Byla e2-156-1003/2016

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo „East China Automobile Association LTD“ patikslintą ieškinį atsakovei ECAA Europe UAB, tretiesiems asmenims J. D., UAB „Vaivorykštė“, dėl neeilinio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo pripažinimo neteisėtu bei šio susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, įpareigojimo pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą,

Nustatė

2Ieškovas pareikštu patikslintu ieškiniu prašė pripažinti atsakovo ECAA Europe UAB 2015 m. rugpjūčio 7 d. pakartotinį neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą sušauktą neteisėtai; pripažinti atsakovo ECAA Europe UAB 2015 m. rugpjūčio 7 d. pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus visus sprendimus Nr. 2 (dėl įstatinio kapitalo padidinimo), Nr. 3 (dėl bendrovės įstatų keitimo, naujos redakcijos tvirtinimo), Nr. 4 (dėl bendrovės valdybos nario rinkimo), Nr. 5 (dėl bendrovės veiklos aptarimo, strateginių sprendimų priėmimo), Nr. 6 (dėl galimybės bendrovei atsiskaityti su savo kreditoriais prekėmis ar kitu bendrovės turtu ) negaliojančiais ab initio; įpareigoti atsakovą ECAA Europe UAB pateikti 2015 m. liepos 10 d. atsakovo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo originalą.

32016 m. birželio 7 d. šalys susitarė bylą baigti taikos sutartimi, kurią patvirtinimui 2016-06-07 pateikė Šiaulių apylinkės teismui. Prašyme nurodyta, kad taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės šalims yra žinomos. Ieškovas prašo grąžinti 75 proc. byloje sumokėto žyminio mokesčio.

4Prašymas tenkintinas.

5CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys bylą gali baigti taikos sutartimi. Rašytinis šalių taikos sutarties tekstas yra pridedamas prie bylos. Teismas priima nutartį patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, o civilinę bylą nutraukia. Šalims turi būti žinomos bylos nutraukimo pasekmės. Teismas atsisako tvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį, jei ji prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Atsižvelgiant į šias procesines teisės normas ir į tai, kad ieškovas ir atsakovė teismui pateikė tinkamo turinio taikos sutartį, nurodė, kad bylos nutraukimo pasekmės šalims yra žinomos, teismas vertina, kad pateikta šalių taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, todėl šalių pateikta taikos sutartis yra tvirtintina, o civilinė byla nutrauktina (CPK 140 str., 293 str. 5 p.).

6Pareikšdamas ieškinį, ieškovas 2015-08-23 mokėjimo nurodymu Nr. 689924 ( - ), sumokėjo 31 Eur žyminį mokestį (120 b. l.). Bylą užbaigus šalių sudaryta taikos sutartimi, Valstybinė mokesčių inspekcija įpareigotina grąžinti ieškovui „East China Automobile Association LTD“ 75 proc., t. y. 23 Eur, jo sumokėto žyminio mokesčio dalį (CPK 87 str. 2 d., 5 d.).

7Šiaulių apylinkės teismas 2015-08-28 nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir sustabdė 2015-08-07 pakartotiniame neeiliniame visuotiniame ECAA Europe UAB, juridinio asmens kodas 302726974, akcininkų susirinkime šių priimtų sprendimų galiojimą bei vykdymą: 1) dėl visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir akcininko, įgalioto pasirašyti akcininkų susirinkimo protokolą, išrinkimo; 2) dėl ECAA Europe UAB įstatinio kapitalo didinimo ir tuo susijusių klausimų išsprendimo; 3) dėl ECAA Europe UAB įstatų keitimo; 4) dėl ECAA Europe UAB valdybos nario rinkimo; 5) dėl ECAA Europe UAB veiklos aptarimo, strateginių sprendimų priėmimo; 6) dėl galimybės ECAA Europe UAB atsiskaityti su savo kreditoriais prekėmis ar kitu bendrovės turtu. Teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukus, laikinosios apsaugos priemonės galioja šios nutarties įsiteisėjimo (CPK 150 str.).

8Teismas, tenkindamas atsakovės prašymą, 2015-09-22 nutartimi įpareigojo ieškovą sumokėti 5744 Eur užstatą į Šiaulių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą, užtikrinant atsakovės ECAA Europe UAB galimas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas įvykdė teismo nurodymą ir 2015-12-28 mokėjimo nurodymu Nr. NC2801468407 pervedė į 5744 Eur dydžio užstatą. Ieškovas prašo grąžinti sumokėtą 7544 Eur dydžio užstatą. Jeigu proceso metu išnyksta priežastis, dėl kurios buvo pareikalauta užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, ieškovo prašymu, išklausęs atsakovės nuomonės, teismas atleidžia ieškovą nuo pareigos užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir grąžina sumokėtą užstatą (CPK 796 str.). Atsižvelgiant į tai, kad byla nutraukiama, o pateiktoje taikos sutartyje atsakovė neprieštarauja, kad ieškovui būtų grąžintas užstatas, ieškovo prašymas tenkintinas, sumokėtas užstatas grąžintinas.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 5 d., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 140 str. 1 d., 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

10Patvirtinti 2016-06-07 „East China Automobile Association LTD“, buveinė 303 Aarti, Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika, adresas korespondencijai: ChuanQiao Lu 350, Šanchajus, Kinija, juridinio asmens kodas 080014, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), ( - ), ECAA Europe, buveinė Vytauto g. 122, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 302726974, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), ( - ), J. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), UAB „Vaivorykštė“, buveinė Vytauto g. 122, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 144050881, sudarytą taikos sutartį šiomis šalių sutartomis sąlygomis:

11Seišelių Respublikos įmonė „East China Automobile Association LTD“, kodas 080014, 303 Aarti Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika, atstovaujama advokato Aldevino Ščiglos (toliau – Ieškovas), ir Lietuvos Respublikos įmonė ECAA Europe UAB, juridinio asmens kodas 302726974, Vytauto g. 122, 76340 Šiauliai, atstovaujama generalinio direktoriaus J. D., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Atsakovė), ir UAB „Vaivorykštė“, juridinio asmens kodas 144050881, Vytauto g. 122, Šiauliai, atstovaujama prezidento A. V., veikiančios pagal bendrovės įstatus, ir J. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai vadinamos „Šalimi“, sudaro šią taikos sutartį (toliau – Sutartis), su tikslu išspręsti tarp šalių kilusį ginčą žemiau nurodytomis sąlygomis:

121. Šalims yra žinoma, kad Šiaulių apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-156-1003/2016 pagal Ieškovo ieškinį Atsakovei dėl neeilinio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo pripažinimo neteisėtu bei dėl šio susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys UAB „Vaivorykštė”, J. D.

132. Atsakovė pareiškia, kad nuo šios Sutarties pasirašymo momento pripažįsta, kad Atsakovės (kodas: 302726974) 2015 m. rugpjūčio 7 d. pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti visi sprendimai Nr. 2 (dėl įstatinio kapitalo padidinimo), Nr. 3 (dėl bendrovės įstatų keitimo, naujos redakcijos tvirtinimo), Nr. 4 (dėl bendrovės valdybos nario rinkimo), Nr. 5 (dėl bendrovės veiklos aptarimo, strateginių sprendimų priėmimo), Nr. 6 (dėl galimybės bendrovei atsiskaityti su savo kreditoriais prekėmis ar kitu bendrovės turtu) negaliojantys ab initio.

143. Ieškovas pareiškia, kad nuo šios Sutarties pasirašymo momento atsisako ieškinio, pareikšto civilinėje byloje Nr. e2-156-1003/2016, nagrinėjamoje Šiaulių apylinkės teisme, ir prašo nutraukti civilinę bylą. Ieškovui yra žinomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės, numatytos CPK 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 3 ir 5 p. Šalys patvirtina, kad sutinka su Ieškovo ieškinio atsisakymu.

154. Ieškovas ir Atsakovė lieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų (bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos), teismo pašto išlaidas atlygina Ieškovas ir Atsakovė lygiomis dalimis.

165. Tretieji asmenys UAB „Vaivorykštė“ ir J. D. sutinka su visomis šios Sutarties sąlygomis ir neprieštarauja, kad ši civilinė byla būtų nutraukta patvirtinus Sutartį, ir tretieji asmenys sutinka, kad patirtos bylinėjimosi išlaidos lieka šalims (bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos).

176. Šalys sutinka ir prašo, kad Šiaulių apylinkės teismas grąžintų Ieškovui (kodas: 080014) pagal Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-8115-1003/2015, sumokėtą 5744,00 Eur užstatą.

187. Kadangi „East China Automobile Association LTD“ yra suteikusi teisę VšĮ Nacionalinis teisės centras (įmonės kodas 302522854) gauti turtą, pinigines lėšas (pridedama), todėl teismo prašoma grąžinti Ieškovo sumokėtą užstatą ir žyminį mokestį, pervedant jį į VšĮ Nacionalinis teisės centras (įmonės kodas 302522854) banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią ( - ) banke.

198. Ši Sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta Sutartis, įsiteisėjimo dienos.

209. Šalys supranta ir žino, kad pagal CK 6.983 ir 6.985 str. nuostatas Sutartimi Šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus, ir kad teismo patvirtinta Sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

2110. Šalys patvirtina, kad šios Sutarties sudarymas atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus bei Šalių interesus ir teisėtus lūkesčius, ši Sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, bei nedaro žalos viešajam interesui.

2211. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 3 (trimis) vienodos teisinės galios originaliais egzemplioriais, iš kurių vieną Šalys pateikia teismui patvirtinti, o kiti du – po vieną tenka kiekvienai Šaliai.

2312. Šalys sudarė šią Sutartį, atitinkančią jų laisvą valią, aukščiau nurodytą dieną, ir tai patvirtino savo parašais.

2413. Šalys, remdamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 dalimi, prašo teismo šią Sutartį tvirtinti rašytinio proceso tvarka. Niekieno neverčiami, veikdami savo vidinių įsitikinimų pagrindu, būdami tinkamai informuoti apie turimas civilines teises ir pareigas, žemiau pasirašydami, kaip visiškai atitinkanti jų valią, Sutarties tekstą tvirtina.

25Prie šios Sutarties yra pridedama atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija.

26Civilinę bylą Nr. e2-156-1003/2016 nutraukti.

27Pavesti Šiaulių apylinkės teismo Buhalterijai grąžinti ieškovei „East China Automobile Association LTD“, buveinė 303 Aarti, Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika, adresas korespondencijai: ChuanQiao Lu 350, Šanchajus, Kinija, juridinio asmens kodas 080014, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), ( - ), 5744 Eur (penkių tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt keturių eurų) užstatą, sumokėtą Šiaulių apylinkės teismui 2015-12-28 mokėjimo nurodymu Nr. NC2801468407. Sumokėtą užstatą grąžinti pervedant nurodytą sumą į VŠĮ Nacionalinės teisės centrui, juridinio asmens kodas 302522854, priklausančią banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią ( - ) banke.

28Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti „East China Automobile Association LTD“, buveinė 303 Aarti, Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika, adresas korespondencijai: ChuanQiao Lu 350, Šanchajus, Kinija, juridinio asmens kodas 080014, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), ( - ), 2015-08-23 mokėjimo dokumentu Nr. 689924 ( - ), sumokėto žyminio mokesčio dalį – 23 Eur (dvidešimt tris eurus).

29Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdytą 2015-08-07 pakartotiniame neeiliniame visuotiniame ECAA Europe UAB, juridinio asmens kodas 302726974, akcininkų susirinkime šių priimtų sprendimų galiojimą bei vykdymą: 1) dėl visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir akcininko, įgalioto pasirašyti akcininkų susirinkimo protokolą, išrinkimo; 2) dėl ECAA Europe UAB įstatinio kapitalo didinimo ir tuo susijusių klausimų išsprendimo; 3) dėl ECAA Europe UAB įstatų keitimo; 4) dėl ECAA Europe UAB valdybos nario rinkimo; 5) dėl ECAA Europe UAB veiklos aptarimo, strateginių sprendimų priėmimo; 6) dėl galimybės ECAA Europe UAB atsiskaityti su savo kreditoriais prekėmis ar kitu bendrovės turtui, taikytas Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-156-1003/2016 (ankstesnis bylos Nr. e2-8115-1003/2015).

30Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas pareikštu patikslintu ieškiniu prašė pripažinti atsakovo ECAA... 3. 2016 m. birželio 7 d. šalys susitarė bylą baigti taikos sutartimi, kurią... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys bylą gali... 6. Pareikšdamas ieškinį, ieškovas 2015-08-23 mokėjimo nurodymu Nr. 689924 ( -... 7. Šiaulių apylinkės teismas 2015-08-28 nutartimi tenkino ieškovo prašymą... 8. Teismas, tenkindamas atsakovės prašymą, 2015-09-22 nutartimi įpareigojo... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 5... 10. Patvirtinti 2016-06-07 „East China Automobile Association LTD“, buveinė... 11. Seišelių Respublikos įmonė „East China Automobile Association LTD“,... 12. 1. Šalims yra žinoma, kad Šiaulių apylinkės teisme yra nagrinėjama... 13. 2. Atsakovė pareiškia, kad nuo šios Sutarties pasirašymo momento... 14. 3. Ieškovas pareiškia, kad nuo šios Sutarties pasirašymo momento atsisako... 15. 4. Ieškovas ir Atsakovė lieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų... 16. 5. Tretieji asmenys UAB „Vaivorykštė“ ir J. D. sutinka su visomis šios... 17. 6. Šalys sutinka ir prašo, kad Šiaulių apylinkės teismas grąžintų... 18. 7. Kadangi „East China Automobile Association LTD“ yra suteikusi teisę... 19. 8. Ši Sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta... 20. 9. Šalys supranta ir žino, kad pagal CK 6.983 ir 6.985 str. nuostatas... 21. 10. Šalys patvirtina, kad šios Sutarties sudarymas atitinka teisingumo,... 22. 11. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 3 (trimis) vienodos teisinės galios... 23. 12. Šalys sudarė šią Sutartį, atitinkančią jų laisvą valią,... 24. 13. Šalys, remdamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3... 25. Prie šios Sutarties yra pridedama atstovavimą patvirtinančio dokumento... 26. Civilinę bylą Nr. e2-156-1003/2016 nutraukti.... 27. Pavesti Šiaulių apylinkės teismo Buhalterijai grąžinti ieškovei „East... 28. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti „East China... 29. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones –... 30. Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama...