Byla 2-2920-374/2014
Dėl skolos už suteiktas paslaugas bei delspinigių išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Marijampolės butų ūkis”, ieškinį atsakovams A. Ž. ir J. E. Ž. dėl skolos už suteiktas paslaugas bei delspinigių išieškojimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Marijampolės būtų ūkis” prašo priteisti solidariai iš atsakovų A. Ž. ir J. E. Ž. 829,85 Lt skolos už suteiktas daugiabučio namo, kuriame atsakovai turi butą, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 70,93 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 77,90 Lt bylinėjimosi išlaidas: 72 Lt žyminio mokesčio, 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą bei 2,90 Lt už LR gyventojų registro išrašą.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateikti atsiliepimai arba parengiamieji procesiniai dokumentai.

4Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2014-05-31 teikė atsakovams adresu ( - ), daugiabučio namo, kuriame atsakovai turi butą, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), žemės nuomos mokestį, bendrojo naudojimo elektros energiją. Už pateiktas paslaugas atsakovai privalėjo apmokėti iki sąskaitos pateikimo mėnesio paskutinės dienos, tačiau šios prievolės neįvykdė. Ieškovo paskaičiavimais atsakovų skola sudaro 829,85 Lt. Delspinigiai už laiku nesumokėtus mokesčius sudaro 70,93 Lt.

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – ieškinys (b.l.2-4), skolos ir delspinigių paskaičiavimo pažyma (b.l.8), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l.9-10), UAB „Marijampolės butų ūkis“ administruojamų daugiabučių namų sąrašas (b.l.20-21).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti iš išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (LR CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d.).

10Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovų solidariai išieškotina 829,85 Lt skola už suteiktas daugiabučio namo, kuriame atsakovai turi butą, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas.

11Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (LR CK 6.256 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnio 1 d. numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,02 procentus delspinigių, todėl iš atsakovų solidariai priteistini ieškovo paskaičiuoti delspinigiai – 70,93 Lt.

12LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovo prašymu iš atsakovų solidariai priteistina įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-06-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13CPK normos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nenumato galimybės šias išlaidas priteisti iš kelių asmenų solidariai (LR CK 6.6 str. 1 d.), todėl jos priteisiamos ne solidariai, o iš kiekvieno asmens atitinkama išlaidų dalis, išreikšta konkrečia pinigų suma. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, 77,90 Lt bylinėjimosi išlaidos ieškovui iš atsakovų priteisiamos dalinai, t.y. po 38,95 Lt iš kiekvieno atsakovo (CPK 93 str.1 d.).

14Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios mažiau nei 10 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti solidariai iš atsakovų A. Ž., gim. ( - ), ir J. E. Ž., gim. ( - ), ieškovui UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, Šiaulių g. 4, Marijampolės m., a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, b.k. 40100, 829,85 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt devynis litus 85 ct) (240,34 Eur (du šimtus keturiasdešimt eurų 34 ct)) skolos už suteiktas daugiabučio namo, kuriame atsakovai turi butą, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 70,93 Lt (septyniasdešimt litų 93 ct) (20,54 Eur) (dvidešimt eurų 54 ct)) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (skolą bei delspinigius) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-06-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis iš kiekvieno, t.y. po 38,95 Lt (trisdešimt aštuonis litus 95 ct) (11,28 Eur (vienuolika eurų 28 ct)) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai