Byla e2-18996-1019/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita Rimeikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mechel Nemunas“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Ainava“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Mechel Nemunas“ 4868,62 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, 55,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 272,25 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti, bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Nurodė, kad ieškovė UAB „Ainava“ ir atsakovė UAB „Mechel Nemunas“ 2019 m. rugsėjo 2 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) bei 2019 m. gruodžio 16 d. pakeitimą Nr. ( - ) dėl valymo paslaugų. Pagal nurodytą sutartį ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovės energetinio, mechaninio, vielos cecho, vinių cecho, garažo padalinių ir teritorijos, esančių ( - ), valymą, o atsakovė įsipareigojo apmokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovė paslaugas suteikė tinkamai, nustatytais terminais, kokybiškai ir pagal sutartyje nustatytus reikalavimus. Paslaugų teikimo sutarties 3.5 punkte nustatyta, kad sąskaita už suteiktas paslaugas siunčiama klientui elektroniniu paštu elektroninio pašto adresu, nurodytu šioje sutartyje, ir laikoma gauta elektroninio laiško išsiuntimo dieną. Paminėtos sutarties 3.7 punktas taip pat nustato, kad klientui nepranešus paslaugų teikėjui apie atliktų darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų šios sutarties 3.5 punkte nurodyta tvarka, vienašališkai paslaugų teikėjo pasirašyta sąskaita prilyginama dokumentui, patvirtinančiam tinkamą darbų atlikimą, perdavimą klientui ir jų priėmimą be išlygų. Nurodė, kad atsakovė priėmė ieškovės suteiktas paslaugas, nes gavusi 2020 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija Nr. ( - ) 4868,62 Eur sumai, nepareiškė jokių prieštaravimų. Tačiau iki ieškinio pateikimo teismui dienos atsakovė su ieškove neatsiskaitė, nors privalėjo tai padaryti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo. Nurodė, kad atsakovė skolos neginčija, tačiau delsia ją sumokėti.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais.

6Nagrinėjamu atveju, teismas iš ieškinio reikalavimų pobūdžio ir juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų viseto nustatęs, kad yra pagrindas pagal pateiktus įrodymus ieškinį tenkinti visiškai, priima preliminarų sprendimą dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2019 m. rugsėjo 2 d. šalys sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) ir 2019 m. gruodžio 16 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. ( - ) pakeitimą, pagal kurių 1.1 punktą ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovės gamybinių, administracinių ir buitinių patalpų, esančių ( - ), valymą, o atsakovė įsipareigojo už atliktą darbą sumokėti sutarties 3 punkte numatyta tvarka. Pagal paminėtos sutarties 3 punkto 5-6 papunkčius, sąskaitą už suteiktas paslaugas ieškovė turi siųsti atsakovei el. paštu ( - ), ( - ), ( - ) ir laikoma, kad sąskaita yra gauta elektroninio laiško išsiuntimo dieną. Per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei už suteiktas paslaugas. Bylos duomenimis, ieškovė atsakovei 2020 m. balandžio 30 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Serija su Nr. ( - ) už suteiktas valymo paslaugas, viso 4868,62 Eur sumai. PVM sąskaita-faktūra buvo išsiųsta aukščiau nurodytais atsakovės elektroninio pašto adresais. Bylos duomenimis, 2020 m. gegužės 11 d. el. paštu ( - ) ieškovė atsakovei išsiuntė 2020 m. gegužės 11 d. Raštą Nr. 1 dėl susidariusio 4868,62 Eur įsiskolinimo. Paminėto el. laiško gavimą tą pačią dieną el. paštu patvirtino UAB „Mechel Nemunas“ personalo specialistė – administratorė J. K.. Duomenų, kad atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi su ieškove pagal 2020 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija su Nr. ( - ), byloje nėra (CPK 178, 185 straipsniai).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalis nustato, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.38 straipsnio l dalis įpareigoja vykdyti prievoles sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Nagrinėjamu atveju, atsakovė neįvykdė sutartinės prievolės atsiskaityti su ieškove, todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 4868,62 Eur skolos.

10Ieškovė taip pat prašo jai iš atsakovės priteisti 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas, vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, šį ieškovės reikalavimą tenkina – ieškovės naudai iš atsakovės priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 4868,62 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. gegužės 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteisia jos šioje byloje sumokėtą 55,00 Eur žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 8 punktas, 5 ir 7 dalys) bei jos patirtas 272,25 Eur išlaidas už advokato teisinę pagalbą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas), iš viso – 327,25 Eur bylinėjimosi išlaidų.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 1 dalimi, 428 straipsniu,

Nutarė

13ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ ieškinį patenkinti.

14Priteisti iš atsakovės UAB „Mechel Nemunas“, juridinio asmens kodas 111790066, ieškovės UAB „Ainava“, juridinio asmens kodas 123875414, naudai 4868,62 Eur (keturių tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų 62 ct) skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4868,62 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. gegužės 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 327,25 Eur (trijų šimtų dvidešimt septynių eurų 25 ct) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo patvirtintos kopijos įteikimo privalo įvykdyti preliminarų sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo, kurie turi atitikti CPK 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei bendruosius reikalavimus, nustatytus procesinių dokumentų turiniui, formai, ir turi būti pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

16Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisėja ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai