Byla A-143-756-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos E. G. prašymą dėl išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos E. G. skundą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl atleidimo iš valstybės tarnybos.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja E. G. (toliau – pareiškėja) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas) direktoriaus 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. A1-220 „Dėl E. G. atleidimo“; 2) panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. A1-233 „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. A1-220 „Dėl E. G. atleidimo“ pakeitimo“; 3) grąžinti ją į tarnybą ir priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 7 d. sprendimu patenkino pareiškėjos skundą. Teismas panaikino Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. A1-220 ir 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. A1-233, grąžino pareiškėją į valstybės tarnybą – Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 9 kategorijos pareigas, priteisė pareiškėjai iš atsakovo vidutinį mėnesinį darbo užmokestį po 2 289,18 Lt už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2010 m. sausio 13 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. vasario 22 d. nutartimi Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 7 d. sprendimą paliko nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmetė.

7Pareiškėja 2011 m. vasario 25 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išsiuntė paštu prašymą dėl išlaidų, susijusių su bylos vedimu, atlyginimo, kuriuo prašo priteisti jos naudai iš atsakovo 1 210 Lt teisinės pagalbos išlaidų.

8Pareiškėja nurodo, kad už teisines konsultacijas dėl atsakovo apeliacinio skundo turėjo 242 Lt, atsiliepimo dėl atsakovo apeliacinio skundo parengimą – 363 Lt, atstovavimą nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme – 605 Lt išlaidų, iš viso: 1 210 Lt atstovavimo išlaidų.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10II.

11Prašymas tenkintinas iš dalies.

12Pareiškėja siekia, kad jai būtų atlygintos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme patirtos 1 210 Lt atstovavimo išlaidos (T 2, b. l. 153–154): 1) 242 Lt išlaidos už advokato padėjėjo Eriko Rugieniaus pagalbą, teikiant konsultacijas, ir 363 Lt išlaidos, rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurias pagrindžia 2010 m. sausio 21 d. atstovavimo sutartimi (T 1, b. l. 63), 2011 m. vasario 24 d. PVM Sąskaita už teisines paslaugas Nr. 11-02-24/01 (T 2, b. l. 155) ir 2011 m. vasario 24 d. pinigų priėmimo kvitu Serija LAT Nr. 608953 (T 2, b. l. 156); 2) 605 Lt išlaidos už advokato Audriaus Bandzaičio pagalbą, atstovaujant apeliacinės instancijos teismo posėdyje, kurias pagrindžia 2011 m. vasario 14 d. atstovavimo sutartimi (T 2, b. l. 142), 2011 m. vasario 14 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 2011/015(1) (T 2, b. l. 141) ir 2011 m. vasario 15 d. kasos pajamų orderiu Nr. 003/2011 (T 2, b. l. 140) (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 45 str. 1 d.).

13ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

14Šioje byloje sprendimas priimtas pareiškėjos naudai (T 2, b. l. 104–109, 145–151), todėl ji turi teisę reikalauti iš atsakovo atlyginti jai nurodytas išlaidas.

15Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Toks dydis nustatytas Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Pagal Rekomendacijų 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė

16alga (toliau – ir MMA). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 800 Lt.

17Iš bylos matyti, kad joje yra 2010 m. gegužės 28 d. pareiškėjos atsiliepimas į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 133–135), o advokatas A. Bandzaitis dalyvavo 2011 m. vasario 15 d. apeliacinės instancijos teismo posėdyje, kuris vyko 10 minučių (T 2, b. l. 144).

18Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, taip pat vadovaujantis Rekomendacijų 2, 5, 8.11, 8.18, 9, 10 punktais, teisingumo ir protingumo kriterijais, įvertinus advokato padėjėjo nurodytą konsultacijų teikimo laiką (2 val.) (pagal Rekomendacijas, maksimali priteistina suma už vieną advokato padėjėjo atstovavimo valandą – 96 Lt ((0,15 x 800 Lt MMA) x 80 proc. / 100 proc.); pakankamas laikas konsultacijoms šiuo atveju – 1 val., t. y. 96 Lt), atsiliepimą

19į apeliacinį skundą (pagal Rekomendacijas, maksimali priteistina suma už advokato padėjėjo parengtą atsiliepimą į apeliacinį skundą – 960 Lt ((1,5 x 800 Lt MMA) x 80 proc. /100 proc.); pareiškėjos prašoma atlyginti suma – 363 Lt – neviršija maksimalaus dydžio), taip pat advokato atstovavimo apeliacinės instancijos teismo posėdyje laiką (10 min.) (pagal Rekomendacijas, maksimali priteistina suma už vieną advokato atstovavimo valandą – 120 Lt (0,15 x 800 Lt MMA); atsižvelgus į faktines darbo ir laiko sąnaudas, už atstovavimą teismo posėdyje šiuo atveju pagrįsta laikytina 40 Lt suma), galima konstatuoti, jog pareiškėjos turėtos pagrįstos atstovavimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme yra 499 Lt (96 Lt konsultacijos, 363 Lt atsiliepimas į apeliacinį skundą, 40 Lt atstovavimas teismo posėdyje), kurios priteistinos iš atsakovo.

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjos E. G. prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti iš dalies.

22Priteisti pareiškėjai E. G. iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos 499 Lt (keturis šimtus devyniasdešimt devynis litus) atstovavimo išlaidų.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja E. G. (toliau – pareiškėja) skundu, kurį patikslino,... 5. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 7 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. vasario 22 d. nutartimi... 7. Pareiškėja 2011 m. vasario 25 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 8. Pareiškėja nurodo, kad už teisines konsultacijas dėl atsakovo apeliacinio... 9. Teisėjų kolegija... 10. II.... 11. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 12. Pareiškėja siekia, kad jai būtų atlygintos nagrinėjant bylą apeliacinės... 13. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas... 14. Šioje byloje sprendimas priimtas pareiškėjos naudai (T 2, b. l. 104–109,... 15. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, atstovavimo išlaidų atlyginimo... 16. alga (toliau – ir MMA). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio... 17. Iš bylos matyti, kad joje yra 2010 m. gegužės 28 d. pareiškėjos... 18. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, taip pat vadovaujantis... 19. į apeliacinį skundą (pagal Rekomendacijas, maksimali priteistina suma už... 20. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 21. Pareiškėjos E. G. prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti pareiškėjai E. G. iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės... 23. Nutartis neskundžiama....