Byla I-4794-208/2008
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su UAB „GPIX“ skundu dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2teisme 2008-11-18 gautas UAB „GPIX“ skundas, kuriuo prašoma panaikinti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008-07-25 įsakymą Nr. V-423 „Dėl leidimų dirbti užsieniečiams panaikinimo“.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

5Skunde pareiškėja UAB „GPIX“ pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti.

6Pagrindu atnaujinti terminą pareiškėja nurodo aplinkybes, kad terminą praleido, nes ilgą laiką vyko dokumentų išreikalavimas iš atsakovo, Lietuvos Respublikos ambasados Kinijos Liaudies Respublikoje, atsakovas skundžiamo įsakymo išrašą pateikė tik 2008-11-17.

7Prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti atmestinas.

8Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. nustato, kad jei skundas pareiškiamas praleidus įstatymo nustatytą terminą, pareiškėjo prašymu terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

9Pati pareiškėja skunde paaiškina, kad apie skundžiamą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008-07-25 įsakymą Nr. V-423 ji sužinojo iš Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008-07-30 rašto Nr. 3d-3359 ir nesutikdama su juo, ji ne iš karto kreipėsi į teismą. Tai, kad pareiškėja, sužinojusi apie skundžiamą aktą, savo noru kreipėsi į Kinijos Liaudies Respublikos įmonę Chong Qing Foreign trade overseas Labor Cooperation Co..Ltd, vėliau į Lietuvos Respublikos ambasadą Kinijos Liaudies Respublikoje, tuomet į atsakovą, negali būti pripažinta svarbia priežastimi terminui atnaujinti. Pareiškėja, būdama juridinis asmuo, turi būti itin rūpestinga savo teisių gynėja, todėl turi elgtis logiškai, rūpestingai ir, nesutikdama su priimtu aktu, turėjo iš karto kreiptis į teismą. Pareiškėjos teiginys, kad atsakovas skundžiamo įsakymo išrašą pateikė tik 2008-11-17, todėl terminas jai turi būti atnaujintas vertintinas kritiškai, kadangi Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008-07-30 raštu Nr. 3d-3359 aiškiai informavo pareiškėją apie priimtą aktą ir jo turinį išdėstė rašte, pati pareiškėja dėl skundžiamo akto gavimo į atsakovą kreipėsi tik 2008-11-13. Kaip matyti, pareiškėja terminą skundui paduoti praleido be svarbių priežasčių, todėl jos prašymas atnaujinti apskundimo terminą atmestinas.

10Atmetus prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti, pareiškėjos skundą atsisakytina priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.).

11Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., teisėjas

Nutarė

12atmesti UAB „GPIX“ prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakyti priimti skundą.

13Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2008-11-17 į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti UAB „GPIX“.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai