Byla 2-5698-470/2011
Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė, išnagrinėjo už akių civilinę bylą pagal ieškovo Alytaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovams R. M. ir S. U., trečiajam asmeniui UAB ,,Alytaus butų ūkis“ dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos,

Nustatė

2ieškovas Alytaus miesto savivaldybė ieškiniu prašo nutraukti Alytaus miesto savivaldybės ir R. M. 2006-02-02 sudarytą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. NS-13; iškeldinti R. M. ir jo šeimos narius iš gyvenamosios patalpos ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

3Atsakovei S. U. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 d. terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2011-11-09. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2011-11-23. Atsakovui R. M. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 d. terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu: 2011-11-24 paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2012-12-08. Laikytina, kad procesiniai dokumentai atsakovams įteikti tinkamai (CPK 130 str.), tačiau atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovas grindžia pateiktais įrodymais: 2006-02-02 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-80 „Dėl bendrabučio kambarių nuomos“ (b.l. 4), 2007-12-12 Nekilnojamojo turto registro bendrabučio kambario, esančio ( - ), teisinės registracijos dokumentais (b.l.5 - 6), 2006-01-26 Alytaus m. Savivaldybės administracijos CMS raštu Nr. 2-148 „Dėl santuokos įregistravimo“ (b.l.18), 2006-02-02 sudarytą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. NS-13 (b.l.7-8), 2011-08-25 Alytaus m. Savivaldybės administracijos CMS pažyma Nr. (2011-3-PS)- 651 (b.l.9), UAB „Alytaus butų ūkis“ raštu Nr. S-231 (b.l. 11), 2009-01-07 ir 2011-07-07 skolos pažymomis – šifruotėmis (b.l. 13, 14,15), 2011-06-05 UAB „Alytaus butų ūkis“ aktu (b.l.16), 2008-04-24 Alytaus m. Savivaldybės administracijos ekonomikos skyriaus raštu- įspėjimu Nr. SD-3496(6.1) (b.l.17). Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). 2006-02-02 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-80 nuspręsta išnuomoti atsakovui R. M. kambarį, esantį ( - ). 2006-02-02 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. NS-13, sudaryta Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir R. M., jam ir jo šeimos nariams S. U., D. U. ir A. U. išnuomotas kambarys bendrabutyje Vilties g. 32-228, Alytuje. Nuomininkas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. nemoka nuomos ir komunalinių mokesčių, tuo pažeisdamas nuomos sutarties 3 ir 4 punktus. 2011-07-07 yra susidaręs 1622,25 Lt įsiskolinimas, į įspėjimus atsakovai nereaguoja. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti nutraukta, fiziniai asmenys iš gyvenamųjų patalpų gali būti iškeldinami tik teismo tvarka (LR CK 6.610 str.). Jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius) nemoka buto nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas, nuomos sutartis gali būti nutraukta ar asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (LR CK 6.611 str., 2006-02-02 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties NS-13 18 p.), todėl ieškovo reikalavimai tenkintini - 2006-02-02 Alytaus miesto savivaldybės ir R. M. sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. NS-13 nutrauktina nuomininkui pažeidus nuomos sutarties sąlygas; atsakovas R. M. ir jo šeimos nariai S. U., D. U. ir A. U. iškeldintini iš kambario bendrabutyje ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

5Iš atsakovų taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 339 Lt žyminis mokestis valstybei (CPK 80 str. 1 d. 2 p., 5 p., 7 p., 83 str. 1 d. 5 p., 93 str. 1 d.)

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1, 2 d., 286 str.,

Nutarė

7ieškinį tenkinti visiškai.

8Nutraukti Alytaus miesto savivaldybės ir R. M. 2006-02-02 sudarytą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. NS-13.

9Iškeldinti R. M. (asmens kodas ( - ) ir jo šeimos narius: S. U. (a.k. ( - ) D. U. (asmens kodas ( - ) ir A. U. ( - ) iš ieškovei Alytaus miesto savivaldybei priklausančio kambario bendrabutyje ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

10Priteisti iš R. M. (asmens kodas ( - ) ir S. U. (asmens kodas ( - ) po 169,50 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt devynis litus 50 ct) žyminio mokesčio valstybei.

11Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

12Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai