Byla 2-3051-896/2012
Dėl materialinio išlaikymo vaikui priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant ieškovei A. Ž., jos atstovei adv. S.Staniukynienei, atsakovui M. Š., jo atstovui R.Bradūnui, institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės sav. VTAS atstovui G.Pajaujui, viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės A. Ž. ieškinį atsakovui M. Š., institucijai teikiančiai išvadą byloje Marijampolės sav. VTAS, dėl materialinio išlaikymo vaikui priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo M. Š., a.k. ( - ) nepilnametei dukrai G. Š., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 700 Lt kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos iki jos pilnametystės, indeksuojant šią sumą dėl infliacijos LR Vyriausybės nustatyta tvarka, nustatant A. Ž., a.k. ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas; priteisti iš M. Š., a.k. ( - ) nepilnametei dukrai G. Š., a.k. ( - ) išlaikymo įsiskolinimą už 2 mėnesius – 1400 Lt, nustatant A. Ž., a.k. ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (b.l.1-3).

3Parengiamojo teismo posėdžio metu šalys susitarė ginčą dėl dukros išlaikymui skirtinų lėšų išspręsti taikiai, pasirašė taikos sutartį, prašo ją tvirtinti bei bylą nutraukti.

4Institucijos, teikiančios išvadą byloje Marijampolės sav. VTAS atstovas G.Pajaujis paaiškino, kad pasilieka prie pateiktos išvados.

5Prašymas patvirtinti taikos sutartį ir nutraukti bylą tenkintinas.

6Taikos sutartimi šalys aptarė ir taikiai išsprendė ieškovės iškeltų reikalavimų dėl materialinio išlaikymo klausimus. Šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, jos nepažeidžia šalių ar jų dukros interesų. Šalims žinomos, aiškios ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, todėl taikos sutartis tvirtinama, o byla nutraukiama (LR CK 6.985 str., LR CPK 42 str. 1 d., 2 d., 140 str. 3d., 294 str., 293 str. 1d. 5 p.).

7Byloje ieškovė naudojosi advokato teisinėmis paslaugomis pagal Kauno garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) 2012-02-13 sprendimą Nr.TP-2 (2.2)-12-t-307-577, pagal kurį ieškovei nutarta teikti antrinę teisinę pagalbą valstybei garantuojant ir apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, skirti advokatę Stanislovą Staniukynienę. Teismui taip pat pateikta Tarnybos 2012-09-24 pažyma dėl patirtų advokato išlaidų pagal kurią už procesinių dokumentų paruošimą – 240 Lt, už atstovavimą 160 Lt, už sudarytą taikos sutartį 80 Lt.

8Bylą nutraukus dėl to, kad šalys sudarė taikos sutartį iš atsakovo, remiantis LR CPK 96 str. 1 d., 87 str. 2 d., valstybei priteistina 25 proc. (ketvirtadalis) mokėtino žyminio mokesčio, t.y. 26 Lt (300 Lt x 12 mėn. x 3 proc. x 25 proc. = 25,92 Lt).

9Kai byla baigiama nagrinėti nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Atsižvelgiant, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidos yra 480 Lt, o šalys taikos sutartimi susitarė dėl 42,85 proc. pradinės ieškinio sumos tenkinimo, iš atsakovo priteistina 206 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 94 str. 1 d., 96 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., CPK 390 str. 1 d. 1 p., 140str. 3 d., 290-291 str., 293 str. 1 d. 5 p. teismas,

Nutarė

11Patvirtinti ieškovės A. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Marijampolės m. ir atsakovo M. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Marijampolės sav., taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-3051-896/2012 šiomis sąlygomis:

12Priteisti iš M. Š., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą jo nepilnametei dukrai G. Š., a.k. ( - ) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300 Lt (tris šimtus litų) per mėnesį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. nuo 2012-06-22 iki dukters pilnametystės, indeksuojant šią sumą kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją ir nustatant ieškovei A. Ž., a.k. ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas, neįskaičiuojant sumų, sumokėtų ar išieškotų pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-07-17 nutartį civ. byloje Nr. 2-3051-896/2012 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

13Priteisti iš M. Š., a.k. ( - ) materialinio išlaikymo jo nepilnametei dukrai G. Š., a.k. ( - ) įsiskolinimą po 300 Lt (tris šimtus litų) už du mėnesius, t.y. iš viso 600 Lt (šešis šimtus litų), nustatant ieškovei A. Ž., a.k. ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.

14Civilinę bylą nutraukti.

15Priteisti iš atsakovo M. Š., a.k. ( - ) 206 Lt (du šimtus šešis litus) antrinės teisinės pagalbos išlaidų, jas sumokant jas į LR finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630, paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

16Priteisti iš atsakovo A M. Š., a.k. ( - ) 26 Lt (dvidešimt šešis litus) žyminio mokesčio, sumokant jas į VMI prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, b.k.73000.

17Nutartis per 7 d. nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai