Byla I-3457-561/2012
Dėl sprendimų panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Liudos Arlauskienės ir Mildos Vainienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Mindaugui Paukštei, atsakovės atstovams Kaziui Ramučiui Gelombickui ir Stasiui Mateliui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Jolantai Raudonytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. Š. skundą atsakovei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja L. Š. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į teismą, prašydama: panaikinti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2012-03-19 sprendimą Nr. SS-819; panaikinti Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Komisija) 2012-05-17 sprendimą Nr. S-152 bei įpareigoti Tarnybą įvertinti pareiškėjos darbingumo lygį iš naujo.

4Pagrįsdama savo reikalavimus pareiškėja paaiškino, kad sprendžiant darbingumo lygį, nebuvo atsižvelgta į visas pareiškėjos ligas, t. y. į diagnozę I67.8, M06.4 ir M81 (167.8 – Kitos patikslintos cerebrovaskulines (smegenų kraujagyslių) ligos, M06.4 – uždegiminė poliartropija, M81 – osteoporozė be patologinio lūžio). Pažymėjo, kad, vadovaujantis Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašu (toliau – ir Kriterijų aprašas) bei Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašu (toliau – ir Tvarkos aprašas), asmens darbingumo lygis nustatomas vertinant medicininius (asmens bazinį darbingumą), funkcinius bei profesinius ir kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens darbingumui ir įsidarbinimo galimybėms.

5L. Š. nurodė, kad jos sveikatos būklė vis prastėja po 2007 metais patirtos traumos (dešinio šlaunikaulio kaklo lūžis), vystosi potrauminė artrozė, tuo pažeisdama sąnario kremzlę bei apkrautus sąnarius. Pabrėžė, kad VšĮ Centro poliklinikos Lukiškių filialo pateiktoje informacijoje buvo nurodyta, kad pareiškėją seniai vargina skausmai krūtinėje, juosmens srityje, svaigsta galva, skauda sąnarius, sunkiai vaikšto lazdelės pagalba, negali apsiversti lovoje, skausmingi ir riboti kelių sąnarių judesiai, 2008 metais diagnozuota osteoporozė su lūžiu, 2010 metais diagnozuota poliartropija.

6Atkreipė dėmesį į tai, kad Komisija sprendime konstatavo, jog vėlesniais metais pareiškėjos sveikatos būklė prastėjo, visos nurodytos ligos yra progresuojančios, dėl kelių sąnarių skausmų pareiškėja juda itin ribotai, tačiau, priimdama sprendimą, Komisija neatsižvelgė į tai. Vertinant būklę, nebuvo atsižvelgta ir į tai, kad nuolatos svaigsta galva dėl nustatytos lėtinės galvos smegenų išeminės ligos su vestibuliniu sindromu, todėl, pareiškėjos teigimu, Komisija pažeidė Tvarkos aprašo kriterijus. Pabrėžė, kad nesutinka su Komisijos išvada, jog gydantis gydytojas nustatęs diagnozes neskyrė gydymo ir tvirtino, kad kreipiantis dėl darbingumo lygio nustatymo turi būti atsižvelgiama į visas aplinkybes, jas atidžiai išanalizavus, išnagrinėjus bei laikantis teisės aktų reikalavimų. Pažymėjo, kad gydytojų buvo ne kartą konstatuota, jog nustatytos diagnozės yra I67.8, M06.4 ir M8, tačiau tvirtino, kad Komisija net nesidomėjo, ar gydymas buvo paskirtas ir nepagrįstai jų nevertino.

7Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė L. Š. skundą tenkinti.

8Atsakovė Tarnyba atsiliepime į pareiškėjos L. Š. skundą su pareiškėjos L. Š. skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, nurodydama, kad nesutinka su pareiškėjos argumentu, jog darbingumo lygio vertinimo metu Tarnyba neatsižvelgė į visas darbingumo lygį įtakojančias ligas bei kitas aplinkybes. Atsakovė pažymėjo, kad darbingumo lygio vertinimo tvarka yra giežtai reglamentuota Kriterijų aprašu bei Tvarkos aprašu.

9Pabrėžė, kad Tvarkos aprašo 8 punkte nustatyta, jog darbingumo lygio vertinimas atliekamas remiantis pateiktais, asmens sveikatos būklę patvirtinančiais, medicininiais duomenimis. Atkreipė dėmesį į tai, kad už pateiktų medicininių dokumentų teisingumą atsako asmenį gydantis gydytojas, kad darbingumo lygio vertinimo procedūra susideda iš dviejų stadijų. Pirmoji – atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę bei visas darbingumą įtakojančias ligas ar traumas ir su tuo susijusius funkcinius sutrikimus nustatomas bazinis darbingumo lygis. Antroji – vertinami asmens profesiniai ir kiti kriterijai, turintys įtakos asmens darbingumui ir jo įsidarbinimo galimybėms (išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, darbo patirtis, amžius, fizinės, darbinės ir informacinės aplinkos pritaikymas ir kt.). Akcentavo, kad būtent tokiu būdu bazinis darbingumo lygis dauginamas iš įtakos koeficiento 1,3 (kai nustatoma daugiausia palankių darbui aplinkybių), iš 1 (kai nustatoma daugiausia vidutinio palankumo darbui aplinkybių) arba iš 0,7 (kai nustatoma dauguma nepalankių darbui aplinkybių).

10Atsakovė pažymėjo, kad darbingumo lygio vertinimas atliekamas remiantis objektyviais duomenimis, t. y. sveikatos priežiūros įstaigų išduotu siuntimu į Tarnybą, išrašais iš medicininių dokumentų, medicininių tyrimų išvadomis, specialistų konsultacijų išvadomis bei paties asmens pateikiama informacija. Visa asmens bendra savijauta vertinama kompleksiškai. Tvirtino, kad pareiškėjos darbingumo lygio vertinimas buvo atliktas objektyviai ir visapusiškai, išnagrinėjus visus dokumentus, posėdžio metu gautus duomenis bei vadovaujantis darbingumo lygio vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais.

11Tarnyba nurodė, kad dėl pareiškėjai diagnozuotų jungiamojo audinio funkcinių sutrikimų – TLK – 10 kodai: T93.1; M16.5; M17; G54.4; G54.3 buvo taikytas Kriterijų aprašo I priedo XIII dalies 75.2 punktas, kuris taikomas esant kelio, klubo, stuburo ir kitų sąnarių artrozei, ne mažiau kaip dviejų sąnarių (II funkcinė nepakankamumo klasė, I – III rentgenologinė stadija). Tai įvertinus, buvo nustatytas 50 procentų bazinis darbingumo lygis (galima procentinė vertė taikant šį punktą yra nuo 70 – 50 procentų). Mažiausia galima procentinė bazinio darbingumo lygio vertė nustatyta, atsižvelgiant į po 2007 metų patirtos traumos asmeniui išliekančius sveikatos funkcinius sutrikimus, kurie patvirtinti specialistų konsultacijų išvadomis. Pažymėjo, kad atsižvelgiant į nustatytą bazinį darbingumą, turimą išsilavinimą, galimybę panaudoti turimą profesinį išsilavinimą, amžių, bei tai, kad dėl diagnozuotų sveikatos funkcinių sutrikimų asmeniui būtinas darbinės aplinkos pritaikymas, darbui vidutiniškai palankių aplinkybių nustatyta dauguma, todėl 50 procentų bazinis darbingumo lygis daugintas iš įtakos koeficiento 1 (Kriterijų aprašo 18 punktas) ir nustatytas 50 procentų darbingumo lygis.

12Dėl pareiškėjos argumento, kad nebuvo vertintos siuntime nurodytos gretutinės diagnozės pagal TLK – 10 kodus: I67.8; M06.4; M18, pažymėjo, kad siuntime nurodyta diagnozė I67.8, tačiau nei siuntime, nei neurologo konsultacijoje nėra nurodyti šio susirgimo sukelti funkciniai sutrikimai. Pabrėžė, kad Tarnyba vertina ne atskiras diagnozuotas ligas, o jų sukeltus sveikatos funkcinius sutrikimus. Dėl diagnozių M06.4 ir M81 specifinis gydymas taip pat nebuvo taikytas, todėl Tarnyba nustatė, jog šios minėtos diagnozės neatitinka Kriterijų aprašo I priedo.

13Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Tarnybos atstovai palaikė atsiliepime į pareiškėjos L. Š. skundą nurodytus argumentus ir prašė pareiškėjos skundo netenkinti.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ir Ministerija) atsiliepime į pareiškėjos L. Š. skundą nurodė, jog Ministerija, vadovaujantis galiojančiais teisės aktų nuostatais, nėra kompetentinga spręsti klausimus ar ginčus dėl asmens darbingumo lygio nustatymo pagrįstumo, todėl negali vertinti, ar pareiškėjos skundas yra pagrįstas, ar ne.

15Teisminio nagrinėjimo metu Ministerijos atstovė patvirtino atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus ir prašė teismo nuožiūra išspręsti pareiškėjos skundo pagrįstumą.

16Ginčas byloje kilo dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų kontrolės skyriaus 2012-03-19 sprendimo Nr. SS-819 ir Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012-05-17 sprendimo Nr. S-152 teisėtumo ir pagrįstumo.

17Byloje nustatyta, kad 2012-01-26 pareiškėjai išduotas siuntimas į Tarnybą Nr. 39 darbingumo lygiui nustatyti (b. l. 68-71). Siuntime nurodoma pagrindinė diagnozė – padariniai po dešinio šlaunikaulio kaklo lūžimo ir osteosintezės; trauminė kairio klubo sąnario artrozė, II stadija, FN II-III laipsnio (TLK-10-AM kodai T93.1, M16.5, funkcijų sutrikimas – vidutinis). Siuntime nurodytos gretutinės diagnozės pagal TLK-10-AM kodus G54.4; G54.3; I67.8, M17; M81; M06.4, funkcijų sutrikimas – vidutinis.

18L. Š. 2012-01-27 Tarnybai pateikė prašymą dėl darbingumo lygio nustatymo (b. l. 73). Tarnybos Vilniaus I teritorinis skyrius 2012-02-02 surašė darbingumo lygio vertinimo aktą Nr. DL-468 (b. l. 62-67), kuriame pareiškėjos darbingumo lygį įvertino 50 procentų.

19L. Š., nesutikdama su nustatytu darbingumo lygiu, 2012-02-29 pateikė skundą dėl sprendimo peržiūrėjimo (b. l. 60). 2012-03-19 pareiškėjai atliktas pakartotinis darbingumo lygio vertinimas ir surašytas aktas Nr. DL-757 (b. l. 53-58), kuriame darbingumas taip pat įvertintas 50 procentų. Tarnybos Sprendimų kontrolės skyrius 2012-03-19 sprendimu Nr. SS-819 (b. l. 50-52) paliko galioti Tarnybos Vilniaus I teritorinio skyriaus 2012-02-02 darbingumo lygio vertinimo aktu Nr. DL-468 priimtą sprendimą nepakeistą.

20L. Š. kreipėsi į Komisiją, kuri, 2012-05-17 išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, sprendimu Nr. S-152 (b. l. 41-48) pareiškėjos L. Š. skundą atmetė ir paliko Tarnybos Sprendimų kontrolės skyriaus 2012-03-19 darbingumo lygio vertinimo aktu Nr. DL-757 priimtą sprendimą Nr. SS-819 nepakeistą (Teismas pažymi, kad Komisija ginčijamo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodo, kad palieka nepakeistu Tarnybos Sprendimų kontrolės skyriaus sprendimą Nr. SS-757. Teismas šį Komisijos nurodytą sprendimo numerį laiko rašymo apsirikimu ir vertina, kad Komisija paliko galioti Tarnybos Sprendimų skyriaus sprendimą Nr. SS-819).

21Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (toliau – ir Įstatymas) bei jo pagrindu priimtas socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-03-21 įsakymas Nr. A1-78/V-179, kuriuo patvirtinti Kriterijų bei Tvarkos aprašai ir šių dokumentų priedai.

22Pagal Įstatymo 2 str. 3 dalį, darbingumo lygis – tai asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompetenciją ar įgyti naują profesinę kompetenciją arba atlikti mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus. Pagal minėto straipsnio 6 dalį, neįgalumas – tai dėl asmens kūno sandaros funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas. Neįgalumo lygis – kompleksiškai įvertinus nustatytas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastas (Įstatymo 2 str. 7 dalis).

23Pažymėtina, kad nagrinėdamas ginčą dėl darbingumo lygio nustatymo, teismas sprendžia tik teisės klausimus. Teismui nesuteikta kompetencija spręsti medicininius ir darbingumo lygio nustatymo (klasifikavimo) klausimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2012-04-30 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-328/2012). Tarnyba yra viešojo administravimo subjektas, todėl ji privalo vadovautis bendraisiais viešosios teisės principais, įtvirtintais Viešojo administravimo įstatyme. Tarnybos sprendimas turi būti motyvuotas, atitikti objektyvumo ir teisėtumo reikalavimus. Ypač pabrėžtina tai, kad Tarnybai ir Komisijai suteikta kompetencija spręsti klausimus, reikalaujančius specialių (medicininių) žinių, grindžiamus medicininiais tyrimais ir dokumentų duomenimis, asmeniui, kurio darbingumo lygis nustatinėjamas, neturint atitinkamų žinių ne visada yra aiškūs ir suprantami. Tik žinodamas priimto sprendimo faktinius ir teisinius motyvus, pareiškėjas gali realizuoti teisę skųsti priimtą sprendimą, o institucija, nagrinėjanti skundą ikiteismine tvarka, bei teismas – spręsti dėl priimto sprendimo pagrįstumo (LVAT 2010-11-29 sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-2122/2010, 2010-12-02 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1456/2010, 2012-04-30 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-328/2012).

24Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad, nagrinėjamu atveju, vadovaujantis Kriterijų apraše ir Tvarkos apraše nustatytu teisiniu reguliavimu, reikalinga patikrinti, ar skundžiamu administraciniu aktu įformintas pareiškėjos darbingumo lygio vertinimas (Tarnybos 2012-03-19 sprendimas) bei ginčo ikiteisminėje institucijoje nagrinėjimas buvo atlikti ir sprendimai priimti laikantis pagrindinių procedūrų ir taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimų pagrįstumą, ar buvo atsižvelgta į pareiškėjos prašymuose ir skunduose nurodytas aplinkybes, ar sprendimai priimti pagal kompetenciją, ar savo turiniu neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 89 str. 1 dalis).

25Pagal Tvarkos aprašo 2 punktą, darbingumo lygį nustato Tarnyba. Pagal Tvarkos aprašo 41 punktą, jeigu asmuo nesutinka su Tarnybos direktoriaus sprendimu dėl pakartotinio darbingumo lygio vertinimo, šis sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, nurodytų 17 punkte, įteikimo ar išsiuntimo asmeniui dienos gali būti skundžiamas Komisijai, kuri ginčus dėl Tarnybos priimtų sprendimų nagrinėja ir sprendimus priima socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Komisijos sprendimas dėl darbingumo lygio gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka (Tvarkos aprašo 42 punktas).

26Vadovaujantis ginčo teisinių santykių reguliavimu, asmens darbingumo lygis yra nustatomas vertinant Kriterijų aprašo 3 punkte nurodytus trejopo pobūdžio kriterijus: medicininius, t. y. asmens bazinį darbingumą (1 priedas); funkcinius kriterijus (2 priedas) bei profesinius ir kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens darbingumui bei jo įsidarbinimo galimybėms (2 priedas). Priimant sprendimą dėl darbingumo lygio, pirmiausia pagal Kriterijų aprašą yra vertinami medicininiai kriterijai, t. y. bazinis darbingumas, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę bei į visas jo darbingumą įtakojančias ligas ar traumas ir su tuo susijusius funkcinius sutrikimus (Kriterijų aprašo 4-6 punktai). Kriterijų aprašo 1 priede pateiktas sąrašas ligų, suklasifikuotų pagal atitinkamas žmogaus organizmo funkcijų sistemas į XV dalių, prie kiekvienos ligos nurodant bazinio darbingumo vertę procentais tam tikruose intervaluose. Funkciniai kriterijai vertinami, atsižvelgiant į asmens funkcijų sutrikimus, pagal tai, kiek valandų asmuo gali dirbti per dieną ar dienų per savaitę (Kriterijų aprašo 11 punktas). Profesiniams ir kitiems kriterijams, turintiems įtakos asmens darbingumui bei jo įsidarbinimo galimybėms, priskiriama: išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, darbo patirtis ir darbiniai įgūdžiai, kuriuos asmuo gali panaudoti darbo vietoje, amžius (Kriterijų aprašo 12 punktas). Kriterijų aprašo 2 priede yra pateikta funkcinių, profesinių ir kitų kriterijų, turinčių įtakos asmens darbingumui bei jo įsidarbinimo galimybėms, palankumo skalė (nepalankios, vidutinio palankumo, palankios aplinkybės). Atsižvelgiant į tai, kurių aplinkybių yra dauguma, bazinio darbingumo procentai dauginami iš konkretaus koeficiento (Kriterijų aprašo 17-19 p.) ir nustatomas netekto darbingumo procentas.

27Nagrinėjamu atveju L. Š. nustatytas 50 procentų bazinis darbingumas, diagnozuotų jungiamojo audinio funkcinių sutrikimų (TLK – 10 kodas: T93.1; M16.5; M17; G54.4; G54.3) įvertinus 50 procentų pagal Kriterijų aprašo 1 priedo XIII dalies 75.2. punktą, kuris taikomas esant kelio, klubo, stuburo ir kitų sąnarių artrozei, ne mažiau kaip dviejų sąnarių (II funkcinio nepakankamumo klasė, I – III rentgenologinė stadija) (galima procentinė vertė 70 – 50 procentų). Pareiškėjai nustatyta mažiausia galima procentinė bazinio darbingumo lygio vertė.

28Kriterijų aprašo 18 punkte nustatyta, kad tuo atveju, kai, vertinant asmens darbingumo lygį, vidutinio palankumo darbui aplinkybių yra dauguma ir asmeniui nustatomos vidutiniškai palankios darbui aplinkybės, jo bazinio darbingumo procentai dauginami iš koeficiento 1. Pareiškėjai nustatytos vidutinio palankumo ir nepalankių darbui aplinkybių santykis 4:3, todėl, vadovaujantis Kriterijų aprašo 18 punktu, pareiškėjos bazinio darbingumo procentai (50) buvo padauginti iš koeficiento 1 ir nustatytas 50 procentų darbingumo lygis.

29Iš pareiškėjos skundo matyti, kad ji neginčija šių diagnozuotų ir įvertintų medicininių kriterijų pagrįstumo, tačiau nesutinka su Tarnybos pozicija, jog diagnozuotos ligos I67.8; M06.4 ir M81 pagrįstai nebuvo vertinamos.

30Įstatymo 20 str. 6 dalyje nustatyta, kad darbingumo lygis nustatomas remiantis asmenį gydančių gydytojų, profesinės reabilitacijos ir kitų specialistų pateiktais dokumentais.

31Tvarkos aprašo 8 punkte nustatyta, kad gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad taikant gydymą ir (ar) reabilitacijos priemones išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, pateikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinei komisijai šiuos dokumentus: asmens prašymą dėl siuntimo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti (8.1 punktas); užpildytą siuntimą į Tarnybą (8.2 punktas); medicininių tyrimų išrašus (instrumentinių, laboratorinių), patvirtinančius ligos sunkumą ir diagnozę, prireikus išrašus iš Gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a), Asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) (8.3 punktas).

32Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai L. Š. yra nustatytos gretutinės diagnozės pagal TLK-10-AM kodus G54.4; G54.3; I67.8, M17; M81; M06.4, funkcijų sutrikimas – vidutinis (b. l. 70). Iš nustatytų gretutinių ligų I67.8; M06.4 bei M81 nebuvo vertintos. Kaip matyti iš išduoto siuntimo Nr. 39 darbingumo lygiui nustatyti, liga I67.8 yra tik diagnozuota, tačiau jokie klinikiniai duomenys nėra pateikti, taip ir M06.4 bei M81 pateikta tik diagnozė, tačiau gydytojas nenurodė jokių funkcinių sutrikimų, kurie įtakotų asmens darbingumo lygį bei jų neaprašė konsultacijoje.

33Teismas daro išvadą, kad Tarnybos argumentas, jog vien tik diagnozuoti ligos nepakanka, o privalu pateikti diagnozuotos ligos sukeltus funkcinius sutrikimus, yra teisėtas ir pagrįstas. Kaip matyti, siuntime į Tarnybą nenurodomi diagnozuotų susirgimų sukelti funkciniai sutrikimai (I67.8), specifinis gydymas netaikytas (M06.4 ir M81), sąnarių siuntimas nėra pateiktas, 2012-01-11 densitometrijos duomenimis, T-Score – 2,9 (norma), atlikto kraujo tyrimo rezultatai – cereaktyvinis baltymas, reumatoidiniai faktoriai nepadidėję, todėl Tarnyba pagrįstai nustatė, jog šios diagnozės neatitinka Kriterijų aprašo 1 priedo, todėl jų ir nevertino.

34Pagal bendrąją įrodinėjimo taisyklę, kiekviena ginčo šalis turi pagrįsti aplinkybes, kuriomis remiasi, kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (pvz., LVAT 2007-03-02 nutartis administracinėje byloje Nr. A14-225/2007, 2011-03-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A575-662/2011). Taigi, pareiškėjai nesutinkant su tuo, kad Tarnyba nepagrįstai nevertino diagnozuotų ligų (I67.8; M06.4; bei M81) pagal Kriterijų apraše apibrėžtus funkcinius, profesinius ir kitus kriterijus, pagal kuriuos nustatomas darbingumo lygis, L. Š. turėjo pareikti aiškius ir objektyvius tai paneigiančius įrodymus, tačiau pareiškėja skunde dėsto tik abstrakčias abejones dėl atlikto vertinimo.

35Teismas daro išvadą, kad ginčijami Tarnybos 2012-03-19 sprendimas Nr. SS-819 ir Komisijos 2012-05-17 sprendimas Nr. S-152 yra teisėti ir pagrįsti, jų naikinti nėra nei teisinio nei faktinio pagrindo, todėl pareiškėjos L. Š. skundas atmestinas.

36Pareiškėja L. Š. prašė teismo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pagal ABTĮ 44 str. 1 dalį, teisę iš kitos šalies gauti savo išlaidų atlyginimą turi proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Pareiškėjos skundo reikalavimai atmestini, todėl prašymas priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas netenkintinas.

37Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 85–87 straipsniais, 88 str. 1 punktu, 127 ir 129 straipsniais,

Nutarė

38Pareiškėjos L. Š. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

39Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja L. Š. (toliau – ir pareiškėja) su skundu... 4. Pagrįsdama savo reikalavimus pareiškėja paaiškino, kad sprendžiant... 5. L. Š. nurodė, kad jos sveikatos būklė vis prastėja po... 6. Atkreipė dėmesį į tai, kad Komisija sprendime konstatavo, jog vėlesniais... 7. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus... 8. Atsakovė Tarnyba atsiliepime į pareiškėjos L. Š.... 9. Pabrėžė, kad Tvarkos aprašo 8 punkte nustatyta, jog darbingumo lygio... 10. Atsakovė pažymėjo, kad darbingumo lygio vertinimas atliekamas remiantis... 11. Tarnyba nurodė, kad dėl pareiškėjai diagnozuotų jungiamojo audinio... 12. Dėl pareiškėjos argumento, kad nebuvo vertintos siuntime nurodytos... 13. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Tarnybos atstovai palaikė atsiliepime... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir... 15. Teisminio nagrinėjimo metu Ministerijos atstovė patvirtino atsiliepime į... 16. Ginčas byloje kilo dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie... 17. Byloje nustatyta, kad 2012-01-26 pareiškėjai išduotas siuntimas į Tarnybą... 18. L. Š. 2012-01-27 Tarnybai pateikė prašymą dėl... 19. L. Š., nesutikdama su nustatytu darbingumo lygiu,... 20. L. Š. kreipėsi į Komisiją, kuri, 2012-05-17... 21. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos neįgaliųjų... 22. Pagal Įstatymo 2 str. 3 dalį, darbingumo lygis – tai asmens pajėgumas... 23. Pažymėtina, kad nagrinėdamas ginčą dėl darbingumo lygio nustatymo,... 24. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad,... 25. Pagal Tvarkos aprašo 2 punktą, darbingumo lygį nustato Tarnyba. Pagal... 26. Vadovaujantis ginčo teisinių santykių reguliavimu, asmens... 27. Nagrinėjamu atveju L. Š. nustatytas 50 procentų bazinis... 28. Kriterijų aprašo 18 punkte nustatyta, kad tuo atveju, kai, vertinant asmens... 29. Iš pareiškėjos skundo matyti, kad ji neginčija šių diagnozuotų ir... 30. Įstatymo 20 str. 6 dalyje nustatyta, kad darbingumo lygis nustatomas remiantis... 31. Tvarkos aprašo 8 punkte nustatyta, kad gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę... 32. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai 33. Teismas daro išvadą, kad Tarnybos argumentas, jog vien tik diagnozuoti ligos... 34. Pagal bendrąją įrodinėjimo taisyklę, kiekviena ginčo šalis turi... 35. Teismas daro išvadą, kad ginčijami Tarnybos 2012-03-19 sprendimas Nr. SS-819... 36. Pareiškėja L. Š. prašė teismo priteisti patirtas... 37. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 85–87 straipsniais, 88 str. 1 punktu, 127 ir... 38. Pareiškėjos L. Š. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 39. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...