Byla e2-1695-459/2016
Dėl avanso pagal preliminariąją sutartį priteisimo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė rašytinio proceso tvarka, sprendžiant ieškovės K. P. gamybinės įmonės ieškinio atsakovui RUAB „Plienas“ dėl avanso pagal preliminariąją sutartį priteisimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovės K. P. gamybinės įmonės atstovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 10 000 Eur dydžio avanso sumą, sumokėtą atsakovei pagal preliminariąją sutartį. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2016-07-18 ieškovė ir atsakovė sudarė Preliminarią komercinių patalpų pirkimo – pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovė atsakovei pervedė 10 000 Eur avanso sumą. Tačiau po preliminarios sutarties sudarymo ieškovė prarado pasitikėjimą atsakove ir pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta.

3Ieškinį priimti atsisakytina.

4LR CPK 137 str. 2 d. 2 p. nustato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys nėra teismingas tam teismui. Teismingumas – tai teismų kompetencijai priskiriamų bylų paskirstymas skirtingiems teismams. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. CPK yra numatytos taisyklės, pagal kurias nustatoma konkretaus teismo jurisdikcinė kompetencija. Bendroji rūšinio teismingumo taisyklė yra ta, kad visas bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas CPK 27 ir 28 straipsniuose

5(CPK 26 str. 1 d.). CPK 27 straipsnis numato kategorijas bylų, kurios teismingos tik apygardos teismams kaip pirmosios instancijos teismams. Bylų teismingumo apygardos teismams nustatymo kriterijai yra ginčo dalykas (pobūdis), ginčo subjektų (šalių) teisinės padėties ypatumai, ginčo suma. CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo.

6Šiuo atveju ieškinio suma yra 10 000 Eur. Ieškovės atstovas nurodo, kad ieškinys Klaipėdos apygardos teismui teikiamas remiantis LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 str. 7 d.. Tačiau atstovo nurodyto LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 str. 7 d. numatyta, jog kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su restruktūrizavimu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams, negrąžinti šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyti kreditai ir kt.), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą. Taigi darytina išvada, kad nurodyta teisės norma aiškina kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimus, susijusius su restruktūrizavimu, bet ne ieškinio teismingumo klausimą. Šiuo atveju akivaizdu, kad reikalavimas reiškiamas ne dėl kreditoriaus įtraukimo į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą ir ne dėl reikalavimo susijusio su restruktūrizavimu patikslinimo.

7CPK 27 straipsnio 1 d. 4 p. numatyta, kad apygardos teismai kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas dėl bankroto ir restruktūrizavimo. Iš LITEKO duomenų nustatyta, kad restruktūrizavimo byla RUAB „Plienas“ yra iškelta 2013-05-29. Tuo tarpu Preliminari komercinių patalpų pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią sumokėtą avansą prašoma priteisti buvo sudaryta 2016-07-18. Iš aptarto akivaizdu, kad pareikštas ieškinys yra susijęs su restruktūrizuojamos įmonės veikla, būtent prašoma priteisti avansą pagal preliminariąją sutartį, kuri sudaryta su restruktūrizuojama įmone po restruktūrizavimo bylos iškėlimo, bet ne dėl įmonės restruktūrizavimo bylos.

8Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareikšto ieškinio sumai esant mažesnei nei keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų (CPK 26, 27 str. 1 p.), ieškinį atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 2 p.), nurodant ieškovės, kad ji šiuo atveju su ieškiniu atsakovei gali kreiptis į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, t. y. pagal restruktūrizuojamos atsakovės įmonės buveinės vietą.

9Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad ieškovės pareikštas ieškinys teismingas apylinkės teismui, todėl negali būti priimtas ir grąžintinas procesinį dokumentą padavusiam asmeniui (CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

10Nurodytina, kad ieškovė su tokiu ieškiniu gali kreiptis į Klaipėdos miesto apylinkės teismą (CPK 29 str., 137 str. 3 d.)

11Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 27 - 29, 137, 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškovės K. P. gamybinės įmonės ieškinį atsakovei RUAB „Plienas“ dėl 10 000 Eur avanso pagal preliminariąją sutartį priteisimo atsisakyti priimti kaip neteismingą Klaipėdos apygardos teismui ir jį kartu su priedais grąžinti ieškovei.

13Nurodyti, kad ieškovė su tokiu ieškiniu gali kreiptis į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, adresu S. Daukanto g. 8, Klaipėda 92129, pagal bankrutuojančios ieškovės buveinės vietą.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismu per Klaipėdos apygardos teismą.

15Paduodant atskirąjį skundą dėl šios nutarties turi būti pateikti ir teismo grąžinti dokumentai.

Proceso dalyviai