Byla 2-2268/2013
Dėl administratoriaus veiksmų pripažinimo neteisėtais ir varžytynių panaikinimo, trečiasis asmuo Advantec AS

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo BUAB „ANIS LMK“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 26 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1383-460/2013 pagal ieškovo UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ skundą (ieškinį) atsakovams BUAB „ANIS LMK“, UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ dėl administratoriaus veiksmų pripažinimo neteisėtais ir varžytynių panaikinimo, trečiasis asmuo Advantec AS.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas.

5Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi iškėlė UAB „ANIS LMK“ bankroto bylą, bankrutuojančios UAB „ANIS LMK“ administratoriumi paskyrė UAB „Pajūrio administratorių agentūra“. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi paliko Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutarties dalį, kuria buvo nutarta atsakovo UAB „ANIS LMK“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, nepakeistą. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi BUAB „ANIS LMK“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Ieškovas UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ kreipėsi į teismą su skundu (ieškiniu), prašydamas: 1) pripažinti atsakovų veiksmus, kuriais buvo neleista ieškovui dalyvauti 2013 m. liepos 16 d. atsakovo BUAB „ANIS LMK“ nekilnojamojo turto varžytynėse, neteisėtais; 2) pripažinti 2013 m. liepos 16 d. BUAB „ANIS LMK nekilnojamojo turto (pastato - metalo konstrukcijų gamybos cecho ir įrengimų bei mechanizmų sumontuotų metalo konstrukcijos gamybos ceche (unikalus Nr. ( - ), žym. Plane 21P1, 2585 kv. m, 2007 m. statybos, 33 proc. baigtumas, 1 aukšto)) ir subnuomos teisės į žemės sklypą (subnuomos žemės sklypo dalis 0,9232 ha, b.pl. 15,2949 ha, unikalus Nr. ( - )) varžytynes neteisėtomis; 3) panaikinti 2013 m. liepos 16 d. varžytynių protokolą Nr. 1.

7Ieškovas UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ ieškinyje pareikštu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovams sudaryti pastato - metalo konstrukcijų gamybos cecho ir įrenginių bei mechanizmų sumontuotų metalo konstrukcijos gamybos ceche ir subnuomos teisės į žemės sklypą turto pardavimo iš varžytynių aktą. Nurodė, jog varžytynių laimėtojui sumokėjus visą sumą, administratorius privalės surašyti varžytynių aktą, kuris prilyginamas notaro patvirtinai pirkimo - pardavimo sutarčiai ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas, todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių varžytynių laimėtojas taptų parduoto turto savininkas ir galėtų jį perleisti, o teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 26 d. nutartimi tenkino ieškovo UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždraudė atsakovams BUAB „ANIS LMK“, UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ sudaryti pastato - metalo konstrukcijų gamybos cecho ir įrenginių bei mechanizmų sumontuotų metalo konstrukcijos gamybos ceche ir subnuomos teisės į žemės sklypą turto pardavimo iš varžytynių aktą.

10Teismas, įvertinęs ieškovo prašyme nurodytas aplinkybes bei jas pagrindžiančius įrodymus, į būsimo teismo sprendimo vykdymo ypatumus, galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovams, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys atmestas, atsižvelgdamas į laikinųjų apsaugos priemonių tikslą, į ginčo esmę ir siekdamas išlaikyti šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą bei užtikrinti galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą, nepasisakydamas apie būsimą teismo sprendimą, sprendė, kad yra tikslinga taikyti ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atsakovas BUAB „ANIS LMK“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo, kad ieškovo UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ nurodyti ieškinio faktiniai bei teisiniai argumentai yra prima facie nepagrįsti, todėl nėra pagrindo užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasi atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

15Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – egzistuojanti teismo sprendimo neįvykdymo ar įvykdymo pasunkėjimo grėsmė, kuri pateisintų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.

16Apelianto atskirojo skundo argumentai iš esmės ir pagrinde yra tai, kad ieškovo UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ pareikštas skundas (ieškinys) yra nepagrįstas, todėl nėra pagrindo užtikrinti būsimo teismo sprendimo (nutarties) įvykdymą. Apeliacinis teismas su šiais argumentais nesutinka.

17CPK 144 straipsnio 1 dalyje kalbama apie tikėtiną ieškinio reikalavimų pagrindimą. Ar skundas (ieškinys) iš tiesų yra pagrįstas ir gali būti tenkinamas, bus nustatyta tik išnagrinėjus bylą iš esmės (CPK 265 str. 1 d., 270 str. 4 d.). Toks nagrinėjimas neatliekamas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, todėl skundo (ieškinio) tikėtinumo vertinimui negalima kelti tokių pačių kokybinių reikalavimų, kurie privalomi priimant sprendimą (nutartį) dėl ginčo esmės, – teismui pakanka įsitikinti, kad pareikštas skundas (ieškinys) galėtų būti tenkinamas. Pagal ieškovo nurodomas ir įrodinėjamas aplinkybes dėl įmonės bankroto administratoriaus veiksmų, kuriais buvo neleista ieškovui dalyvauti BUAB „ANIS LMK“ 2013 m. liepos 16 d. nekilnojamojo turto varžytynėse, neteisėtumo ir varžytynių protokolo panaikinimo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu apeliacinis teismas neturi pagrindo spręsti, kad ieškovo reikalavimas apskritai negalėtų būti tenkinamas. Nors apeliacinis teismas nustatė, jog Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartimi ieškovo UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ skundą (ieškinį) atsakovams BUAB „ANIS LMK“ ir UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ dėl administratoriaus veiksmų pripažinimo neteisėtais ir varžytynių panaikinimo, trečiasis asmuo Advance AS, atmetė, tačiau, vadovaudamasis Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, pažymi, kad nutartis neįsiteisėjo, yra apskųsta apeliacine tvarka. Apeliacinės instancijos teismo nutartis, priimta dėl atskirojo skundo, įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos (CPK 339 str.).

18Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į būsimo teismo sprendimo vykdymo ypatumus, galimus padarinius, į laikinųjų apsaugos priemonių tikslą, į ginčo esmę ir siekdamas išlaikyti šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą bei užtikrinti galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą, nepasisakydamas apie būsimą teismo sprendimą, sprendė, kad yra pagrindas bei tikslinga taikyti laikinąją apsaugos priemonę - draudimą atsakovams sudaryti pastato - metalo konstrukcijų gamybos cecho ir įrenginių bei mechanizmų sumontuotų metalo konstrukcijos gamybos ceche ir subnuomos teisės į žemės turto pardavimo iš varžytynių aktą (CPK 145 str. 1 d. 6 p.).

19Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.). Šis principas iš esmės reiškia draudimą bet kuriomis, tiek turtinio, tiek neturtinio pobūdžio laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikyti didesnius suvaržymus, nei absoliučiai būtina siekiant užtikrinti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Taigi teismo pareiga parinkti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios, užtikrindamos teismo sprendimo įvykdymą, kuo mažiau suvaržytų atsakovo interesus. Teismas turėtų atsižvelgti į padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas.

20Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju esminę reikšmę turi ginčo pagrindas – įrodinėjamas atsakovų veiksmų, vykdant atsakovui BUAB „ANIS LMK“ priklausančio turto varžytynes, neteisėtumas bei įvykusių varžytynių protokolo panaikinimas. Apeliacinio teismo nuomone, teismui patenkinus ieškinį, varžytynės būtų laikomos neįvykusiomis bei skelbiamos naujos varžytynės, todėl šiam reikalavimui patenkinti yra būtina išsaugoti turtą atsakovo BUAB „ANIS LMK“ nuosavybėje, kad jis nebūtų perleistas tretiesiems asmenims. Būtent tai laikytina grėsme būsimo teismo sprendimo įvykdymui CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme. Pažymėtina, kad varžytynių vykdytojui, gavus iš varžytynių laimėtojo banko patvirtintą mokėjimo pavedimą, patvirtinantį, kad sumokėta visa suma už jo laimėtą perkamą turtą, bus surašytas varžytynių aktas. Įmonės turto pardavimo iš varžytynių aktas prilyginamas notaro patvirtintai pirkimo - pardavimo sutarčiai ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 321 dėl fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 22 ir 24 p.). Be to, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pritaikyta šalims laikinoji apsaugos priemonė nesukels neproporcingai neigiamų padarinių ir yra pakankama ieškovui palankaus teismo nutarties (sprendimo) įvykdymo užtikrinimui.

21Teismas nepasisako dėl kitų apeliantų argumentų, nes jie yra teisiškai nereikšmingi nagrinėjamo klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog skundžiama Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, dėl to ją keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas.... 5. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis Klaipėdos apygardos teismas... 6. Ieškovas UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ kreipėsi į teismą su... 7. Ieškovas UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ ieškinyje pareikštu... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 26 d. nutartimi tenkino ieškovo... 10. Teismas, įvertinęs ieškovo prašyme nurodytas aplinkybes bei jas... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atsakovas BUAB „ANIS LMK“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios... 15. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 16. Apelianto atskirojo skundo argumentai iš esmės ir pagrinde yra tai, kad... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalyje kalbama apie tikėtiną ieškinio reikalavimų... 18. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į būsimo teismo sprendimo... 19. Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu... 20. Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju esminę reikšmę turi ginčo... 21. Teismas nepasisako dėl kitų apeliantų argumentų, nes jie yra teisiškai... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 24. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartį palikti nepakeistą....