Byla 2S-80-340/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų N.Švedienės, A.Auruškevičiaus,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolės Nemiros Šiugždaitės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarties, kuria antstolė įpareigota grąžinti vykdymo išlaidas, civilinėje byloje pagal pareiškėjo G.Č. pareiškimą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo, suinteresuoti asmenys antstolė Nemira Šiugždaitė, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas atgręžti sprendimo įvykdymą pagal antstolės N.Šiugždaitės įvykdytą vykdomąjį dokumentą Nr. 1-112-654/2007 ir grąžinti pareiškėjui, išspręsti ne ginčo tvarka nurašytas pagal panaikintą vykdomąjį dokumentą vykdymo išlaidas, kurios sudaro 1279,24 Lt. Nurodė, jog antstolė, pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 1-112-654/2007 iš jo sąskaitos nurašė 7779,24 Lt; 2007-09-20 baudžiamojoje byloje priimtas nuosprendis, panaikinęs minėtą vykdomąjį dokumentą. 2008-01-18 nutartimi Vilniaus apskrities VMI įpareigota grąžinti be pagrindo sumokėtą 6 500 Lt baudą, tačiau šia nutartimi neišspręstas prašymas dėl antstolio išlaidų.

7Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo antstolė N.Šiugždaitė prašė spręsti pareiškėjo patirtų nuostolių (susidariusių antstolio vykdymo išlaidų), atsiradusių vykdant sprendimą, išieškojimo klausimą vadovaujantis CPK 760 str. 2 d. nustatyta tvarka, kuri numato, kad išieškotojas atlygina nuostolius, padarytus skubiai vykdant sprendimą, kuris paskiau buvo panaikintas.

8Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities VMI nurodė, jog antstolė privalo grąžinti pareiškėjui 1279.24 Lt ir dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo kreiptis į Teisingumo ministeriją instrukcijos 28 p. 5 d. nustatyta tvarka.

9Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2008-10-30 nutartimi įpareigojo antstolę N.Šiugždaitę grąžinti G.Č. 1279,24 Lt vykdymo išlaidų. Teismas nustatė, kad teismo baudžiamuoju įsakymu pareiškėjas 2007-01-02 nubaustas 6 500 Lt bauda; 2008-01-18 teismo nutartimi pareiškėjui grąžinta nepagrįstai nurašyta iš pareiškėjo sąskaitos 6 500 Lt bauda, o antstolio išlaidų klausimas paliktas nenagrinėtas. Teismas nustatė, kad antstolis 2007-04-20 nurašė iš pareiškėjo sąskaitos baudą ir vykdymo išlaidas neįsiteisėjus baudžiamojo proceso tvarka priimtiems procesiniams dokumentams ir 2007-05-25 paskirstė pinigines lėšas. Teismas laikė, kad nėra teisinio pagrindo, kuriuo remiantis, iš pareiškėjo išieškotos vykdymo išlaidos. Baudžiamojoje byloje neįsiteisėjo baudžiamasis įsakymas, todėl nebuvo teisinio pagrindo vykdyti išieškojimą. Pareiškėjo turtinės teisės be įstatyme numatyto pagrindo negali būti pažeistos. Teismas pažymėjo, kad antstolis turi teisę prašyti Teisingumo ministeriją, vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 28 punktu, sumokėti vykdymo išlaidas.

10Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo antstolė N.Šiugždaitė prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008-10-30 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, t.y. vadovaujantis CPK 760 str. 2 d. įpareigoti išieškotoją Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją atlyginti 1279,24 Lt G.Č. jo patirtus nuostolius, t.y. susidariusias antstolio vykdymo išlaidas, susijusias su teismo baudžiamojo įsakymo vykdymu, kuris vėliau buvo panaikintas. Pažymi, jog nežinojo ir negalėjo žinoti, kad teismo baudžiamasis įsakymas nebuvo įteiktas pareiškėjui, todėl nebuvo įsiteisėjęs; taiso įsakymą gavo su patvarkymu bei teismo prierašu, kad vykdymui siunčiamas įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas, tačiau teismas šių aplinkybių nevertino. Pažymi, jog pagal CPK 760 str. 2 d. G.Č. turi teisę reikalauti, kad išieškotojas atlygintų nuostolius, padarytus skubiai vykdant teismo sprendimą, kuris paskiau buvo panaikintas, tačiau šia įstatymo norma teismas nesivadovavo. Apeliantės nuomone, teismas pažeidė CPK 6 str., antstolio turtines teises bei teisėtus interesus, Konstituciją bei teisėtus lūkesčius gauti darbo užmokestį už teisingai atliktą darbą. Nurodo, jog teismas nesiaiškino, kokiais atvejais Teisingumo ministerija apmoka vykdymo išlaidas.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o antstolės N.Šiugždaitės atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Atskirasis skundas atmetamas.

13CPK 760 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu panaikinamas jau įvykdytas sprendimas ir iš naujo išnagrinėjus bylą priimamas sprendimas atmesti ieškinį arba priimama nutartis nutraukti bylą ar palikti ieškinį nenagrinėtą, atsakovui turi būti grąžinama visa tai, kas buvo pagal panaikintą sprendimą iš jo išieškota ieškovo naudai (sprendimo įvykdymo atgręžimas).

14Nagrinėjamoje byloje yra duomenų, kad baudžiamasis teismo įsakymas, kuriuo pareiškėjas 2007-01-02 nubaustas 6 500 Lt bauda, buvo įvykdytas: 2007-04-20 bauda ir vykdymo išlaidos buvo nurašytos iš pareiškėjo sąskaitos. Paaiškėjus, kad baudžiamasis įsakymas buvo įvykdytas jam neįsiteisėjus, pareiškėjo G.Č. prašymu buvo pradėtas teisminis procesas. 2007-09-20 buvo priimtas nuosprendis, o baudžiamasis įsakymas neteko galios. 2008-01-18 teismo nutartimi pareiškėjui buvo grąžinta nepagrįstai nurašyta iš pareiškėjo sąskaitos 6 500 Lt bauda Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso numatyta tvarka, o vykdymo išlaidų grąžinimo klausimas paliktas nagrinėti civilinio proceso tvarka (b.l. 4-5). Skundžiama 2008 m. spalio 30 d. teismo nutartimi teismas įpareigojo antstolę grąžinti pareiškėjui vykdymo išlaidas.

15Civiliniame procese sprendimo vykdymo atgręžimas apima ir vykdymo išlaidų grąžinimą (Lietuvos Aukščiausios Teismo civilinių bylų skyriaus 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2007, b.k. 24.4).

16Apeliantė atskirajame skunde įvertino 1 279,24 Lt vykdymo išlaidų sumą kaip pareiškėjo G.Č. nuostolius, ir nurodė, kad šitie nuostoliai turi būti atlyginti CPK 760 str. 2 d. numatyta tvarka – juos turi padengti išieškotojas, nagrinėjamoje byloje – Valstybinė mokesčių inspekcija. Kolegija nesutinka su šiuo apeliantės argumentu, nes jis yra pagrįstas netinkamu šios teisės normos aiškinimu. CPK 760 str. 2 d. numato, kad atsakovas turi teise reikalauti, kad išieškotojas atlygintų nuostolius, padarytus skubiai vykdant teismo sprendimą, kuris paskiau buvo panaikintas, jeigu skubiai vykdyti buvo leista išieškotojo prašymu. Nagrinėjamoje byloje buvo įvykdytas baudžiamasis teismo įsakymas, todėl, paaiškėjus, kad jis buvo įvykdytas be pagrindo, teismas priėmė nutartį dėl baudos grąžinimo baudžiamojo proceso kodekso numatyta tvarka, pagrįstai palikdamas vykdymo išlaidų atgręžimo klausimą nagrinėti civilinio proceso tvarka. Duomenų, kad teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos baudos išieškojimas buvo vykdomas skubiai, tuo labiau, kad skubus vykdymas buvo vykdomas išieškotojo – Valstybinės mokesčių inspekcijos prašymu, byloje nėra. Kolegijos vertinimu, nėra teisinio pagrindo laikyti 1 279,24 Lt vykdymo išlaidų sumą nuostoliais, atsiradusiais dėl teismo sprendimo vykdymo skubos tvarka CPK 760 str. 2 d. prasme, ši CPK norma nagrinėjamoje byloje netaikytina.

17Apeliantė nurodo, kad nežinojo ir negalėjo žinoti, kad baudžiamasis įsakymas buvo pateiktas vykdyti be pagrindo, nes buvo neįsiteisėjęs, taigi teismo nutartis dėl vykdymo išlaidų atgręžimo apgynė pareiškėjo turtinės teises, bet pažeidė antstolės teisėtus lūkesčius gauti darbo užmokestį už teisingai ir teisėtai atliktą darbą; CPK 6 str. įtvirtina asmenų lygybės prieš įstatymą principą, Konstitucijoje įtvirtinta teisė gauti teisingą atlyginimą už atliktą darbą. Kolegija negali sutikti su tokia argumentacija. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Antstolių 2005-05-09 įst. IX-876). CPK 634 str. 2 d. nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus; CPK 585 str. įtvirtina antstolio reikalavimų privalomumo principą; jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu gali būti taikomos baudos (CPK 585 str. 2 d., 616 str.); įstatymo taip pat nustatyta ir baudžiamoji atsakomybė už trukdymą antstoliui vykdyti teismo sprendimą. Tokiu būdu antstolis vykdymo procese veikia kaip valstybės įgaliotas asmuo jam suteiktų plačių įgalinimų ribose, vykdymo procese jis nėra lygus skolininkui ar išieškotojui; sprendimo vykdymo atgręžimo rizika yra neatsiejama jo profesinės veiklos dalis. Nagrinėjamoje byloje, kai baudžiamasis įsakymas buvo teiktas vykdyti antstoliui neįsiteisėjęs, be įstatymo numatyto pagrindo, sąžiningo skolininko turtiniai interesai negali nukentėti ir teismo baudžiamojo įsakymo įvykdymas buvo pagrįstai atgręžtas visa apimtimi, tiek nepagrįstai išieškotos baudos dalyje, tiek vykdymo išlaidų grąžinimo dalyje. Apeliantės argumentas, kad nagrinėjamoje byloje išieškotojas, o ne antstolis privalo atlyginti skolininko nuostolius (šiuo atveju susidariusias vykdymo išlaidas) padarytas skubiai vykdant teismo sprendimą, kuris paskiau buvo panaikintas CPK 760 str. 2 d. pagrindu, atmestinas kaip nepagrįstas.

18Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo išėjo už pareiškimo dėl sprendimo vykdymo atgręžimo ribų ir nurodė kokia tvarka antstolė galėtų reikalauti nuostolių atlyginimo (teismas nutartyje nurodė, kad antstolė turi teisę prašyti Teisingumo ministeriją sumokėti išlaidas Sprendimų vykdymo instrukcijos 28 p. pagrindu). Pažymėtina, kad Teisingumo ministerija nebuvo bylos dalyviu, taigi teismas pasisakė dėl byloje nedalyvaujančio asmens pareigų. Antstolė turi teisę kreiptis dėl nuostolių, susijusių su nepagrįstu baudžiamojo įsakymo įvykdymu (vykdymo išlaidų) atlyginimo, tačiau kas turi juos atlyginti, nėra nagrinėjamos bylos dalykas; skolininko pareiškimas dėl vykdymo išlaidų atgręžimo galėjo būti teismo patenkintas ar atmestas, o galimų antstolės nuostolių atlyginimo klausimas nebuvo nagrinėjamos bylos dalyku. Dėl išdėstyto teismo nuoroda, kad antstolė turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš Teisingumo ministerijos, iš teismo nutarties motyvu pašalinama.

19Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartį iš esmės nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų N.Švedienės, A.Auruškevičiaus,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas atgręžti sprendimo įvykdymą... 7. Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo antstolė N.Šiugždaitė... 8. Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities VMI... 9. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2008-10-30 nutartimi įpareigojo antstolę... 10. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo antstolė N.Šiugždaitė prašo... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities... 12. Atskirasis skundas atmetamas.... 13. CPK 760 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu panaikinamas jau įvykdytas sprendimas... 14. Nagrinėjamoje byloje yra duomenų, kad baudžiamasis teismo įsakymas, kuriuo... 15. Civiliniame procese sprendimo vykdymo atgręžimas apima ir vykdymo išlaidų... 16. Apeliantė atskirajame skunde įvertino 1 279,24 Lt vykdymo išlaidų sumą... 17. Apeliantė nurodo, kad nežinojo ir negalėjo žinoti, kad baudžiamasis... 18. Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo išėjo už... 19. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartį palikti...