Byla 2-1007-173/2007
Dėl neturtinės žalos atlyginimo atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Teisingumo ministerijos, LR Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos, priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, išnagrinėjęs V. U. ieškinio dėl neturtinės žalos atlyginimo atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Teisingumo ministerijos, LR Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos, priėmimo klausimą,

Nustatė

3

4ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš Lietuvos valstybės 690000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Kauno apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartimi nustatė ieškovui 15 dienų terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Nutartyje teismas nurodė, kad pareiškimas neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų, o būtent:

51) nenurodytos prevencinio sulaikymo faktą pagrindžiančios aplinkybės (kokio teismo ir kokia nutartimi ieškovui paskirtas prevencinis sulaikymas; pareigūnų, atlikusių ar kontroliavusių parengtinį tardymą, tapatybės duomenys; jų konkretūs neteisėti veiksmai ir juos galintys patvirtinti dokumentai ar kiti įrodymai);

62) įrodymai, patvirtinantys, jog sulaikymo metu prieš pareiškėją buvo naudojamas fizinis ir psichologinis smurtas ar kiti žiaurūs būdai (konkretūs veiksmai ir juos atlikę asmenys; duomenys, patvirtinantys šiuo faktus (jeigu buvo pateikti skundai ar pareiškimai dėl šių faktų, tai kam ir kada); duomenys apie suteiktą medicininę pagalbą su minėtus faktus pagrindžiančiais išrašais iš pareiškėjo asmens ligos istorijos; liudytojų, kurie galėtų patvirtinti ieškinyje minimas aplinkybes, tapatybės duomenys);

73) žalą patvirtinantys ligos istorijos duomenys (konkretūs duomenys kada konkrečiai pareiškėjas susirgo kaulų tuberkulioze, epilepsija, plaučių tuberkulioze, su tinkamai patvirtintomis pareiškėjo asmens ligos istorijos dokumentais);

84) priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos galintys patvirtinti dokumentai ar kiti įrodymai (duomenys, jog ieškovo nurodoma neturtinė žala atsirado būtent dėl neteisėtų atsakovo veiksmų);

95) įrodymai, leidžiantys pagrįsti prašomos priteisti neturtinės žalos dydį (duomenys apie žalą padariusių asmenų kaltės formą ir kiti galintys turėti reikšmės bylai įrodymai).

10Sutinkamai su CPK 115 straipsnio 2 dalimi, jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. Jei pareiškėjas teismo nustatytu terminu pašalina ieškinio trūkumus, ieškinys laikomas paduotu pradinę jo pateikimo teismui dieną, o priešingu atveju ieškinys laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d., 138 str.). Nepraleidęs teismo nustatyto 15 dienų termino, 2007 m. rugsėjo 21 d. ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio trūkumų pašalinimo, tačiau šią pareigą, teismo nuomone, pareiškėjas įvykdė netinkamai, t.y., nenurodė žalą padariusio asmens tapatybės duomenų; nepateikė sulaikymo faktą patvirtinančios teismo nutarties; nepateikė ligos istorijos duomenų, įrodančių kada konkrečiai pareiškėjas susirgo kaulų tuberkulioze, epilepsija ir plaučių tuberkulioze; bei nepateikė priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos galėsiančių patvirtinti įrodymų. Dėl šių priežasčių, ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d., 138 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,

Nutarė

12ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

13Dėl šios nutarties per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai