Byla 2-28-272/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei R. Š., atsakovei M. P., atsakovės M. P. atstovei advokatei B. R., atsakovui A. J. P., atsakovo A. J. P. atstovui advokato padėjėjui Sergejui Milovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį ir patikslintus ieškinius atsakovams M. P., A. J. P., dalyvaujant tretiesiems asmenims Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, VĮ „Registrų centras“ dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo ir

Nustatė

2ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pareiškė teisme ieškinį ir patikslintus ieškinius atsakovams M. P., A. J. P., dalyvaujant tretiesiems asmenims Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, VĮ „Registrų centras“, prašydamas: 1) panaikinti 2011-06-23 deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr. 1 dalyje dėl ūkio pastato Nr. 1 (unikalus Nr. 7994-5006-2058), 2011-06-22 žemės sklypo plane pažymėto 12I1/b, ir panaikinti 2011-06-23 deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr. 2 dalyje dėl pirties pastato (unikalus Nr. 4400-2183-3190), žemės sklypo plane pažymėto 15I1/m, bei dėl ūkio pastato Nr. 2 (unikalus Nr. 4400-2183-3236), žemės sklypo plane pažymėto 17I1/b; 2) įpareigoti atsakovus M. P. ir A. J. P. per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti statybos padarinius, t.y. savo lėšomis pertvarkyti savavališkai pastatytus statinius pagal Projektų sprendinius: pirtį (unikalus Nr. 4400-2183-3190), 2011-06-22 žemės sklypo plane pažymėtą 15I1/m, pertvarkyti vadovaujantis pirties, skl. Nr. 256, Dubninkų k., Trakų r., projektu, suderintu su Trakų rajono vyriausiąja architekte A. K. 2006-12-20 Nr. AS2-119, pagalbinį pastatą Nr. 1 (unikalus Nr. 7994-5006-2058), žemės sklypo plane pažymėtą 12I1/b, ir pagalbinį pastatą Nr. 2 (unikalus Nr. 4400-2183-3236), žemės sklypo plane pažymėtą 17I1/b, pertvarkyti, vadovaujantis pagalbinių pastatų rekonstravimo projektu, suderintu su Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus vyriausiąja specialiste E. S. 2007-06-27 Nr. A52-46.

3Tretieji asmenys Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, VĮ „Registrų centras“ į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką šalims pranešta tinkamai; trečiasis asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

4Šalys teismo posėdžio metu pateikė teismui sudarytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti. Šalys sutartyje nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CK 6.985 straipsnyje, CPK 293 straipsnio 5 punkte, 294 straipsnyje.

5Teismas, patikrinęs taikos sutarties sąlygas, daro išvadą, jog šalių sudaryta taikos sutartimi šalių ir kitų asmenų teisės ir įstatymo saugomi interesai bei įstatymai nepažeidžiami, todėl teismas šalių nurodytomis sąlygomis tvirtina taikos sutartį ir bylą nutraukia.

6Šalys taikos sutartimi susitarė, jog bylinėjimosi išlaidas valstybei sumoka atsakovai, tačiau teismo posėdžio metu atsakovas A. J. P. patikslino, kad bylinėjimosi išlaidas valstybei apmokės jis, todėl iš atsakovo A. J. P., šalims sudarius taikos sutartį, priteistina 80,54 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (CPK 96 straipsnis, 87 straipsnio 2 dalis): 36,00 Lt žyminio mokesčio (144 x 25 procentai) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 87 straipsnio 2 dalis) ir 44,54 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42, 87, 88, 94, 96, 99, 140 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, teismas

Nutarė

8patvirtinti ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, kodas 288600210, buveinės adresas – A. Juozapavičiaus g. 9, LT – 09311, Vilniaus m., ir atsakovų M. P., a.k. ( - ), gyv. ( - ), ir A. J. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

91. Ieškovas, atsižvelgdamas į:

101.1. 2012-09-03 išvadą dėl savavališkos statybos įteisinimo Nr. 4D-1923, kurioje nurodyta, kad Atsakovai 2012-07-05 pateikė ginčo statinių, dėl kurių 2008-04-23 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. (100)-11.37-06 bei 2008-05-20 reikalavimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Nr. (100)11.55-571, 2012-07-04 Valstybės įmonės Registrų centras išrašo (registro Nr. 79/16055) ir 2012-05-22 UAB „Geodeziniai matavimai“ parengtos Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Dubninkų k., Trakų r. sav. žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 7984/000:409 (registro Nr. 79/16055) (toliau – Byla) kopijas;

111.2. 2012-08-17 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-2484, kuriuo nustatyta, kad vadovaujantis Byloje užfiksuotais matavimo duomenimis, pirties pastato (unikalus Nr. 4400-2183-3190), žemės sklypo plane pažymėto 15I1/m, bendras plotas sudaro 36,28 kv. m, ūkio pastato (unikalus Nr. 7994-5006-2058), žemės sklypo plane pažymėto 12I1/b, bendras plotas sudaro 46,25 kv. m, lauko virtuvės pastato (unikalus Nr. 4400-2183-3236), žemės sklypo plane pažymėto 17I1/b, bendras plotas sudaro 49,16 kv. m (toks šių pastatų plotas įregistruotas ir nurodytas 2012-07-04 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, taip pat šių pastatų plotas yra mažesnis nei nurodyta Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus 2007-06-28 statybos leidime Nr. AS1-279 ir 2006-12-20 statybos leidime Nr. AS1-460;

121.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5905) patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai (toliau – STR „Nesudėtingi statiniai“ 1 priedo 1 lentelės 2 eilutę, kurioje įtvirtinta, kad pagalbinio ūkio paskirties pastatai – be gyvenamųjų patalpų, kurių didžiausias plotas iki 50 kv. m, didžiausias aukštis 5.00 m priskiriami I grupės nesudėtingų statinių kategorijai;

131.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944) patvirtino statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „ Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedą, kuriame nėra numatyta, kad rekonstruojant I grupės statinį privalomi statybą leidžiantys dokumentai:

14atsisako savo pareikšto reikalavimo, t.y. panaikinti 2011-06-23 deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr. 1 dalyje dėl ūkio pastato Nr. 1 (unikalus Nr. 7994-5006-2058), 2011-06-22 žemės sklypo plane pažymėto 12I1/b, ir panaikinti 2011-06-23 deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr. 2 dalyje dėl pirties pastato (unikalus Nr. 4400-2183-3190), žemės sklypo plane pažymėto 15I1/m, bei dėl ūkio pastato Nr. 2 (unikalus Nr. 4400-2183-3236), žemės sklypo plane pažymėto 17I1/b, ir įpareigoti atsakovus M. P. ir A. J. P. per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti statybos padarinius, t.y. savo lėšomis pertvarkyti savavališkai pastatytus statinius pagal Projektų sprendinius: pirtį (unikalus Nr. 4400-2183-3190), 2011-06-22 žemės sklypo plane pažymėtą 15I1/m, pertvarkyti vadovaujantis pirties, skl. Nr. 256, Dubninkų k., Trakų r., projektu, suderintu su Trakų rajono vyriausiąja architekte A. K. 2006-12-20 Nr. AS2-119, pagalbinį pastatą Nr. 1 (unikalus Nr. 7994-5006-2058), žemės sklypo plane pažymėtą 12I1/b, ir pagalbinį pastatą Nr. 2 (unikalus Nr. 4400-2183-3236), žemės sklypo plane pažymėtą 17I1/b, pertvarkyti, vadovaujantis pagalbinių pastatų rekonstravimo projektu, suderintu su Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus vyriausiąja specialiste E. S. 2007-06-27 Nr. A52-46.

152. Atsakovai įsipareigoja ginčo statinių statybos darbus vykdyti nepažeisdami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), taip pat saugomų teritorijų individualiuose apsaugos reglamentuose ir saugomų teritorijų regioniniuose architektūriniuose reglamentuose nustatytų nesudėtingiems statiniams valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose draustiniuose biosferos rezervatuose specialiųjų projektavimo ir statybos reikalavimų, kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

163. Ši Taikos sutartis neatima teisės Inspekcijai, nustačius Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus dėl Atsakovų statomų (pastatytų) statinių statybos, veikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

174. Šalys nereiškia ir ateityje nereikš viena kitai jokių pretenzijų dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Kiekviena sutarties šalis padengia savo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovai įsipareigoja atlyginti teismo turėtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje, t. y. bylinėjimosi išlaidas valstybei.

185. Šalys patvirtina, kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais turi pilną teisę ir reikiamus įgaliojimus pasirašyti šią sutartį bei vykdyti visus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus visą šios sutarties galiojimo laiką.

196. Šalys patvirtina, kad suvokia sutarties esmę, perskaitė jos turinį, supranta įsipareigojimus. Šalys turi reikiamus įgaliojimus pasirašyti sutartį ir yra veiksnios. Taikos sutartis neprieštarauja teisės aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, viešojo intereso, taip pat nėra kitų pagrindų, kurie leistų panaikinti sutartį.

207. Tretieji asmenys, nepasirašantys sutarties, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija ir VĮ „Registrų centras“, yra informuoti apie šios sutarties sudarymą, jos turinį.

218. Šalims yra išaiškintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. turinys bei bylos nutraukimo pasekmės. Šalims žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo šalys nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 584 str. 1 d. 4 p.).

229. Sutarties šalys pripažįsta, kad abipusių nuolaidų keliu šia sutartimi išsprendė visus patikslintame ieškinyje ir atsiliepimuose išdėstytus reikalavimus, todėl prašo teismo patvirtinti šią šalių sudarytą taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą Nr. 2-28-272/2013 vadovaujantis išaiškintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 5 p.

2310. Taikos sutarties sąlygų keitimas galimas tik šalių rašytinių susitarimu.

2411. Taikos sutarties sudarymui, aiškinimui, įsigaliojimui, taikymui, vykdymui bei iš sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

2512. Taikos sutartis įsigalioja nuo ją patvirtinančios Trakų rajono apylinkės teismo nutarties įsiteisėjimo.

2613. Sutarties priedai – 2012-08-17 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. FAK-2484 su fotonuotraukomis kopija; 2012-09-03 išvada dėl savavališkos statybos įteisinimo Nr. 4D-1923 kopija – yra neatskiriama šios sutarties dalis.

27Šią civilinę bylą nutraukti.

28Priteisti iš A. J. P. 80 Lt 54 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

29Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 3. Tretieji asmenys Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, VĮ... 4. Šalys teismo posėdžio metu pateikė teismui sudarytą taikos sutartį,... 5. Teismas, patikrinęs taikos sutarties sąlygas, daro išvadą, jog šalių... 6. Šalys taikos sutartimi susitarė, jog bylinėjimosi išlaidas valstybei sumoka... 7. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42, 87, 88, 94, 96, 99, 140... 8. patvirtinti ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 9. 1. Ieškovas, atsižvelgdamas į:... 10. 1.1. 2012-09-03 išvadą dėl savavališkos statybos įteisinimo Nr. 4D-1923,... 11. 1.2. 2012-08-17 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-2484,... 12. 1.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812... 13. 1.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826... 14. atsisako savo pareikšto reikalavimo, t.y. panaikinti 2011-06-23 deklaraciją... 15. 2. Atsakovai įsipareigoja ginčo statinių statybos darbus vykdyti... 16. 3. Ši Taikos sutartis neatima teisės Inspekcijai, nustačius Lietuvos... 17. 4. Šalys nereiškia ir ateityje nereikš viena kitai jokių pretenzijų dėl... 18. 5. Šalys patvirtina, kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais... 19. 6. Šalys patvirtina, kad suvokia sutarties esmę, perskaitė jos turinį,... 20. 7. Tretieji asmenys, nepasirašantys sutarties, Trakų istorinio nacionalinio... 21. 8. Šalims yra išaiškintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140... 22. 9. Sutarties šalys pripažįsta, kad abipusių nuolaidų keliu šia sutartimi... 23. 10. Taikos sutarties sąlygų keitimas galimas tik šalių rašytinių... 24. 11. Taikos sutarties sudarymui, aiškinimui, įsigaliojimui, taikymui, vykdymui... 25. 12. Taikos sutartis įsigalioja nuo ją patvirtinančios Trakų rajono... 26. 13. Sutarties priedai – 2012-08-17 faktinių duomenų patikrinimo vietoje... 27. Šią civilinę bylą nutraukti.... 28. Priteisti iš A. J. P. 80 Lt 54 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 29. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...