Byla 2-104-291/2012

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje pagal ieškovės R. N. ieškinį atsakovui N. N., institucijai, teikiančiai išvadą – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos VTAS, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų: D. T., Ž. M., Bankui Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyriui, dėl santuokinio turto padalijimo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, kreditorinių įsiskolinimų padalijimo ir pripažinimo asmenine prievole,

Nustatė

2Ieškovė R. N. Šiaulių rajono apylinkės teisme pateikė ieškinį atsakovui N. N., institucijai, teikiančiai išvadą – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos VTAS, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų: D. T., Ž. M., Bankui Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyriui, dėl santuokinio turto padalijimo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, kreditorinių įsiskolinimų padalijimo ir pripažinimo asmenine prievole. Vėliau šioje civilinėje byloje gauta taikos sutartis, kurią šalys prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti rašytinio proceso būdu bei nurodo, jog bylos nutraukimo pasekmės joms yra žinomos.

3Šalių prašymas tenkintinas.

4Kadangi šalys teismui pateikė taikos sutartį, šalys prašo pateiktą taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti, be to, nustatyta, jog pateikta šalių taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, todėl taikos sutartis tvirtintina, o byla nutrauktina (LR CPK 42 str. 1 d., 2 d., 293 str. 1 d. 5 p.).

5Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 63,55 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 96 str.1 d.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 d. 5 p., 294 – 295 str., teismas,

Nutarė

7Patvirtinti ieškovės R. N. ir atsakovo N. N. 2012-03-09 sudarytą taikos sutartį:

 1. Atsakovas N. N., a.k. ( - ) pripažįsta ieškovės R. N., a.k. ( - ) reikalavimus dėl santuokoje įgyto turto pasidalijimo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, kreditorinių įsiskolinimų pasidalijimo ir kreditorinių įsipareigojimų pripažinimo asmenine prievole, o ieškovė R. N., a.k. ( - ) atsisako savo ieškinio reikalavimų dėl santuokoje įgyto turto pasidalijimo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, kreditorinių įsiskolinimų pasidalijimo ir kreditorinių įsipareigojimų pripažinimo asmenine prievole.
 2. Šalys susitaria, kad santuokos metu įgijo turto už 66600,00 litų, kurį sudaro - 0,0771 ha dydžio žemės sklypas (unikalus Nr.( - )), kurio vidutinė rinkos vertė 23500,00 litų, 79,84 kv. m. naudingo ploto gyvenamuoju namu (unikalus Nr.( - )), kurio vidutinė rinkos vertė 43100 Lt, kuris nukrypus nuo sutuoktinių turto lygių dalių principo, pasidalijamas tarp šalių tokia tvarka:
 1. ieškovės R. N., a.k. ( - ) asmeninėn nuosavybėn atitenka 70% - 0,0771 ha dydžio žemės sklypo (unikalus Nr.( - )) kas sudarytų 0,05397 ha, ir 70% gyvenamojo namo (unikalus Nr.( - )), kas sudarytų 55,89 kv.m.
 2. atsakovo N. N., a.k. ( - ) asmeninėn nuosavybėn atitenka 30% - 0,0771 ha dydžio žemės sklypo (unikalus Nr.( - )), kas sudarytų 0,02313 ha, ir 30% gyvenamojo namo (unikalus Nr.( - )), kas sudarytų 23,95 kv.m. Ieškovė R. N. už jai tenkančią didesnę turto dalį, piniginės kompensacijos atsakovui N. N. nemokės.
 1. Šalys susitaria, kad atsakovas N. N., a.k. ( - ) dukros O. N., a.k. ( - ) išlaikymui mokės po 400 (keturis šimtus litų) kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, sūnaus O. N. (a.k. ( - ) išlaikymui mokės po 300 (tris šimtus litų) kas mėnesį mokamų periodinių išmokų. Išlaikymo mokėjimas skaičiuojamas nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki vaikų pilnametystės.
 2. Šalys susitaria, kad ieškovė R. N., a.k. ( - ) tvarkys nepilnamečių vaikų O. N. (a.k. ( - ) ir O. N. (a.k. ( - ) turtą uzufrukto teise. Išlaikymą ieškovė R. N. naudos išimtinai vaikų interesų tenkinimui.
 1. Visus ginčus, kurie ateityje gali kilti dėl nepilnamečiams vaikams teikiamo išlaikymo, šalys susitaria spręsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Šalys susitaria, kad kreditoriui bankui Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyriui dėl 199999,99 skolos pagal 2010-01-18 d. Kreditavimo sutartį Nr. KK 10/01/01SL ieškovė R. N., a.k. ( - ) ir N. N., a.k. ( - ) ir toliau atsakys solidariai.
 3. Atsakovas N. N., a.k. ( - ) pripažįsta, kad 693404,00 litų skola kreditoriui D. T. yra asmeninė jo skola.
 4. Atsakovas N. N., a.k. ( - ) pripažįsta, kad 473033,60 Lt. (137000,00 EUR) skola kreditoriui R. J., a.k. ( - ) yra asmeninė jo skola.
 1. Šalys pasilieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų.
 1. Šalys susitaria, jog Taikos sutarties patvirtinimo išlaidas valstybei apmoka atsakovas N. N..
 2. Šalims yra žinomos Taikos sutarties sudarymo pasekmės numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str., 294 str., 584 str., t.y., kad patvirtinus Taikos sutartį, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Tačiau ši Taikos sutartis neužkerta kelio ateityje šalims, pasikeitus vaikų poreikiams arba šalies turtinei padėčiai, kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo CK 3.201 str. tvarka.
 3. Šalims žinoma, kad pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.985 straipsnį teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
 4. Šalys prašo teismo patvirtinti Taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės R. N., a.k. ( - ) bei atsakovo N. N., a.k. ( - ) ir civilinę bylą Nr. 2-104-291/2012, nutraukti.
 5. Taikos sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas pateikiamas teismui, kiti du palieka šalims.

8Sutarties šalims buvo sudaryta galimybė dėl sutarties teisinių pasekmių pasikonsultuoti su savo kvalifikuotu teisininku ir jos šia galimybe pasinaudojo, o jei nepasinaudojo, tai padarė sąmoningai.

9Civilinę bylą pagal ieškovės R. N. ieškinį atsakovui N. N., institucijai, teikiančiai išvadą – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos VTAS, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų: D. T., Ž. M., Bankui Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyriui, dėl santuokinio turto padalijimo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, kreditorinių įsiskolinimų padalijimo ir pripažinimo asmenine prievole, nutraukti.

10Priteisti valstybės naudai iš atsakovo N. N. (a.k. ( - ) 63,55 Lt (šešiasdešimt tris litus 55ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

11Nutartis atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai