Byla e2-5445-639/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos mesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Europart“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Skalvia“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 1304,56 Eur skolos, 405,45 Eur delspinigių ir 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014 m. gruodžio 4 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovė teikė atsakovei prekes, o atsakovė jas priimdavo ir įsipareigojo pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras atsiskaityti už pateiktas prekes.

5Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

6Teismas konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas.

8Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, nustatyta, jog ieškovė tiekė atsakovei prekes atsiskaitymų už prekes terminus ir sumas nurodant pagal pateiktą produkciją išrašytose sąskaitose faktūrose. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė savo įsipareigojimus atliko tinkamai ir pateikė atsakovei prekes pagal užsakymus, o 2017 m. liepos 26 d. ieškovė išrašė sąskaitą faktūrą Nr. NL055346201, 2017 m. rugpjūčio 8 d sąskaitą-faktūrą Nr. NL055347746, 2017 m. rugpjūčio 29 d. sąskaitą-faktūrą Nr. NL055349737, 2017 m. rugsėjo 7 d. sąskaitą-faktūrą Nr. NL055351018, 2017 m. rugsėjo 8 d. sąskaitą-faktūrą Nr. NL055351179 ir 2017 m. rugsėjo 29 d. sąskaitą-faktūrą Nr. NL055353652 ir jas pateikė apmokėjimui atsakovei. Atsakovė savo įsipareigojimo neįvykdė ir ieškovei už pateiktas prekes nesumokėjo. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad liko neapmokėta 1 304,56 Eur suma.

9Duomenų apie tai, kad prašoma priteisti suma būtų apmokėta ar atsakovė būtų pareiškusi pretenzijas dėl gautų prekių kokybės, byloje nėra.

10Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai (Civilinio kodekso 6.1 – 6.4, 6.716 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (Civilinio kodekso 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Ieškovė tiekė atsakovei prekes, atsakovė jas priėmė, tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, tačiau už gautas prekes atsakovė nesumokėjo, todėl laikytina, kad atsakovė pažeidė savo sutartines prievoles (Civilinio kodekso 6.63 str. 1 d. 2 p.). Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 1304,56 Eur susidariusi skola.

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės delspinigius, t.y. 405,45 Eur. CK 6.71 straipsnio 3 dalis numato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos – įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos atlieka kompensacinę, o ne baudinę funkciją. Laikoma, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, todėl privalo kitai sutarties šaliai sumokėti 405,45 Eur delspinigių.

12Už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. kovo 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovė prašo priteisti iš atsakovės palūkanas, paskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą. Įstatyme nurodoma, kad jis taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Pavėluotu mokėjimu yra laikomas mokėjimas praleidus įstatymuose ar komercinėje sutartyje nustatytą mokėjimo už perduotas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus laikotarpį, kai kreditorius įvykdė įstatymuose ir (ar) komercinėje sutartyje jam nustatytas pareigas ir laiku negavo jam priklausančios mokėtinos sumos, išskyrus atvejus, kai skolininkas nėra atsakingas už vėlavimą sumokėti. Pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Iš Europos Centrinio Banko tinklalapyje pateikiamos informacijos matyti, kad fiksuotoji palūkanų norma 2018-03-01 buvo 0 proc., kuri didinama 8 procesiniais punktais, todėl iš atsakovės priteistina po 8 proc. metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos (skola ir palūkanos) už kiekvieną praleistą dieną nuo ieškinio pateikimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, pagrįstos rašytiniais įrodymais – 19,00 Eur žyminis mokestis ir 242 Eur už advokato paslaugas, iš viso 261,00 Eur (LR CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 262 straipsnio 1 dalimi ir 428 straipsniu, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Skalvia“ 1 304,56 Eur skolą, 405,45 Eur delspinigių, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos 1710,01 Eur nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2018 m. kovo 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 261,00 Eur. bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Europart“ naudai.

17Atsakovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

18Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

19Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai