Byla 2-1373-647/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, sekretoriaujant V. Liaubienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei N. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas, valdantis sistemą SMScredit.lt, kreipdamasis į teismą, nurodė, kad 2010-12-18 tarp šalių pagal UAB „SMScredit.lt” bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovei 500 Lt. Nurodė, kad atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2011-01-07, tačiau laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos sutartu terminu, tuo pažeisdama sutarties sąlygas. Remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 p. nuo 2011-01-08 atsakovei buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą (LR CK 6.71 str. 2 ir 3 d.). Atsakovė savo prievolės neįvykdė iki šiol. Pagal bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2. punktą už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1% dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai; jų dydis už 180 dienų yra 900 Lt. Tokiu būdu ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 500 Lt skolos, 900 Lt delspinigių, taip pat 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad sutinka, jog būtų priimtas sprendimas už akių, jei atsakovė nepateiks procesinių dokumentų ar neatvyks į teismo posėdį. Ieškovo atstovė į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą jai nedalyvaujant.

3Atsakovei N. M. teismo pranešimas ir ieškinys su priedais bei teismo šaukimas įteikti įstatymo nustatyta – viešo paskelbimo būdu 2012-04-25 (b.l. 22-23). Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, į teismo posėdį atsakovė neatvyko, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, atlikus jų formalų vertinimą nustatyta, kad 2010-12-18 šalys (tuometinis ieškovo pavadinimas - UAB ‚,SMScredit.lt“) sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas suteikė atsakovei 500 Lt dydžio paskolą 30 dienų iki 2012-01-07 (b.l. 4-9). Ieškovas 2010-12-18 pervedė į atsakovės sąskaitą 500 Lt sumą (b.l. 11), t.y. ieškovas tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, tuo tarpu atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, paskolos sutartyje numatytu terminu ieškovui negrąžino, todėl yra pagrindas ieškovo reikalavimą dėl suteiktos paskolos priteisimo tenkinti ir priteisti iš atsakovės N. M. ieškovui 500 Lt negrąžintos paskolos (LR CK 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.260-6.261 str., 6.881 str., 6.886 str.).

6Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 900 Lt delspinigių, nurodydamas, kad 1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną paskaičiavo už 180 uždelstų atsiskaityti kalendorinių dienų nuo uždelsto mokėjimo sumos. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.2 punkte nurodyta, kad minėto dydžio delspinigiai skaičiuojami paskolos gavėjui už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7Pagal CK 6.73 str. 2 d. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra vartotojas. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką net 0,2 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudaro 73 proc. metinių palūkanų, tam tikrais atvejais yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Remdamasis sutartimi ieškovas prašo iš atsakovės priteisti net 1 procento dydžio delspinigius (baudą), skaičiuojamus už kiekvieną pradelstą dieną, o tai sudaro 365 procentus per metus. Dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo minimaliais kreditoriaus nuostoliais, įtvirtintais įstatyme, laikytinos CK 6.210 str. 1 d. nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl konstatuotina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama ir į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ieškovas patyrė prašomo priteisti delspinigių dydžio nuostolių: ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Konstatavus, kad šalių sutartyje nurodytas 1 procento delspinigių, mokėtinų už kiekvieną praleistą sutarties vykdymo dieną, dydis yra aiškiai per didelis, ypač atsižvelgiant į šiuo metu galiojančias LR Vartojimo kredito įstatymo nuostatas, kita vertus, atsižvelgiant į atsakovės sutartinių prievolių pažeidimą, jo trukmę, aplinkybę, kad atsakovės prievolių įvykdymas ieškovui nėra užtikrintas kitomis priemonėmis, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančios sumos – 500 Lt (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

8CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012-03-27 iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

9Patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 50 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 1 d.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

10.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės N. M. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. 301881644) 500 Lt (penkis šimtus litų) negrąžintos paskolos, 500 Lt (penkis šimtus litų) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 50 Lt (penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

14Išaiškinti atsakovei, kad sprendimas už akių negali būti skundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau šalis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Išaiškinti ieškovui, kad sprendimas už akių per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

16Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai