Byla 2-672/2013
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutarties, kuria patvirtintas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inrent“ finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Kavaska“ bankroto byloje, civilinės bylos Nr. B2-127-278/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus akcinės bendrovės „SEB lizingas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutarties, kuria patvirtintas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inrent“ finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Kavaska“ bankroto byloje, civilinės bylos Nr. B2-127-278/2012.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas praleisto termino bankrutavusios įmonės kreditoriaus prašymui dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo pateikti atnaujinimo klausimas.

5Panevėžio apygardos teismas 2010-02-05 nutartimi UAB „Kavaska“ iškėlė bankroto bylą, 2010-08-16 nutartimi įmonę pripažino bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto bei patvirtino, o 2010-12-02, 2010-12-15, 2011-03-10, 2011-04-27, 2011-05-05, 2011-06-10, 2011-09-09, 2011-10-04, 2012-02-17, 2012-03-02, 2012-06-29 nutartimis patikslino įmonės kreditorių sąrašą ir jų finansinių reikalavimų dydžius.

6Bankrutavusi UAB „Inrent“ prašė įtraukti į bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti 2 590 141,41 Lt finansinį reikalavimą, kylantį iš UAB „Inrent“, kaip laiduotojo, prievolės už pagrindinį skolininką UAB „Kavaska“ įvykdymą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi nutarė bankrutavusiai UAB „Inrent“ atnaujinti praleistą terminą finansiniam reikalavimui atsakovui pareikšti ir bankrutavusią UAB „Inrent“ įtraukti į bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditorių sąrašą, patvirtinant atsakovo 2 590 141,41 Lt skolą bankrutavusiai UAB „Inrent“.

9Teismas, spręsdamas bankrutavusios UAB „Inrent“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, nurodė, kad iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad bankrutavusi UAB „Inrent“, kaip laiduotojas, 2009-08-31 už skolininką UAB „Kavaska“ sumokėjo 2 590 141,41 Lt skolą Lamees Trading Limited. Pagal CK 6.83 str. 1 d. nuostatas, įvykdžiusiam prievolę laiduotojui pereina visos kreditoriaus teisės, todėl pareiškėjui dalinai atsiskaičius su bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditoriumi, bankrutavusi UAB „Inrent“ turi teisę reikšti finansinį reikalavimą bankrutavusiai UAB „Kavaska“. Teismo vertinimu, nors pareiškėjas yra praleidęs terminą finansiniam reikalavimui pareikšti, tačiau įvertinus, jog minėta įmonė yra bankrutuojanti, esant viešam interesui yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą minėtam reikalavimui pareikšti.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu kreditorius AB „SEB lizingas“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutarties dalį dėl praleisto termino finansiniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo ir BUAB „Inrent“ įtraukimo į BUAB „Kavaska“ kreditorių sąrašą su 2 590 141,41 Lt dydžio finansiniu reikalavimu bei šioje dalyje priimti naują nutartį – atmesti BUAB „Inrent“ prašymą. Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas nepagrįstai atnaujino terminą finansiniam reikalavimui pareikšti. Apelianto teigimu, tai, kad prašymą tvirtinti finansinį reikalavimą teikia bankrutuojanti įmonė, nereiškia, jog automatiškai yra viešasis interesas, dėl ko tokiai įmonei įstatyme nustatyti terminai turėtų būti netaikomi. BUAB „Inrent“ nenurodė, kodėl prašymą pateikė praleidusi terminą ir kokios priežastys sudarytų pagrindą jį atnaujinti. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė, kad terminas praleistas dėl paties pareiškėjo aplaidaus ir nerūpestingo elgesio. Iš BUAB „Inrent“ prašymo matyti, kad šios įmonės administratoriui dar 2011-10-21 buvo žinoma, kad BUAB „Inrent“ yra sumokėjęs dalį įsiskolinimo už UAB „Kavaska“ , todėl turi reikalavimo teisę. Be to, kartu su atskiruoju skundu pateikiami BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimų protokolai patvirtina, kad 2011-03-28 ir 2011-11-15 kreditorių susirinkimuose, dalyvaujant administratoriui, buvo sprendžiama UAB „Inrent“, Lamens Trading Limite, UAB „Kavaska“ ir UAB „Transdadus“ sudarytos 2008-06-18 paskolos sutarties teisėtumo klausimas.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Inrent“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad šiuo atveju iš tiesų egzistuoja viešasis interesas, nes teismo patvirtintas finansinis reikalavimas gali turėti didelę reikšmę pačiai BUAB „Inrent“ ir jos kreditoriams. Taip pat nurodoma, kad BUAB „Inrent“ reikalavimas sudaro tik 19,15 proc. visų kreditorių reikalavimų BUAB „Kavaska“ bankroto byloje, todėl didelės įtakos bankroto byloje neturės.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Kavaska“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, nes BUAB „Inrent“ finansinis reikalavimas yra teisėtas ir pagrįstas, o jo patvirtinimas atitinka ir viešąjį interesą, nes tuo yra ginami BUAB „Inrent“ ir jos kreditorių interesai.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Swedbank lizingas“ prašo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo sutinkantis su atskirojo skundo argumentais ir papildomai atkreipia dėmesį į tai, kad: 1) bankroto bylos iškėlimas nesuteikia bendrovei jokių papildomų teisių. Tai, kad BUAB „Inrent“ administratorius netinkamai bei aplaidžiai vykdė savo pareigas gali būti pagrindu spręsti jo atsakomybės klausimą, bet ne atnaujinti akivaizdžiai dėl nesvarbių priežasčių praleistą terminą; 2) terminas pareikšti finansinius reikalavimus UAB „Kavaska“ bankroto byloje suėjo tuo metu, kai UAB „Inrent“ dar nebuvo iškelta bankroto byla, tačiau nei tuometinis vadovas, nei vėliau administratorius nesikreipė su prašymu patvirtinti finansinius reikalavimus; 3) skundžiama nutartis priimta pažeidžiant įstatyme nustatytą finansinių reikalavimų tvirtinimo tvarką, nes priimta nesilaikant ĮBĮ nustatytų reikalavimų gauti administratoriaus nuomonę dėl kreditorinių reikalavimų pagrįstumo, o tai sudaro savarankišką pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Panevėžio miesto savivaldybė prašo atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepime nurodo, kad iš atskirajame skunde išdėstytų aplinkybių matyti, kad BUAB „Inrent“ administratoriui 2011-10-21 buvo žinoma apie BUAB „Kavaska“ skolą, tačiau kreditorinis reikalavimas patvirtintas tik 2012-08-22. Administratorius nenurodė, kodėl buvo praleistas terminas, todėl nėra pagrindo termino praleidimo priežasčių pripažinti svarbiomis. BUAB „Inrent“ turi tokias pačias teises kaip ir kiti BUAB „Kavaska“ kreditoriai, todėl teismui patvirtinus BUAB „Inrent“ kreditorinį reikalavimą, pažeidžiamas lygiateisiškumo principas kitų kreditorių atžvilgiu.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskiruoju skundu apeliantas kvestionuoja teismo nutarties dalį, kuria atnaujintas praleistas terminas kreditoriaus finansiniam reikalavimui bankrutuojančiai įmonei pareikšti.

18CPK 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas ĮBĮ normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu, vykdant įmonės bankroto procedūras, ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. ĮBĮ nustato kreditorių reikalavimų pareiškimo, jų tvirtinimo, eiliškumo, tenkinimo tvarką ir terminus. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktą, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 45 dienos nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus. ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalis nustato, kad teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, susidariusius iki bankroto bylos iškėlimo, kurie pateikti pažeidus nustatytus terminus, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, pripažinimo, paduoti po šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami tik iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba įmonę likviduoti dėl bankroto priėmimo dienos. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, teismo nustatytas terminas kreditoriniams reikalavimams pareikšti laikytinas procesiniu terminu, todėl sprendžiant termino atnaujinimo klausimą taikytinos ir CPK 78 straipsnio nuostatos. CPK 78 straipsnio 6 dalis numato, kad dėl teismo nutarties, kuria atmetamas pareiškimas dėl praleisto termino atnaujinimo, gali būti paduodamas atskirasis skundas. Kadangi skundžiama Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi BUAB „Inrent“ praleistas terminas finansiniam reikalavimui pareikšti atnaujintas, ši nutarties dalis negali būti apeliacijos objektu (CPK 78 straipsnio 6 dalis, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Byloje ginčo dėl kreditorinio reikalavimo dydžio ir jo pagrįstumo nėra. Todėl teisėjų kolegija, konstatuoja, kad šiuo atveju apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 315 str. 5 d., 338 str.).

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

20Apeliacinį procesą pagal AB „SEB lizingas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai