Byla 2A-687-259/2012
Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės L. G. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2011-12-08 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4198-292/2011 pagal ieškovės L. G. ieškinį atsakovui J. K., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo ir

Nustatė

2Ieškovė L. G. ieškiniu (b.l.1-2) prašė nepilnametei dukrai M. K. Alytaus rajono apylinkės teismo 2010-02-24 sprendimu iš atsakovo J. K. priteistą išlaikymą po 300 Lt padidinti iki 500 Lt, mokant išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos iki dukros pilnametystės.

3Alytaus rajono apylinkės teismas 2011-12-08 sprendimu (b.l.38-39) ieškinį atmetė, taip pat skyrė ieškovei 200 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

4Teismas nustatė, jog Alytaus rajono apylinkės teismo 2010-02-24 sprendimu (b.l.5-6) iš atsakovo J. K. dukters M. K., gim. ( - ), išlaikymui priteista 300 Lt per mėnesį periodinėmis išmokomis iki dukters pilnametystės, išmokas kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Tuo pačiu sprendimu pagal trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškinį padidintas išlaikymas atsakovo J. K. dukterims L. K. ir I. K. iki 300 Lt per mėnesį kiekvienai. Išnagrinėjęs ieškovės apeliacinį skundą, Kauno apygardos teismas 2010-06-17 nutartimi Alytaus rajono apylinkės teismo 2010-02-24 sprendimą palikto nepakeistą (b.l.7-8). Iš byloje pateiktų įrodymų teismas sprendė, jog negalima pripažinti, kad iš esmės pablogėjo ieškovės turtinė padėtis ar pagerėjo atsakovo turtinė padėtis ar padidėjo vaiko poreikiai dėl ekstraordinarių išlaidų, kas būtų pagrindas iš atsakovo priteistam išlaikymo dydžiui padidinti. Teismas nustatė, jog ieškovė prašo pakeisti priteisto išlaikymo dydį remdamasi tik vienu argumentu - priteistas išlaikymas yra per mažas dukrai išlaikyti, kadangi žymiai pabrango komunaliniai mokesčiai, vaistai, drabužiai. Teismas pripažino, jog ieškovė kreipėsi į teismą iš esmės nesutikdama su teismo sprendimu, kuriuo buvo nustatytas išlaikymo dydis. Šią aplinkybę nurodė ir pati ieškovė, šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad dėl išlaikymo dydžio padidinimo ieškovė kreipėsi 2011-08-17, t. y. praėjus 2 mėnesiams nuo Kauno apygardos teismo 2010-06-17 nutarties priėmimo. Todėl teismas sprendė, jog ieškovė piktnaudžiauja procesu, nes nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį, iš esmės nesutikdama su teismo sprendimu (CPK 95 str.) ir paskyrė jai 200 Lt baudą (CPK 95 str. 2 d.).

5Apeliaciniu skundu (b.l.43-44) ieškovė L. G. su teismo sprendimu nesutiko, prašė jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį patenkinti, dėl šių motyvų:

61) teismas visapusiškai neįvertino bylos aplinkybių. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad po išlaikymo priteisimo žymiai pabrango maisto produktai, komunaliniai mokesčiai, vaistai, drabužiai, todėl priteistas išlaikymas nepilnametei dukrai yra nepakankamas. Ieškovė gyvena pas tėvus, yra bedarbė, turi nesantuokinį sūnų A. K.. Ieškovei paskirta 594 Lt socialinė pašalpa, iš kurios ji turi pragyventi su dviem nepilnamečiais vaikais. Kitų pajamų ieškovė neturi. Ieškovė teismui nurodė, jog atsakovas užsiima statybų verslu, turi pajamų ir yra pajėgus teikti dukrai didesnį išlaikymą. Pažymų apie atsakovo gaunamas pajamas ir jo vardu registruotą nekilnojamą ar kilnojamą turtą ieškovė teismui pateikti negalėjo, todėl prašė teismo šiuos duomenis išreikalauti. Tačiau teismas atsakovo turtinę padėtį pagrindžiančių dokumentų nereikalavo, apsiribodamas tik atsakovo kalba apie tai, jog jis šiuo metu nedirba, dar turi dvi nepilnametes dukras, kurioms taip pat priteistas išlaikymas, todėl teikti didesnį išlaikymą šalių dukrai negali. Ieškovės žiniomis, atsakovas turi nekilnojamo turto, todėl jo turtinė padėtis yra geresnė už ieškovės;

72) ieškovės reikalavimas padidinti išlaikymą dukrai yra teisėtas ir pagrįstas, nes ji auga, jos poreikiai didėja, taip pat žymiai pabrango maisto produktai ir komunaliniai mokesčiai, dėl ko dukrai išlaikyti reikia skirti daugiau lėšų.

8Atsiliepimų į apeliacinį skundą byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė.

9Apeliacinis skundas tenkintinas dalinai.

10Byloje tarp šalių sprendžiamas ginčas susijęs su aplinkybių įvertinimu, kurios leistų daryti pagrįstą išvadą kad iš esmės pasikeitė nepilnamečio vaiko poreikiai po išlaikymo priteisimo ir ar išlaikymą teikiantis asmuo privalo ir gali teikti prašomą padidintą išlaikymą nepilnamečiui išlaikytiniui.

11Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Alytaus rajono apylinkės teismo 2010-02-24 sprendimu (b.l.5-6) pagal ieškovės L. G. ieškinį iš atsakovo J. K. jų dukters M. K., gim. ( - ), išlaikymui priteista 300 Lt per mėnesį mokama išmoka iki dukters pilnametystės. Ieškovė L. G. 2011-08-17 kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nepilnametei dukrai M. K. Alytaus rajono apylinkės teismo 2010-02-24 sprendimu iš atsakovo J. K. priteistą išlaikymą po 300 Lt padidinti iki 500 Lt, mokant išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos iki dukros pilnametystės, prašymą grindė ta aplinkybe, jog priteistas išlaikymas yra per mažas dukrai išlaikyti, kadangi žymiai pabrango komunaliniai mokesčiai, vaistai, drabužiai.

12Alytaus rajono apylinkės teismas 2011-12-08 sprendimu (b.l.38-39) ieškinį atmetė, taip pat skyrė ieškovei 200 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

13Išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, Kauno apygardos teismas sprendžia, kad Alytaus rajono apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime teisingai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias nepilnamečiams vaikams teikiamo materialinio išlaikymo principus, šio išlaikymo dydžio nustatymo kriterijus, taip pat tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, nustatančias įrodinėjimo pareigas, įrodymų vertinimo procedūras, dėl ko buvo teisingai išspręsta byla, teismo sprendimo išvados atitinka nustatytas faktines aplinkybėms byloje. Dėl to skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas iš esmės paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas dalyje dėl išlaikymo dydžio atmestinas.

14Kauno apygardos teismas pažymi, kad prievolė išlaikyti vaiką mokant periodines išmokas yra tęstinio pobūdžio, todėl natūralu, kad kinta vaiko poreikiai, taip pat gali kisti ir jų tėvų galimybės patenkinti šiuos poreikius. Pasikeitus bent vieno iš tėvų turtinei padėčiai arba išlaikomo vaiko poreikiams, kai jų nebeatitinka teismo sprendimu priteistas išlaikymo dydis, atsiranda teisinis pagrindas vienam iš tėvų kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 straipsnis). Kokio pobūdžio ir masto turtinės padėties pasikeitimas laikytinas esminiu, įstatyme nekonkretizuota. Šią įstatymo nustatą aiškina ir taiko teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, vadovaudamasis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo bei teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 3.3, 1.5 straipsniai). Kauno apygardos pažymi, kad teismas turi teisę pakeisti išlaikymo dydį ir formą ne visais atvejais, kai pasikeičia faktinės aplinkybės, sudarančios pagrindą peržiūrėti išlaikymo dydžio ir formos klausimą, o tik tais, kai tos aplinkybės pasikeitė iš esmės ir yra tikslinga peržiūrėti išlaikymo dydį.

15Kauno apygardos teismas sprendžia, kad ieškovė nagrinėjamoje neįrodė, kad po išlaikymo nepilnametei dukrai priteisimo iš esmės pakito nepilnamečio vaiko poreikiai. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad pasikeitė (pablogėjo) ieškovės turtinė padėtis, sumažėjo jos gaunamos pajamos ir tuo pačiu galimybės teikti išlaikymą nepilnametei dukrai, ar kad iš esmės padidėjo atsakovo pajamos dėl ko jis gali teikti didesnį išlaikymą dukrai nei Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 02 24 sprendimu nustatytas. Byloje yra duomenų, kad atsakovo pajamos po 2010 02 24 sumažėjo. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, Alytaus rajono apylinkės teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovė nevykdė įstatymo nustatytos šalies įrodinėjimo pareigos (LR CPK 178 str.), todėl ieškinį atmetė teisingai.

16Kauno apygardos teismas tačiau nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovė piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir todėl jai skyrė 200 litų baudą (LR CPK 95 str.). Teisė į teisminę gynybą, kurią garantuoja Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 8 straipsnis, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Įstatymų leidėjas LR CPK 5 str. 1 d. yra įtvirtinęs nuostatą, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta jo pažeista ar ginčijam teisė. Nagrinėjamu atveju nėra neginčijamų duomenų, kad ieškovė nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį, ar kad sąmoningai veikė prieš greitą bylos išnagrinėjimą. Ieškovė nagrinėjamoje byloje teisėtai pasinaudojo įstatymo leidėjo nustatyta teisine galimybe pakeisti mokamo išlaikymo nepilnametei dukrai dydį, tačiau pareikšto ieškinio tik neįrodė. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimas pakeistinas, pašalinant iš jo sprendimą paskirti ieškovei 200 litų baudą.

17Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

18apeliacinį skundą patenkinti dalinai.

19Pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2011-12-08 sprendimą, panaikinant sprendimą paskirti 200 litų baudą L. G..

20Kitą Alytaus rajono apylinkės teismo 2011-12-08 sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. Ieškovė L. G. ieškiniu (b.l.1-2) prašė nepilnametei dukrai M. K. Alytaus... 3. Alytaus rajono apylinkės teismas 2011-12-08 sprendimu (b.l.38-39) ieškinį... 4. Teismas nustatė, jog Alytaus rajono apylinkės teismo 2010-02-24 sprendimu... 5. Apeliaciniu skundu (b.l.43-44) ieškovė L. G. su teismo sprendimu nesutiko,... 6. 1) teismas visapusiškai neįvertino bylos aplinkybių. Ieškinyje ieškovė... 7. 2) ieškovės reikalavimas padidinti išlaikymą dukrai yra teisėtas ir... 8. Atsiliepimų į apeliacinį skundą byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė.... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas dalinai.... 10. Byloje tarp šalių sprendžiamas ginčas susijęs su aplinkybių įvertinimu,... 11. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Alytaus rajono apylinkės teismo... 12. Alytaus rajono apylinkės teismas 2011-12-08 sprendimu (b.l.38-39) ieškinį... 13. Išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, Kauno apygardos teismas sprendžia,... 14. Kauno apygardos teismas pažymi, kad prievolė išlaikyti vaiką mokant... 15. Kauno apygardos teismas sprendžia, kad ieškovė nagrinėjamoje neįrodė, kad... 16. Kauno apygardos teismas tačiau nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 17. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 18. apeliacinį skundą patenkinti dalinai.... 19. Pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2011-12-08 sprendimą, panaikinant... 20. Kitą Alytaus rajono apylinkės teismo 2011-12-08 sprendimo dalį palikti...