Byla e2S-1945-413/2016

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Swedish transport technics“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-15-717/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Swedish transport technics“ ieškinį atsakovams akcinei bendrovei „Kauno energija“, uždarajai akcinei bendrovei „Art deco“ ir trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Filtrita“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, nuosavybės teisės pripažinimo ir daikto išreikalavimo iš neteisėto valdymo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
  1. Kauno apylinkės teisme 2014 m. liepos 12 d. iškelta civilinė byla Nr. e2-15-717/2016 pagal ieškovės UAB „Swedish transports technics“ ieškinį atsakovams UAB „Art deco“, AB „Kauno energija“, trečiajam asmeniui UAB „Filtrita“, kuriuo ieškovė prašė: 1) pripažinti negaliojančiu atsakovų AB „Kauno energija“ ir UAB „Art deco“ 2013 m. lapkričio 18 d. sudarytą Šilumos punkto perdavimo sandorio dalį dėl 51/100 dalies šilumos punkto nuosavybės teisės dalies perdavimo atsakovei UAB „Art deco“; 2) pripažinti ieškovei UAB „Swedish transports technics“ 51/100 dalį šilumos punkto nuosavybės dalį, o atsakovei UAB „Art deco“ nuosavybės teise paliekant 49/100 dalis šilumos punkto.
  2. 2016 m. birželio 29 d. teisme gautas ieškovės patikslintas ieškinys, kuriame nauju atsakovu nurodoma (įtraukta) UAB „Terama“ ir kuriuo ieškovė prašo: 1) pripažinti niekiniu ir negaliojančiu atsakovės AB „Kauno energija“ ir atsakovės UAB „Art deco“ 2013 m. lapkričio 18 d. sudarytą Šilumos punkto perdavimo sandorio dalį dėl 51/100 šilumos punkto, aprašyto 2013 m. lapkričio 18 d. šilumos punkto įrenginio perdavimo-priėmimo akte, nuosavybės teisės dalies perdavimo UAB „Art deco“; 2) pripažinti ieškovei UAB „Swedish transport technics“ 51/100 šilumos punkto, aprašyto 2013 m. lapkričio 18 d. šilumos punkto įrenginio perdavimo-priėmimo akte, nuosavybės dalį, o atsakovei UAB „Art deco“ paliekant 49/100 šilumos punkto nuosavybės dalis; 3) šilumos punktą, aprašytą 2013 m. lapkričio 18 d. šilumos punkto įrenginio perdavimo-priėmimo akte, esantį Pramonės pr. 11, Kaunas, pripažinti bendro naudojimo objektu; 4) pripažinti niekiniu ir negaliojančiu atsakovės UAB „Art deco“ ir UAB „Terama“ 2016 m. gegužės 25 d. sudarytą Šilumos punkto perdavimo sandorio dalį dėl 51/100 šilumos punkto, aprašyto 2013 m. lapkričio 18 d. šilumos punkto įrenginio perdavimo-priėmimo akte, nuosavybės teisės dalių perdavimo UAB „Art deco“; 5) išreikalauti 51/100 dalį šilumos punkto, aprašyto 2013 m. lapkričio 18 d. šilumos punkto įrenginio perdavimo-priėmimo akte, iš UAB „Terama“ neteisėto valdymo ieškovės UAB „Swedish transport technics“ naudai.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Kauno apylinkės teismas 2016 m. liepos 4 d. nutartimi atsisakė priimti patikslintą ieškinį. Teismas nurodė, kad pateiktu ieškiniu yra keičiamas ieškinio dalykas ir pagrindas, kas iš esmės reiškia bylos nagrinėjimo ribų praplėtimą. Be to, teismas pažymėjo, kad byloje paskirtas jau septintas teismo posėdis, prieš tai šalims suteikus galimybę ginčą baigti taikiu būdu, pasirengimo bylos nagrinėjimui stadija yra baigta. Remiantis nurodytu, teismas konstatavo, kad priėmus patikslintą ieškinį nepagrįstai bus vilkinamas bylos nagrinėjimas, pažeisti proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principai. Teismas ieškovei išaiškino, kad atsisakymas priimti patikslintą ieškinį neužkerta jai kelio ginti savo pažeistas teises pareiškiant savarankišką ieškinį. Rezoliucinėje nutarties dalyje teismas nurodė, kad ši teismo nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.
 1. Atskirojo skundo teisiniai argumentai
  1. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Swedish transport teechnics“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 4 d. nutartį ir perduoti patikslinto ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
   1. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo konstatuota aplinkybe, kad ieškovė turėjo galimybę anksčiau pareikšti reikalavimus UAB „Terama“. Ieškovė pažymi, kad atsakovė UAB „Art deco“ šilumos punktą (įrenginį) pardavė UAB „Terama“ tik 2016 m. gegužės 25 d., o įrodymus apie šilumos punkto (įrenginio) perleidimo sandorį pateikė tik 2016 m. birželio 15 d. Todėl, apeliantės nuomone, turi būti pripažinta, kad būtinybė patikslinti ieškinį iškilo vėliau, t. y. tik tada, kai paaiškėjo, jog bylos nagrinėjimo metu pasikeitė šilumos punkto savininkas.
   2. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad patikslinto ieškinio priėmimas užvilkins bylos nagrinėjimą. Apeliantė pažymi, kad teismas bylos nagrinėjimą yra atidėjęs ir sekantį posėdį paskyręs 2016 m. rugsėjo 26 d., todėl pripažintina, kad iki sekančio teismo posėdžio datos byloje dalyvaujantiems asmenims yra pakankamai laiko pateikti atsiliepimus, o iškilus poreikiui surinkti ir pateikti papildomus ar naujus įrodymus.
   3. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad teismo atsisakymas priimti patikslintą ieškinį neužkerta kelio ginti galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus teismine tvarka. Nors ieškovė turi procesinę galimybe nauju ieškiniu kitoje byloje pareikšti reikalavimus UAB „Terama“, šie reikalavimai negalėtų būti išspręsti tol, kol šioje byloje nebūtų išspręstas klausimas, ar šilumos punktas (įrenginys) galėjo būti perleistas tik UAB „Art deco“. Todėl, priešingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas, proceso ekonomiškumas ir koncentruotumas būtų pažeistas, jei patikslintas ieškinys byloje nebūtų priimtas.
  2. Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
  1. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį, atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis CPK numatytais atvejais, taip pat tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis). Jeigu teismo priimtu procesiniu sprendimu nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai ir tokio procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka galimybės nenumato konkreti CPK norma, apeliacinis procesas negali prasidėti, o pradėtas procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 5 dalis, 338 straipsnis).
  2. Pažymėtina, kad pradinio ieškinio pakeitimo tvarką detalizuoja CPK 141 straipsnis, kurio 4 dalyje nustatyta, kad teismo nutartis atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo atskiruoju skundu neskundžiama. Tai reiškia, kad tokio pobūdžio neskundžiama teismo nutartis pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatą neužkerta kelio tolesnei bylos (proceso) eigai.
  3. Atkreiptinas dėmesys, kad analogišku ginčo klausimu apeliacinės instancijos teismas jau yra pasisakęs savo 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2S-1761-413/2016.
  4. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nurodęs šios nutarties apskundimo galimybę, netinkamai taikė procesines teisės normas, nes tokio pobūdžio nutartis atskiruoju skundu negali būti skundžiama (CPK 141 straipsnio 4 dalis). Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu paaiškėjus, kad skundžiama nutartis negali būti apeliacijos objektas, yra pagrindas apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovės UAB „Swedish transport technics“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 4 d. nutarties, nutraukti (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis)

6Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

7apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Swedish transport technics“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 4 d. nutarties, nutraukti.

8Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai