Byla 2-1106-292/2012
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo ir nuolatinio globėjo skyrimo, išlaikymo priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė, sekretoriaujant Aldonai Čepukaitienei, dalyvaujant ieškovės atstovei V. V., atsakovei I. K., trečiajam asmeniui direktoriui Ramučiui Žebuoliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams V.S. ir A.J. bei trečiajam asmeniui Alytaus vaikų globos namams dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo ir nuolatinio globėjo skyrimo, išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė ieškiniu (1-3 b.l.) prašo: neterminuotai apriboti tėvų valdžią V.S. ir A.J. sūnaus L. J., gimusio ( - ), atžvilgiu;

3skirti L. J. nuolatinę globą Alytaus vaikų globos namuose, A. Juozapavičiaus g. 33, Alytuje, šiuos globos namus paskiriant nuolatiniu L. globėju ir šiuose namuose nustatant jo gyvenamąją vietą;

4priteisti iš V. S. ir A.J. išlaikymą sūnui L. J. po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iš kiekvieno iki L. pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, priteistas lėšas uzufrukto teise pavedant tvarkyti Alytaus vaikų globos namams.

5Nurodė, kad atsakovai turi nepilnametį sūnų L. J., gimusį ( - ).

6Alytaus miesto savivaldybės administratoriaus direktoriaus 2007-01-24 įsakymu Nr. DV-53 atsakovė V. S. įrašyta į skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl girtavimo ir sūnaus L. netinkamos priežiūros. Lankantis šeimoje pastebėta, kad abu tėvai girtauja, netinkamai rūpinasi sūnumi. Jie ne kartą bausti administracine tvarka pagal ATPK 181 str. 1 d., abu niekur nedirba. Darbo biržoje registruotas tik A. J., o V. S. darbo biržoje neregistruota ir darbo neieško. Atsakovai gyvena vieno kambario bendrabutyje, kuris nuosavybės teise priklauso V.S.. Yra dideli įsiskolinimai už buto komunalinius patarnavimus, bute išjungta elektra. Namuose buitis skurdi. Viename kambaryje gyvena L. su tėvais ir pilnametis L. brolis A. S. (V. S. sūnus iš pirmosios santuokos). Jis 2011-12-30 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu nuteistas už L. sumušimą. L. dėl brolio smurto buvo apgyvendintas Alytaus vaikų globos namuose. L. nori gyventi globos namuose, nes tėvai pastoviai girtauja, jis bijo brolio A. S.. L. tėvai vengia atlikti pareigą auginti ir auklėti sūnų, nesirūpina juo ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. V. S. ir A. J. nuolat piktnaudžiaudami alkoholiniais gėrimais vaiko akivaizdoje daro žalingą ir neigiamą įtaką sūnaus L. protiniam, fiziniam ir doroviniam vystimuisi, neužtikrina sūnaus saugių gyvenimo sąlygų, todėl L. negali būti grąžintas į šeimą.

7Trečiojo asmens ieškovės pusėje Alytaus vaikų globos namų direktorius nurodė, kad po to, kai brolis A. S. sumušė L., jis buvo apgyvendintas globos namuose. Nuo to laiko tėvai L. aplankė tik kelis kartus. L. yra geras vaikas. Labiausiai L. bijo namuose smurtaujančio brolio A. S., todėl jis negali gyventi savo šeimoje. Tėvai daug ką vaikams pažada, tačiau nieko neištęsi, taip sukurdami vaikams neįgyvendinamas iliuzijas.

8Atsakovai V. S. ir A. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, tačiau jiems žinoma apie teismo posėdžio vietą ir laiką. Byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant (CPK 246 str. ).

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš L. J. gimimo liudijimo ir gimimo akto įrašo (4-6 b.l.) matyti, kad atsakovai A. J. ir V. S. yra L. tėvai.

11L. J. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-883 nustatyta laikinoji globa, kaip likusiam be tėvų globos (14 b.l.).

12Tėvai turi pareigą dorai auklėti, prižiūrėti vaikus, juos išlaikyti, rūpintis jų sveikata, atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Visa tai sudaro tėvų valdžios turinį, numatytą CK 3.55 str. 2 d.

13Iš ieškovės atstovės, trečiojo asmens paaiškinimų, byloje surinktos medžiagos (17-52,82-85,89-91 b.l.), liudytojos R. R. parodymų bei išklausius patį nepilnametį L. J. nustatyta, kad atsakovai visiškai nesirūpina savo sūnumi, jo neprižiūri, neprisideda prie jo materialinio išlaikymo. Atsakovai niekur nedirba, pragyvena tik iš socialinių pašalpų, piktnaudžiauja alkoholiu. Jų gyvenimo būdas netinkamas, kad būtų užtikrintos L. sveikatos, išlaikymo sąlygos ir kad L. būtų paruoštas savarankiškam gyvenimui. Šeimoje gyvena V. S. sūnus iš pirmosios santuokos A. S., kuris 2011-12-30 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu nuteistas už smurto prieš brolį L. naudojimą. Iš bylos medžiagos matyti, kad A. S. smurtauja ir prieš atsakovus, tačiau atsakovai nieko nedaro, kad užkirsti kelią smurtui namuose ir prieš L., taip neužtikrindami saugių jo gyvenimo sąlygų. Priešingai, kartu girtauja. Todėl dėl savo tingumo, aplaidumo ir abejingumo tėvų pareigoms, atsakovai laikytini kalti dėl nesirūpinimo savo sūnumi. Jie nesistengia ir nenori rūpintis savo vaiku, neatvyko į teismo posėdį ir tai taip pat rodo jų požiūrį į tėvų pareigas. Nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, nes V. S. ir A. J. ir toliau nedalyvauja sūnaus auklėjime, neprisideda prie jo materialinio išlaikymo, pirmiausia tenkina tik savo poreikius. Visos šios aplinkybės rodo, kad atsakovai nenori keisti tokios padėties bei savo gyvenimo būdo, įpročių, o taip pat matyti, kad nėra galimybės tikėtis pokyčių ateityje, todėl ieškinys dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo tenkintinas (CK 3.180 str. 2 d.).

14Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, V.S. ir A. J. sustabdomos asmeninės (teisė gyventi su sūnumi, reikalauti jį grąžinti iš kitų asmenų, dalyvauti jo auklėjime, iš dalies bendrauti su juo) ir turtinės (paveldėti sūnaus turtą pagal įstatymą, teisės būti jo išlaikomiems jam suaugus ir kt.) teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Išlieka teisė matytis su sūnumi, išskyrus atvejus, kai tai prieštaraus jo interesams (CK 3.180 str. 3 d.).

15Apribojus tėvų valdžią būtina be tėvų globos likusiam vaikui skirti nuolatinę globą bei nustatyti kur jis gyvens. Kadangi L. J. gyvena Alytaus vaikų globos namuose ir ši įstaiga paskirta laikinąja L. globėja, jam skirtina nuolatinė globa šioje globos įstaigoje ir toliau, o taip pat čia nustatytina jo gyvenamoji vieta ( CK 3.256 str., 3.257 str. 3.263 str. 3.264 str., 3.265 str. 3 p.).

16Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, sudaryti sąlygas jiems visapusiškai ir harmoningai vystytis (CK 3.192 str.). Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus lieka ir apribojus tėvų valdžią. Teismų praktikoje pripažinta, kad vaikų minimaliems poreikiams patenkinti reikalingas vienos minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas. Sprendžiant dėl išlaikymo dydžio šiuo atveju, atsižvelgtina į tai, kad atsakovai niekur nedirba, turto ir pajamų neturi, tačiau užtikrinant bent minimalius L. poreikius, priteistinas ieškovės prašomas išlaikymas nuo ieškinio teismui padavimo dienos.

17Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

18Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos- žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista (CPK 96 str.) ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 92 str.).

19Vadovaudamasis CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Neterminuotai apriboti tėvų valdžią V.S. a.k. ( - ) ir A.J. a.k. ( - ) sūnaus L. J., gimusio ( - ), atžvilgiu.

22Priteisti iš V. S., gimusios ( - ), išlaikymą sūnui L. J., gimusiam ( - ), po 200 Lt periodinėmis išmokomis per mėnesį nuo 2012-02-20 iki L. pilnametystės, išmokas kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, pavedant priteistas lėšas uzufrukto teise tvarkyti Alytaus vaikų globos namams.

23Priteisti iš A.J., gimusio ( - ), išlaikymą sūnui L. J., gimusiam ( - ), po 200 Lt periodinėmis išmokomis per mėnesį nuo 2012-02-20 iki L. pilnametystės, išmokas kasmet indeksuojant vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, pavedant priteistas lėšas uzufrukto teise tvarkyti Alytaus vaikų globos namams.

24Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

25Nustatyti nuolatinę globą L. J., gimusiam ( - ), a.k. ( - ) skiriant Alytaus vaikų globos namus nuolatiniu L. J. globėju ir nustatant jo gyvenamąją vietą Alytaus vaikų globos namuose, A. Juozapavičiaus g. 33, Alytuje.

26Priteisti iš V. S. 141,50 Lt žyminį mokestį valstybei ir 7 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei, iš viso: 148,50 Lt.

27Priteisti iš A.J. 141,50 Lt žyminį mokestį valstybei ir 7 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, iš viso: 148,50 Lt.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. ieškovė ieškiniu (1-3 b.l.) prašo: neterminuotai apriboti tėvų valdžią... 3. skirti L. J. nuolatinę globą Alytaus vaikų globos namuose, A.... 4. priteisti iš V. S. ir A.J. išlaikymą sūnui L. J. po 200 Lt kas mėnesį... 5. Nurodė, kad atsakovai turi nepilnametį sūnų L. J., gimusį ( - ).... 6. Alytaus miesto savivaldybės administratoriaus direktoriaus 2007-01-24 įsakymu... 7. Trečiojo asmens ieškovės pusėje Alytaus vaikų globos namų direktorius... 8. Atsakovai V. S. ir A. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Iš L. J. gimimo liudijimo ir gimimo akto įrašo (4-6 b.l.) matyti, kad... 11. L. J. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.... 12. Tėvai turi pareigą dorai auklėti, prižiūrėti vaikus, juos išlaikyti,... 13. Iš ieškovės atstovės, trečiojo asmens paaiškinimų, byloje surinktos... 14. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, V.S. ir A. J. sustabdomos asmeninės... 15. Apribojus tėvų valdžią būtina be tėvų globos likusiam vaikui skirti... 16. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, sudaryti... 17. Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1... 18. Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos- žyminis mokestis, nuo... 19. Vadovaudamasis CPK 268-270 str., teismas... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Neterminuotai apriboti tėvų valdžią V.S. a.k. ( - ) ir A.J. a.k. ( - )... 22. Priteisti iš V. S., gimusios ( - ), išlaikymą sūnui L. J., gimusiam ( - ),... 23. Priteisti iš A.J., gimusio ( - ), išlaikymą sūnui L. J., gimusiam ( - ), po... 24. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 25. Nustatyti nuolatinę globą L. J., gimusiam ( - ), a.k. ( - ) skiriant Alytaus... 26. Priteisti iš V. S. 141,50 Lt žyminį mokestį valstybei ir 7 Lt išlaidų,... 27. Priteisti iš A.J. 141,50 Lt žyminį mokestį valstybei ir 7 Lt išlaidų,... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...