Byla 2S-894-253/2014
Dėl antstolio A. S. veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (apelianto) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 13 d. nutarties civilinėje byloje, pagal pareiškėjo M. G. skundą suinteresuotiems asmenims A. B. ir M. M., dėl antstolio A. S. veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į antstolį A. S. su skundu, prašydamas panaikinti 2014-01-23 dienos patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0010/13/03874 ir nutraukti vykdomąją bylą; sustabdyti antstolio A. S. vykdomuosius veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0010/13/03874 iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas pagal šį pareikštą pareiškėjo skundą.

3Antstolis, nesutikdamas su pareiškėjo skundu, 2014-02-07 priėmė patvarkymą Nr. S1-255200 ir skundą perdavė Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Patvarkyme nurodė, kad atsižvelgiant į 2002-02-28 CPK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-743 10 str. 6 d. nuostatą bei teismų suformuotą praktiką, vykdomasis dokumentas priimtas nepažeidžiant 10 metų pateikimo vykdymui senaties termino, kuris prasidėjo galiojant 2003-01-01 CPK 606 str. redakcijai. Pritaikius nuo 2011-10-01 CPK 606 str. 2 d. nustatytą trumpesnį 5 metų vykdomojo rašto pateikimo vykdyti terminą, būtų pažeisti išieškotojo interesai. Antstoliui vykdymui pateiktas vykdomasis įrašas, o ne mokėjimo dokumentas – vekselis, tuo atveju, jei vykdomasis įrašas buvo išduotas be pagrindo, pareiškėjas turi kreiptis su skundu dėl notaro veiksmų. Nepagrįstu vertino pareiškėjo teiginį, jog reikalavimo perleidimas neatitinka CK 6.109 str., CPK 596 str. reikalavimų. Indosamentas įrašytas vekselyje atitinka Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo keliamus reikalavimus, o pareiškėjo skunde keliami klausimai dėl CK 6.109 str., CPK 596 str. taikymo iš esmės yra pertekliniai, nes yra specialus įstatymus, kuris nustato aiškias elgesio taisykles, kurių prisilaikymas sudaro sąlygas ne ginčo tvarka išsireikalauti skolą. Pareiškėjo skundo motyvus vertino kaip pareiškėjo poziciją nemokėti skolos ir siekį užvilkinti išieškojimo procesą.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-13 nutartimi pareiškėjo skundo netenkino. Remdamasis vykdomosios bylos duomenimis inter alia nustatė, kad 2005-07-18 M. G. ir M. M. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 40 000 Lt, apmokėjimo data – 2005-12-31 (vykdomosios b. l. 25). 2007-01-19 Klaipėdos miesto 4 notarų biuras išdavė vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. ( - ), dėl 40 000 Lt nesumokėtos vekselio sumos, 200 Lt atlyginimo už vykdomojo įrašo sudarymą, iš viso 40 200 Lt išieškojimo iš vekselio davėjo M. G. vekselio turėtojui M. M. (vykdomosios b. l. 26). 2013-12-09 M. M. visus reikalavimus pagal 2005-07-18 neprotestuotiną vekselį perleido A. B., (vykdomosios b. l. 25). Antstolio A. S. 2014-01-23 patvarkymu Nr. S1-251910 priimtas vykdyti A. B. 2013-12-09 pateiktas vykdyti Klaipėdos miesto 4 notarų biuro 2007-01-19 išduotas vykdomasis įrašas Nr. ( - ), dėl 40 200 Lt skolos išieškojimo iš skolininko M. G. išieškotojo A. B. naudai (vykdomosios b. l. 3). 2014-01-23 raginimas Nr. S1-251911 įvykdyti sprendimą, 2014-01-23 vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. S1-251912 M. G. įteiktas per jo darbovietę ( - ) (vykdomosios b. l. 1–6). M. G. 2014-02-05 antstoliui pateikė skundą dėl 2014-01-23 patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir 2014-01-23 raginimo įvykdyti sprendimą vykdomojoje byloje Nr. 0010/13/03874 motyvuodamas tuo, kad vykdomąjį dokumentą antstoliui pateikė tam neturintis teisės asmuo – A. B., nes vykdomajame įraše Nr. M-1113, kurį 2007-01-19 išdavė notarė I. M., vykdomasis įrašas yra išduotas vekselio turėtojo M. M. naudai. Pareiškėjo teigimu, apie aplinkybę, kad tarp M. M. bei A. B. buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, įrašant 2005-07-18 paprastajame vekselyje 2013-12-09 įrašą jau po 2007-01-19 vykdomojo įrašo M. M. naudai išdavimo, kad M. M. visus reikalavimus pagal šį vekselį perleidžia A. B., pareiškėjas informuotas nebuvo, o antstolis, pažeisdamas CPK 596 str. nustatytą tvarką, nesikreipė į teismą su prašymu pakeisti išieškotoją. 2007-01-17 išduotą vykdomąjį dokumentą pateikus vykdyti tik 2014 metais, buvo praleistas CPK 606 str. 2 d. nustatytas 5 metų senaties terminas (b. l. 4-6, vykdomosios b. l. 20–26).

5Teismas įvertinęs nustatytas byloje aplinkybes, motyvuodamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, nurodydamas vekseliu įtvirtintos mokėjimo prievolės bei notaro vykdomojo įrašo pobūdį, taip pat indosamentui keliamus reikalavimus Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme (toliau – ĮPVĮ), pažymėdamas, kad notarine forma patvirtintuose dokumentuose esantys faktai yra nustatyti ir neįrodinėjami iki šie dokumentai (jų dalys) įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinti negaliojančiais (Notariato įstatymo 26 str.) sprendė, jog antstolis neturėjo objektyvių priežasčių įžvelgti kokių nors kliūčių pateiktam vykdomajam dokumentui priimti. Sutiko su antstolio patvarkyme išdėstyta pozicija, jog įstatymas neįpareigoja antstolio tikrinti notaro išduotų vykdomųjų įrašų teisėtumo ir pagrįstumo, tai yra teismo prerogatyva. Pažymėjo, kad reikalavimo perleidimo pagrindu naujam kreditoriui kyla tiek materialinė teisė reikalauti sumokėti skolą, tiek procesinė teisė pateikti vykdymui vykdomąjį dokumentą. Pareiškėjui manant, kad reikalavimo perleidimas yra neteisėtas, pareiškėjas jį gali ginčyti ieškinine tvarka teisme, bet ne teikdamas skundą dėl antstolio veiksmų. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju Notariato įstatymo 43 str. nustatydamas, kad notaro atlikti vykdomieji įrašai pagal neprotestuotinus vekselius yra vykdomi civilinio proceso nustatyta tvarka, nenustato konkretaus termino, per kurį vykdomieji įrašai gali būti pateikti vykdyti. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme taip pat nenustatyta termino, per kurį turi būti pateiktas notaro vykdomasis įrašas priverstinai vykdyti. Sprendžiant klausimą dėl notaro vykdomojo įrašo pateikimo priverstinai vykdyti termino, įstatymai, reglamentuojantys vekselių teisinius santykius ir notaro vykdomųjų įrašų išdavimą, nukreipia į CPK nuostatas, todėl turi būti taikomas bendrasis CPK 606 str. 2 d. (2002-02-28 įstatymo Nr. IX-743 redakcijoje, galiojusioje nuo 2003-01-01 iki 2011-10-01) įtvirtintas dešimties metų vykdomojo dokumento (šiuo atveju notaro vykdomojo įrašo) pateikimo vykdyti terminas. Antstolis, atsižvelgdamas į 2002-02-28 CPK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-743 10 str. 6 d. nuostatą bei teismų suformuotą praktiką, vykdomąjį dokumentą priėmė nepažeidžiant 10 metų pateikimo vykdymui senaties termino. Nustatęs, jog antstolis teisėtai ir pagrįstai atliko vykdymo veiksmus, sprendė, kad sustabdyti vykdymo veiksmus nėra pagrindo (CPK 510 str. 3 d.).

6Apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-13 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo skundą tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kuriuos buvo nurodęs skunde antstoliui. Nesutinka su teismo padarytomis išvadomis ir teigia, kad ginčo atveju vekselio turėtojas M. M. perleido reikalavimo teises A. B. jau po vykdomojo įrašo jam (vekselio turėtojui M. M.) išdavimo, todėl A. B. tapęs naujuoju reikalavimo teisių turėtoju privalėjo kreiptis į antstolį su prašymu kreiptis į apylinkės teismą dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo. Antstolis atitinkamų veiksmų neatliko (CPK 596 str. ). Apeliantas nebuvo informuotas apie tai, kad sudaryta ginčo reikalavimo perleidimo sutartis. Pažymi, kad vykdomasis įrašas išduotas 2007-01-17, o A. B. į antstolį kreipėsi tik 2014 metais, taigi praleido CPK 606 str. 2 d. nustatytą 5 metų senaties terminą, per kurį vykdomasis dokumentas turi būti pateiktas vykdyti antstoliui. Dėl šios priežasties antstolis negalėjo priimti vykdomojo dokumento vykdyti (ĮPVĮ 72 str. 2 d.).

7Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka, laiko jį nepagrįstu, todėl atmestinu. Palaiko savo argumentus išdėstytus patvarkyme, kuriuo netenkino pareiškėjo skundo. Taip pat pažymi, kad ginčo atveju indosamentas įrašytas vekselyje atitinka ĮPVĮ reikalavimus, todėl apelianto teiginiai apie tai, kad reikalavimo perleidimas neatitinka CK 6.109 str. bei CPK 596 str. reikalavimų (procedūrų) yra nemotyvuotas ir prieštaraujantis Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymui. Antstoliui vykdymui pateiktas vykdomasis įrašas, o ne mokėjimo dokumentas – vekselis, todėl, jeigu išduodant vykdomąjį įrašą buvo padaryta klaida ar vykdomasis įrašas išduotas be pagrindo, pareiškėjas turėtų / turėjo skųsti ne antstolio, o notaro, išdavusio vykdomąjį įrašą, veiksmus (CPK 511 str.).

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde, atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytas aplinkybes, pateiktą civilinės bei vykdomosios bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis pareiškėjo atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

11Remiantis vykdomojoje byloje Nr. 0010/13/03874 esančiais duomenims nustatyta ir įrodyta, kad antstolio A. S. kontoroje 2014-01-23 priimtas vykdyti išieškotojo A. B. 2013-12-09 pateiktas, 2007-01-19 Klaipėdos miesto 4 notarų biuro išduotas vykdomasis įrašas, notarinio registro Nr. ( - ), dėl 40 200 Lt skolos išieškojimo iš M. G. (vykdomosios b. l. 3). 2014-01-23 raginimu Nr. S1-251911 antstolis paragino skolininką įvykdyti sprendimą (vykdomosios b. l. 4). 2005-07-18 M. G. ir M. M. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 40 000 Lt, apmokėjimo data – 2005-12-31 (vykdomosios b. l. 25). Vykdomąjį įrašą Nr. M-1113 vekselio turėtojo M. M. naudai, 2007-01-19 išdavė notarė I. M. (vykdomosios b. l. 26). Tarp M. M. bei A. B. 2013-12-09 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis ir tai patvirtina 2013-12-09 įrašas ginčo 2005-07-18 paprastajame vekselyje. Tą pačią dieną, t. y. 2013-12-09, vykdomąjį dokumentą dėl 40 200 Lt skolos išieškojimo, A. B. su prašymu pateikė vykdyti antstoliui A. S..

12Dėl senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti (ne) taikymo

13Byloje kilo ginčas dėl procesinės teisės normų, reglamentuojančių terminą vykdomajam dokumentui pateikti, taikymo. Apeliantas teigia, kad vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti praleidus CPK 606 str. 2 d. nustatytą 5 metų terminą vykdomiesiems dokumentams pateikti vykdyti.

14Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog sprendžiant klausimą dėl notaro vykdomojo įrašo pateikimo priverstinai vykdyti termino, įstatymai, reglamentuojantys vekselių teisinius santykius ir notaro vykdomųjų įrašų išdavimą, nukreipia į CPK nuostatas, todėl turi būti taikomas bendrasis CPK 606 str. 2 d. (2002-02-28 įstatymo Nr. IX-743 redakcijoje, galiojusioje nuo 2003-01-01 iki 2011-10-01) įtvirtintas dešimties metų vykdomojo dokumento (šiuo atveju notaro vykdomojo įrašo) pateikimo vykdyti terminas. Pažymėtina, kad CPK 606 str. buvo pakeistas 2011-06-21 CPK pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI-1480, kurio nuostatos įsigaliojo 2011-10-01. Šiame straipsnyje numatyta, kad vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, tačiau nagrinėjamu atveju vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti 10 metų terminas prasidėjo galiojant 2003 m. sausio 1 d. CPK 606 straipsnio redakcijai, todėl šiuo atveju 2011 m. spalio 1 d. CPK 606 str. pakeitimas netaikytinas. Be to, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojus CPK pakeitimams, jų įgyvendinimo tvarka nebuvo reglamentuota. Nesant aiškiai reglamentuotos 2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1480 dėl CPK pakeitimų įgyvendinimo tvarkos, atsižvelgiant į bendrąjį teisės principą, kad įstatymas, sunkinantis asmens padėtį, atgal negalioja, ir CPK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 10 str. 6 d. nuostatą dėl 10 metų senaties termino taikymo pradžios, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ginčo atveju pritaikius nuo 2011 m. spalio 1 d. CPK 606 str. 2 d. nustatytą trumpesnį vykdomojo rašto pateikimo vykdyti terminą, būtų pažeisti išieškotojo teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo principai.

15Dėl vykdomojo įrašo statuso, notaro ir antstolio veiksmų pobūdžio

16CPK 587 str. 8 d. inter alia nustatyta, kad vykdomieji dokumentai yra ir notaro vykdomieji įrašai pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius. Notariato įstatymo 43 str. nustatyta, kad notaro vykdomieji įrašai pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius yra vykdytini ir vykdomieji dokumentai, vykdomi civilinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad nei Notariato įstatymas, nei ĮPVĮ nėra normos nustatančios konkretų terminą vykdomajam įrašui pateikti vykdyti. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad vykdomasis įrašas vykdytinas CPK reglamentuota tvarka. Duomenų, jog vykdomasis įrašas yra nuginčytas, byloje nėra.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal Notariato įstatymo 1 ir 2 straipsnių nuostatas notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymu nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų dokumentų. Notarui suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus bei užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaro veiklos ypatybes, nustatytas minėtame įstatyme, lemia jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai ir įpareigoja jį griežtai laikytis įstatymų reikalavimų bei atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų bei atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2011). Antstolis vykdo CPK 587 straipsnyje nurodytus vykdomuosius dokumentus, taip pat privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 1, 2 d.). Antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (CPK 651 str. 1 d.).

18Įvertinus išdėstytas aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog įstatymas neįpareigoja antstolio tikrinti notaro išduotų vykdomųjų įrašų teisėtumo ir pagrįstumo, tai yra teismo prerogatyva. Be to, įrašas apie reikalavimo teisės perleidimą vekselyje patvirtina, kad 2013-12-09 M. M. indosamentu perleido ne vekselį, kaip vertybinį popierių, o reikalavimo teises pagal vykdomąjį įrašą ir tai padarė ne ginčo vykdymo proceso metu, nes antstolis priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti 2014-01-23, t. y. jau po teisių perleidimo A. B.. Taigi, apeliantas manydamas, kad reikalavimo perleidimas yra neteisėtas, gali tai ginčyti ieškinine tvarka teisme.

19Išdėstytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,

Nutarė

21Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. pareiškėjas kreipėsi į antstolį A. S. su skundu, prašydamas panaikinti... 3. Antstolis, nesutikdamas su pareiškėjo skundu, 2014-02-07 priėmė patvarkymą... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-13 nutartimi pareiškėjo skundo... 5. Teismas įvertinęs nustatytas byloje aplinkybes, motyvuodamas Lietuvos... 6. Apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 7. Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. atsiliepimu su atskiruoju skundu... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 10. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde,... 11. Remiantis vykdomojoje byloje Nr. 0010/13/03874 esančiais duomenims nustatyta... 12. Dėl senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti (ne) taikymo... 13. Byloje kilo ginčas dėl procesinės teisės normų, reglamentuojančių... 14. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 15. Dėl vykdomojo įrašo statuso, notaro ir antstolio veiksmų pobūdžio ... 16. CPK 587 str. 8 d. inter alia nustatyta, kad vykdomieji dokumentai yra ir notaro... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal Notariato... 18. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo... 19. Išdėstytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu atskirajame skunde... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,... 21. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartį palikti...