Byla 2YT-346-761/2016
Dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo

1Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjas Osvaldas Briedis, sekretoriaujant Virginijai Makarienei, dalyvaujant pareiškėjai S. T., jos atstovui advokatui Valdui Raudoniui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. T. pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. T., S. T., VĮ Turto bankui, Nacionalinės žemės tarnybos Šilalės skyriui, dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėja S. T. pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po vyro V. T. mirties 2015 m. rugsėjo 14 d. palikimą priėmė ir jį valdo.

3Pareiškėja S. T. ir jos atstovas advokatas Valdas Raudonis pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti.

4Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas atsiliepime pareiškimui neprieštaravo, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

5Suinteresuoti asmenys D. T. ir S. T. atsiliepimų į pareiškimą nepateikė į teismo posėdį neatvyko. Kadangi D. T. ir S. T. apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuoti tinkamai, byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant, teismas laiko, kad jie su pareiškimu sutinka.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš pareiškėjos S. T., liudytojų O. P., A. K. paaiškinimų, rašytinės civilinės bylos medžiagos (b. l. 2-23) nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 12 d. mirė pareiškėjos sutuoktinis V. T. (2015-09-14 mirties liudijimas, įrašo Nr. 22). Po V. T. mirties liko jam nuosavybės teise priklausęs nekilnojamasis turtas: 9,90 ha žemė, esanti ( - ), 5942/10000 gyvenamojo namo, 87/100 pagalbinio pastato - tvarto, kiemo rūsys, du pagalbiniai pastatai – viralinės, 23/100 pagalbinio ūkinio pastato, pagalbinis pastatas – tvartas, kiti kiemo statiniai, esantys Šilalės r. sav., Upynos sen., Lingių k. (b. l. 7-10). Nors pareiškėja į notarų biurą dėl palikimo ir nesikreipė, tačiau faktiškai po vyro mirties pasiliko gyventi tame pačiame name, iki šiol naudojasi žeme, ūkiniais pastatais, ūkio padargais, kitais namų apyvokos daiktais, juos prižiūri ir remontuoja. Tai patvirtina liudytojų paaiškinimai ir byloje esanti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos 2016-03-15 pažyma Nr. D5-24, kurioje nurodoma, jog S. T. tebegyvena ir yra registruota jos vyrui V. T. priklausančiuose pastatuose, esančiuose ( - )., taip pat valdo ir kitą nekilnojamąjį turtą (žemę ir kt.) (b. l. 5). Pareiškėja ir kiti pirmos eilės įpėdiniai dukra D. T. bei sūnus S. T., po V. T. mirties per tris mėnesius nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo, paveldėjimo byla nebuvo užvesta, paveldėjimo teisės liudijimas niekam nebuvo išduotas (b. l. 17). S. T. ir V. T. vaikai neįgyvendino savo teisės priimti palikimą, šiuo metu jokių pretenzijų dėl palikimo neturi ir nesikreipia dėl termino palikimui priimti atnaujinimo. Pareiškėja iš karto po vyro mirties priėmė ir valdė V. T. priklausiusį turtą, juo rūpinosi kaip savo turtu. Dėl to pripažintina, kad pareiškėja yra vienintelė, priėmusi palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti.

8Lietuvos Respublikos CK 5.50 str. 2 d. 3 d., CK 5.51 str. 1 d. nurodyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo jį valdyti per tris mėnesius nuo palikėjo mirties, nors į notarų biurą ir nesikreipė. Byloje surinkta pakankamai duomenų prašomam juridinę reikšmę turinčiam faktui nustatyti, todėl juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas (LR CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

9Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas dėl V. T. turto paveldėjimo ir teisinės registracijos.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., 448 str. teismas

Nutarė

11pareiškimą tenkinti.

12Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ), palikimą, atsiradusį po sutuoktinio V. T., a. k. ( - ) mirties 2015 m. rugsėjo 12 d. (2015-09-14 mirties akto įrašas Nr. 22), priėmė pradėjusi jį faktiškai valdyti.

13Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas dėl V. T. turto paveldėjimo ir teisinės registracijos.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Šilalės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai