Byla eAS-385-1062/2018
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Ramutės Ruškytės (pranešėja) ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Akepus“ skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Akepus“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) 2018 m. vasario 18 d. teismui pateikė skundą, prašydamas panaikinti atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – ir atsakovas, Departamentas) 2018 m. sausio 11 d. nutarimą Nr. ATK2-06/18 „Taikyti ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus“ bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 9 d. nutartimi sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą, iki įsiteisės baigiamasis procesinis sprendimas administracinio nusižengimo byloje Nr. II-150-1057/2018 (teisminio proceso Nr. 4-68-3-00425-2018-3).

9Teismas apžvelgė byloje esančius dokumentus, iš kurių matyti, jog Bendrovės darbuotoja D. P. Bendrovei priklausančioje kavinėje-picerijoje 2017 m. gruodžio 9 d. apie 3 val. 20 min. neblaiviam asmeniui D. V. pardavė tris butelius alaus „Volfas Engelman“ (alk. 5,2 proc. tūrio, butelio talpa 0,586 l), kuriuos pirkėjas iš karto išsinešė iš kavinės patalpų vietoje nevartojęs. Departamento vyr. specialistui R. D. bendraujant su D. V., buvo matomi akivaizdūs jo neblaivumo požymiai, t. y. jaučiamas iš burnos sklindantis stiprus alkoholio kvapas, jo kalba buvo nerišli, eisena ir stovėsena nestabili. D. V. žodžiu paaiškino, kad prieš atvykdamas į Bendrovės viešojo maitinimo vietą išgėrė ne mažiau kaip aštuonis butelius alaus, todėl buvo nuspręsta nustatyti jo girtumą. D. V. 3 val. 34 min alkotesteriu „Alcotest 6810“ (prietaiso Nr. ARBL-0747) nustatytas 1,54 promilės girtumas (įvertinus prietaiso paklaidą, 1,51 promilės girtumas). D. P. nesutiko su jai inkriminuojamu pažeidimu ir tvirtino, kad vyras, pirkęs alų, jai neatrodė neblaivus.

10Atsakovas 2018 m. sausio 11 d. priėmė skundžiamą nutarimą Nr. ATK2-06/18, kuriame konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punktą bei 18 straipsnio 4 dalies 2 punktą, ir skyrė pareiškėjui 360 Eur baudą. Nutarimas grindžiamas 2017 m. gruodžio 9 d. patikrinimo protokolu Nr. ATK2-177, Departamento vyr. specialisto R. D. 2017 m. gruodžio 15 d. tarnybiniu pranešimu Nr. TP-40 „Dėl UAB „Akepus“ galimai padarytų alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų“, 2017 m. gruodžio 9 d. 3 val. 34 min. alkotesterio „Alcotest 6810“ prietaiso Nr. ARBL-0747 patikrinimo Nr. 4923 kvitu, iš kurio matyti, kad pirkėjui buvo nustatytas 1,54 promilės girtumas, 2017 m. gruodžio 9 d. kasos kvitu Nr. 00213, pirkėjo D. V. 2017 m. gruodžio 9 d. rašytiniais paaiškinimais, nuotraukomis ir kitais duomenimis.

11Teismo vertinimu, šioje administracinėje byloje reiškiamas reikalavimas panaikinti skundžiamą nutarimą buvo neatsiejamai susijęs su D. P. veiksmų kvalifikavimu. D. P. veiksmų kvalifikavimas atliekamas Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje administracinio nusižengimo byloje Nr. II-150-1057/2018. Todėl šios administracinės bylos objektyviai, pagrįstai, visapusiškai negalima išnagrinėti tol, kol administracinio nusižengimo byloje Nr. II-150-1057/2018 neįsiteisės baigiamasis teismo sprendimas. Teismas padarė išvadą, kad šios administracinės bylos nagrinėjimą būtina sustabdyti iki tol, kol įsiteisės baigiamasis procesinis sprendimas administracinio nusižengimo byloje Nr. II-150-1057/2018 (teisminio proceso Nr. 4-68-3-00425-2018-3).

12III.

13Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutartį ir administracinę bylą perduoti nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

14Atsakovo nuomone, ginčijama teismo nutartis prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai. Nagrinėjamu atveju nėra prejudicinio ryšio tarp šios administracinės bylos ir administracinio nusižengimo bylos Nr. II-150-1057/2018, todėl nėra ir teisinio pagrindo stabdyti šios administracinės bylos nagrinėjimą. Bylose skiriasi dalyvaujantys asmenys, be to, administracinio nusižengimo byloje yra sprendžiamas fizinio asmens atsakomybės klausimas, o administracinėje byloje vertinama, ar juridinis asmuo tinkamai įvykdė Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte ir 4 dalies 2 punkte įtvirtintas pareigas. Ekonominės sankcijos ūkio subjektams gali būti taikomos nepriklausomai nuo to, ar atitinkami fiziniai asmenys buvo patraukti atsakomybėn už administracinius nusižengimus.

15Pareiškėjas UAB „Akepus“ atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

16Pareiškėjo teigimu, akivaizdu, jog vertinant, ar jis pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatas, būtina įvertinti ir tai, ar D. P. pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimus. Pareiškėjo veiksmai administracinėje byloje gali būti vertinami tik per jo darbuotojos D. P. veiksmus. Jei administracinio nusižengimo byloje būtų konstatuota, kad D. P. nepažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų, nagrinėjamoje administracinėje byloje nebūtų įmanoma konstatuoti, kad tokius pažeidimus padarė pareiškėjas. Abiejose bylose teismų sprendimai didele dalimi priklauso nuo tų pačių faktinių aplinkybių įvertinimo, pavyzdžiui, ar alkoholiniai gėrimai buvo parduoti neblaiviam asmeniui, abiejose bylose ginamasi iš esmės tais pačiais argumentais, kiek tai susiję su pačiu alkoholinių gėrimų pardavimo vertinimu. Nesustabdžius šios administracinės bylos nagrinėjimo, gali susidaryti situacija, kai du teismai dėl tų pačių faktinių aplinkybių padarys skirtingas išvadas. Pareiškėjas tvirtina, kad atskirajame skunde nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika nagrinėjamoje byloje netaikytina, nes ji susijusi su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir ankstesnės redakcijos Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų taikymu.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas siekia, kad būtų panaikintas Departamento 2018 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. ATK2-06/18.

20Pirmosios instancijos teismas nusprendė sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą, iki įsiteisės baigiamasis procesinis sprendimas administracinio nusižengimo byloje Nr. II-150-1057/2018.

21Atsakovo nuomone, šios administracinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas nepagrįstai.

22Teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad, nors 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Administracinių bylų teisenos įstatymo redakcija (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija), šio įstatymo 100 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, įtvirtinanti ginčui aktualų bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindą, išliko tokia pati kaip ir Administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata. Tai, kad Administracinių teisės pažeidimų kodeksas šiuo metu nebėra galiojantis, o 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodeksas (2015 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. XII-1869 redakcija), esminės reikšmės nagrinėjamai bylai neturi, nes ši byla yra nagrinėjama pagal Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytas taisykles. Todėl abstraktūs ir deklaratyvūs pareiškėjo argumentai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, suformuota iki pasikeičiant minėtiems teisės aktams, nagrinėjamai bylai nėra aktuali, nepaaiškinant, kokie padaryti pakeitimai yra reikšmingi nagrinėjamai bylai, yra atmetami.

23Pažymėtina, kad administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog administracinio proceso tikslai reikalauja, kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu ir asmenų pažeistų teisių apgynimu, teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų vien formaliai ir kiekvienu konkrečiu atveju privalo įsitikinti, kad yra pagrindas bylos sustabdymui (žr., pvz., 2012 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520-155/2012, 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-804-438/2017).

24Bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindai yra įtvirtinti Administracinių bylų teisenos įstatymo 100 straipsnio 1 dalyje, tarp jų – kai negalima nagrinėti tos bylos, iki bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka (3 p.). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas priėjo išvadą, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje reiškiamas reikalavimas panaikinti Departamento 2018 m. sausio 11 d. nutarimą Nr. ATK2-06/18, kuriuo Bendrovei skirta 360 Eur bauda, yra neatsiejamai susijęs su Bendrovės darbuotojos D. P. veiksmų kvalifikavimu, kuris atliekamas Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje administracinio nusižengimo byloje Nr. II-150-1057/2018, todėl nagrinėjamos administracinės bylos objektyviai, pagrįstai, visapusiškai negalima išnagrinėti tol, kol administracinio nusižengimo byloje Nr. II-150-1057/2018 neįsiteisės baigiamasis teismo sprendimas. Teisėjų kolegija su tokia išvada nesutinka.

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas Administracinių bylų teisenos įstatymo 100 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu yra galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinėjamos administracinės bylos ir kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, egzistuoja prejudicinis ryšys. Administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymu yra siekiama ne tik išvengti pakartotinio tų pačių faktų nustatinėjimo, bet ir išvengti prieštaringų sprendimų susijusiose bylose (žr., pvz., 2014 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-57/2014, 2017 m. vasario 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-285-556/2017).

26Pareiškėjas atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą tvirtina, kad, jei administracinio nusižengimo byloje būtų konstatuota, jog D. P. nepažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų, nagrinėjamoje administracinėje byloje nebūtų įmanoma konstatuoti, kad tokius pažeidimus padarė ir Bendrovė. Tokia pozicija neatitinka suformuotos nuoseklios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, kurioje ne kartą akcentuota, kad Alkoholio kontrolės įstatymas, kaip specialus aktas, reglamentuojantis klausimus, susijusius su ekonominių sankcijų dėl įstatymo nuostatų pažeidimo taikymu, numato savarankišką atsakomybę subjektams, kurie verčiasi alkoholinių gėrimų pardavimu, tarp jų ir juridiniams asmenims, pagal atitinkamą licenciją savo ūkinėje veikloje besiverčiantiems prekyba šiais gėrimais; ekonominės sankcijos minėtiems subjektams taikomos nepriklausomai nuo to, ar atitinkami asmenys buvo patraukti administracinėn atsakomybėn už administracinius teisės pažeidimus, įtvirtintus Administracinių teisės pažeidimų kodekse, ar ne (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-2928/2017, 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-577/2014). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2013 m. rugpjūčio 5 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-351/2013, atsakydama į apelianto argumentus, jog Departamentas, jam skirdamas baudą už tai, kad po 22 val. fiziniam asmeniui pardavė alkoholinį gėrimą vartoti ne vietoje, neatsižvelgė į tai, kad Telšių rajono apylinkės teismas iki 2012 m. balandžio 16 d. nebuvo išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.8.-372-671/2012 dėl jo darbuotojos padaryto pažeidimo, ir atsižvelgdama į anksčiau minėtus išaiškinimus, konstatavo, jog apeliantas nepagrįstai teigė, kad Departamentas turėjo atidėti konkrečios bylos nagrinėjimą iki Telšių rajono apylinkės teismas priims nutarimą jo darbuotojos administracinio teisės pažeidimo byloje, bei, remdamasis tais pačiais motyvais, atsisakė minėtą administracinio teisės pažeidimo bylą prijungti prie šios administracinės bylos (be to, minėto teismo nutarimo kopija byloje jau buvo).

27Teisėjų kolegijos vertinimu, administracinio nusižengimo byloje Nr. II-150-1057/2018 Vilniaus miesto apylinkės teismo padarytos išvados apie D. P. veiksmus 2017 m. gruodžio 9 d. parduodant alkoholinius gėrimus R. D. ir jų atitikimą Administracinių nusižengimų kodekso 168 straipsnio nuostatoms neturi esminio prejudicinio ryšio su nagrinėjamoje byloje sprendžiamais klausimais, t. y. vertinant, ar Bendrovės taikytos priemonės buvo tinkamos bei pakankamos pasiekti, kad kavinės-picerijos klientai alkoholinių gėrimų po 22 val. neišsineštų, o įsigytus alkoholinius gėrimus vartotų vietoje, ir kad alkoholiniai gėrimai nebūtų parduodami neblaiviems asmenims. Minėtoje administracinio nusižengimo byloje nėra sprendžiama dėl Bendrovei taikytinos teisinės atsakomybės, o tai, ar Bendrovės darbuotojai tokia atsakomybė bus taikyta, kaip minėta, neturi lemiamos reikšmės nagrinėjamos administracinės bylos baigčiai. Taigi, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą.

28Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl nepagrįstai sustabdė šios administracinės bylos nagrinėjimą. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama, o atsakovo atskirasis skundas tenkinamas.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atskirąjį skundą tenkinti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

32Nesustabdyti administracinės bylos Nr. eI-1959-815/2018 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00591-2018-9) pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Akepus“ skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo nagrinėjimo.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Akepus“... 6. Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepimu... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 9 d. nutartimi... 9. Teismas apžvelgė byloje esančius dokumentus, iš kurių matyti, jog... 10. Atsakovas 2018 m. sausio 11 d. priėmė skundžiamą nutarimą Nr. ATK2-06/18,... 11. Teismo vertinimu, šioje administracinėje byloje reiškiamas reikalavimas... 12. III.... 13. Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atskiruoju... 14. Atsakovo nuomone, ginčijama teismo nutartis prieštarauja Lietuvos vyriausiojo... 15. Pareiškėjas UAB „Akepus“ atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą... 16. Pareiškėjo teigimu, akivaizdu, jog vertinant, ar jis pažeidė Alkoholio... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas siekia, kad būtų panaikintas Departamento... 20. Pirmosios instancijos teismas nusprendė sustabdyti administracinės bylos... 21. Atsakovo nuomone, šios administracinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas... 22. Teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad, nors 2016 m.... 23. Pažymėtina, kad administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymo instituto... 24. Bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindai yra įtvirtinti Administracinių bylų... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog... 26. Pareiškėjas atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą tvirtina, kad, jei... 27. Teisėjų kolegijos vertinimu, administracinio nusižengimo byloje Nr.... 28. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atskirąjį... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutartį... 32. Nesustabdyti administracinės bylos Nr. eI-1959-815/2018 (teisminio... 33. Nutartis neskundžiama....