Byla 2-547-357/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė sekretoriaujant Romutei Lengvenienei dalyvaujant atsakovui S. B. trečiojo asmens E. V. Butkienės įmonės bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui I. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį atsakovui S. B. ir tretiesiems asmenims E. V. Butkienės įmonei dėl skolos ir palūkanų priteisimo

2Teismas, išnagrinėję bylą,

Nustatė

3Ieškovas AB DnB NORD bankas ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovo S. B. ir V. B. trečiojo asmens E. V. B. įmonės 50'710,69 EUR skolą, 8,63 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4V. B. atžvilgiu kreditorinis reikalavimas Šiaulių apygardos teismo 2011 m.kovo 4 d. nutartimi perduotas nagrinėti į E. V. B. įmonės bankroto bylą

5Atsakovas S. B. iš dalies sutinka su ieškinio reikalavimu ir nurodo, kad ieškovo skola pirmiausia turi būti padengta iš parduoto įkeisto turto.

6Trečiojo asmens atstovė su ieškinio reikalavimu visiškai sutinka ir nurodo, kad ieškovo reikalavimas užtikrintas įkeistu turtu, tačiau turtas neparduotas ir skola nepadengta.

7Ieškinys atsakovo S. B. atžvilgiu tenkintinas.

8Bylos dokumentais nustatyta, kad tarp AB DnB NORD banko ir kredito gavėjo E. V. Butkienės įmonės buvo sudaryta 2006-12-08 Kredito linijos sutartis Nr. ( - ).Kredito linijos sutarties sąlygos buvo keičiamos 2007-02-12 Susitarimu Nr. ( - ), 2008-12-11 Susitarimu Nr. ( - ), 2010-02-12 Susitarimu Nr. ( - ), kurios pagrindu kredito gavėjui suteiktas 52'224,00 EUR kredito linijos limitas su kintama palūkanų norma, nustatant galutinį kredito linijos limito galiojimo ir grąžinimo terminą - 2010-12-05. Už laiku nesumokėtas Bankui palūkanas, papildomas palūkanas, įsipareigojimo mokestį, E. V. Butkienės įmonė įsipareigojo Bankui mokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (Kredito linijos sutarties su vėlesniais pakeitimais ir papildymais bendrosios dalies 33 p.).Prievolių pagal Kredito linijos sutartį su vėlesniais pakeitimais ir papildymais įvykdymo užtikrinimui buvo sudaryta 2006-12-08 Laidavimo sutartis Nr. ( - ) ir 2010-02-12 Laidavimo sutartis Nr. ( - ) tarp Banko ir laiduotojų V. B. ir S. B., kuriomis laiduotojai įsipareigojo atsakyti solidariai visu savo turtu, jeigu kredito gavėjas E. V. Butkienės įmonė neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai prievoles Bankui (Laidavimo sutarčių 1.1, 2.1.1 p.). Tarp Banko ir E. V. Butkienės įmonės susiklostė kreditavimo teisiniai santykiai (CK 6.881 str.) ir skolininkas privalo atlikti kitos šalies - kreditoriaus naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (CK 6.1 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais ( CK 6.38 str. 1 d.).

9Šiaulių apygardos teismo 2010-10-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1316-357/2010, kuri įsiteisėjo 2010-10-19, E. B. įmonei buvo iškelta bankroto byla. Nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę (įmonių bankroto įstatymo 16 str.). Teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dieną E. V. Butkienės įmonės prievolės Bankui nebuvo tinkamai įvykdytos, likusi negrąžinta skola Bankui pagal Kredito linijos sutartį su vėlesniais pakeitimais ir papildymais sudarė 50'224,00 EUR negrąžinto kredito, 478,50 EUR nesumokėtų palūkanų, 8,19 EUR delspinigių. Iš viso - 50'710,69 EUR (ekvivalentas 175'093,87 Lt).

10Šiaulių apygardos teismo 2010-12-17 nutartimi ieškovas AB DnB NORD bankas įtrauktas į kreditorių sąrašą su 1175093.87 Lt kreditoriniu reikalavimu.

11Pagal CK 6.81 str. nuostatas ir Laidavimo sutarčių 1.1 p., 2.1.1 p., E. V. Butkienės įmonė ir laiduotojas S. B. pagal Kredito linijos sutartį su vėlesniais pakeitimais ir papildymais atsako Bankui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.).

12Kadangi E. V. Butkienės įmonė prievolės neįvykdė ir skolos nepadengė, skola priteistina solidariai iš laiduotojo S. B..

13Pagal CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kredito linijos sutarties su vėlesniais pakeitimais ir papildymais bendrosios dalies 14 p. numatytas palūkanų dydis už pradelstas prievoles. Laiduotojai įsipareigojo atsakyti Bankui ta pačia apimtimi, kaip ir kredito gavėjas, todėl iš atsakovų priteistinos Kredito linijos sutarties su vėlesniais pakeitimais ir papildymais bendrosios dalies 14 p. numatytos 8,63 proc2. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Pažymėtina, kad esant CK 6.81 str. pagrindams galioja nuostata ir laiduotojo solidarioji pareiga atsiranda tik pagrindiniam skolininkui prievolės neįvykdžius bei reikalavimo nepatenkinus iš įkeisto turto. Išieškojimas ir sprendimų vykdymas sprendžiamas vykdymo proceso eigoje ir vykdant išieškojimą iš laiduotojo turto ieškovas (kreditorius) turi veikti laikydamasis teisingumo ir sąžiningumo principų užtikrinant, kad nebūtų įvykdytas dvigubas išieškojimas.

15Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimas iš esmės tenkintinas visiškai, todėl ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos visos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 4.502 Lt žyminis mokestis(b.l.43) ir 3.025.00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (LR CPK 93 str. 1 d.). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje sudaro Lt, šios išlaidos priteistinos valstybei iš atsakovo (LR CPK 88 str. 1 d. 3 d.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

17Ieškinį tenkinti. Priteisti solidariai iš atsakovo S. B.(a. k. ( - ) ieškovui akcinei bendrovei DnB NORD bankas (buveinė – J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, įmonės kodas 112029270) 50'710,69 EUR (ekvivalentas 175.093,87 Lt) skolą, 8,63 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2010-12 -14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti iš atsakovo S. B. 7527.00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui akcinei bendrovei DnB NORD bankas.

19Priteisti iš atsakovo S. B. 46.11 Lt valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėję bylą,... 3. Ieškovas AB DnB NORD bankas ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovo... 4. V. B. atžvilgiu kreditorinis reikalavimas Šiaulių apygardos teismo 2011... 5. Atsakovas S. B. iš dalies sutinka su ieškinio reikalavimu ir nurodo, kad... 6. Trečiojo asmens atstovė su ieškinio reikalavimu visiškai sutinka ir nurodo,... 7. Ieškinys atsakovo S. B. atžvilgiu tenkintinas. ... 8. Bylos dokumentais nustatyta, kad tarp AB DnB NORD banko ir kredito gavėjo... 9. Šiaulių apygardos teismo 2010-10-08 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 10. Šiaulių apygardos teismo 2010-12-17 nutartimi ieškovas AB DnB NORD bankas... 11. Pagal CK 6.81 str. nuostatas ir Laidavimo sutarčių 1.1 p., 2.1.1 p., E. V.... 12. Kadangi E. V. Butkienės įmonė prievolės neįvykdė ir skolos nepadengė,... 13. Pagal CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. skolininkas privalo mokėti įstatymų... 14. Pažymėtina, kad esant CK 6.81 str. pagrindams galioja nuostata ir laiduotojo... 15. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimas iš esmės tenkintinas... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 17. Ieškinį tenkinti. Priteisti solidariai iš atsakovo S. B.(a. k. ( - )... 18. Priteisti iš atsakovo S. B. 7527.00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui... 19. Priteisti iš atsakovo S. B. 46.11 Lt valstybei procesinių dokumentų... 20. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...