Byla e2-2857-340/2018
Dėl teisės gauti indėlių draudimo išmokas pripažinimo pagal neįsigaliojusias obligacijų pasirašymo sutartis, trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė,

2sekretoriaujant J. M.,

3dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui V. M.,

4atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovei G. S.,

5teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų J. B., J. G. ir J. O. ieškinį atsakovui VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl teisės gauti indėlių draudimo išmokas pripažinimo pagal neįsigaliojusias obligacijų pasirašymo sutartis, trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS,

Nustatė

61.

7Ieškovai J. B., J. G. ir J. O. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydami: 1) pripažinti ieškovės J. B. sumokėtas AB bankui SNORAS pinigines lėšas pagal 2011 m. lapkričio 3 d. obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20111103K990018 indėliu, kaip numatyta LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2 str. 4 dalyje; įpareigoti atsakovą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokėti už šias lėšas J. B. indėlių draudimo išmoką, vadovaujantis IĮIDĮ nustatyta tvarka ir sąlygomis; 2) Pripažinti ieškovės J. G. sumokėtas AB bankui SNORAS pinigines lėšas pagal 2011 m. lapkričio 4 d. obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20111104K990002 indėliu, kaip numatyta LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2 str. 4 dalyje; įpareigoti atsakovą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokėti už šias lėšas J. G. indėlių draudimo išmoką, vadovaujantis IĮIDĮ nustatyta tvarka ir sąlygomis; 3) Pripažinti ieškovo J. O. sumokėtas AB bankui SNORAS pinigines lėšas pagal 2011 m. lapkričio 4 d. obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20111104M990002 indėliu, kaip numatyta LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2 str. 4 dalyje; įpareigoti atsakovą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokėti už šias lėšas J. O. indėlių draudimo išmoką, vadovaujantis IĮIDĮ nustatyta tvarka ir sąlygomis; 4) Priteisti iš atsakovo ir trečiojo asmens ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas, įpareigojant trečiąjį asmenį BAB banką SNORAS iš jo priteistą išlaidų dalį apmokėti iš administravimui skirtų lėšų; 5) Priteisti iš atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ieškovų naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki prievolės visiško įvykdymo.

82.

9Nurodė, kad J. B. 2011 m. lapkričio 3 d. sudarė Obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20111103K990018 dėl 34 vnt. obligacijų įsigijimo, kiekvienos nominali vertė 100 EUR, už kurias 2011 m. lapkričio 3 d. sumokėjo 3399,02 EUR sumą, šią sumą bankas SNORAS nusirašė nuo kliento sąskaitos 2011 m. lapkričio 3 d. J. G. 2011 m. lapkričio 4 d. sudarė Obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20111104K990002 dėl 250 vnt. obligacijų įsigijimo, kiekvienos nominali vertė 100 Lt, už kurias 2011 m. lapkričio 4 d. sumokėjo 24992,8 Lt sumą, šią sumą bankas SNORAS nusirašė nuo kliento sąskaitos 2011 m. lapkričio 4 d. J. O. 2011 m. lapkričio 4 d. sudarė Obligacijį pasirašymo sutartį Nr. FO20111104M990002 dėl 300 vnt. obligacijų įsigijimo, kiekvienos nominali vertė 100 Lt, už kurias 2011 m. lapkričio 4 d. sumokėjo 29991,36 Lt sumą, šią sumą bankas SNORAS nusirašė nuo kliento sąskaitos 2011 m. lapkričio 4 d. Visos ieškovų pasirašytos pagal šias sutartis obligacijos turėjo įsigalioti 2011 m. gruodžio 1 d., tačiau dėl AB bankui SNORAS 2011 m. lapkričio 16 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr.03-186 paskelbto veiklos apribojimo (moratoriumo), banko laikinojo administratoriaus paskyrimo, taip pat dėl 2011 m. lapkričio 16 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1329 taikyto AB banko SNORAS akcijų paėmimo visuomenės poreikiams, bei dėl 2011 m. lapkričio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr.03-196 visam laikui atšauktos AB bankui SNORAS išduotos banko licencijos ir Lietuvos banko kreipimosi į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, obligacijos nebuvo įregistruotos ir nebuvo pervestos į klientų vertybinių popierių sąskaitas. Trečiajam asmeniui AB bankui SNORAS Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas N. C.. Iškėlus bankroto bylą, AB bankas SNORAS sudarė savo klientų indėlininkų sąrašus, kuriuos perdavė atsakovui VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, ir pastarasis pagal LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą (toliau – IĮIDĮ) išmokėjo į sąrašus įtrauktiems asmenims indėlių draudimo išmokas. Bankas SNORAS neįtraukė ieškovų, kaip obligacijų savininkų, į šiuos sąrašus, ieškovai nėra gavę indėlių draudimo išmokų ar įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų. Pažymi, jog pagal IĮĮD įstatymo nuostatas, visi ieškovai gali būti apibudinami kaip trečiojo asmens BAB banko SNORAS indėlininkai IĮIDĮ prasme. Nurodo, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2018 m. kovo 22 d. sprendime, priimtame sujungtose bylose C?688/15 ir C?109/16, paskelbė, kad gyventojams, kurie įmokėjo lėšas už neišleistas AB banko SNORAS akcijas bei obligacijas, gali būti taikoma tiek Europos Sąjungos direktyva dėl investicijų, tiek direktyva dėl indėlių apsaugos. Be to, ES Teisingumo teismas aiškiai nurodė, kad byla nagrinėjantis nacionalinis teismas (šiuo atveju – Lietuvos teismai) negali pats nuspręsti, kuria sistema gali pasinaudoti obligacijas pasirašę asmenys. Būtent šie asmenys, t.y. ieškovai, turi pasirinkti, pagal kurią sistemą jie pageidauja pasinaudoti teise į kompensaciją. Atsižvelgiant į įstatymų ir ES direktyvų nuostatas, laikytina, kad ieškovų sumokėtos už neįsigaliojusias obligacijas piniginės lėšos yra indėlių draudimo objektas, o ne įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas. Todėl ieškovų sumokėtos sumos, kurios neviršija 100 000 eurų, įskaitant priskaičiuotas palūkanas, vadovaujantis IĮIDĮ 3, 5, 9 straipsniais, turėjo būti išmokėtos ieškovams iš Indėlių draudimo fondo. Taip pat nurodo, kad atsižvelgiant į procesinių palūkanų kompensacinę funkciją, šioje byloje egzistuoja pagrindas kompensuoti ieškovams jų patirtus nuostolius procesinių palūkanų forma. Atsakovas nepagrįstai naudojasi jų pinigais, todėl privalo už termino prievolei įvykdyti praleidimą mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, nepriklausomai nuo skolininko kaltės (CK 6.37, 6.210, 6.261 straipsniai). Nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas iš atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ieškovų naudai priteisti procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško prievolės įvykdymo, net jeigu atsakovas ir įvykdytų prievolę geranoriškai, iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje.

103.

11Atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad draudžiamojo įvykio dienai – 2011 m. lapkričio 24 d. (Lietuvos banko nutarimas dėl licencijos Bankui panaikinimo dėl Banko nemokumo) ieškovai buvo perdavę Bankui pinigus, norėdami pasinaudoti jo teikiamomis investicinėmis paslaugomis, t. y. obligacijų įsigijimui (ši situacija pilnai atitinka „investuotojo“ statusą pagal IĮIDĮ 2 str. 11 d.). Dėl šios priežasties ieškovai IĮIDĮ prasme laikytini investuotojais, o ne indėlininkais. Ieškovų pinigai buvo perduoti Banko, kaip emitento, nuosavybėn. Kadangi Bankas ieškovams ne įsipareigojo suteikti, o realiai suteikė investicines paslaugas, po sutarties sudarymo, ieškovų reikalavimo teisėms Banko atžvilgiu taikomos specialios teisės normos, įtvirtintos IĮIDĮ 2 str. 11 d. ir 12 d., t. y. ieškovai, sudarę su Banku sutartį ir sumokėję Bankui už obligacijas, laikytini investuotojais, o ne indėlininkais. Dėl šios priežasties jų atžvilgiu taikomos ne bendrosios, o specialios teisės normos, reglamentuojančios įsipareigojimų investuotojams draudimą, t. y. IĮIDĮ 2 str. 12 d. bei 9 str. 1 d. Pažymi, jog sutartyje nebuvo numatyta išlyga dėl ieškovų Bankui perleidžiamų už obligacijas lėšų nuosavybės teisės perėjimo Bankui momento. Bankui, kaip emitentui, sutartimi nuosavybėn perleistos lėšos negali būti laikomos ieškovams priklausančiomis lėšomis pagal IĮIDĮ 2 str. 11 d. ar indėliu pagal IĮIDĮ 2 str. 4 d. Ieškovai sutarties pagrindu perleido nuosavybės teisę į pinigines lėšas, skirtas obligacijų apmokėjimui, o negavę obligacijų, įgijo reikalavimo teisę į Banką, kurią galima įgyvendinti tik specialių nemokumą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, todėl jų pagal sutartį Bankui perleistos lėšos negali būti pripažintos indėliu. Atitinkamai negali būti tenkinamas ir ieškovų reikalavimas įpareigoti atsakovą išmokėti draudimo išmoką.

124.

13Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad nuo 2011 m. lapkričio 2 d. bankas pradėjo platinti fiksuotų palūkanų obligacijų emisijas Nr. 11 ir Nr. 12, viešai jas siūlydamas. Tokiu būdu, bankas pateikė investuotojams viešąją ofertą (CK 6.171 str.) įsigyti banko obligacijų pagal galutinių sąlygų bei patvirtinto VPK bazinio prospekto nuostatas. Pasirašydami obligacijų pasirašymo sutartis, visi ieškovai akceptavo šią banko ofertą. Pažymėtina, jog ieškovai neginčija sudarytų obligacijų pasirašymo sutarčių, todėl laikytina, jog šios sutartys sukūrė jų šalims teises ir pareigas. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Pagal obligacijų pasirašymo sutartis ieškovai įsigijo (o ne ketino įsigyti) tam tikrą kiekį banko obligacijų. Obligacijų pasirašymo sutarčių 1.20 punktas nustato, jog šios sutartys įsigalioja nuo jų sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. Tik neįvykdžius sutarties 14 punkte nurodyto įsipareigojimo (t.y. pervesti arba įmokėti grynaisiais pinigais į 1.9 punkte nurodytą investuotojo banko sąskaitą bendrą sumą už įsigyjamas obligacijas), sutartis būtų laikoma pasibaigusia. Tačiau visi ieškovai tinkamai įvykdė minėtą įsipareigojimą ir sumokėjo už įsigytas obligacijas (šis faktas pripažįstamas ir ieškinyje), todėl ieškovų sudarytos obligacijų pasirašymo sutartys nepasibaigė. Ieškovai nepagrįstai teigia, jog jie obligacijų neįgijo, nes obligacijų emisijos Nr.11 ir Nr.12 nebuvo įregistruotos. Dėl paskelbto banko veiklai moratoriumo ir bankroto, obligacijų emisijų Nr.11 ir Nr.12 platinimas buvo nutrauktas, o Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas neatidarė obligacijos emisijų registracijos sąskaitos ir bendrosios platinamų finansinių priemonių sąskaitos. Tačiau šie faktai neturi jokios reikšmės sprendžiant klausimą dėl obligacijų, kaip nuosavybės teisės objekto, atsiradimo ir įsigijimo. Obligacijų emisijos registracijos sąskaitos atidarymas neturi jokios teisinės reikšmės nuosavybės teisės į obligacijas atsiradimui, nes garantuojamos emisijos atveju nuosavybės teisė atsiranda iš karto, kai yra sumokama už įsigyjamas obligacijas. Kadangi ieškovai neginčija, kad sudarė obligacijų pasirašymo sutartis ir visiškai apmokėjo jų įsigytas banko obligacijas, o į bylą teikiami dokumentai patvirtina, jog bankas padarė atitinkamus įrašus investuotojų vardu atidarytose asmeninėse finansinių priemonių sąskaitose, darytina vienareikšmiška išvada, kad nuosavybės teisė į obligacijas buvo perduota investuotojams (ieškovams), o investuotojai (ieškovai) įgijo teisę reikalauti iš banko obligacijų nominalios vertės bei palūkanų išmokėjimo. Pažymi, jog pagal IĮIDĮ 2 str. 4 d. ieškovai negali būti kvalifikuojami kaip indėlininkai, kadangi IĮIDĮ 2 str. 4 d. įtvirtinta draudiminė apsaugą taikoma tik iki investicinės paslaugos suteikimo (t.y. iki kliento lėšų perleidimo vertybinių popierių emitento nuosavybėn momento). Ieškovai turėtų būti laikomi investuotojais, nes perdavė draudėjui (t.y. bankui) pinigus, norėdami pasinaudoti draudėjo (banko) teikiamomis investicinėmis paslaugomis, t. y. apmokėti už obligacijas. Kadangi pagal įmonių bankroto įstatymo 16 str. nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę, bankui atsirado pareiga grąžinti ieškovams (kaip investuotojams) už obligacijas sumokėtus pinigus.

14Ieškinys tenkinamas.

155.

16Byloje nustatyta, kad 2011 m. lapkričio 2 d. – 2011 m. lapkričio 16 d. laikotarpiu BAB bankas SNORAS platino dvi viešas obligacijų emisijas: emisiją Nr. 11 ir emisiją Nr. 12. Pagal šių obligacijų emisijų galutines sąlygas obligacijų įsigaliojimo data buvo numatyta 2011 m. gruodžio 1 d. Platinant nurodytas emisijas (2011 m. lapkričio 2 d. iki lapkričio 16 d. laikotarpyje) ieškovai ir AB bankas SNORAS sudarė obligacijų pasirašymo sutartis (pagal tipinį pavyzdį), skyrėsi tik atskirų asmenų sutarčių sudarymo datos ir įmokamos sumos. Pagal šias sutartis (1.14 p.) ieškovai į savo sąskaitas, atidarytas AB banke SNORAS, įnešė obligacijų pasirašymo sutartyse nurodytas lėšas. Sutarties 1.15 p. buvo nurodoma, kad apmokėtos obligacijos bus apskaitomos asmeninėje kiekvieno tokio AB banko SNORAS kontrahento vertybinių popierių sąskaitoje. Sutartyje taip pat buvo nurodoma obligacijų įsigaliojimo data – 2011 m. gruodžio 1 d., obligacijų išpirkimo data 2012 m. gruodžio 3 d. (Sutarties 1.10 p., 1.11 p.).

176.

18Vadovaujantis Lietuvos Vertybinių popierių komisijos 2007 m. gruodžio 28 d. Nutarimo Nr. lK-34 „Dėl finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisyklių patvirtinimo“ aktualios redakcijos nuostatomis, Snoro obligacijų emisijoms Nr. 11 ir Nr. 12 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (toliau vadinama LCVPD) suteikė ISIN kodus, tačiau šių emisijų registracijos sąskaitos nebuvo atidarytos dėl su AB banku SNORAS susijusių įvykių, sustabdžiusių, vėliau – nutraukusių jo veiklą ir obligacijų išleidimo procesą. Dėl to Bankas negalėjo įvykdyti ir neįvykdė obligacijų pasirašymo sutartyje (1.15 p.) nurodytos pareigos – pervesti ir apskaityti obligacijas ieškovų vertybinių popierių sąskaitoje. 2011 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1329 AB banko SNORAS akcijos buvo paimtos visuomenės poreikiams. 2011 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Bankas atšaukė AB banko SNORAS veiklos licenciją. 2011 m. gruodžio 7 d. Vilniaus apygardos teisme priimta nutartis dėl bankroto bylos AB bankui SNORAS iškėlimo, kuri dalyje dėl bankroto iškėlimo įsiteisėjo 2011 m. gruodžio 20 d.

197.

20Iškėlus bankroto bylą, AB bankas SNORAS sudarė savo klientų indėlininkų sąrašus, kuriuos perdavė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, ir pastarasis pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą (toliau – IĮIDĮ) išmokėjo į sąrašus įtrauktiems asmenims indėlių draudimo išmokas. Ieškovai į minėtus sąrašus įtraukti nebuvo ir indėlių draudimo išmokos jiems nebuvo išmokėtos, nes nei BAB bankas SNORAS, nei VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ nepripažino ieškovų sumokėtų už neįsigaliojusias obligacijas piniginių lėšų indėlių draudimo objektu. Ieškovai kreipėsi teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti ieškovų sumokėtas AB bankui SNORAS pinigines lėšas pagal obligacijų pasirašymo sutartis indėliais, kaip numatyta IĮID įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje bei įpareigoti atsakovą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokėti už šias lėšas ieškovams indėlių draudimo išmokas, vadovaujantis IĮIDĮ nustatyta tvarka ir sąlygomis. Ieškovų manymu, jų sumokėtos už neįsigaliojusias obligacijas piniginės lėšos yra indėlių draudimo objektas, o ne įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas, todėl ieškovų sumokėtos sumos, kurios neviršija 100 000 eurų, įskaitant priskaičiuotas palūkanas, vadovaujantis IĮIDĮ 3, 5, 9 straipsniais, turėjo būti išmokėtos ieškovams iš Indėlių draudimo fondo.

218.

22Teismas pažymi, jog šios civilinės bylos nagrinėjimas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutartimi buvo sustabdytas iki procesinio sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. 3K-3-8-701/2016 (Nr. 3K-3-232-969/2018), nes šių civilinių bylų faktinės aplinkybės iš esmės sutampa, abiejose civilinėse bylose sprendžiamas iš esmės tapatus klausimas dėl to, ar lėšoms, kurios buvo asmens įmokėtos į jo asmeninę banko sąskaitą, siekiant įsigyti banko leidžiamų obligacijų, ir asmens sutikimu buvo nurašytos bei pervestos į banko vardu atidarytą sąskaitą, skirtą būsimai obligacijų emisijai apmokėti, šiai emisijai taip ir neįsigaliojus, taikomos investuotojų kompensavimo arba indėlių garantijų sistemos.

239.

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjo minėtą civilinę bylą Nr. 3K-3-232-969/2018 ir 2018 m. birželio 22 d. priimtoje nutartyje išaiškino, kad pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. kovo 22 d. prejudicinį sprendimą asmenims, pagal su kredito įstaiga sudarytas obligacijų pasirašymo sutartis sumokėjusiems lėšas už neįsigaliojusias obligacijas, taikomos ES lygmeniu suderintos nuostatos, skirtos investuotojams apsaugoti, taip pat taisyklės, įtvirtinančios indėlininkų apsaugą. Kai skoliniai reikalavimai, dėl kurių prašoma kompensacijos, tenkina tiek Direktyvoje 94/19/EB, tiek Direktyvoje 97/9/EB nustatytas sąlygas ir nacionalinėje teisėje nėra taisyklės dėl vienoje ar kitoje direktyvoje įtvirtintos sistemos taikymo tokiems skoliniams reikalavimams, tokioje situacijoje skolinių reikalavimų turėtojai (nagrinėjamu atveju ieškovai), įrodinėdami savo teisę į draudimo išmoką (siekdami pasinaudoti teise į kompensaciją), turi pasirinkti vieną iš nacionalinėje teisėje įgyvendinant Direktyvas 94/19/EB ir 97/9/EB įtvirtintų kompensacijų sistemų – arba investuotojų kompensavimo sistemą, arba indėlių garantijų sistemą. Ieškovai aiškiai išreiškė valią pasinaudoti teise į kompensaciją pagal indėlių garantijų sistemą, nacionalinėje teisėje įtvirtintą įgyvendinant Direktyvą 94/19/EB. Kadangi ši sistema apima ir reikalavimus, susijusius su lėšomis, nurašytomis iš sąskaitų, kurias privatūs asmenys turėjo kredito įstaigoje, ir pervestomis į šios įstaigos vardu atidarytas sąskaitas už perleidžiamų vertybinių popierių, kuriuos išleisti turėjo pastaroji, pasirašymą, kai šių vertybinių popierių emisija galiausiai nebuvo įvykdyta dėl minėtos įstaigos bankroto, taip pat esant minėtų skolinių reikalavimų turėtojų išreikštai valiai remtis apsauga, kurią jiems užtikrina Direktyva 94/19/EB bei ją į nacionalinę teisę perkeliantis IĮIDĮ, teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovų reikalavimas pripažinti jiems teisę į indėlių draudimo išmoką, mokėtiną pagal IĮIDĮ, laikytinas pagrįstu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-232-969/2018).

2510.

26Kaip jau minėta, nagrinėjamoje byloje ieškovai pareikštu ieškiniu prašo jiems pripažinti teisę į indėlių draudimo išmoką, mokėtiną pagal IĮIDĮ, todėl šiuo atveju laikytina, jog tokiu būdu ieškovai aiškiai išreiškė savo valią pasinaudoti teise į kompensaciją pagal indėlių garantijų sistemą, nacionalinėje teisėje įtvirtintą įgyvendinant Direktyvą 94/19/EB.

2711.

28Pažymėtina, jog 2018 m. rugpjūčio 8 d. vykusiame teismo posėdyje, atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovė nurodė, jog, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. kovo 22 d. prejudicinį sprendimą bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartyje nurodytus išaiškinimus, atsakovas sutinka su ieškovų reikalavimu pripažinti ieškovų sumokėtas AB bankui SNORAS pinigines lėšas pagal obligacijų pasirašymo sutartis indėliais bei sutinka išmokėti už šias lėšas ieškovams indėlių draudimo išmokas.

2912.

30Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, taip pat į tai, kad tarp šalių nebeliko ginčo dėl ieškovų reikalavimo dėl teisės gauti indėlių draudimo išmokas pripažinimo, vadovaudamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, remdamasis IĮIDĮ 2 straipsnio 4 dalimi, pripažįsta ieškovų sumokėtas AB bankui SNORAS pinigines lėšas pagal obligacijų pasirašymo sutartis indėliais, kuriems taikoma IĮIDĮ 3 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnyje ir 9 straipsnyje numatyta draudiminė apsauga. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovai turi teisę į indėlio draudimo išmokas už sumokėtas lėšas pagal minėtas obligacijų pasirašymo sutartis pagal IĮID įstatymo nuostatas, todėl atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įpareigojamas išmokėti už šias lėšas ieškovams indėlių draudimo išmokas, vadovaujantis IĮIDĮ nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3113.

32Taip pat pažymėtina, jog nors 2018 m. rugpjūčio 8 d. vykusio teismo posėdžio metu atsakovo atstovė patvirtino, kad atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pripažįsta ieškovų reikalavimą dėl pagal obligacijų pasirašymo sutartis ieškovų sumokėtų piniginių lėšų pripažinimo indėliais bei sutinka išmokėti ieškovams indėlių draudimo išmokas, tačiau tuo pačiu nurodė, kad atsakovas nesutinka su reikalavimu priteisti iš atsakovo procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, motyvuodamas tuo, kad šios procesinės palūkanos turi būti skaičiuojamos ne nuo bylos iškėlimo momento, o nuo to momento, kai atsakovui tapo aišku, kad jis turi pareigą ieškovams išmokėti indėlių draudimo išmokas, t. y. nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 22 d. nutarties priėmimo. Teismas su tokia atsakovo pozicija nesutinka.

3314.

34CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ši norma nustato vadinamąsias procesines palūkanas, kurios, kaip išaiškino kasacinis teismas, nereiškia naujos CK neįtvirtintos palūkanų rūšies, nes procesinės palūkanos yra kompensuojamosios palūkanos. Procesinės palūkanos pasižymi tuo, kad jos skaičiuojamos nuo visos įsiskolinimo sumos ir skirtos kompensuoti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo, susidariusius kreditoriaus nuostolius. Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. V. N. , bylos Nr. 3K-3-595/2008). Tai, kad bus išieškomos ir tam tikro dydžio palūkanos, mokėtinos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skatina skolininką greičiau įvykdyti teismo sprendimą ar neįvykdytą prievolę, nes priešingu atveju skolininkas gali patirti papildomų turtinių praradimų. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Kai prasideda teismo procesas, skolininkas turi būti suinteresuotas jo nevilkinti, o teismui priteisus pinigus – kuo greičiau sumokėti kreditoriui. Atsižvelgiant į tai, kad procesinės palūkanos yra kompensuojamosios palūkanos, CK 6.210 straipsnyje nustatyti kompensuojamųjų palūkanų dydžiai taikytini ir procesinėms palūkanoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje D. Z. v. UAB Klaipėdos autobusų parkas, bylos Nr. 3K-3-298/2007).

3515.

36Teismas akcentuoja, jog procesinių palūkanų skaičiavimo pradžia ir pabaiga nustatyta įstatyme: procesinės palūkanos mokamos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Bylos iškėlimo momentu laikomas teisėjo rezoliucijos priėmimo momentas (CPK 137 straipsnio 1 dalis). Kitokio procesinių palūkanų skaičiavimo pradžios momento įstatymas nenumato, todėl nėra jokio teisinio pagrindo ieškovų prašomas priteisti procesines palūkanas skaičiuoti taip, kaip nurodo atsakovas, t. y. nuo kasacinio teismo 2018 m. birželio 22 d. nutarties priėmimo, o ne nuo civilinės bylos iškėlimo momento.

3716.

38Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovų reikalavimas tenkinamas ir iš atsakovo ieškovų naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

3917.

40CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

4118.

42Šiuo atveju ieškovai prašo priteisti jų turėtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. ieškovei J. B. – 484 Eur, ieškovei J. G. – 605 Eur, ieškovui J. O. – 968 Eur. Ieškovai pateikė šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

4319.

44Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovams jų turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

46Ieškovų J. B., J. G. ir J. O. ieškinį atsakovui VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl teisės gauti indėlių draudimo išmokas pripažinimo pagal neįsigaliojusias obligacijų pasirašymo sutartis, trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS, tenkinti.

47Pripažinti ieškovės J. B. sumokėtas AB bankui SNORAS pinigines lėšas pagal 2011 m. lapkričio 3 d. obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20111103K990018 indėliu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje; įpareigoti atsakovą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokėti už šias lėšas J. B. indėlių draudimo išmoką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis; priteisti iš atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (j. a. k. 110069451) ieškovės J. B. (a. k. ( - ) naudai 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3 399,02 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-08-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 484 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

48Pripažinti ieškovės J. G. sumokėtas AB bankui SNORAS pinigines lėšas pagal 2011 m. lapkričio 4 d. obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20111104K990002 indėliu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje; įpareigoti atsakovą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokėti už šias lėšas J. G. indėlių draudimo išmoką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis; priteisti iš atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (j. a. k. 110069451) ieškovės J. G. (a. k. ( - ) naudai 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (7 238,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-08-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 605 Eur (šešis šimtus penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

49Pripažinti ieškovo J. O. sumokėtas AB bankui SNORAS pinigines lėšas pagal 2011 m. lapkričio 4 d. obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20111104M990002 indėliu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje; įpareigoti atsakovą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokėti už šias lėšas J. O. indėlių draudimo išmoką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis; priteisti iš atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (j. a. k. 110069451) ieškovo J. O. naudai (a. k. ( - ) naudai 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (8 686,10 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-08-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 968 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

50Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė,... 2. sekretoriaujant J. M.,... 3. dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui V. M.,... 4. atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovei G. S.,... 5. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 6. 1.... 7. Ieškovai J. B., J. G. ir J. O. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu,... 8. 2.... 9. Nurodė, kad J. B. 2011 m. lapkričio 3 d. sudarė Obligacijų pasirašymo... 10. 3.... 11. Atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepimu su... 12. 4.... 13. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS su ieškiniu... 14. Ieškinys tenkinamas.... 15. 5.... 16. Byloje nustatyta, kad 2011 m. lapkričio 2 d. – 2011 m. lapkričio 16 d.... 17. 6.... 18. Vadovaujantis Lietuvos Vertybinių popierių komisijos 2007 m. gruodžio 28 d.... 19. 7.... 20. Iškėlus bankroto bylą, AB bankas SNORAS sudarė savo klientų indėlininkų... 21. 8.... 22. Teismas pažymi, jog šios civilinės bylos nagrinėjimas Vilniaus apygardos... 23. 9.... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjo minėtą civilinę bylą Nr.... 25. 10.... 26. Kaip jau minėta, nagrinėjamoje byloje ieškovai pareikštu ieškiniu prašo... 27. 11.... 28. Pažymėtina, jog 2018 m. rugpjūčio 8 d. vykusiame teismo posėdyje, atsakovo... 29. 12.... 30. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, taip pat į tai, kad... 31. 13.... 32. Taip pat pažymėtina, jog nors 2018 m. rugpjūčio 8 d. vykusio teismo... 33. 14.... 34. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skolininkas privalo mokėti... 35. 15.... 36. Teismas akcentuoja, jog procesinių palūkanų skaičiavimo pradžia ir pabaiga... 37. 16.... 38. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovų reikalavimas tenkinamas ir... 39. 17.... 40. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 41. 18.... 42. Šiuo atveju ieškovai prašo priteisti jų turėtas bylinėjimosi išlaidas,... 43. 19.... 44. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovams jų turėtos bylinėjimosi išlaidos... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270, 307... 46. Ieškovų J. B., J. G. ir J. O. ieškinį atsakovui VĮ „Indėlių ir... 47. Pripažinti ieškovės J. B. sumokėtas AB bankui SNORAS pinigines lėšas... 48. Pripažinti ieškovės J. G. sumokėtas AB bankui SNORAS pinigines lėšas... 49. Pripažinti ieškovo J. O. sumokėtas AB bankui SNORAS pinigines lėšas pagal... 50. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...