Byla 2S-1349-553/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2012-04-19 nutarties, kuria atsisakyta tenkinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo ieškinį atsakovams J. M., Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Inspekcijai dėl neteisėtų administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais ir savavališkai pastatytų statinių nugriovimo.

3Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Inspekcija kreipėsi į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą įsiteisėjusiam Zarasų rajono apylinkės teismo 2011-04-13 sprendimui civilinėje byloje Nr. 2-16-731 2011 vykdyti. Nurodė, kad 2012-04-04 Inspekcijos pareigūnė, dalyvaujant liudytojams, atliko statybvietės, esančios (duomenys neskelbtini), patikrinimą ir nustatė, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas nėra įvykdytas, jokie statinių griovimo darbai nevykdomi.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Zarasų rajono apylinkės teismas 2012-04-19 nutartimi Inspekcijos prašymo netenkino. Teismas nustatė, kad Zarasų rajono apylinkės teismo 2011-04-13 sprendimu atsakovė J. M. buvo įpareigota per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nugriauti neteisėtai pastatytus statinius: ūkio pastatą (duomenys neskelbtini), kiemo rūsį (duomenys neskelbtini), kiemo statinį malkinę (duomenys neskelbtini), kanalizacijos šulinį, lieptą (duomenys neskelbtini), bei sutvarkyti statybvietę. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2011-09-28 po apeliacinės instancijos teismo priimtos nutarties. Ieškovas šioje byloje buvo Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra, atsakovai J. M., Zarasų rajono savivaldybės administracija, Inspekcija. Išieškotojas šioje byloje yra Generalinė prokuratūra, ginanti viešąjį interesą. Be to, teismo sprendime nurodyta: jei J. M. per teismo nustatytą terminą neįvykdys teismo įpareigojimo, įpareigoti statybos valstybinę priežiūrą atliekančią instituciją nugriauti neteisėtai pastatytus statinius, išieškant patirtas su griovimu ir statybvietės sutvarkymu susijusias išlaidas iš atsakovės J. M.. Atsižvelgiant į tai, kad terminas, per kurį J. M. turėjo nugriauti neteisėtai pastatytus pastatus, yra pasibaigęs, Inspekcija yra atsakovas ir statybos priežiūrą atliekanti institucija, kuri teismo sprendimu įpareigota nugriauti neteisėtai pastatytus pastatus, todėl išduoti vykdomąjį raštą Inspekcijai atsisakytina.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

7Atskiruoju skundu Inspekcija prašo panaikinti Zarasų rajono apylinkės teismo 2012-04-19 nutartį ir perduoti klausimą Zarasų rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad vadovaujantis Zarasų rajono apylinkės teismo 2011-04-13 sprendimu, kuris įsiteisėjo 2011-09-28, atsakovei J. M. per nustatytą terminą (6 mėnesius) nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos neįvykdžius teismo įpareigojimo nugriauti neteisėtai pastatytus statinius, ši pareiga tenka statybos valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Atsakovei J. M. neįvykdžius teismo sprendimo, atsirado prievolė įsiteisėjusį teismo sprendimą vykdyti Inspekcijai. Zarasų rajono apylinkės teismas 2012-04-19 nutartimi nepagrįstai atsisakė išduoti prašomą vykdomąjį dokumentą įsiteisėjusiam teismo sprendimui įvykdyti, nes priešingu atveju, neturint vykdymo veiksmų atlikimo pagrindo, t. y. nustatyta tvarka išduoto vykdomojo dokumento, Inspekcija negalės įvykdyti įsiteisėjusio 2011-04-13 teismo sprendimo (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 586, 587, 588 straipsniai). Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 36 punkte numatyta, kad „Vykdant teismų sprendimus valstybės naudai dėl savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių šalinimo, valstybei atstovauja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, kuri apmoka vykdymo išlaidas šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka“, todėl nagrinėjamu atveju vykdant įsiteisėjusį teismo sprendimą, valstybei atstovauja Inspekcija. Inspekcija pažymėjo, kad šioje byloje palaikė ieškovo poziciją, o ta aplinkybė, kad byloje Inspekcija yra atsakovas dėl ginčijamų, o vėliau pripažintų negaliojančiais administracinių teisės aktų, nereiškia, kad Inspekcija negali gauti vykdomojo rašto ir vykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo.

8Atsakovas Zarasų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į Inspekcijos atskirąjį skundą nurodė, kad sutinka su skundo reikalavimais ir prašo jį tenkinti.

9Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat prašo panaikinti skundžiamą Zarasų rajono apylinkės teismo 2012-04-19 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Ieškovas su atskiruoju skundu ir jame išdėstytais argumentais sutinka. Ieškovo atsiliepimo argumentai iš esmės sutampa su Inspekcijos atskirajame skunde nurodytais argumentais, todėl nėra kartojami. Papildomai ieškovas nurodo, kad CPK 638 straipsnio 1 dalyje nenustatyta, kad išieškotoju išimtinai gali būti tik atsakovas.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nėra nustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

11Nustatyta, kad Zarasų rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo ieškinį atsakovams J. M., Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Inspekcijai dėl neteisėtų administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais ir savavališkai pastatytų statinių nugriovimo, 2011-04-13 priėmė sprendimą, be kita ko, įpareigoti J. M. per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nugriauti neteisėtai pastatytus statinius: ūkio pastatą (duomenys neskelbtini), kiemo rūsį (duomenys neskelbtini), kiemo statinį malkinę (duomenys neskelbtini), kanalizacijos šulinį, lieptą (duomenys neskelbtini), bei sutvarkyti statybvietę. Jei J. M. per teismo nustatytą terminą neįvykdys teismo įpareigojimo, teismas nusprendė įpareigoti statybos valstybinę priežiūrą atliekančią instituciją nugriauti neteisėtai pastatytus statinius, išieškant patirtas su griovimu ir statybvietės sutvarkymu susijusias išlaidas iš atsakovės J. M. (T. 2, b. l. 27-28). Šis sprendimas įsiteisėjo 2011-09-28 (T. 2, b. l. 79-88). Inspekcijai nustačius, kad atsakovė J. M. per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nenugriovė neteisėtai pastatytų statinių, Inspekcija su 2012-04-12 prašymu kreipėsi į Zarasų rajono apylinkės teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmosios instancijos teismo argumentus dėl atsisakymo išduoti Inspekcijai vykdomąjį raštą, sprendžia, kad minėti argumentai yra nepagrįsti dėl žemiau nurodytų motyvų.

12Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 36 punkte numatyta, kad „Vykdant teismų sprendimus valstybės naudai dėl savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių šalinimo, valstybei atstovauja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, kuri apmoka vykdymo išlaidas šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka“. Todėl nagrinėjamos bylos atveju teismo sprendimo dalį įpareigoti statybos valstybinę priežiūrą atliekančią instituciją nugriauti neteisėtai pastatytus statinius, išieškant patirtas su griovimu ir statybvietės sutvarkymu susijusias išlaidas iš atsakovės J. M., turi įvykdyti Inspekcija. CPK 646 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą“, taigi teismo sprendimui įvykdyti išieškotojui yra būtinas teismo išduotas vykdomasis ratas. Pagal CPK 638 straipsnio 1 dalį „Išieškotojas yra asmuo, kurio naudai išduotas vykdomasis dokumentas“, todėl pirmosios instancijos nepagrįstai atsižvelgė į tą aplinkybę, kad Inspekcija yra atsakovas. Be to, CPK 647 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jeigu sprendimas priimtas keliems atsakovams, teismas gali išduoti kelis vykdomuosius raštus, tiksliai nurodydamas sprendimo dalį, kuri turi būti vykdoma pagal tą vykdomąjį raštą. Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas Inspekcijos prašymo išduoti vykdomąjį raštą, atkreipė dėmesį į tai, kad terminas, per kurį J. M. turėjo nugriauti neteisėtai pastatytus pastatus, yra pasibaigęs, tačiau terminas Inspekcijai įvykdyti sprendimo dalį, kuria Inspekcija yra įpareigota savarankiškai nugriauti neteisėtai pastatytus statinius, išieškant patirtas su griovimu ir statybvietės tvarkymu susijusias išlaidas iš atsakovė J. M., nėra pasibaigęs (CPK 606 straipsnis). Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė atsakovui Inspekcijai išduoti vykdomąjį raštą, nurodydamas įsiteisėjusio teismo sprendimo dalį, kuria statybos valstybinę priežiūrą atliekanti institucija, t. y. Inspekcija, buvo įpareigota nugriauti neteisėtai pastatytus statinius, išieškant patirtas su griovimu ir statybvietės sutvarkymu susijusias išlaidas iš atsakovės J. M..

13Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas bei nepagrįstai atsisakė Inspekcijai išduoti vykdomąjį raštą, todėl Inspekcijos atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, vykdomojo rašto išdavimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 338 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

15Zarasų rajono apylinkės teismo 2012-04-19 nutartį panaikinti ir vykdomojo rašto išdavimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai