Byla I-2383-257/2015
Dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Laisvutės Kartanaitės, kolegijos teisėjų Arvydo Martinavičiaus ir Virginijaus Stankevičiaus, sekretoriaujant Vilmai Šarauskienei, nedalyvaujant pareiškėjo Šiaulių apygardos prokurorei, ginančiai viešąjį interesą, nedalyvaujant atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus atstovui, nedalyvaujant atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovui, nedalyvaujant atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovui, nedalyvaujant atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovui, nedalyvaujant atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovui, nedalyvaujant atsakovei V. M. P., nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės miškų tarnybos atstovui, nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens valstybės įmonės Mažeikių miškų urėdijos atstovui, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, pareiškimą dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 27 d. gautas pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, pareiškimas, kuriuo prašoma:

31. Panaikinti Telšių apskrities viršininko 2006 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. Pl.Ž-1808 „Dėl Mažeikių rajono Židikų seniūnijos Pikelių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo 2006 m. patvirtinimo“ 1 priedo IX eiliškumo grupės 9 eilutės dalį dėl 0,36 ha valstybinės reikšmės miško ploto įtraukimo į suprojektuotą suteikiamą neatlygintinai nuosavybėn 35,00 ha žemės sklypą, sklypo Nr. 608-11, esantį ( - ) k.;

42. Panaikinti Telšių apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. PI.Ž-1948 „Dėl Telšių apskrities viršininko 2006-07-25 įsakymo Nr. Pl.Ž-1808 1 priedo patikslinimo“, kuriuo patikslinta 1 priedo IX eiliškumo grupės 9 eilutė, dalį dėl 0,36 ha valstybinės reikšmės miško ploto įtraukimo į suprojektuotą suteikiamą neatlygintinai nuosavybėn V. M. P. 36,50 ha žemės sklypą, sklypo Nr. 608-11, esantį ( - ) k.;

53. Panaikinti Telšių apskrities viršininko 2007 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. VM.1-61-12562 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo V. M. P., ( - )“ dalį, kuria atkurtos nuosavybės teises į 0,36 ha valstybinės reikšmės miško plotą;

64. Panaikinti Telšių apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. Pl.Ž-1945 „Dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius Mažeikių rajono Židikų ir Viekšnių seniūnijose atkūrimo“ dalį, kuria V. M. P. atkurtos nuosavybės teisės į 0,36 ha valstybinės reikšmės miško plotą;

75. Pripažinti negaliojančia 2008 m. spalio 29 d. Žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 5564, dalį, kuria V. M. P. perleido UAB „( - )“ 0,36 ha dalį 36,5000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - ) Mažeikių r. sav., patenkančią į valstybinės reikšmės miškų plotą;

86. Pripažinti negaliojančia 2008 m. spalio 29 d. Žemės sklypo perdavimo - priėmimo akto, notarinio registro Nr. 5570, dalį, kuria V. M. P. perdavė UAB „( - )“ 0,36 ha dalį 36,5000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - ) Mažeikių r. sav., patenkančią į valstybinės reikšmės miškų plotą;

97. Pripažinti negaliojančia 2012 m. birželio 4 d. pirkimo - pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 2239, dalį kuria UAB „( - )“ perleido UAB „( - )“ 0,36 ha dalį 36,5000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - ) Mažeikių r. sav., patenkančią į valstybinės reikšmės miškų plotą;

108. Pripažinti negaliojančia 2012 m. birželio 4 d. perdavimo - priėmimo akto, notarinio registro Nr. 2241, dalį, kuria UAB „( - )“ perdavė UAB „( - )“ 0,36 ha dalį 36,5000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - ) Mažeikių r. sav., patenkančią į valstybinės reikšmės miškų plotą;

119. Pripažinti negaliojančia 2012 m. birželio 14 d. pirkimo - pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 2375, dalį kuria UAB „( - )“ perleido UAB „( - )“ 0,36 ha dalį 36,5000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - ) Mažeikių r. sav., patenkančią į valstybinės reikšmės miškų plotą;

1210. Pripažinti negaliojančia 2012 m. birželio 29 d. perdavimo - priėmimo akto, notarinio registro Nr. 2615, dalį, kuria UAB „( - )“ perdavė UAB „( - )“ 0,36 ha dalį 36,5000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - ) Mažeikių r. sav., patenkančią į valstybinės reikšmės miškų plotą;

1311. Pripažinti negaliojančia 2014 m. sausio 23 d. Mainų sutarties, notarinio registro Nr. 558, dalį, kuria UAB „( - )“ perleido UAB „( - )“ 0,36 ha dalį 36,5000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - ) Mažeikių r. sav., patenkančią į valstybinės reikšmės miškų plotą;

1412. Taikyti restituciją natūra: įpareigoti UAB „( - )“ grąžinti valstybei 0,36 ha dalį 36,500 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - ) Mažeikių r. sav., patenkančią į valstybinės reikšmės miško plotą, o iš valstybės UAB „( - )“ priteisti 673,39 EUR (2325,07 Lt) 0,36 ha dalies 36,500 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - ) Mažeikių r. sav., įsigijimo išlaidų.

15Pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuroras, ginantis viešąjį interesą, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus atstovas, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovas, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovas, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovas, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės miškų tarnybos ir valstybės įmonės Mažeikių miškų urėdijos atstovai į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai, teismo šaukimais (151-156 b. l., II tomas; 64 b. l., V tomas). Trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Mažeikių miškų urėdija atsiliepimu (129-131 b. l., I tomas) prašo bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius 2015-11-23 rašte Nr. 35PD-103-(14.35.9.) (56, 64 b. l., V tomas) nurodė, kad nedalyvaus teismo posėdyje. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovas ir atsakovė V. M. P. į teismo posėdį neatvyko, jiems pranešta tinkamai, viešo paskelbimo būdu – specialiame interneto tinklalapyje (160-162 b. l., II tomas).

16Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2015 m. lapkričio 24 d. gautas pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimas (61-62 b. l., V tomas) dėl 2015 m. balandžio 27 d. pareiškimo atsiėmimo, kadangi nebeliko ginčo dalyko.

17Atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ir uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovas advokatas Giedrius Murauskas 2015 m. lapkričio 24 pranešė (63 b. l., V tomas), kad skundo atsisakymui neprieštarauja.

18Pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, rašytinis atsisakymas nuo pareiškimo neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia šalių teisių ir įstatymu saugomų interesų, todėl pareiškėjo rašytinis atsisakymas priimtinas. Atsižvelgiant į tai, administracinė byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktas), kadangi pareiškėjas atsisakė pareikštų reikalavimų. Pareiškėjui teismas išaiškina, kad, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi ABTĮ 101straipsnio 1dalies 3 punktu, 102 straipsnio 3 dalimi, 105-107 straipsniais,

Nutarė

20Priimti pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą dėl skundo atsisakymo.

21Administracinę bylą Nr. I-2383-257/2015 pagal pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovams Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriui, uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, V. M. P., tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei miškų tarnybai ir valstybės įmonei Mažeikių miškų urėdijai dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo nutraukti, pareiškėjui atsisakius skundo.

22Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 27 d. gautas... 3. 1. Panaikinti Telšių apskrities viršininko 2006 m. liepos 25 d. įsakymo Nr.... 4. 2. Panaikinti Telšių apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymo... 5. 3. Panaikinti Telšių apskrities viršininko 2007 m. spalio 31 d. sprendimo... 6. 4. Panaikinti Telšių apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymo... 7. 5. Pripažinti negaliojančia 2008 m. spalio 29 d. Žemės sklypo pirkimo -... 8. 6. Pripažinti negaliojančia 2008 m. spalio 29 d. Žemės sklypo perdavimo -... 9. 7. Pripažinti negaliojančia 2012 m. birželio 4 d. pirkimo - pardavimo... 10. 8. Pripažinti negaliojančia 2012 m. birželio 4 d. perdavimo - priėmimo... 11. 9. Pripažinti negaliojančia 2012 m. birželio 14 d. pirkimo - pardavimo... 12. 10. Pripažinti negaliojančia 2012 m. birželio 29 d. perdavimo - priėmimo... 13. 11. Pripažinti negaliojančia 2014 m. sausio 23 d. Mainų sutarties, notarinio... 14. 12. Taikyti restituciją natūra: įpareigoti UAB „( - )“ grąžinti... 15. Pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuroras, ginantis viešąjį interesą,... 16. Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2015 m. lapkričio 24 d. gautas... 17. Atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ir uždarosios akcinės... 18. Pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą,... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi ABTĮ 101straipsnio 1dalies 3 punktu, 102... 20. Priimti pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuroro, ginančio viešąjį... 21. Administracinę bylą Nr. I-2383-257/2015 pagal pareiškėjo Šiaulių... 22. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam...