje, kiek tai liečia Kelmės rajono savivaldybę ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą.

3Skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjai.

4Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnį, jeigu skundas neatitinka LR administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5Pareiškėjos skundas neatitiko LR administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas 2009-02-09 nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2009-02-23 pašalinti skundo trūkumus.

6Pareiškėja nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjai.

7Teisėjas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

9Kelmės rajono savivaldybės tarybos skundą laikyti nepaduotu.

10Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su LR administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu. Kartu su skundu dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2008-12-24 nutarimo Nr. 2S-27 rezoliucinės dalies 2.3, 5, 6, 7 punktų panaikinimo, turi būti paduodamas ir prašymas dėl termino kreiptis į teismą atnaujinimo.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai