Byla B2-1556-601/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB Picerija ,,PAS PAOLO“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, išnagrinėjęs ieškovo UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ direktoriaus Š. B. ir VSDFV Kauno skyriaus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB Picerija ,,PAS PAOLO“,

Nustatė

2UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ direktorius nurodė, kad pareiškimo pateikimo dieną UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ balanse įrašyto turto vertė yra 2 800 Eur. Vien tik pradelstas įsiskolinimas VSDFV biudžetui sudaro – 17 044,25 Eur, įsiskolinimas darbuotojams – 4 617,22 Eur, skola kreditoriams – 51 000 Eur. Nuo 2016-03-01 įmonės veikla iš esmės sustabdyta.

3VSDFV Kauno skyrius nurodė, kad UAB ,,Picerija ,,PAS PAOLO“ įsiskolinimas VSDFV Kauno skyriui pradėjo didėti nuo 2014 m. IV ketvirčio, 2016-02-26 įsiskolinimas buvo 17 044,25 Eur. Atsakovė raginama nevykdė įsipareigojimų, VSDFV Kauno skyriui patikrinus skolininko pateiktus dokumentus, nustatyta, kad UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ finansiniai įsipareigojimai 3.96 kartus viršija jo turto vertę.

4Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Atsižvelgiant į tai, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ reiškia ir įmonės direktorius, teismas bankroto bylos UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ įmonei klausimą sprendžia vadovaujantis civilinėje byloje pareiškėjų pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

9Iš VĮ ,,Registrų centras“ duomenų matyti, kad įmonė neturi jokio nekilnojamojo turto. VĮ ,,Regitra“ duomenys patvirtina, kad įmonės vardu registruotos šios transporto priemonės, t. y. OPEL ZAFIRA (valst. Nr. ( - )) ir OPEL ZAFIRA (valst. Nr. ( - )), kurios yra įkeistos VSDFV. Sodros duomenimis įmonės skola sudaro –19 159,21 Eur, iš jos 0,00 Eur skolos mokėjimo terminas atidėtas ir dar neįsiėjęs (skola didėja). Įmonėje apdraustųjų asmenų skaičius yra 22. Įsiskolinimas valstybės biudžetui VMI prie FM sudaro – 29 171,54 Eur. Iš 2016-02-14 balanso už ataskaitinį laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 matyti, kad įmonės turimas turtas iš viso sudaro – 33 610 Eur, iš jų ilgalaikis – 3 122 Eur ir trumpalaikis turtas – 30 488 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 124 885 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 84 743 Eur. Įmonės direktorius pateikė įmonės kreditorių sąrašą, iš kurio matyti, kad įmonės įsiskolinimas kreditoriams, skaitant VMI, VSDFV ir darbuotojus iš viso sudaro – 98 946,47 Eur. Iš pateiktos 2015-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad ataskaitiniu 2015-01-01 – 2015-12-31 laikotarpiu įmonė veikė nuostolingai, t. y . nuostolis sudarė 6 557 Eur, tiek ankstesniais metais įmonės veikla taip pat buvo nuostolinga, t. y. 2014 metais – 36 236 Eur (125 116 Lt), tiek 2013 metais – 31 588 Eur (109 066 Lt). Dėl sunkios įmonės finansinės būklės įmonė vertinama kaip turinti aukštą kreditavimo riziką.

10Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įvertinęs byloje turimus duomenis apie atsakovo įmonės įsipareigojimus kreditoriams, teismas sprendžia, kad nustatytas įmonės skolų ir turimo turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

11Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, kad atsakovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, įvertinus tai, kad įmonės sunkią finansinę padėtį pripažino atsakovės direktorius, įvertinus byloje esančių rašytinių įrodymų visetą daro išvadą, kad atsakovė turi nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų, įmonės finansinė padėtis sunki (finansiniais sunkumai tęstinio (nuolatinio) pobūdžio), įmonės jokio pelno negavo, veikla nuostolinga (tai patvirtina įmonės vadovo į bylą pateikti dokumentai), neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų, todėl UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant įmonės nemokumui, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

12Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius – UAB ,,Vadybos apskaita“ (sąrašo eilės numeris B-JA014), įgaliotas asmuo B. A. P., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

13Iškėlus UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

14Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 4 ir 5 d., 10 str. 1 d., teismas

Nutarė

15Iškelti UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ (įmonės kodas ( - ), reg. adresas S. ( - ), Kauno m. sav.) bankroto bylą.

16Paskirti UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ administratoriumi UAB ,,Vadybos apskaita“ (sąrašo eilės numeris B-JA014), įgaliotas asmuo B. A. P..

17Uždėti UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ (įmonės kodas ( - )) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

19Nustatyti, kad UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Įpareigoti UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties priėmimo dienos pranešti teismui apie visas bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai.

21Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM (Ukmergės g. 222, Vilnius), ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

22Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

23Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ direktorius nurodė, kad pareiškimo pateikimo... 3. VSDFV Kauno skyrius nurodė, kad UAB ,,Picerija ,,PAS PAOLO“ įsiskolinimas... 4. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 7. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės... 8. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB... 9. Iš VĮ ,,Registrų centras“ duomenų matyti, kad įmonė neturi jokio... 10. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės... 11. Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, kad atsakovas nevykdo prisiimtų... 12. Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto... 13. Iškėlus UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės... 14. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 4 ir 5 d., 10 str. 1 d.,... 15. Iškelti UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ (įmonės kodas ( - ), reg. adresas S. ( -... 16. Paskirti UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ administratoriumi UAB ,,Vadybos... 17. Uždėti UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ (įmonės kodas ( - )) nekilnojamajam... 18. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 19. Nustatyti, kad UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau... 20. Įpareigoti UAB Picerija ,,PAS PAOLO“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų... 21. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 22. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4... 23. Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...