Byla 2-298-780/2013
Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu pagal pareiškėjos Lazdijų rajono savivaldybės pareiškimą su suinteresuotu asmeniu Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl turto pripažinimo bešeimininkiu pagal pareiškėjos Lazdijų rajono savivaldybės pareiškimą su suinteresuotu asmeniu Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2Pareiškimu prašoma kiaulidžių komplekso griuvėsius, esančius Teizininkų k., Teizų sen., Lazdijų r. sav., pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn.

3Pareiškime nurodoma, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 10V–523 sudaryta komisija statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, esančių Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, apskaitos aktams sudaryti, nustatė, kad kiaulidžių komplekso griuvėsiai, esantys Teizininkų k., Teizų sen., Lazdijų r. sav., neturi savininko. Šie kiaulidžių komplekso griuvėsiai priklausė Lazdijų rajono žemės ūkio bendrovei „Dusia“, kurią likvidavus, liko be savininko, nes nebuvo niekam perduoti. Pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 16 d. statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktą Nr. EL12–30 kiaulidžių komplekso griuvėsiai buvo įtraukti į bešeimininkio turto Lazdijų rajono savivaldybėje apskaitą. Apie šį statinį buvo paskelbta spaudoje ir kviečiami atsiliepti asmenys, turintys turtinių teisių į jį, tačiau niekas nesikreipė, todėl jis tikrai neturi savininko. Minėti kiaulidžių komplekso griuvėsiai yra valstybinėje žemėje, nerealizuotini, fiziškai pažeisti, belikę griuvėsiai, techniškai neinventorizuoti ir teisiškai neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Lazdijų rajono savivaldybė, tapusi minėtų kiaulidžių komplekso griuvėsių savininke, juos nugriautų (b. l. 2-4).

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime nurodė, kad pareiškimui neprieštarauja (b. l. 19).

5Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 133 straipsnio 3 dalimi, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį 2013-04-22 paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 25).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 16 d. statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos akto Nr. EL12-30 matyti, kad kiaulidžių komplekso griuvėsiai, esantys Teizininkų k., Teizų sen., Lazdijų r. sav., apžiūrėti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos ir įtraukti į apskaitą (b. l. 5-6).

8Iš nuotraukų matyti, kad statinys yra apleistas, fiziškai pažeistas, belikę griuvėsiai (b. l. 7-8).

9Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyriaus pažymos matyti, kad žemės sklypas, esantis po buvusių kiaulidžių komplekso griuvėsiais Teizininkų kaime, Teizų seniūnijoje, yra laisvo valstybinio fondo žemėje (b. l. 10).

10Iš skelbimų spaudoje matyti, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija, siekdama nustatyti statinio savininką, keturis kartus išspausdino skelbimus: 2011-09-22 laikraštyje „Dzūkų žinios“ ir dienraštyje „Lietuvos rytas“, 2011-12-29 ir 2012-04-12 laikraštyje „Dzūkų žinios“ (b. l. 11-14). Kadangi niekas nesikreipė ir nepateikė nuosavybės teisių į kiaulidžių komplekso griuvėsius patvirtinančių dokumentų, todėl nėra duomenų apie dabartinį šio statinio savininką.

11Iš Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo pažymos matyti, kad duomenų apie kiaulidžių kompleksą, esantį Teizininkų k. Lazdijų r. sav., Nekilnojamojo turto registre nėra (b. l. 15).

12Šių įrodymų pakanka daryti išvadą, kad pareiškimas pagrįstas ir įrodytas. Nustatyta, kad kiaulidžių komplekso griuvėsiai, esantys Teizininkų k., Teizų sen., Lazdijų r. sav., neturi savininko, įtraukti į bešeimininkio turto Lazdijų rajono savivaldybėje apskaitą, buvo joje daugiau kaip vienerius metus (Civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalis). Duomenų, liudijančių priešingai, nėra. Todėl turtas pripažintinas bešeimininkiu (Civilinio kodekso 4.57 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 268 ir 537 straipsniais, teisėjas

Nutarė

14Pareiškimą patenkinti.

15Pripažinti kiaulidžių komplekso griuvėsius, esančius Teizininkų k., Teizų sen., Lazdijų r. sav., bešeimininkiu turtu ir perduoti juos Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn.

16Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai