Byla e2-3235-237/2018
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Danutė Kregždienė, sekretoriaujant Agnei Ridikaitei,

2dalyvaujant ieškovės MB „P.g.“ atstovei advokatei D. R., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „A.“ direktorei A. B., atstovui advokato padėjėjui Juriui Petreikiui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo MB „P.g.“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „A.“ dėl skolos priteisimo.

4Teismas

Nustatė

5Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 18 427,35 Eur skolą, 0,02 dydžio delspinigius nuo

615 047,15 Eur sumos nuo 2017 m. gruodžio 26 d. iki kreipimosi į teismą dienos, 0,02 dydžio delspinigius nuo 3 380,20 Eur sumos nuo 2018 m. sausio 29 d. iki kreipimosi į teismą dienos, 8,05 proc. palūkanas nuo 15 047,15 Eur sumos nuo 2017 m. gruodžio 26 d. iki skolos grąžinimo, 8,05 proc. palūkanas nuo 3 380,20 Eur sumos nuo 2018 m. sausio 29 d. iki skolos grąžinimo, 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovė ieškinyje bei jos atstovė advokatė D. R. teismo posėdžio metu nurodė, kad 2017 m. lapkričio 30 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 2017/11/30, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus darbus, o atsakovė UAB „A“ įsipareigojo atsiskaityti su rangovu už tinkamai atliktus darbus. Ieškovė tinkamai įvykdė prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, t.y. atliko sutartyje numatytus darbus. Atsakovei buvo pateiktas atliktų darbų aktas, ji jokių pretenzijų nereiškė, 2017 m. gruodžio 22 d. buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra, pagal minėtą sąskaitą atsakovė liko skolinga 15 047,15 Eur. 2017 m. gruodžio 12 d. šalys pasirašė dar vieną Paslaugų teikimo sutartį Nr. 2017/12/12-1, pagal kurią prisiėmė iš esmės analogiškus įsipareigojimus, 2017 m. gruodžio 28 d. buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra, pagal ją atsakovė liko skolinga 3 380,20 Eur. Nors atsakovė darbus priėmė ir nereiškė jokių pretenzijų dėl atliktų darbų, tačiau iki šiol už juos neapmokėjo. Šalių sudarytų sutarčių 2.3 punkte numatyti 0,02 proc. delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, atsakovė pagal vieną PVM sąskaitą faktūrą serija MB NR 00915 ieškovei turėjo sumokėti 15 047,15 Eur iki 2017 m. gruodžio 25 d., o pagal kitą PVM sąskaitą faktūrą turėjo sumokėti 3380 Eur iki 2018 m. sausio 28 d., atsakovei neapmokėjus laiku už atliktus darbus, ji privalo mokėti sutartyje numatytus delspinigius. Nuo tos dienos, kada atsakovė neapmokėjo jai pateiktų sąskaitų, ji be teisinio pagrindo naudojasi ieškovės pinigais, todėl ieškovė prašo priteisti 8,05 dydžio palūkanas, vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu. Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės procesines palūkanas, kurių dydis lygus 8,05 proc. bei bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovė atsiliepime į ieškinį bei jo atstovas advokato padėjėjas Jurius Petreikis teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovė ieškovės nurodomų aplinkybių dėl skolos dydžio bei jos pagrįstumo neginčija, ji tik nesutinka su prašomų priteisti delspinigių ir palūkanų nurodytu laikotarpiu ir prašo juos priteisi nuo 2018 m. kovo 15 d., nes siekdami išspręsti visus ginčytinus klausimus, šalys 2018 m. vasario 15 d. raštu susitarė, kad už ieškovės atliktus darbus atsakovė sumokės per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo susitarimo pasirašymo. Taip pat atsakovė prašė skolos mokėjimą išdėstyti dalimis iki birželio 22 dienos.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

102017 m. lapkričio 30 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 2017/11/30, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus darbus, o atsakovė UAB „A“ įsipareigojo atsiskaityti su rangovu už tinkamai atliktus darbus, 2017 m. gruodžio 12 d. šalys pasirašė dar vieną Paslaugų teikimo sutartį Nr. 2017/12/12-1, pagal kurią prisiėmė iš esmės analogiškus įsipareigojimus, sutarčių 2.3 punkte numatyti 0,02 proc. delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 2017 m. gruodžio 22 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra Serija MB Nr. 00915 už atliktus darbus atsakovei 18 047,15 Eur sumai. 2017 m. gruodžio 28 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra Serija MB Nr. 00118 už atliktus darbus atsakovei 4 380,20 Eur sumai. Iš 2017 m. gruodžio 28 d. Atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto matyti, kad ieškovės atliko statybinių medžiagų smulkinimo darbus – 724 t. Iš 2017 m. gruodžio 22 d. Atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto matyti, kad ieškovės atliko statybinių medžiagų smulkinimo darbus – 3 483 t. Iš 2017 m. gruodžio 22 d. Galutinio atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto matyti, kad ieškovės atliko statybinių medžiagų smulkinimo darbus – 3 483 t. Iš 2017 m. gruodžio 22 d. Galutinio atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto matyti, kad ieškovė atliko statybinių medžiagų smulkinimo darbus – 3 483 t, ieškovė sutiko su apmokėjimu per 15 darbo dienų, pasirašyta 2018 m. vasario 15 d. Iš 2017 m. gruodžio 28 d. Galutinio atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto matyti, kad ieškovė atliko statybinių medžiagų smulkinimo darbus – 724 t, ieškovė sutiko su apmokėjimu per 15 darbo dienų, pasirašyta 2018 m. vasario 15 d. Iš 2017 m. gruodžio 28 d. atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto matyti, kad ieškovė atliko statybinių medžiagų smulkinimo darbus – 3 483 t, ieškovė sutik su apmokėjimu per 15 darbo dienų, pasirašyta 2018 m. vasario 15 d. Iš sąskaitų už teisines paslaugas ir mokėjimo nurodymų matyti, kad ieškovas už advokato teisines paslaugas sumokėjo 600 Eur. 2018 m. kovo 9 d. ieškovas atsakovui pateikė raštą atsiskaitomosios sąskaitos pakeitimo. Iš mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovas sumokėjo 415 Eur žyminio mokesčio už ieškinį.

11Vadovaujantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 6.1 – 6.4 straipsniai, 6.653 straipsnis, 6.655 straipsnis), atsakovei atsirado pareiga ieškovei įvykdyti įsipareigojimus pagal Paslaugų teikimo sutartis, tai yra atsiskaityti už atliktus darbus. Atsakovė ieškovės nurodomų aplinkybių dėl skolos dydžio bei jos pagrįstumo neginčijo. Atsakovė tinkamai nevykdė savo sutartinių prievolių, laiku nesumokėjo už atliktus darbus, todėl atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei vadovaujantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, iš atsakovės UAB „A“ ieškovei priteistina 18 427,35 Eur skola.

12Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo momento. Atsakovė ginčija prašomų priteisti delspinigių ir palūkanų skaičiavimo laiką nurodydama, kad 0,02 proc. dydžio delspinigiai bei 8,05 proc. palūkanos turi būti skaičiuojami nuo 2018 m. kovo 15 d., nes šalys 2018 m. vasario 15 d. buvo pasirašiusios susitarimą, kad skolą apmokės per 15 darbo dienų. Ieškovė nurodė, kad delspinigiai ir galutinis atsiskaitymas yra nurodyti tarp šalių pasirašytose sutartyse, atsiskaitymas vykdomas nuo PVM sąskaitų faktūrų išrašymo, atsakovė laiku neapmokėjo jai pateiktų sąskaitų, todėl privalo mokėti delspinigius ir palūkanas.

13CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia sutarties šalims laisva valia sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikros sutarties sąlygos prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikoma civilinė atsakomybė, kurios viena iš rūšių yra netesybos (CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.73 straipsnis, 6.258 straipsnis).

14Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis). Delspinigiai yra viena iš netesybų ir prievolių tinkamo įvykdymo užtikrinimo priemonių.

15Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (delspinigių, baudos) skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Išskiriami tokie netesybų instituto tikslai: 1) sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius ir su tuo susijusias išlaidas; 2) sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes tais atvejais, kai šalis nepatyrė daugiau nuostolių nei sutartimi nurodytose netesybose, netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra iš anksto žinoma pinigų suma; 3) skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus.

16Byloje nustatyta, kad tarp šalių pasirašytos 2017 m. lapkričio 30 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. 2017/11/30 ir 2017 m. gruodžio 12 d. sudarytos Paslaugų teikimo sutarties Nr. 2017/12/12-1 2.3 punkte nustatyta, kad jei užsakovas neįvykdo savo sutartinių įsipareigojimų jis moka 0,02 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Galutinis atsiskaitymas įvykdomas per tris, kitoje sutartyje per trisdešimt kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo. Tokiu atveju vėluodama atsiskaityti pagal išrašytas sąskaitas faktūras, atsakovė privalo mokėti 0,02 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

17Atsakovė ginčydama nurodytą delspinigių skaičiavimo momentą pateikė 2017 m. gruodžio 22 d. ir 2017 m. gruodžio 28 d. galutinius atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus, kuriuose 2018 m. vasario 15 d. prierašu nurodyta, jog ieškovė sutinka su apmokėjimu per 15 darbo dienų. Šalys teismo posėdžio metu neneigė, kad bandė kilusį ginčą spręsti taikiai ir atsakovė turėjo galimybę sumokėti skolą per 15 darbo dienų, tačiau iki posėdžio atsakovė ieškovei nepervedė nei vieno euro skolos. Atsakovė pagal PVM sąskaitą faktūrą serija MB NR 00915 ieškovei turėjo sumokėti 15 047,15 Eur iki 2017 m. gruodžio 25 d., o pagal PVM sąskaitą faktūrą Serija MB/P Nr. 00118 ieškovei turėjo sumokėti 3 380 Eur iki 2018 m. sausio 28 d. Bylos duomenimis atsakovė turėjo galimybę skolą sumokėti iki 2018 m. kodo 15 d., nemokėdama nei delspinigių, nei palūkanų, tačiau šia galimybe nepasinaudojo. Atsakovės atstovas advokato padėjėjas Jurius Petreikis teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovė neapmokėjo ieškovei už atliktus darbus, nes gavo ieškovės prašymą skolą pervesti į L. O. asmeninę sąskaitą, tačiau nepaaiškino ir nepateikė argumentų, kodėl skolos atsakovė nepervedė į pačios ieškovės MB „P.g.“ sąskaitą. Atsakovė nepateikė į bylą jokių įrodymų, kad per šį laikotarpį būtų grąžinusi ieškovei bent dalį skolos.

18Teismas sprendžia, kad pačios atsakovės neteisėti veiksmai (laiku nesumokant už atliktus darbus) negali būti pagrindas iš esmės pagerinti jos padėtį. Pažymėtina, kad šioje situacijoje, kai prievolę pažeidusi atsakovė toliau gali naudotis ieškovės pinigais, nemokėdama 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną praleistą dieną, neskatintų skolininkės greičiau ir efektyviau įvykdyti prievolę, ir pažeistų ieškovės teisėtus lūkesčius dėl prievolės pažeidimo gauti savo minimalių nuostolių atlyginimą. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

19Tarp šalių pasirašytose Paslaugų teikimo sutartyse šalys susitarė dėl delspinigių taikymo tuo atveju, jei prievolė atsiskaityti už atliktus darbus pagal šią sutartį bus vykdoma netinkamai ir aiškiai apibrėžė tokių delspinigių dydį, t. y. 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Šių sutarčių sąlygų ir nustatyto delspinigių dydžio atsakovė neginčijo, tarp šalių pasirašyta sutartis nėra pakeista, atsakovė pažeidė sutartyse nustatytą pareigą tinkamai ir laiku atsiskaityti su ieškove, todėl privalo mokėti tarp šalių pasirašytose Paslaugų teikimo sutartyse numatytus 0,02 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Atsižvelgiant į tai, tenkintinas ieškovės prašymas priteisti iš atsakovės 0,02 dydžio delspinigius nuo 15 047,15 Eur sumos nuo 2017 m. gruodžio 26 d. iki kreipimosi į teismą dienos, t. y. iki 2018 m. vasario 5 d. ir 0,02 dydžio delspinigius nuo 3 380,20 Eur sumos nuo 2018 m. sausio 29 d. iki kreipimosi į teismą dienos, t.y. iki 2018 m. vasario 5 d.

20Ieškovė reikalavo priteisti iš atsakovės ne tik delspinigius bet ir Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nustatyto dydžio palūkanas.

21Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, jis privalo mokėti už termino praleidimą sutarties ir įstatymo nustatytas palūkanas. Jos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Dėl termino praleidimo minimalūs kreditoriaus nuostoliai yra preziumuojami, t.y. iš anksto laikomi padarytais, o jų dydis yra nustatytas pagal sutartyje susitartą ar įstatymo numatytą tarifą (CK 6.210 straipsnis). Palūkanos tampa skolininko prievolės dalimi ir turi būti mokamos visais atvejais, kai jis delsia atsiskaityti, su sąlyga, jei kreditorius reikalauja, kad palūkanos būtų sumokėtos.

22Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas taikomas visiems tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Įstatyme nustatyto dydžio palūkanas moka ūkio subjektai, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine ar profesine veikla (Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis). Palūkanas nurodyti ūkio subjektai moka, jeigu jų sudarytas sandoris yra komercinis (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Pagal byloje nustatytas aplinkybes ginčo šalys yra ūkio subjektai, jų sudarytas sandoris yra komercinis, nes susijęs su abiejų šalių verslu ir yra atlygintinis. Taigi, esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės prašomoms palūkanoms taikytinas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas.

23Pagrindinė palūkanų paskirtis – mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais. Tokias įstatyme nustatytas palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Atsakovė laiku neatsiskaitė su ieškove už atliktus darbus, galutiniai atsiskaitymo terminai numatyti tarp šalių pasirašytose Paslaugų teikimo sutartyse, todėl tenkintinas ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 8,05 proc. palūkanas nuo 15 047,15 Eur sumos nuo 2017 m. gruodžio 26 d. iki skolos grąžinimo; 8,05 proc. palūkanas nuo 3 380,20 Eur sumos nuo 2018 m. sausio 29 d. iki skolos grąžinimo.

24CK 6.37 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos procesinės palūkanos pasižymi tuo, kad jos skaičiuojamos nuo visos skolos sumos ir skirtos kompensuoti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo, susidarančius kreditoriaus nuostolius, skolininkui naudojantis kreditoriui mokėtinomis lėšomis. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. V. N., bylos Nr. 3K-3-595/2008). Aplinkybė, kad bus išieškomos tam tikro dydžio palūkanos, mokėtinos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skatina skolininką greičiau įvykdyti teismo sprendimą ar neįvykdytą prievolę, nes priešingu atveju jis gali patirti papildomų turtinių praradimų.

25Atsižvelgiant į tai, kad šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, sandoris atitinka Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, todėl iš atsakovės priteistinos 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2018 m. vasario 6 d. iki teismo sprendimo įvykdymo.

26Atsakovės atstovas advokato padėjėjas Jurius Petreikis prašė atidėti skolos mokėjimą iki 2018 metų birželio 22 d., nes atsakovės lėšos „įšaldytos“ produkcijoje, vyksta pardavimai. Atsakovė reikšdama tokį prašymą nepridėjo jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių jos sunkią materialinę padėtį, todėl laikytina, kad nėra duomenų, leidžiančių teismui padaryti išvadą esant sunkią atsakovės finansinę padėtį, kas tuo pačiu reiškia, kad teismui išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, bus pažeistas šalių lygiateisiškumo principas – neproporcingai pažeisti ieškovės teisėti interesai. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nepateikė duomenų įrodančių sunkią jos materialinę padėtį, į tai, kad teismo sprendimas įsiteisės tik birželio pradžioje, teismas atmeta atsakovės prašymą dėl skolos išdėstymo (CPK 284 straipsnis).

27CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovė prašė iš atsakovės priteisti 600 Eur turėtų advokato išlaidų, pateikė mokėjimo nurodymus, bei 415 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 1 015 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

28Teismo turėtos pašto išlaidos nepriteistinos, nes jos yra mažesnės už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnis, 93 straipsnis, 96 straipsnis).

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 269, 270 straipsniais, teismas,

Nutarė

30Ieškinį patenkinti visiškai. Iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „A“, įmonės kodas ( - ) , buveinė ( - ) , priteisti ieškovei MB „P. g.“, įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), 18 427,35 Eur (aštuoniolika tūkstančių keturis šimtus dvidešimt septynis eurus 35 ct) skolos, 0,02 dydžio delspinigius nuo 15 047,15 Eur sumos nuo 2017 m. gruodžio 26 d. iki kreipimosi į teismą dienos, t.y. iki 2018 m. vasario 5 d., 0,02 dydžio delspinigius nuo 3 380,20 Eur sumos nuo 2018 m. sausio 29 d. iki kreipimosi į teismą dienos, t.y. iki 2018 m. vasario 5 d., 8,05 proc. palūkanas nuo 15 047,15 Eur sumos nuo 2017 m. gruodžio 26 d. iki skolos grąžinimo, 8,05 proc. palūkanas nuo 3 380,20 Eur sumos nuo 2018 m. sausio 29 d. iki skolos grąžinimo, 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2018 m. vasario 6 d. iki teismo sprendimo įvykdymo ir 1 015 Eur (vieną tūkstantį penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Danutė Kregždienė,... 2. dalyvaujant ieškovės MB „P.g.“ atstovei advokatei D. R., atsakovės... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo MB... 4. Teismas... 5. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 18 427,35 Eur skolą, 0,02 dydžio... 6. 15 047,15 Eur sumos nuo 2017 m. gruodžio 26 d. iki kreipimosi į teismą... 7. Ieškovė ieškinyje bei jos atstovė advokatė D. R. teismo posėdžio metu... 8. Atsakovė atsiliepime į ieškinį bei jo atstovas advokato padėjėjas Jurius... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. 2017 m. lapkričio 30 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Paslaugų teikimo... 11. Vadovaujantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, tarp ieškovės ir... 12. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo... 13. CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia... 14. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 15. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad šalių teisė iš anksto... 16. Byloje nustatyta, kad tarp šalių pasirašytos 2017 m. lapkričio 30 d.... 17. Atsakovė ginčydama nurodytą delspinigių skaičiavimo momentą pateikė 2017... 18. Teismas sprendžia, kad pačios atsakovės neteisėti veiksmai (laiku... 19. Tarp šalių pasirašytose Paslaugų teikimo sutartyse šalys susitarė dėl... 20. Ieškovė reikalavo priteisti iš atsakovės ne tik delspinigius bet ir... 21. Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, jis... 22. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos... 23. Pagrindinė palūkanų paskirtis – mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi... 24. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos procesinės palūkanos pasižymi tuo,... 25. Atsižvelgiant į tai, kad šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų... 26. Atsakovės atstovas advokato padėjėjas Jurius Petreikis prašė atidėti... 27. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 28. Teismo turėtos pašto išlaidos nepriteistinos, nes jos yra mažesnės už... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 269, 270... 30. Ieškinį patenkinti visiškai. Iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...