Byla 2-682/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Kelias“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-259-278/2009, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, pagal ieškovo UAB ,,Salidas“ ieškinį atsakovams UAB ,,Kelias“, UAB ,,Vidstata“, trečiasis asmuo A. V. , dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB ,,Salidas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovų UAB ,,Kelias“ ir UAB ,,Vidstata“ (trečiasis asmuo A. V. ) solidariai 386 498,38 Lt už atliktus statybos darbus, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. sausio 23 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovų UAB ,,Kelias“ ir UAB ,,Vidstata“ 386 498,38 Lt vertės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, tame tarpe UAB ,,Kelias“ priklausantį administracinį pastatą, kurio unikalus Nr. 4400-1760-0970, esantį Panevėžyje, Laisvės a. 2, uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti disponuoti tretiesiems asmenims.

5Atsakovas UAB „Kelias“ prašė teismo pakeisti laikinąją apsaugos priemonę: vietoj areštuoto administracinio pastato, kurio unikalus Nr. 4400-1760-0970, esančio adresu: Laisvės a. 2, Panevėžys, areštuoti atsakovui priklausantį pastatą, esantį adresu: Metalo g. 9D, Utena.

6Panevėžio apygardos teismas 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi atsakovo UAB „Kelias“ prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad atsakovas UAB „Kelias“ prašo ieškinio užtikrinimui areštuoti pastatą, kurio atkuriamoji vertė 839 000 Lt, o UAB korporacijos „Matininkai“ vertinimu 2009 m. kovo 20 d. duomenimis pastato rinkos vertė yra 560 000 Lt, tačiau atsakovas teismui nepateikė neginčijamų duomenų, kad prašomas areštuoti pastatas yra lygiavertis šiuo metu areštuotam pastatui, nėra aišku, ar kitame mieste esančio pastato vertė pagal jo būklę, statinio dislokacijos vietą yra lygiavertė areštuotam pastatui, esančiam Panevėžio m. centre. Teismas nurodė, kad iš atsakovo pateiktų dokumentų matyti, jog UAB „Kelias“ 2008 m. rugpjūčio 25 d. yra sudaręs kreditavimo sutartį su AB SEB banku dėl 1,64 Lt mln. kredito ir minėtas pastatas yra įkeistas šiam bankui, todėl, areštavus statinį, teigti, jog ieškinys yra realiai užtikrintas, nėra pagrindo, nes pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimus turi hipotekos kreditorius. Teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė duomenų, jog yra visiškai atsiskaitęs su AB SEB banku. Teismas darė prielaidą, kad, panaikinus areštą pastatui, esančiam adresu: Laisvės a.2, Panevėžys, sprendimo įvykdymas, patenkinus ieškinį, gali pasunkėti dėl aplinkybės, jog banko suteikto kredito grąžinimo užtikrinimui yra įkeistas ir kitas atsakovo turtas. Teismas pažymėjo, kad nėra neginčijamų duomenų, jog banko kredito grąžinimą visiškai užtikrina įkeistas turtas, esantis Klaipėdos mieste. Teismas įvertino ir aplinkybę, kad nekilnojamojo turto kainos yra sumažėjusios, todėl nurodė, kad negalima teigti, jog atsakovui priklausantis turtas yra likvidus ir jo vertė tik didėja. Teismas nurodė, kad iš byloje esančio 2009 m. sausio 28 d. turto aprašo matyti, jog ieškinio užtikrinimui antstolis A. B. areštavo tik UAB „Kelias“ priklausantį administracinį pastatą, esantį adresu: Laisvės a. 2, Panevėžio mieste. Pažymėjo, kad teismui nepateikta duomenų, jog UAB „Salidas“ ieškinio užtikrinimui pagal Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartį būtų areštuotas kitas atsakovui UAB „Kelias“ ar atsakovui UAB „Vidstata“ priklausantis turtas, todėl atmetė atsakovo teiginį, kad ieškinys realiai yra užtikrintas dviejų atsakovų turtu. Teismas pažymėjo, kad CPK 146 straipsnio 2 dalis numato, jog teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama ar įkeičiamas turimas turtas, todėl UAB „Kelias“, manydamas, kad areštas turtui trukdo jo ūkinei veiklai, turi galimybę pasinaudoti šia įstatymo suteikta teise.

7Atsakovas UAB ,,Kelias“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutartį, patenkinti atsakovo UAB ,,Kelias“ prašymą pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo šiuos argumentus:

81. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas nepateikė duomenų apie prašomo areštuoto pastato vertę, nes atsakovas pateikė UAB korporacijos „Matininkai“ atlikto pastato vertinimo pažymą, kurioje nurodyta, jog 2009 m. kovo 20 d. duomenimis pastato, esančio Utenoje, rinkos vertė yra 560 000 Lt. Teismas nepagrįstai suabejojo kompetentingo turto vertintojo atlikto vertinimo pagrįstumu. Teismo abejonė dėl prašomo areštuoti turto lygiavertiškumo šiuo metu areštuotam turtui taip pat yra be pagrindo, nes, remiantis byloje esančiais duomenimis, pastato, esančio Panevėžyje, Laisvės a. 2, vidutinė rinkos vertė yra 417 000 Lt, tuo tarpu pastato, esančio Utenoje, Metalo g. 9D, rinkos vertė, remiantis pateikta turto vertinimo pažyma, yra 560 000 Lt. Taigi, prašomas areštuoti pastatas yra akivaizdžiai didesnės rinkos vertės ir ieškinį gali užtikrinti dar didesne suma. Teismas nepagrįstai rėmėsi aplinkybe, kad nekilnojamojo turto kainos yra sumažėjusios, nes nekilnojamojo turto kainos yra sumažėjusios visoje Lietuvoje, todėl bet kokio nekilnojamojo turto vertė gali tapti mažesnė. Ir esantis Utenoje, ir esantis Panevėžyje nekilnojamasis turtas vienodai nėra likvidus, todėl bet kokio areštuoto nekilnojamojo turto vertė gali sumažėti.

92. Teismas nepagrįstai nurodė, kad, pakeitus arešto objektą, ieškinys nebus realiai užtikrintas, nes atsakovo prašomas areštuoti pastatas yra įkeistas AB SEB bankui, todėl pirmumo teisę patenkinti reikalavimus turės hipotekos kreditorius. Tačiau situacija, kuria teismas remiasi, yra hipotetinė, paremta spėjimais ir tikimybėmis, o ne konkrečiais įrodymais. Atsakovas UAB ,,Kelias“ normaliai vykdo savo veiklą, gauna pajamas ir pelną, laiku atsiskaito su kreditoriais, jokių duomenų, kad siekia išvengti mokėti kreditą ir atsiskaityti su AB SEB banku, nėra, todėl nėra ir pagrįstų abejonių, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės. Be to, atsakovas turi ir kito jam priklausančio turto, kurio pakaktų kreditorių reikalavimams patenkinti. Atsakovas UAB ,,Kelias“ neprašo iš viso panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą, o tik pakeisti vieno pastato areštą kito pastato areštu. Todėl ieškinio reikalavimas liks užtikrintas.

103. Teismas nepagrįstai nurodė, kad antstolis ieškiniui užtikrinti areštavo tik UAB ,,Kelias“ priklausantį administracinį pastatą, esantį Panevėžyje, Laisvės a. 2, o duomenų apie tai, kad ieškinio užtikrinimui būtų areštuotas kitas UAB ,,Kelias“ ar UAB ,,Vidstata“ turtas, nėra. Iš byloje esančio pažymėjimo apie turto arešto akto įregistravimą turto arešto aktų registre matyti, kad 2009 m. sausio 23 d. turto arešto aktu buvo įregistruotas areštas UAB ,,Kelias“ ir UAB ,,Vidstata“ kilnojamam ir nekilnojamam turtui. Įmonių turimo turto (tiek kilnojamo, tiek nekilnojamo) yra žymiai daugiau nei reikia užtikrinti ieškiniui, todėl, siekiant šalių teisių pusiausvyros, buvo prašoma teismo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos, vadovaujantis proporcingumo principu. Atsakovo prašomo pastato areštas tinkamai ir pakankamai užtikrintų ieškinio reikalavimų įvykdymą ir nesukeltų atsakovui UAB ,,Kelias“ sunkumų.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

13Byloje ieškovo UAB ,,Salidas“ reikalavimams užtikrinti Panevėžio apygardos teismas 2009 m. sausio 23 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovų UAB ,,Kelias“ ir UAB ,,Vidstata“ 386 498,38 Lt vertės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, tame tarpe UAB ,,Kelias“ priklausantį administracinį pastatą, kurio unikalus Nr. 4400-1760-0970, esantį Panevėžyje, Laisvės a. 2, uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti disponuoti tretiesiems asmenims. Bylos duomenimis, ieškovo UAB ,,Salidas“ 386 498,38 Lt reikalavimui užtikrinti antstolis realiai areštavo 400 000 Lt vertės UAB ,,Kelias“ priklausantį administracinį pastatą, esantį Panevėžyje, Laisvės a. 2 (b. l. 29-30). Atsakovas UAB ,,Kelias“ prašė teismo pakeisti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę – vietoj areštuoto administracinio pastato, esančio Panevėžyje, Laisvės a. 2, areštuoti pastatą, esantį Utenoje, Metalo g. 9D. Pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo prašymo, argumentuodamas, kad atsakovas nepateikė teismui neginčijamų duomenų, kad prašomas areštuoti turtas yra lygiavertis šiuo metu areštuotam pastatui, nėra aišku, ar pastato vertė pagal jo būklę, statinio dislokacijos vietą yra lygiavertė administraciniam pastatui bei dėl to, kad prašomas areštuoti pastatas yra įkeistas bankui. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo argumentas, jog atsakovas nepateikė duomenų apie prašomo areštuoti turto vertę, yra nepagrįstas. Bylos duomenimis, atsakovas teismui pateikė UAB korporacijos „Matininkai“ preliminarią išvadą dėl prašomo areštuoti pastato, esančio Utenoje, Metalo g. 9D, vertės, kurioje nurodyta, jog 2009 m. kovo 20 d. duomenimis pastato rinkos vertė yra 560 000 Lt (b. l. 32). Tačiau šiuo atveju atsakovo prašomas areštuoti pastatas yra įkeistas bankui. Šią aplinkybę patvirtina AB SEB banko 2009 m. balandžio 23 d. pažyma Nr. 08.07.01-304 (b. l. 43). Šioje pažymoje bankas nurodo, kad su UAB ,,Kelias“ yra sudaręs kreditavimo sutartį dėl 1,64 mln Lt kredito limito ir šios prievolės užtikrinimui yra įkeistas UAB ,,Kelias“ turtas, tame tarpe pastatas, esantis Utenoje, Metalo g. 9. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, tinkamai įvertino aplinkybę, kad prašomas areštuoti pastatas yra įkeistas, ir prašomo areštuoti pastato areštas neužtikrins ieškovo reikalavimų taip pat kaip šiuo metu areštuotas administracinis pastatas.

14Atmestinas apelianto argumentas, kad ieškinys yra užtikrintas ir kitu atsakovų turtu, kadangi, kaip minėta aukščiau, realiai ieškinio užtikrinimui buvo areštuotas tik atsakovui UAB ,,Kelias“ priklausantis administracinis pastatas, esantis Panevėžyje, Laisvės a. 2, kadangi jo vertės užteko ieškovo UAB ,,Salidas“ 386 498,38 Lt reikalavimui užtikrinti.

15Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai