Byla 2-507-393/2012
Dėl globėjo atleidimo nuo pareigų, kito globėjo paskyrimo, globos vietos pakeitimo ir išlaikymo gavėjo pakeitimo pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus pareiškimą su suinteresuotaisiais asmenimis Valkininkų vaikų globos namais „Spengla“ ir Alytaus vaikų globos namais

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei, dalyvaujant pareiškėjo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Daivai Gorochovenkienei, suinteresuotų asmenų atstovams Ramučiui Žebuoliui ir Dainorai Mikaliūkštienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl globėjo atleidimo nuo pareigų, kito globėjo paskyrimo, globos vietos pakeitimo ir išlaikymo gavėjo pakeitimo pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus pareiškimą su suinteresuotaisiais asmenimis Valkininkų vaikų globos namais „Spengla“ ir Alytaus vaikų globos namais,

Nustatė

2Pareiškimu buvo prašoma: atleisti Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ administraciją nuo nuolatinio globėjo pareigų N. P., a.k. ( - ) atžvilgiu; N. P., nuolatiniu globėju paskirti Alytaus vaikų globos namų administraciją; pakeisti N. P. globos vietą iš buvusios globos vietos Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ į naują globos vietą – vaikų globos instituciją Alytaus vaikų globos namus; pakeisti išlaikymo, priteisto N. P., a.k. ( - ) Trakų rajono apylinkės teismo 2000 m. birželio 22 d. sprendimu, mokėjimą Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ administracijai į mokėjimą kitam globėjui – Alytaus vaikų globos namų administracijai.

3Pareiškėjo atstovė paaiškino, kad Lazdijų rajono apylinkės teismo 2007 m. balandžio 4 d. nutartimi I. N. buvo atleista nuo globėjos pareigų. N. P. nuolatiniu globėju paskirta institucija – Valkininkų globos namai „Spengla“ ir gyvenamoji vieta iš buvusios nuolatinės globėjos I. N. pakeista į naują gyvenamąją vietą – Valkininkų globos namus „Spengla“. Išlaikymas priteistas N. P. iš motinos R. P. Trakų rajono apylinkės teismo 2000 m. birželio 22 d. sprendimu, pakeistas iš globėjos I. N. į mokėjimą Valkininkų globos namams „Spengla“. 2012 m. gegužės 17 d. N. P. raštu išreiškė norą gyventi kartu su broliu, kuris šiuo metu gyvena Alytaus vaikų globos namuose. A. P. 2012 m. liepos 18 d. taip pat išreiškė norą gyventi kartu su seserim. Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“ neprieštarauja dėl N. P. prašymo jos nuolatiniu globėju paskirti Alytaus vaikų globos namus. Alytaus vaikų globos namų administracija neprieštarauja, kad mergaitė būtų apgyvendinta pas juos. Užtikrinant brolių ir seserų neišskyrimo principą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.249 str. ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 25 str. 2 d. tikslinga pakeisti globėją iš institucijos – Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ į naują globėją – Alytaus vaikų globos namus.

4Suinteresuotų asmenų Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“ ir Alytaus vaikų globos namų atstovai prašo pareiškimą tenkinti. Nurodo, kad geriausiai vaiko interesus atitiktų, kad jo globėju būtų paskirti Alytaus vaikų globos namai.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Pareiškime, pareiškėjo atstovės ir suinteresuotų asmenų atstovų paaiškinimuose nurodytas aplinkybes patvirtina prie pareiškimo pridėti dokumentai: N. P. gimimo akto įrašo kopija, Lazdijų rajono apylinkės teismo 2007 m. balandžio 4 d. nutarties kopija, Trakų rajono apylinkės teismo 2000 m. birželio 22 d. nutarties kopija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM raštų kopijos, Varėnos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus rašto kopija, charakteristikos kopija, Lazdijų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pažymos kopija, Alytaus vaikų globos namų sutikimo kopija, A. P. paaiškinimo kopija, Alytaus vaikų globos namų dokumentų kopijos.

7Įvertinusi šalių paaiškinimus ir paminėtus dokumentus teisėja daro išvadą, kad aplinkybės, kuriomis grindžiami pareiškimo reikalavimai, yra visiškai įrodytos, todėl jie yra pagrįsti (Civilinio proceso kodekso 177 str.). Esant tokioms aplinkybėms, užtikrinant brolių ir seserų neišskyrimo principą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.249 str. 1 d. 4) p. ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 25 str. 2 d., Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ administracija atleistina nuo nuolatinio N. P. globėjo pareigų ir nuolatiniu globėju skirtina Alytaus vaikų globos namų administraciją.

8Kadangi pakeičiamas vaiko globėjas, tai turi būti pakeistas ir vaikui priteisto išlaikymo gavėjas, išlaikymo gavėja paskirtina Alytaus vaikų globos namų administracija (Civilinio kodekso 3. 202 str. 2 d.).

9Pareiškėjas įstatymo atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (Civilinio proceso kodekso 83 str. 1 d. 5 p.), todėl jos atlygintinos iš valstybės biudžeto lėšų (Civilinio proceso kodekso 96 str. 4 d.).

10Remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., ir 494 str. teisėja

Nutarė

11Pareiškimą patenkinti visiškai.

12Atleisti Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ administraciją nuo nuolatinio globėjo pareigų N. P., a.k. ( - ) atžvilgiu.

13N. P., nuolatiniu globėju paskirti Alytaus vaikų globos namų administraciją.

14Pakeisti N. P. globos vietą iš buvusios globos vietos Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ į naują globos vietą – vaikų globos instituciją Alytaus vaikų globos namus.

15Pakeisti išlaikymo, priteisto N. P., a.k. ( - ) Trakų rajono apylinkės teismo 2000 m. birželio 22 d. sprendimu, mokėjimą Valkininkų vaikų globos namų administracijai „Spengla“ į mokėjimą kitam globėjui – Alytaus vaikų globos namų administracijai.

16Dėl nutarties per septynias dienas gali būti paduotas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai