Byla 2-1201-881/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Sapnų sala“ ieškinį atsakovams UAB „Ignika“, AAS „Gjensidige Baltic“ ir If P&C Insurance AS dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo AB DNB bankas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Sapnų sala“ ieškinį atsakovams UAB „Ignika“, AAS „Gjensidige Baltic“ ir If P&C Insurance AS dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo AB DNB bankas,

Nustatė

2ieškovas BUAB „Sapnų sala“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Ignika“, AAS „Gjensidige Baltic“ ir IF P&C Insurance AS 100 375,05 Eur (346 574,98 Lt) žalos atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Šalys sudarė taikos sutartį ir pateikė teismui ją tvirtinti.

4Prašymas tenkinamas.

5Šalių teisė užbaigti bylą taikos sutartimi numatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnyje.

6Susipažinus su taikos sutartimi, darytina išvada, kad šalių pateiktos taikos sutarties patvirtinimas neprieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl yra pagrindas taikos sutartį patvirtinti.

7Patvirtinus taikos sutartį, byla nutraukiama (CPK 293 str. 5 p.). Bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.). Šalys, pasirašydamos taikos sutartį, raštu patvirtino, kad taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisinės pasekmės joms žinomos.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, 293-294 straipsniais, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

9patvirtinti ieškovo BUAB „Sapnų sala“ ir atsakovų UAB „Ignika“, AAS „Gjensidige Baltic“ ir If P&C Insurance AS 2016 m. kovo 10 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

101. Šalys, siekdamos išspręsti kilusį ginčą abipusių nuolaidų būdu, sutinka, kad Ieškovas atsisakys visų savo ieškinio reikalavimų Civilinėje byloje pareikštų į Atsakovus, o Atsakovai įsipareigos nereikalauti bylinėjimosi išlaidų.

112. Kiekviena šalis įsipareigoja padengti savo atstovavimo ir kitas bylinėjimosi išlaidas, jei tokių būtų, ir jų atlyginimo viena iš kitos nereikalauja ir nereikalaus.

123. Šalys pareiškia, kad, įsigaliojus šiai Sutarčiai, tarp jų kilęs teisminis ginčas Civilinėje byloje bus visiškai ir galutinai išspręstas. Šalys taip pat pareiškia, kad joms yra žinoma, jog, šiai Sutarčiai įsigaliojus, ji Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdytinas dokumentas, Civilinė byla bus nutraukta ir dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu kreiptis į teismą Šalys nebeturės teisės (CPK 294 str. 2 d.).

134. Šalys pareiškia, kad joms yra vienodai reikšmingos visos šios Sutarties sąlygos, kad, nesant bet kurios iš šioje Sutartyje numatytų sąlygų, jos šios Sutarties nesudarytų.

145. Sutartis pasirašoma am kiekvieno jos lapo.

156. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

167. Ši Sutartis pasirašyta penkiais originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai ir vienas egzempliorius Vilniaus apygardos teismui.

17Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Sapnų sala“ ieškinį atsakovams UAB „Ignika“, AAS „Gjensidige Baltic“ ir If P&C Insurance AS dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo AB DNB bankas.

18Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

19Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai